17 Thang Mi

Long Nhan T Cam Hoa

 

Di ta e "Long nhan t cam hoa", ngi ta thuat lai mot cau chuyen nh sau:

Mot ba me kia lo lang nhieu v a con trai khong i nha th na, ma lai i theo nhng ban be xau va con to ra bat man moi chuyen. Ba me au kho nay a tm moi cach e a con ve con ng tot, nhng tat ca eu vo ch. Mot ngay Chua Nhat no, ba nay ra mot y tng. Goi a con trai lai, ba noi: "Con lam n giup me mot chuyen. hay em goi o nay en cho gia nh can nha trong khu pho doi dien vi chung ta. Neu con lam dum me viec nay, me ha se khong bao gi quay ray con na".

Co le e khoi nghe tieng me giang day, la ray, chang thanh nien a nhan lam ieu ma me anh ta yeu cau. Anh i en a ch nh me dan, bc vao mot can nha ngheo nan va b ng en tot iem, anh a kham pha thay mot ngi an ba au om ch con da boc xng vi ba a con nho, rach ri, lem luoc, ang than khoc, keu la v oi.

Chang thanh nien trao voi goi o va muon nhanh bc rut lui. Nhng ngi an ba a goi giat anh tr lai, va qua giong yeu t ba theu thao: "Cau i! Cau khong the i ngay c khi toi cha kp cam n cau. Cau la n quan phong Chua gi en cho chung toi. Xin Ngai tra n cho cau".

Chang thanh nien ra ve vi tam long b cam xuc manh. Ngay hom sau, anh tr lai nha ba me ang b au om vi an con nheo nhoc hom qua vi mot goi qua khac, ma anh a mua vi chnh tien cua anh. Va sau khi trao qua, anh con lai chi vi may a nho.

Chang thanh nien a thay oi cuoc i, v long nhan hau a lam anh moi ngay hieu c y ngha cua cuoc song va nh o anh cam thay hanh phuc hn.

Chung ta a i na oan ng cua thang Man Coi, ay la khoang thi gian chung ta au yem dang len Me Maria nhng trang chuoi Man Co vi hang trieu li chao: "Knh Mng Maria, ay n phc". Nhng, c g xen lan vi nhng li kinh tieng hat, chung ta cung biet lang nghe nhng li Me khuyen qua nhng mau nhiem thuat lai cac bien co xay ra trong cuoc i Me.

Chu tam nghe li Me khuyen nhu, chac chan qua mau nhiem th hai cua Nam S Vui: "c ba i vieng thanh Ysave, ta hay xin cho c long yeu ngi". Me Maria, cung nh ba me trong cau chuyen tren, cung muon nh chung ta lam cho Me mot chuyen: o la hay the hien long yeu ngi qua nhng hanh ong cu the e tinh than phuc vu Me a the hien qua s giup ba ch ho Ysave cung c con cai Me tiep tuc lam lai.

 


Back to Home