16 Thang Chn

Song La Mot Cuoc Chay ua

 

Vao khoang cuo thang 4 nam 1989, mot cuoc chay viet da gay quy cho the gii e tam a c to chc tai 300 thanh pho ben Phap Quoc. Cuoc chay bo nay a cho to chc co ten la chong oi va giup phat trien thuoc Giao Hoi Phap e xng, va vi s ho tr cua Bo Thanh Nien va The Thao.

T nam 1968 en nay, hang nam, to chc chong oi va tr giup phat trien phat ong nhng chien dch tng t e gay y thc ni gii tre ve nhng van e phat trien tren the gii, nhat la tai cac nc ngheo.

Trong cuoc chay viet da noi tren, cac ban tre mang theo trong ngi nhng tam ve so ma ho se ban cho ngi ln. Trung bnh, c moi cay so chay c, moi ban tre ban mot ve so. Moi mot ve so tr gia gan hai My kim. Theo d tnh, tong so cay so ma cac ban tre se chay c len en 120,000 cay so, ngha la tng ng vi mot vong the gii e tam.

So tien thu c se trao cho to chc chong oi va tr giup phat trien e tai tr cho hai d an phat trien tai Colombia: mot d an nham tai nh c nhng nan nhan cua vu nui la tai Armero cach ay hai nam, va mot d an khac nham thiet lap nhng vn tre tai thu o Bogota.

Nhieu ban tre thuoc cac phong trao Cong Giao tien hanh, cac nhom hoc giao ly, cac hoc sinh tai cac trng Cong Giao a hang say tham gia vao chien dch noi tren.

Trong cuoc song tai cac nc tan tien ngay nay, ai cung tham tha vi cau ngan ng: song la mot cuoc chay ua! Buoi sang, ngi ta chen lan nhau e len xe chay en s lam; buoi chieu, ngi ta gianh git nhau mot cho tren xe e ve nha sm. Hang thang, ngi ta phai chay ua vi s leo thang cua vat gia. Va d nhien, nhng tien nghi moi ngay mot mi me cung khien cho con ngi chay b hi tai.

Cuoc chay ua nao cung a lai met moi. Nhng met moi hn ca o la cuoc chay ua trong o con ngi khong biet mnh se i ve au... o la hnh anh cua mot cuoc song khong co muc ch.

Thanh Phaolo a so sanh cuoc song cua ngi Kito vi mot cuoc chay ua. Ngi Kito cung cam nghiem c nhng nhoc met trong lo trnh, nhng ho luon kien tr v biet chac ch iem va phan thng ang ch i ho.

Ngi Kito cung kien tr chay ua, bi v ho khong chay le loi trong cuoc song, nhng ho biet rang ben canh ho, con co nhng ngi anh em cung chung sc vi ho... Mot vong tay, mot nu ci, mot c ch than ai, mot hanh ong tng tr: bao nhieu c ch ay la bay nhieu nang cho ngi Kito trong cuoc hanh trnh cua ho va cung la bay nhieu anh sang soi dan trong cuoc chay ua cua ho.

 


Back to Home