15 Thang Bay

Day Chuyen Cua Lien i

 

Mot ngi A Rap no co mot con nga rat ep... Ai thay cung gi long tham muon. Mot ngi lang gieng tm u moi cach e mua cho ky c con nga, nhng chu nhan van mot mc t choi. Khong con biet lam cach nao e thuyet phuc chu nhan, ngi o anh phai ngh ra mu ke e chiem oat.

Biet ngi chu nga thng hay i qua sa mac, han mi cai trang thanh mot ngi hanh khat nam ret run ben ve ng. Ngi chu nga la mot ngi tot bung, gap bat c ai hoan nan cung eu ra tay cu giup. Va thay ngi hanh khat, ngi o cam thay thng hai, mi e ngh tr ve mot quan tro e san soc.

Khi ngi chu nga va m mieng e ngh, th ten bat nhan mi than th: "a may ngay nay, toi khong co c mot hat cm trong bung, lay sc au e leo len nga". Nghe the, con ngi tot bung xuong nga e giup ngi hanh khat leo len lng nga. Nhng va leo len lng nga, ten bat lng hien nguyen hnh... Han git day cng va thuc vao hong nga ma chay... Ngi chu nga ang thng ch con biet nhn theo ma hoi tiec! Nhng ong cung co gang chay theo va noi vi ten bat lng nh sau: "Ngi a an cap con nga cua ta. Nhng ta san sang bo qua cho. Ta ch xin ngi mot ieu la ng bao gi ke cho bat c ai nghe mu meo ngi a dung e cng chiem con nga cua ta. Mot ngay nao o, se co nhng ngi benh that s nam ren r ben ve ng va keu cau s giup . Ta e ngai rang se khong con ai dam dng lai e cu giup ke hoan nan na".

De dat, thu the, nghi k co le la thai o thng tnh cua tat ca nhng ai ang song di che o oc tai. La loc, phan boi, to cao lan nhau a khien cho long ngi moi ngay mot them khep kn... Si day chuyen cua khep kn moi luc mot dai ra va quan lay con ngi.

Moi mot hanh ong xau, trong day chuyen cua tnh lien i, eu gia tang au kho cho ngi khac. Khi toi la ao, khong nhng hanh ong cua toi ch trc tiep ham hai mot vai ngi co lien he, nhng no cung gop phan giam thieu niem tin cua khong biet bao nhieu ngi xung quanh. Khi toi bao ong, khong nhng toi ch xuc pham en ngi trong cuoc, nhng hanh ong cua toi cung xoa m i phan nao long t ai cua nhan loai... Toi la mot phan cua nhan loai. Ca nhan loai se au n ren r v mot vet thng cua toi cung nh v mot nhat gm cua toi.

Ngi Kito luon c mi goi e nhn nhan hnh anh cua Chua ni moi ngi va on nhan moi ngi nh anh em cua mnh. Trong cai nhn ay, cuoc song cua chung ta phai luon hng en ngi anh em cua chung ta: niem au cua ngi anh em cung chnh la niem au cua chung ta, hanh phuc cua ngi anh em cung chnh la hanh phuc cua chung ta.

 


Back to Home