15 Thang Mi Hai

Xin Mot Chut Anh Sang

 

Triet gia Diogene noi tieng la ngi hanh phuc nhat tren i, the nhng cuoc song cua ong lai rat n s ngheo nan. Ong song trong mot cai thung, ngay ngay nam oc sach nh anh sang qua lo hong vach thung. C nghiep cua ong von ven ch co mot cai bat go dung e muc nc song ma uong. The nhng, mot hom ra song e lay nc, ong thay co mot em be chan cu dung hai tay e vuc nc ma uong. The la ong nem cai bat i va t o ch dung tay ma uong nc.

Vua Hy Lap nghe biet ong la ngi hanh phuc nhat i ben tm en tan ni e tham. Thay ong ang nam oc sach, nha vua lai gan e hoi xem ong co can g khong. Diogene khong tra li. Nha vua hoi van nhieu lan, ong iem tnh tra li nh sau: "Ha than ch xin be ha mot ieu va ch mot ieu ma thoi: xin be ha tranh ra e ha than co u anh sang ma oc sach". Diogene a uoi kheo nha vua v s b sa vao trong danh li ma mat cai niem vui thanh thi trong cuoc i thanh ban n s.

Ai trong chung ta cung muon giau co. The nhng giau co khong han em lai hanh phuc that s cho chung ta. Ch co nhng ai co tinh than ngheo kho, ch co nhng ai khong coi tien cua nh cu canh cua cuoc i, nhng ngi o mi thc s co hanh phuc.

 


Back to Home