14 Thang Nam

Hng V Cua Khoi

 

e a pha tnh ch ky, ngi A Rap thng ke cau chuyen nh sau:

Tai mot khu pho no, co khong biet bao nhieu ca hang an uong moc len. Hng v boc len t cac ca hang nay thu hut nhng ngi giau lan ke ngheo. Nhng ngi giau en ay e thng thc nhng cua ngon vat la, con nhng ngi ngheo th ch mong an c chut cm tha canh can hay cung lam la ch e ht th c hng v thm ngon boc len t cac nha bep...

Mot hom, co mot ngi ngheo mon men en mot ca hang. Tren tay anh cam mot o banh m. Anh ngi ngheo nay co y ngh oc ao: thay v chau chc hng phan an tha cua thc khach, anh ben leo len mai nha, roi ngoi canh ong khoi cua nha bep. Anh va nhai banh m va ht th lan khoi boc ra t nha bep, anh nhai ngau nghien o banh m ma tng tng nh mnh ang thng thc nhng cua ngon c don tren ban thng khach.

Nhng khong may cho anh, v hom o ngi chu nha hang gap nhieu rac roi trong cong viec lam an cho nen khong co c bo mat vui ti cho may. The la ong sai nhng ngi hau ban loi co ngi an xin xuong khoi mai nha va yeu cau tra tien. Ong ly luan vi ngi an xin nh sau: "Khoi boc ra t nha bep cua ta khong phai la khoi chua, nha ngi a thng thc lan khoi ay hng v o, yeu cau nha ngi tra tien cho ta".

Ngi an xin khong chu tra tien. Noi vu a c em ra trc toa an. Quan au tnh phai nhc au v vu an nay. Ong cho trieu tat cac bc thc gia trong toan tnh e giup ong giai quyet vu an. Nhng ngi nay a ra hai y kien xem ra eu co ly ca: mot ben noi rang khoi boc ra t ca hang, do o no la chu hu cua ong chu ca hang. Nhng ngi khac th cho rang khoi cung nh khong kh la cua moi ngi, thanh ra ngi an xin co quyen hng ma khong phai tra ong xu nao.

Sau khi a ban bac va can nhac, quan au tnh mi a ra phan quyet nh sau: "Ngi ngheo a hng khoi ma khong ung en thc an, cho nen anh ta hay lay mot ong bac, ra gia cong vien, go ong bac vao ghe a, am thanh cua ong bac se lan ra. Ngi chu ca hang muon oi tien cua khoi, ong hay lang nghe am thanh ay".

Ngi ke cau chuyen ngu ngon tren ay co le muon noi vi chung ta rang s ch ky khong mang lai cho chung ta mot li loc nao.

Nhng s ch ky khong bao gi mang tnh chat trung lap. Ngha la khi toi khep kn tam hon, khi toi ch biet ngh en mnh, khong nhng toi lam cho ngi khac bt hanh phuc, ma chnh toi cung chet i mot phan trong toi. Tnh lien i khong phai la mot th xa x pham c them vao tng quan gia ngi vi ngi hoac nh mot th to iem phu thuoc cho nhan cach cua toi, ma la oi hoi thiet yeu cua n goi lam ngoi. Toi cang nen ngi hn khi toi song cho tha nhan. Toi cang tr nen phong phu hn khi toi trao ban...

Chua Giesu a mac khai cho chung ta n goi ch thc cua con ngi: o la song tron ven cho tha nhan. "Nay la Ngi, nay la con ngi vi ay u tnh ngi". o phai la y ngha cua li tuyen bo cua Philato khi ong cho trnh dien trc am ong mot Chua Giesu vi tam than khong con hnh tng cua con ngi na va noi: "Nay la ngi...". Con ngi ch the hien c tron ven tnh ngi khi con ngi tieu hao hoan toan v ngi khac, khi con ngi song hoan toan cho ngi khac...

o la nh luat cua Tnh Yeu ma Chua Gie su a mac khai cho chung ta: Ai i tm mang song mnh, ngi o se mat. Ai mat mang song mnh, ngi o se tm gap lai.

 


Back to Home