13 Thang Tam

Bc Tng O Nhuc

 

Ngay 13/8/1961, sau nhieu cuoc thng thao vo ch gia Washington va Mascva nham giai quyet cuoc chien tranh lanh gia hai khoi ong va Tay, Kruschev, chu tch nha nc Lien Xo, a ra lenh cho xay cat mot bc tng ngan cach ong va Tay Ba Linh. Bc tng nay c dng len khong nhng e anh dau s oan tuyet gia ong va Tay, nhng con e ngan chan lan song nhng ngi ong c o at chay sang t nan tai Tay Ba Linh. Khoi ong Au th giai thch rang bc tng nay c dng len la e ngan chan nhng ngi Tay Phng co the en ong c e lam gian iep. Con pha Tay Phng th lai goi bc tng o la bc tng o nhuc... Nhng du c goi di danh hieu nao, du c xay dng di muc ch nao, bc tng ngan cach gia ong va Tay Ba Linh van mai mai la bieu trng cua nhng chia cach gia con ngi ma chnh con ngi a tao nen...

Co nhng bc tng ngan cach ve kinh te, chnh tr, chung toc, van hoa do con ngi dng len... Nhng cung co nhng bc tng vo hnh ma moi ngi chung ta co the xay len e t ngan cach vi ngi khac.

Bc tng vo hnh o trc tien la bc tng cua nghi k. Ngi ta thng xay kn khu vc cua mnh bang kn ca cao tng la bi v ngi ta s con mat dom ngo cua nhng ngi xung quanh. S nghi k khong nhng ngan nga ngi khac en vi mnh, nhng con giam ham chnh mnh trong co n...

Bc tng vo hnh cung la bc tng cua ch ky. Ngi ch ky ch biet en the gii cua mnh va khep mat, bt tai trc nhng g ang xay ra cho ngi khac...

Bc tng o cung co the la bc tng cua s bat cam thong. Ke xay tng e bao boc mnh se khong muon nhn thay va thong cam vi nhng ngi xung quanh...

Nhng bc tng nao cung la mot nam mo chon kn mnh trong s co n. Cang bao ve chnh mnh, con ngi cang mat mat trong s hao mon. Trai lai, cang ci m, cang en vi tha nhan cang trien n trong nhan cach...

 


Back to Home