13 Thang Hai

Mang Ten Mot V Thanh

 

Hien nay, nhng ngi ve ban o tai Lien Xo ang phai ien au v ten cua cac thanh pho. Khap ni trong toan lanh tho, dan chung yeu cau hoan lai ten cu cho thanh pho, ten ma Stalin va nhng ngi ke v cua ong a xoa bo. Tai Leningrat chang han, dan chung yeu cau oi lai o th cua ho vi ten cu la Petersburg hay St. Petersburg, ngha la o th cua Thanh Phero. ay la mot trong nhng e tai nong bong ma hoi ong thanh pho ang a ra thao luan. Trong mot chng trnh truyen hnh a phng ngi hng dan chng trnh a tranh dung ten Lenigrat ma lai goi tat la Peter, ngha la ten goi cu cua o th. ngng ngi yeu cau hoan tra ten cu lai cho cac o th noi rang: cung nh nhng ngi co quyen gi ten cha sinh me e cua mnh, th cung the, mot o th cung phai c quyen gi ten khai nguyen cua no.

Tai cong hoa Georgia, trng ai hoac ky thuat Tbilisi a xoa bo ten cua Lenin va ngay ca tng cua ong cung b ap o. Tai nhieu ni khac, ngi ta cung xoa bo ten mi cua cac o th e lay lai ten cu von a co t thi cac o th nay c thiet lap. Gorky se c phuc hoi lai nh trc kia la Novgorod. Bezhnev se c mang ten cu la Nabereznye, Zhadanov se c phuc hoi la Mariupol, ngha la o th cua c Maria.

Moi ngi chung ta, khi chu phep ra cung eu mang mot ten mi. Chung ta thng goi o la ten thanh. Thanh bi v o la ten cua mot v Thanh, nhng thanh bi v tat ca chung ta eu c mi goi e nen thanh, hay noi nh Thanh Phaolo, tat ca chung ta eu la nhng ngi thanh. That the, nh Phep Ra, ngi tn hu Kito c tham d vao chnh s thanh thien cua Thien Chua; nh Phep Ra, ngi tn hu Kito tr thanh en Th thanh thien cua Chua Thanh Than.

o la nguon goc, la can tnh cua ngi Kito chung ta. Mang lay ten cua mot v thanh, ngi Kito luon c nhac nh rang ban chat cua ho chnh la nen thanh, nguon goc cua ho chnh la s thanh thien. Chnh v nguon goc ay, cho nen ho luon c mi goi e lam viec thien, e cau nguyen, e chu ng, e song t te, e song vui ti, e song phuc vu. Noi tom lai, v thong d vao s thanh thien cua Thien Chua, ngi Kito luon c mi goi e song nh c Kito, ang qua cai chet va s Phuc Sinh, a the hien chnh s thanh thien cua Thien Chua.

 

 


Back to Home