12 Thang Chn

Bc Tranh i Ngi

 

Mot hoa s vo danh no vao thi Trung Co a tom tat i ngi thanh 4 bc tranh xep ben canh nhau. Bc tranh th nhat hoa lai tuoi th. Khong g ep va thanh than cho bang tuoi th. Mot em be hon nhien, vo t ngoi tren mot chiec ghe buom va nho neo ra khoi b... Em be nhn theo song nc khong s hai bi v ngi ang cam banh lai la mot thien than. Bong en ang ngu mot cach du hien ang sau banh lai.

Sang en bc tranh th hai, ngi ta bong thay cau be tr thanh mot trang thieu nien ang ng nhn chan tri xa tap vi nhng hao hc trc nhng ieu mi la... V thien than van con cam tay lai, nhng song a bat au va bong en a thc giac.

Bc tranh th ba la canh tuoi trng thanh. Bau tri a tr nen am am. Song gio ap phu t be. Banh lai a nam trong tay cua bong en. V thien than a b troi chat trong mot goc. Ngi an ong a phai dung tat ca sc lc cua mnh e chien au, e chiec ghe khong b lat up...
Cuoi cung, trong bc tranh th t, ngi ta thay mot cu gia ang ngoi ung dung gia ghe. Song yen, gio lang, mat tri xuat hien tr lai. V thien than a danh lai c banh lai, con bong en th b troi chat ang sau.

i la mot cuoc hai trnh gay go... ch iem co the la ben yen han ma cung co the la vc tham cua chet choc. en ni yen han hay t ganh gia ng: so menh ay khong ai co the nh oat cho ta, ma ch co moi ngi phai biet lam chu, leo lai con thuyen cua mnh...

Co le nhieu ngi trong chung ta a qua quen thuoc vi tro chi "Thien ang Hoa Nguc" ma cac em be thng tu tap trc san thanh ng e cung bieu dien... Thien ang hoa nguc hai ben, ai kheo th nh ai vung th sa... Tra li c mot so cau hoi th c vao Thien ang, tra li khong c th b chan lai ngoai ca.

Tro chi n s nhng cung co tac dung gieo vao au chung ta mot hnh anh ve cuoc i. i la mot cuoc ra i. Hng i cua cuoc i tuy thuoc s nh oat cua moi ngi. Con ng dan en h on luon rong thenh thang. Con ng dan en s song la mot con ng chat hep, oi hoi nhieu chien au...

S thanh thien la mot n Chua ban, nhng phai mat nhieu lao nhoc, vat va chien au, con ngi mi at c. Noi en chien au la noi en ke thu. Con s t ln quanh tm moi can xe trong cuoc song cua chung ta la khong biet bao nhieu cam bay giang mac tren loi i cua chung ta. Nhng cam bay o t ben ngoai cung co, nhng hau het eu xuat phat t trong tam hon chung ta... o la nhng duc vong, am me ang cao xe tam hon chung ta. Ch khi nao chung ta anh bai c ke noi thu ay va bien chung thanh ao binh trung thanh th luc o chung ta mi chien thang c ke thu en t ben ngoai...

Kh gii tien quyet va chu yeu giup chung ta chien thang c noi thu o la s cau nguyen. Chua Giesu a noi vi cac mon e cua Ngai: ch co an chay va cau nguyen cac con mi chien thang c loai quy nay...

 


Back to Home