12 Thang Nam

Danh D Cho Ai

 

Van s Phap Alexandre Piron qua i nam 1773, thng co thoi quen i dao trong khu rng Boulogne gia thu o Paris. Mot ngay no, ong ngoi ngh tren mot ghe a ta vao mot bc tng.

Ch mot lat sau, ong ngac nhien vo cung, v trong am ong nhng ngi ang i dao trong khu rng, mot vai ngi en gan ong, nga non chao. Cung co mot vai ngi bai ca goi na. Nha van mm ci ap le cam tnh ma khach qua lai danh cho ong. Ong khong ng rang ong c nhieu ngi men mo en nh the. Ong mong sao mot so ban be trong van gii chng kien c canh tng nay e thay c vinh quang ma ong a at c...

Nha van ang say vi ba vinh hoa th cht trong am ngi ang bai chao ong, mot lao ba e lo mot thai o khac thng. Cung giong nh moi ngi khac, ba lao cui chao, roi tien en gan ghe a. Ba th tham noi trong mieng ma nha van khong hieu c, roi ngc mat nhn len cao. Ngac nhien trc c ch khac thng cua ba lao, nha van cung a mat nhn len cao pha tren tng. Luc bay gi ong mi kham pha ra rang tren au ong co mot tng thanh gia... Th ra, nhng ngi i dao trong khu rng Boulogne nay dng lai khong phai e to long mo men oi vi ong, ma chnh la to long cung knh oi vi Chua Giesu tren thap gia.

Ho then v s kham pha ay, Alexandre Piron ng day bo i ni khac.

S d Chua Giesu a co thai o gay gat oi vi nhng ngi biet phai gia hnh, la bi v ho muon chiem oat chnh Vinh d cua Thien Chua. Ho cung giong nh van s Alexandre Piron trong cau chuyen tren ay: ngi ta en bai chao Chua Giesu tren thap gia, nhng ong lai muon danh cho mnh vinh d ay. Nhng ngi biet phai gia hnh cung giong nh con la ma Chua Giesu dung e ci vao thanh Gierusalem. Gia nhng tieng reo ho dan chung danh cho Chua Giesu, con la c ngh rang no la mot anh hung oai phong lam liet...

Khao khat danh vong, quyen bnh la am me chung cua moi ngi. Ai cung thch xuat hien trc cong chung, ai cung thch c ngi i ca tung, ai cung thch c phuc vu. Mot cach nao o, ngi tham vong khong nhng dung ngi khac nh ban ap, ma con tc oat chnh Vinh quang cua Chua...

Chua Giesu la con ngi a song tron ven cho tha nhan va do o cung quy moi vinh d ve cho Thien Chua. Thanh Phaolo a noi vi chung ta rang: la Thien Chua, Ngai a khong oi cho c ong hang vi Thien Chua, nhng a huy bo mnh i e mac lay than phan con ngi va vang phuc cho en chet.

Chua Giesu a vach cho chung ta con ng c song tron ven n goi lam ngi: o la song cho Thien Chua. Ch khi nao con ngi song cho Thien Chua, thuoc ve Thien Chua trong tat ca moi s, con ngi mi at c chnh cung ch cua mnh. Song cho Thien Chua la luon tm thay Thanh y cua Ngai, la hoat ong cho vinh quang cua Ngai, la tr thanh kh cu trong ban tay cua Ngai...

 


Back to Home