10 Thang Ba

Gieo Gio Gat Bao

 

em 17/5/1987, mot chien au c do Phap che tao a c Iraq s dung e phong i hai hoa tien Exocet cung do Phap che tao. Khong ro do tnh toan hay tai nan, hai hoa tien nay a am bo xuong hang khong mau ham Satark cua My ang au trong vung vnh Ba T. 37 ngi My a vong mang trong vu ay!

Ngi A Rap thng noi: "Ke thu cua ke thu cua toi la ban toi". Co le ngi My va nhieu nc Tay phng cung x s theo cham ngon ay. Trong cuoc chien keo dai 8 nam cua Iran va Iraq, a so cac nc Tay phng ke ca Lien Xo eu ng ve pha Iraq.

Lien Xo la nc cung cap cho I raq nhieu vu kh nhat. T gia nam 1983 en nam 1988, Iraq a mua cua the gii mot so vu kh tr gia khoang 34 ty My kim. Cung vi chien xa T-72 va hoa tien Scud-B, Lien Xo la nc a ban cho the gii en 50% kh gii.

e oi lay dau cua Iraq, Phap a ban cho nc nay so kh gii tr gia khoang 16 ty My kim. Ngay nay, 133 chien au c Mirage F.I va hoa tien Exocet ma Iraq a a vao cuoc chien vung vnh Ba T eu do Phap cung cap.

Nam 1984, Hoa Ky a tai lap ngoai giao vi Iraq va loai Iraq ra khoi so nhng nc chuyen gay cac cuoc khung bo tren the gii. S tn nhiem cua Hoa Ky oi vi Iraq cung khien cho nhng nc Tay phng khac nh Tay c cung cap cho Iraq chuyen vien, ky thuat va nguyen lieu nh o Iraq a co the che tao cac vu kh hoa hoc va nguyen t.

Vo tnh hay hu y, cac nc Tay phng a cung co cho nen oc tai cua Saddam Hussein va a ong en cuoc thach thc hien nay. Mot nha chnh tr ngi Iraq hien lu vong tai Phap a noi nh sau: "Chung toi a len tieng ve che o oc ac cua Hussein. Nhng o ch la tieng keu trong sa mac. V bc tng cua nhng li loc kinh te, chung toi a khong c lang nghe. Ket qua cho thay la mot nha oc tai nh ong c nuoi trong tay ao, nay ang hien nguyen hnh thanh mot quai vat".

Cau chuyen tren ay co the giup chung ta rut ra mot bai hoc ve nhng hau qua ma ngi ta phai ganh chu ve nhng viec lam cua mnh. Chung ta van thng noi: "Gieo gio th gat bao"... Cac nc Tay phng ngay nay han phai am ngc e chu ng cn bao tap ma chnh ho la ngi a ong gop vao e tao nen. Kh gii do Tay phng cung cap ngay nay a quay lai chong ho.

Thanh Phaolo trong th gi cho giao oan Galata a keu goi chung ta, thay v gieo trong xac tht, hay gieo trong than kh.

Gieo trong xac tht tc la gieo rac han thu, chet choc, la nuoi dng ch ky, la gay o k, chia re: nhng hat giong ay ch nay n bang cay cua tang thng, au kho va huy diet cho chnh mnh cung nh cho ngi khac.

Gieo trong than kh chnh la song quang ai, phuc vu, hoa nha, yeu thng, cam thong, nhan nhuc, tha th... Hat giong cua than kh co the la hat giong nho be va am tham nh hat cai, nhng se tr thanh cay to ln. Khong co mot ngha c nao, du nho mon en au, ma khong mang lai hoa trai Bnh An cho tha nhan va cho chnh ban than.

Chien tranh tren quy mo the gii, chien tranh gia nc nay vi nc no, chien tranh trong cung mot quoc gia: moi quy mo, chien tranh nao cung la cn bao tap ma chnh con ngi t gop gio e thoi len.

Ni nao co bat hoa, th ni o co chien tranh. Ni nao li loc c at len tren moi gia tr khac, th ni o a co chien tranh.

Ngi mon e cua c Kito, Nguyen Uy cua Hoa Bnh, luon c mi goi e xay dng Hoa Bnh va Hoa Bnh chm n khi con ngi bat au gieo trong hat giong cua Yeu Thng.

 


Back to Home