09 Thang Sau

Muon Van Phep La

 

Mot v an s no, sau 60 nam song khac kho gia sa mac, bong cam thay chan nan khi ngh rang mnh cha he lam c phep la nao nh cac v tien boi.

Ong quyet nh ri bo sa mac e tr ve o th song mot cuoc song tien nghi, bnh thng nh moi ngi.

Nhng oi mat Chua luc nao cung doi theo tng suy ngh, tng ng i nc bc cua ong. Biet ong ang toan tnh bo cuoc e tr lai o th, Thien Chua ben sai mot thien than en vi ong. V s than a noi vi ong nh sau: "Ngai ang toan tnh ieu g the? Ngi hay th ngh co phep la nao ky dieu nao hn chnh cuoc song cua ngi khong? Ai a ban cho ngi sc manh e co the cam c c trong ni hoang vu nay trong may chuc nam qua? Ai a chuc lanh cho cay co ngi a dung trong thi gian qua ma khong he gay nguy hai cho ngi? Ngi lai ay va xin Chua ban cho ngi them long kien nhng...".

c li cua v s than nang , nha an s lai trong sa mac va tiep tuc cuoc song tu tr cua ong vi niem tin vng rang moi mot phut giay qua i trong cuoc song la mot phep la ma Thien Chua ang thc hien cho ong.

"ay la luc thuan tien, ay la ngay cu o". Giao Hoi mn li Kinh Thanh nay e mi goi chung ta song mot cach sung man giay phut hien tai. Moi mot giay phut hien tai la mot hong an cu o. Thien Chua van tiep tuc bien moi phut giay cua cuoc song chung ta thanh mot phep la.
Khong la phep la sao tim cua chung ta van tiep tuc ap, mui chung ta van tiep tuc ht th! Con g ky dieu bang chnh s song ma Thien Chua van tiep tuc trao ban cho chung ta. Con g ky dieu bang niem tin Ngai a trao ban e chung ta tiep tuc tien bc trong cuoc l hanh nay.

Chung ta van thng noi: ngac nhien la khi au cua kham pha! Neu tat ca nhng kham pha cua khoa hoc eu bat nguon t nhng cau hoi ma con ngi t at ra khi nhn ngam vu tru, th s ngay ngat trc nhng ky cong cua sang tao, trc cuoc song, trc tnh ngi cung phai la ong lc giup ngi tn hu Kito chung ta thay c, cam men c s hien dien va tac ong ky dieu cua Thien Chua.

Cai nhn ay se giup chung ta thay c gia tr cua nhng cong viec am tham tng ngay cua chung ta. Cai nhn ay se mang lai cho chung ta sc manh e tiep tuc phan au khi phai ng au vi benh tat, vi th thach, vi mat mat trong cuoc song. Mot Thien Chua luon lam nhng ky dieu cung chnh la ang co mat trong tng phut giay cua cuoc song chung ta e em lai cho chung ta nhng ieu thien hao oi khi vt qua khoi cai nhn nong can, s tham nh gii han cua chung ta.

 

 


Back to Home