06 Thang T

Mon Qua Ci ep Nhat

 

Me Terexa thuat lai mot cau chuyen nh sau: "Mot hom kia, co mot cap v chong tre en tham tu vien va trao tang cho chung toi mot khoan tien ln, bao la e ong gop vao viec chi ph mua thc an cho nhng ngi ngheo".

Calcutta, moi ngi eu biet la: moi ngay, tat ca cac c s cua dong N T Bac Ai truyen giao chung toi phai cung cap thc pham cho khoang 9 ngan ngi. Bi le o, khong la g hai ban tre nay muon dung khoan tien ho trao tang vao muc tieu tren.

Sau khi giai thch, Me Terexa ke tiep: thay ho con qua tre, toi to mo hoi: "Hai con co the cho Me biet tien au ma hai con co nhieu the?". Ho tra li: "Chung con va ci nhau hai ngay. Trc ngay ci, chung con a suy ngh nhieu va quyet nh khong may quan ao ci, cung khong to chc yen tiec linh nh. Thay vao o, chung con muon dung khoan tien chi ph am ci o e trao tang cho nhng ngi khong c may man nh chung con".

Me Terexa cat ngha: " An o, oi vi mot ngi Hindu thuoc giai cap thng lu kha gia, am ci ma khong co quan ao ci va tiec ci la ieu nhuc nha. V the chac chan moi ngi, nhat la nhng ke co ho hang vi cap v chong tre o a rat lay lam la va cho quyet nh cua ho la mot viec tui ho cho ca hai gia nh ang trai cung nh ang gai".
e biet ro them, Me Terexa hoi: "Tai sao chung con lai quyet nh tao bao nh the, lam phat long cha me, ho hang?". Hai ban tre o tra li: "Chung con yeu nhau tha thiet, v the chung con muon tang nhau mot qua ci ac biet. Chung con muon khi au cuoc chung song cua chung con bang mot hy sinh ma ca hai eu ong gop vao".

Trong s iep Mua Chay gi toan the giao hoi, cong bo vao ngay 09/02/1988, c Thanh Cha mi goi cac tn hu hay ac biet quan tam en tnh trang moi ngay co hang chuc ngan tre em tren the gii b chet yeu.

c Thanh Cha noi: "Co nhng tre em chet trc khi chao i. Nhieu em khac ch song mot thi gian ngan v benh tat, v thieu dinh dng va nhieu khi thieu ca tnh thng na... Cac em la nan nhan cua ngheo oi, cua nhng bat cong xa hoi lam cho gia nh cac em khong u phng tien can thiet e nuoi dng con cai".

Ngoai ra, s iep Mua Chay cua c Thanh Cha con nhac lai tnh thng ac biet cua Chua Giesu oi vi cac tre em va Ngai mi goi moi tn hu trong Mua Chay hay be gay xieng xch cua tnh ch ky va toi loi, ong thi thc thi tnh lien i, bang cach chia se vi nhng ngi tung thieu. Hay cho ngi ngheo khong phai nhng th mnh d tha, nhng ca nhng g mnh can thiet na.

 


Back to Home