01 Thang T

Tu au Cho Bang Tu Nha
Th Cha Knh Me Mi La ao Con

 

Dng Phu sinh ra trong mot gia nh ngheo. Nhng ong e het tam phung dng song than.

Mot hom, ong nghe noi ben at Thuc co ong Vo Te ai s. Dng Phu ben xin t biet song than e en thu giao bac hien triet.

i c na ng, ong gap mot v lao tang. v lao tang khuyen Dng Phu: "Gap c bac Vo Te chang bang gap c Phat".

Dng Phu hoi van lai: "Phat au?". V lao tang giai thch: "Nha ngi c quay tr ve, gap ngi nao mac cai ao sac nh the nay, i oi dep kieu nh the nay th chnh la Phat ay".

Dng Phu nghe li quay ve nha. i doc ng, ong chang gap ai nh the ca. Ve en nha th a khuya, Dng Phu go ca goi me. Ngi me mng r, khoac chan, i dep ra m ca. Bay gi, Dng phu mi cht nhan ra ni me mnh hnh dang cua c Phat ma v lao tang a mo ta.
T ay, Dng Phu mi nhan ra rang cha me trong nha chnh la Phat.

Th nhat th tu tai gia

Th hai tu ch, th ba tu chua.

Tu au cho bang tu nha

Th cha knh me mi la ao con.

e yeu thng con ngi mot cach tron ven, Chua a tr thanh mot con ngi. Chua co cha, co me. Chua sinh ra trong mot gia nh... Con ngi khong ch c cu roi mot cach le loi, nhng trong mot gia nh. Con ngi can co mot gia nh e sinh ra, e ln len va thanh toan... Tai Nagiareth, Chua a ln len trong an sung va dang voc. Chua a vang phuc Thanh Giuse va Me Maria. Chua a hoc oc, hoc viet va ngam nga tng cau kinh thanh vi Me Maria. Chua cung hoc cach s dung tng dung cu trong xng moc cua Thanh Giuse.

Trong ba nam song i cong khai, ngon ng vacach suy ngh cua Chua phan anh phan nao s giao duc ma Chua a thu hng ni cha me.

Xin Chua thanh hoa tat ca moi gia nh Viet Nam. Xin Chua ban cho bac cha me y thc c trach nhiem giao duc cua ho. Xin Chua ban cho con cai long hieu thao e biet vang phuc, knh yeu va phung dng cha me, nhat la trong luc tuoi gia cua cac ngai... Va xin cho moi gia nh Viet Nam luon biet tranh au e bao ve s hiep nhat trong gia nh va bien gia nh thanh Giao Hoi nho cua Chua.

 


Back to Home