01 Thang Mi Mot

Giong Giong V Nhan

 

Cach ay mi nam, mot ngi Phap ten la Alfred de Pierrecourt e lai gia tai cua ong la 2 trieu My kim vi li di chuc la phai s dung so tien ay e gay giong cho nhng ngi khong lo. Ngi thi hanh di chuc cua ong a trch ra 1/4 so tien e tm va mang nhng ngi cao ln vt tam mc ve song gan thanh pho Rouen, khuyen khch ho lap gia nh vi nhau. Nhng chng trnh gay giong nhng ngi khong lo nay b that bai vai nam sau o.

Cach ay non hai ngan nam co mot ngi cung e lai mot di chuc, mot chng trnh, nhng khong phai e gay giong cho nhng ngi khong lo ve phng dien hnh voc ma la ve phng dien tinh than. Chng trnh quen c goi la "8 moi phuc that" do Chua Giesu bien thao. Trai qua bao the he mai cho en thi ai chung ta, vo so nhng tn hu Kito nh ap dung chng trnh nay ma tr thanh v nhan.

Mng knh nhng v nhan ay trong ngay le cac thanh nam n hom nay, chung ta hay noi gng cac ngai em ra thc hanh moi moi phuc that trong cuoc song, e cang song chung ta cang phat trien, tien bo tren con ng thanh thien ma Chua Giesu a vach ra cho moi ngi chung ta.

 


Back to Home