Suy Niem Mua Chay Theo ng Hy Vong

(40 Bai Suy Niem Hang Ngay trong Mua Chay

gi y t Tac Pham ng Hy Vong

do c Ong Peter Nguyen Van Tai bien soan

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 40 -

Hy Vong Hang Song

Nh S Phuc Sinh, T Coi Chet

(Th Bay Tuan Thanh)

 

"Chuc tung Thien Chua va la Cha cua Chua chung ta, c Giesu Kito, ang a the theo long thng hai ha ma tai sinh chung ta cho hy vong hang song nh s Phuc sinh, t coi chet cua c Giesu Kito" (1Pr 1,3). (HV 949)

Ngi cong giao la anh sang gia em toi, la muoi song gia thoi nat, va la hy vong gia mot nhan loai that vong.

Mt 5,13-14: Chnh anh em la muoi cho i. Nhng muoi ma nhat i, th lay g muoi no cho man lai? No a thanh vo dung, th ch con viec quang ra ngoai cho ngi ta cha ap thoi. Chnh anh em la anh sang cho tran gian. Mot thanh xay tren nui khong tai nao che giau c.

(HV 950)

* * *

T tren Thap gia, Chua Giesu con nghe them nhng li choi t tnh thng cua Ngai, choi t Mau nhiem Thap Gia ma Ngai ang song qua. Phuc Am theo Thanh Marco, ni chng 15, cau 35-36 a ghi lai li noi th ba cua con ngi oi vi Chua Giesu ang b treo tren thap gia nh sau:

"en gi th chn - ngha la ba tieng ong ho sau - khi b treo len thap gia, Chua Giesu keu len ln tieng rang: Elo-i, Elo-i, Lama sabactani! (Ngha la: Lay Chua toi, Lay Chua toi, sao Chua bo toi!) May ngi ng ay nghe thay lien noi: "Ka, ong ta goi Tien tri Elia". Mot ngi chay i lay mieng bot bien tham vao dam, cam vao cay say va a cho Ngi uong, va noi: "e xem Tien tri Elia co en em ong ta i khong?" (Mc.15:35-37)

Phuc Am theo Thanh Marco khong noi ro chi tiet nhng ngi ang ng gan ben thap gia va noi nhng li: "Ka, ong ta goi Tien tri Elia" va "e xem Tien tri Elia co en em ong ta i khong?", la ai. Nhng qua c ch cua mot ngi trong bon i lay "mot mieng bot bien, tham dam, cam vao cay say va a cho Ngi uong" ma khong b quan lnh Roma can tr, cung khong b nhng ngi Do Thai thu ghet Chua can tr th ta co the oan c nhom ngi nay co chut lien he en cuoc ong inh Chua, cung thuoc ve phe nhng ke chong oi Chua, mac du li noi cua ho khong co tnh cach xuc pham en Chua nhieu, nh nhng ke khac: nh nhng ke qua ng va nhng ngi tr thc lanh ao dan Do Thai noi tren.

Ho chng kien tham kch ong inh treo Chua tren Thap gia. Ho khong hieu g. Va nghe li noi: Elo-i, Elo-i t mieng Chua, ho hieu lam rang Chua goi Tien tri Elia en cu giup. Va ho ch i xem Tien tri Elia en em Chua khoi thap gia. Thai o va li noi cua ho ham cha s khong tin va khinh de Chua. Co the ho ngh rang cai chet cua Chua, kho hnh thap gia Chua ang chu la mot ieu ang tiec, nh bnh thng, xng ang cho mot ngi dam xng mnh la ang cu the. Theo truyen thong Do Thai, th Tien tri Elia phai en trc khi ang cu the en. Ho ch i xem Elia co en cu ngi b ong inh kia khong. Va ho a noi li ch i o vi thai o khinh b. Ho ch i mot ang cu the khac, khong qua con ng kho nan thap gia. Ho khong muon va khong hieu tai sao mot ang cu the ma phai chet nhuc nha tren thap gia nh vay.

That ra, t luc con i rao giang Tin Mng, Chua Giesu a noi ro cho dan biet Elia a en trc Ngai, va Elia o la Gioan tien ho. "ay, ta noi ieu nay cho cac ngi muon nghe th c nghe: Gioan chnh la Elia ma cac Tien tri loan bao se xuat hien" (Mt.11:14)

V the, nhng ngi hieu lam y nh cua Chua la nhng ke nhe da, khong nghiem chnh on nhan Li Chua rao giang, va do o, khong chap nhan Chua b treo tren thap gia. Phai chang chung ta, du la o e tin Chua roi, nhng van con l la vi li giang day cua Chua, va khong nhn thay tai sao Chua phai chu chet nh vay?

Cn hap hoi cua Chua tren thap gia keo dai t gi th sau en gi th chn. Chua con phai lang nghe nhieu li noi xuc pham cua con ngi oi vi Ngai na.

Li noi th t la li cua cac quan lnh Roma, nhng ngi ngoai. Phuc Am theo Thanh Luca, ni chng 23, cau 36-37 a ghi lai nh sau:

"Ca nhng quan lnh cung che nhao c Kito na. Khi ho en a dam chua cho c Kito uong, ho noi: "Neu mi la vua dan Do Thai, hay t cu lay than mnh i". (Lc.23:36-37)

Li thach thc cua nhom lnh Roma co m ve khinh man. Trc het ho khinh man Chua, mot ngi xng mnh la vua ma gi ay qua yeu hen, khong u sc cu lay than mnh, b moi ngi ruong bo. Ho khong biet rang Chua Giesu b treo tren thap gia la do y Ngai muon nh vay, e lam le hy sinh chuoc toi toan the nhan loai, ch khong phai v Ngai yeu hen. Trc khi b treo tren thap gia, Chua Giesu a nhan manh cho cac o e hieu rang: Ngai t nguyen lam nh vay. T nguyen hien dang mang song mnh. Ngai im lang, khong tra li nhng thach thc, nhao ci cua con ngi.

Cung chu ong inh vi Ngai, co hai ten trom. Ke thu cua Chua a muon lam nh vay, e ha nhuc Chua en mc o cuoi cung, e cho ngi ta thay Ngai b treo chet gia nhng ke gian ac. Phuc Am theo Thanh Luca, chng 23, cau 39 ghi lai nh sau:

"Neu ong la c Kito, th ong t cu mnh i va cu ca chung ta na".

ay la li th nam con ngi noi vi Chua Giesu tren thap gia. Li cua mot ke trom, khong biet hoi loi, va ch ngh cach tron chay hnh phat, luc nao cung ch ngh en li cho mnh. Gi chet chac chan en vi anh, ma anh van khong ngh en s song i i, s thng phat cong minh cua Thien Chua. Anh thach thc Chua xuong khoi thap gia, khong phai e anh tin va canh tan i song, nhng e cu anh khoi chet tren thap gia va anh co the i an trom tiep.

Khac vi anh, ngi an trom b treo ben tay hu Chua, noi li an nan, xin Chua cu anh ve Nc Ngai. Anh noi: "Lay Ngai, xin nh en toi khi nao Ngai ve Nc cua Ngai". (Lc.23:42)

Anh a nhn nhan toi loi va hnh phat ang chet. Anh ngh en s song i sau, va hng ve Chua chu treo tren Thap Gia, e xin Ngai thng ban n cu roi. Li xin n tha th cung la li tuyen xng c tin. Anh a tin Chua va khong can bang chng. ay la li th 6, li thong hoi an nan cua con ngi trc Thap Gia Chua Kito. Trc nhng li trach moc, thach thc, thu han, Chua Giesu khong tra li. Nhng trc thai o thong hoi an nan cua ten trom lanh, Chua Giesu tra li anh ngay va ha ban n cu roi: "Han that, hom nay con se c cung Ta tren Thien ang". (Lc 23:43)

Cai chet cua Chua a khong vo ch. T tren thap gia Chua a a mot ngi ve cung Chua.

Va cuoi cung, khi Ngai tat th, vien s quan ch huy toan lnh thot len: "ung thc, Ngi nay la Con Thien Chua". (Mc.15:39)

ay la li th 7, li tuyen xng c tin cua con ngi trc trc Thap Gia Chua Kito. c chi o cung la li cua chung ta.

Hom nay la ngay Th Bay Tuan Thanh, ngay chuan b on ch Mau Nhiem Phuc Sinh cua Chua. Qua cai chet Chua Giesu a phuc sinh, Ngai a chien thang s chet. c Tong Giam Muc Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan, tac gia tap sach ng Hy Vong, a chia se anh sang cua Phuc Sinh, niem vui cua chien thang khai hoan, niem vui chung ta c tai sinh nh s Phuc sinh, t coi chet cua c Giesu Kito nh sau:

"Chuc tung Thien Chua va la Cha cua Chua chung ta, c Giesu Kito, ang a the theo long thng hai ha ma tai sinh chung ta cho hy vong hang song nh s Phuc sinh, t coi chet cua c Giesu Kito" (1Pr 1,3). (HV 949)

Ngi cong giao la anh sang gia em toi, la muoi song gia thoi nat, va la hy vong gia mot nhan loai that vong.

Mt 5,13-14: Chnh anh em la muoi cho i. Nhng muoi ma nhat i, th lay g muoi no cho man lai? No a thanh vo dung, th ch con viec quang ra ngoai cho ngi ta cha ap thoi. Chnh anh em la anh sang cho tran gian. Mot thanh xay tren nui khong tai nao che giau c.

TG 15g: Giao dan, ngha la cac Kito hu a nh phep Ra toi ma sat nhap vao Chua Kito va ang song gia the gian, gi mot vai tro rat quan trong va ang c ac biet lu tam. Thc vay, bon phan rieng cua ho la: sau khi tham nhuan tinh than Chua Kito, ho phai lam song ong t ben trong nh men trong bot va sap at cong viec tran the e chung luon luon c thc hien theo y Chua Kito. (HV 950)

Lay Chua, xin thng ban n giup chung con nhan ra anh sang n cu o cua Chua, va giup chung con luon tranh xa bong toi cua toi loi va san sang tr thanh men cho i, la en soi sang cho the gian, e moi ngi cung nhan biet Chua la ang cu o cua nhan loai. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page