Suy Niem Mua Chay Theo ng Hy Vong

(40 Bai Suy Niem Hang Ngay trong Mua Chay

gi y t Tac Pham ng Hy Vong

do c Ong Peter Nguyen Van Tai bien soan

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 38 -

Thai o Cua Con Ngi

oi vi Thap Gia Cua Chua Giesu Kito

(Th Nam Tuan Thanh)

 

"Con tin mot sc manh: Thanh The. Tht Mau Chua se lam cho con song, "Ta a en, la e chung c co s song, va co mot cach doi dao" (Ga 10:10). Nh Manna nuoi dan Do Thai i ng ve at ha, Thanh The se nuoi con i cung ng Hy vong (x. Ga 6:53)." (HV 983)

* * *

Trong nhng ngay Tuan Thanh, suy niem ve cuoc kho nan cua Chua Giesu Kito, chung ta co the chu y en bay li cuoi cung cua Chua t thap gia. o la bay li dien ta tnh thng vo bien cua Thien Chua oi vi con ngi moi thi ai, c Chua Giesu Kito thc hien mot cach cu the qua cai chet cua Ngai tren Thap Gia. Va chung ta cung co the chu y en thai o cua con ngi qua bay li noi cua nhng ngi co lien he en cai chet cua Chua Giesu tren Thap Gia.

Chung ta hay cung nhau lan lt oc va suy niem bay li noi nay va xet mnh xem chung ta co thai o nh the nao trc Thap Gia cua Chua. Trong ngay Th Nam Tuan Thanh hom nay, ky niem Chua Giesu lap Phep Thanh The. Qua cai chet va s hy sinh cua Chua Giesu tren Thap Gia, Ngai a hien mnh thanh lng thc nuoi dng linh hon chung ta. Mnh va Mau Thanh Chua tr thanh linh dc em en s song i i cho chung ta. Con chnh chung ta, trc Thap Gia cua Chua Kito, chung ta thuoc loai ngi nao khi oc lai nhng li nay.

Li th nhat cua con ngi noi trc Chua Giesu ang b treo tren thap gia nh mot t toi, la li noi cua nhng khach qua ng. Phuc Am theo Thanh Mattheu, chng 27, cau 39-40, a ghi lai nh sau:

"Co nhng khach l hanh i ngang qua, ho va i va lac au noi vi Chua Giesu ang b treo tren thap gia rang: "Co gioi th xuong i! Co sc pha huy en th roi xay lai trong ba ngay, th gi ay hay cu mnh i! Neu la Con Thien Chua, th hay xuong khoi thap gia nay i!" (Mt 27:39-40)

o la li th nhat boc lo phan ng cua nhng khach qua ng bat ng oi dien vi Mau nhiem Thap Gia cua Chua Giesu. Ho thach thc: "Co sc pha huy en th roi xay lai trong ba ngay, th gi ay hay cu mnh i! Neu la Con Thien Chua, th hay xuong khoi thap gia nay i!"

Qua nhng li noi thach thc nay, chung ta co the hieu phan nao dung mao tinh than cua nhng khach qua ng nay. Ho khong phai la nhng ngi hoan toan xa la vi nhng li giang day cua Chua Giesu. Khong trc tiep th cung gian tiep, ho a nghe Chua Giesu giang day: Ngai la en th cua Thien Chua, va a nghe Ngai noi ve cai chet va s song lai cua Ngai, qua hnh anh pha en th va xay lai trong ba ngay! Ho cung a nghe trc tiep hay gian tiep li Chua Giesu qua quyet rang Ngai la Con Thien Chua. Va lai, Chua Giesu a lam nhng dau ch, nhng phep la, e minh chng quyen nang cua Ngai, minh chng Ngai la Con Thien Chua. Tuy nhien, nhng khach qua ng nay khong lu y g en li giang day cua Chua, khong lu y g en van e ton giao, ve n cu roi cho cuoc song ho. Ho ban ron vi cong viec lam an, sinh song, bat ng phai i qua ay, oi dien trc canh Chua b treo tren thap gia gia nhng ke trom, khong con chut uy quyen nao ca nh trc o, ho khong co gi suy ngh ve Mau nhiem Thap Gia nay, va ho buong li thach thc Chua: "Co gioi th hay xuong khoi thap gia i! Hay dung quyen nang mnh co ma xuong khoi thap gia i!" o la li thach thc cua nhng ke lanh am ton giao va luc nao cung ngh theo pham tru ch ky, li loc rieng cho mnh. V the, ho muon Chua dung quyen nang e xuong khoi thap gia. The thoi! Neu ho gap trng hp nh vay, th chac chan ho se s dung het moi quyen nang tien bac ho co, e tranh ng b treo nh Chua: Nhng khach qua ng nay au co biet rang chnh Chua a t nguyen chu chet, chu treo tren thap gia e cu roi con ngi. Ngai song v con ngi ch khong ch ky cho mnh Ngai. Quyen nang than linh Ngai co, v Ngai la Con Thien Chua, la e phuc vu cho con ngi, e cu roi con ngi, ch khong phai la e phuc vu cho li ch cua Ngai.

Vao khi au cuoc i rao giang, ma quy co cam do Chua sau bon mi ngay khong an trong sa mac, o la cam do hay dung quyen nang bien a thanh cm banh cho Ngai an oi. Luc o, Chua Giesu a tra li cho ma quy cam do: "Con Ngi song khong nguyen bi banh, nhng bi moi li do mieng Thien Chua phan ra!" (Mt 4:4). Ngai nhac lai cho ma quy, va ca cho con ngi moi thi ai, hay biet vt qua nhng li loc vat chat cm banh, ng e cho li loc vat chat cm banh tr thanh muc ch duy nhat cua i mnh. Ch nhng ai chap nhan song nh vay, th mi co the c chuan b e on nhan s iep cua Ngai, va on nhan Mau nhiem Thap Gia, va khong noi li thach thc Chua: Co gioi th xuong khoi thap gia i! Hay cu mnh i, neu ong la Con Thien Chua, la ang ay quyen uy cua mot v Thien Chua!

Chua Giesu im lang khong tra li thach thc cua con ngi lanh am ton giao, khong tin tng vao Ngai, khong song v Li Chua, ma ch song v cm banh ma thoi. Chua chap nhan i qua con ng Thap Gia e cu roi chung ta!

Trong ngay Th Nam Tuan Thanh hom nay, chung ta hay oc lai nhng chia se cua c Tong Giam Muc Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan, tac gia cua tap sach ng Hy Vong, ve sc manh nh vao b tch Thanh The cua ngai nh sau:

"Con tin mot sc manh: Thanh The. Tht Mau Chua se lam cho con song, "Ta a en, la e chung c co s song, va co mot cach doi dao" (Ga 10:10). Nh Manna nuoi dan Do Thai i ng ve at ha, Thanh The se nuoi con i cung ng Hy vong (x. Ga 6:53)." (HV 983)

"Con nam vng mot ng loi tong o: "th mang v anh em", v khong co tnh yeu nao ln lao hn (x. Ga 15:13). Con hao mon tng giay phut va san sang tieu hao e chinh phuc anh em ve vi Chua." (HV 981)

"Con ho mot khau hieu: "Tat ca hiep nhat", hiep nhat gia cac ngi cong giao, hiep nhat gia cac Kito hu, hiep nhat gia cac dan toc. Nh Chua Cha va Chua Con la mot (x. Ga 17:22-23)." (HV 982)

"Con mang mot ong phuc, noi mot ngon ng: Bac ai la chng tch e biet con la mon e Chua (x. Ga 13:35), la dau hieu re ma kho kiem nhat."

"Bac ai la sinh ng so mot ma Thanh Phaolo cho la cao trong hn tieng noi cua loai ngi va cac thien than, la ngon ng oc nhat se ton tai tren Thien ang (x.1Cr 13:1)." (HV 984)

Lay Chua, xin thng ban n giup con ng co thai o lanh am, vu li va thach thc Chua, nh nhng khach qua ng ngay xa. Xin ban n c tin va tnh yeu Chua tran ay tam hon con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page