Suy Niem Mua Chay Theo ng Hy Vong

(40 Bai Suy Niem Hang Ngay trong Mua Chay

gi y t Tac Pham ng Hy Vong

do c Ong Peter Nguyen Van Tai bien soan

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 19 -

Trung Thanh en Cung

(Th T tuan 3 Mua Chay)

 

"Ngoi Li a nhap the va c Chua Cha a phan: ay la Con Ta Yeu Dau va ep long Ta, hay nghe li Ngi.

Ngi la S Song: con ch song bang tinh than cua Ngi.

Ngi la S That: con ch tin li day cua Ngi.

Ngi la ng: con ch theo bc chan Ngi". (HV 550)

* * *

Vao mot ngay th sau buoc phai kieng tht, co ngi tn hu no i quan an, anh biet quan o co nhng mon ca, nhng trong long th thch an tht. Trc het anh goi nhng mon ca ma anh biet chac chan chang bao gi co: "Cho toi a ca sau. Cho toi a ca voi". Chu quan luon mieng ap: "Khong co. Khong co". The roi anh t nhu: "Lay Chua, Chua biet cho con. Con a lam het sc, a goi nhieu th ca ma chang co. Thoi, con anh phai goi mot to ph tht bo tai ma an trong ngay th sau kieng tht vay." Cau nguyen xong anh thi hanh lien. Anh ngh t tao ra nhng ly do, nhng hoan canh e co the khoi phai loi luat Chua.

Neu khong co long yeu men Chua that th se tao ra tram phng nghn cach e an ui mnh, va chuan cho mnh khoi phai tuan gi luat Chua, giai thch li Chua theo s thch rieng t. Bai Phuc Am trong Thanh le ngay th T tuan 3 Mua Chay hom nay c trch t Phuc Am theo Thanh Matheu, chng 5, cau 17-19 nhac chung ta song trung thanh vi luat Chua cho en cung nh sau:

"Khi ay, Chua Giesu phan cung cac mon e rang: cac con ng tng Ta en e huy bo le luat hay cac tien tri. Ta khong en e huy bo nhng e kien toan. V Ta bao that cac con: cho du tri at co qua i, nhng mot cham, mot phay trong bo luat cung khong bo sot cho en khi moi s c hoan thanh. Bi vay, ai huy bo mot trong nhng ieu luat nho mon nhat va day ngi khac lam nh vay, se la ngi nho nhat trong Nc Tri. Trai lai, ai gi va day ngi ta gi nhng ieu o se c ke la ngi cao ca trong Nc Tri".

Nhng v lanh ao ton giao cua dan Do Thai thi Chua Giesu, nhng ngi biet phai Pharisieu, hn ai het la nhng ke muon bao ton luat Chua trong li day cua Moisen va cac tien tri. Nhng nhng oi thay trong lch s at ra nhng van nan mi, va thoi thuc ho phai giai thch, ap dung luat Chua vao hoan canh mi. Tinh than ham danh li, vu hnh thc a lam cho ho lac ng en o a b Chua Giesu trach la nhng ke gia hnh, giong nh nhng cai ma to voi, hang say "buoc ke khac tuan gi nhng truyen thong cua con ngi, cua tien nhan ma bo quen luat Chua. Giai thch lai nhng li day cua Moisen va cac tien tri, Chua Giesu lu y cac mon e la "Ngai khong en e huy bo nhng e kien toan". Can tuan gi luat Chua vi tinh than mi, tinh than cua chnh Ngai trao ban cho cac mon e. Chua Giesu a keu goi mot s nghiem chnh dan than cua moi o e e song tron ven s iep cua Ngai. "Ai huy bo mot trong nhng ieu luat nho mon nhat, va day ngi khac lam nh vay, se la ngi nho nhat trong Nc Tri". Qua moi thi ai, Giao Hoi khong ngng keu goi nhng con cai mnh kiem iem e canh tan nep song moi ngay mot tot ep hn. Chung ta hay oc lai nhng li khuyen sau ay cua c Tong Giam Muc Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan, tac gia tap sach ng Hy Vong:

"Ngoi Li a Nhap The va c Chua Cha a phan: ay la Con Ta Yeu Dau va ep long Ta, hay nghe li Ngi.

Ngi la S Song: con ch song bang tinh than cua Ngi.

Ngi la S That: con ch tin li day cua Ngi.

Ngi la ng: con ch theo bc chan Ngi". (HV 550)

"Co th Cong giao vu li, co th Cong giao ly lch, co th Cong giao xu thi, co th cong giao danh d. Chua ch chap nhan hang Cong giao tram phan tram, Cong giao vo ieu kien, "ho a bo moi s va theo Ngi". (HV 261)

"Hoi Thanh co nhieu khuyet iem va gng xau, nhng Hoi Thanh co li ha cua Chua. Hoi Thanh la mot phep la lien l. Tuy nhien, ng v the ma phi bay khuyet iem va gng xau cho moi ngi. Cung ng v o ma tha ho lam gng xau, e Chua lam phep la moi ngay". (HV 264)

"Hay lam the nao ma t tng, ngon ng, hanh ong con khien ngi ta phai phan ng: con ngi nay a say me mot cuon sach: Phuc Am, a b loi cuon bi mot ly tng: cuoc i Chua Giesu". (HV 227)

Li Chua khong bao gi qua i. Hoi Thanh Chua se vt qua c moi th thach. Moi ngi Kito chung ta hay nhat quyet song trung thanh cho en cung.

Lay Chua, trong nhng ngay canh tan i song trong Mua Chay nay, xin Chua thng ban cho con mot y ch manh me, mot niem xac tn sau xa, va nhat la that nhieu n Chua e giup con trung thanh vi n goi Chua a ban. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page