Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 24 thang 11 nam 2002

Le Knh Trong The Cac Thanh T ao Viet Nam

 

oc Tin Mng  Mt 10,17-22

Khi ay, c Giesu noi vi mi hai mon e rang: 17 "Hay coi chng ngi i. Ho se nop anh em cho cac hoi ong, va se anh ap anh em trong cac hoi ng cua ho. 18 Va anh em se b ieu ra trc mat vua chua quan quyen v Thay e lam chng cho ho va cac dan ngoai c biet. 19 Khi ngi ta nop anh em, th anh em ng lo phai noi lam sao hay phai noi g: 20 that vay, khong phai chnh anh em noi, ma la Than Kh cua Chua Cha noi trong anh em.

21 "Anh se nop em, em se nop anh cho ngi ta giet; cha se nop con, con cai se ng len chong lai cha me va lam cho cha me phai chet. 22 V danh Thay, anh em se b moi ngi thu ghet. Nhng ke nao ben ch en cung, ke ay se c cu thoat.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Uy phong Ngai vt qua tri cao (Tv 8,2)

Hom nay cung vi toan the Giao Hoi Viet Nam, chung ta mng knh tat ca nhng chng nhan anh dung hy sinh mang song mnh v Chua Kito va a e lai cho ngi Viet Nam chung ta mon qua qu bau nhat la n c Tin.

Noi nang nhat trong so cac v nay la 117 v a c c Thanh Cha Gioan Phaolo II ton vinh nam 1988, e ca the gii Cong Giao toan cau cung mng knh. Nhng con co hang tram ngan cac v t ao ma cai chet anh dung v long men Chua, doc qua ba the ky, ch mot mnh Thien Chua biet. Trong so o, ngi th b am, ke b chem, ngi b buong song, ke b bo oi, ke chet ru tu... That la u tram ngan cach e tham d vao cuoc hien te cua chnh Chua Giesu, v t ao au tien, a hy sinh mang song mnh tren cay thap gia v s song cua moi ngi. Tat ca cac v anh hung t ao ay eu cach nay hay cach khac, on nhan cho mnh moi phuc that nh chnh Chua Giesu khang nh la v Thay ma anh em b ngi ta s va bach hai va vu khong u ieu xau xa. Anh em cung vui mng hn h v phan thng danh cho anh em tren tri thc ln lao. (Mt 5,11-12)

Bai Tin Mng trong Thanh Le knh cac thanh t ao hom nay cung dan ti phuc that o vi li c Giesu day cac mon e rang Tro khong hn thay, t khong hn chu. Tro c nh thay, t c nh chu, a la kha lam roi. (Mt 10,24-25 tiep theo bai Tin Mng hom nay). Nhng quan trong nhat trong bai Tin Mng hom nay la viec c Giesu cam ket co Chua Thanh Than hoat ong ni cac mon e e ho lam chng ve c Giesu gia the gii ho ang song, ca trong boi canh gay can oi ho phai hy sinh tnh mang cung nh boi canh thng ngay ni o cac v t ao neu gng sang cho chung ta ve yeu thng nh c Giesu a yeu thng.

c Giesu noi vi cac mon e: Khi ngi ta nop anh em, th anh em ng lo phai noi lam sao hay phai noi g, v trong gi o, Thien Chua se cho anh em biet phai noi g; That vay, khong phai chnh anh em noi, ma la Than Kh cua Cha anh em noi trong anh em. (Mt 10,19-20).

Th hoi ieu c Giesu oan chac o co thc s xay ra khong? Ta co thay, trong thc te, co nhng trng hp minh chng ve ieu o chang?

Ngai cho mieng tre nho cat tieng ngi khen (Tv 8,2-3)

Hay coi trng hp mot v t ao t nguyen chet v Chua ngay 6 thang 2, 1665: co la con ong Phero Ky t ao ngay 27 thang 1, 1665. Co c cha Fuciti Dong Ten day giao ly va ra toi cho tai Hue khoang nam 1660-1663, vi ten thanh la Lucia. T Hue co Lucia i bo ti Quang Nam e tuyen xng c tin. Co a can than tm en vi cha Fuciti khi ay ang Hoi An, e xng toi va ban hoi. Co thu thc vi cha y nh nop mnh cho tran thu Quang Nam dinh, e chet thay cho nhieu ngi a choi bo Chua. Cha Fuciti cat ngha cho Lucia thay khong nen lam nh vay, v ch khi ngi ta bat co, khi ay co mi co bon phan phai cong khai tuyen xng c tin. Nhng Lucia nang nac oi cha Fuciti ong y vi co, nen cha Fuciti cung chu thua.

The la tai dinh quan Quang Nam, ngi ta thay co be Lucia mi 13 tuoi, xong vao va noi len y muon cua mnh la muon chet thay cho nhng ngi a hen nhat choi ao c Chua Tri. Quan ra lenh truyen uoi co be o ra ngoai. Nhng Lucia cng lai lenh quan, co ln tieng noi cho moi ngi biet mnh la ngi ch biet ton th mot c Chua Tri, ang tao thanh tri at muon vat.

Khien ke thu quan nghch phai tieu tan (Tv 8,2-3)

The la quan noi nong truyen thi hanh an t cho con be theo loi tien tram hau tau, ngha la hanh quyet roi sau o mi tau e nha Chua Nguyen c biet.

Lucia c toai nguyen. Co i ra phap trng nh ngi i le hoi. Chnh co chay lai trc con voi to ln va voi o a tung xac co len nhieu lan cho ti khi v t ao tat th (x. o Quang Chnh, SJ, Song Trong Xa Hoi Con Rong Chau Tien 1615-1773, ban thao e xin phep, trang 260-261).

Gan hai the ky sau cuoc t ao la lung noi tren, la cuoc t ao cua cau be 12 tuoi ten la Van, dien ra tai tnh Hng Yen, nh hau qua cua chieu ch phan sap do vua T c cong bo ngay 5 thang 8, 1861.

Cau be Van nay thuoc mot gia nh giao dan lang Tieu Chu, tnh Hng Yen. Gia nh cau b phan tan lam hai: Hai con ln i mot nga, hai con nho tuoi 10 va 12 i nga khac vi bo. Bo cau Van a b x t v khong chu xuat giao. Em cau la Thuan 10 tuoi c tha ve. Con cau Van 12 tuoi quan bat mang gong va lam co ngoai pho. May ngay sau, hai anh len tnh gap em ang chi vui ve vi cac tre khac lien hoi Sao em con ay? Cac anh a tng em len thien ang vi bo roi. Cau be tra li cach hon nhien rang: Em c ao c nh vay lam, song quan khong cho em vao so cac ngi b x t v con be qua. Hai anh lien noi tiep: The th em i trnh vi quan rang em u tuoi e chet v ao roi. Cau Van nghe hai anh i trnh quan. Quan va xau ho va tc gian, lien ra lenh chem au cau be ngay hom o. (x. Giao Hoi Cong Giao Viet Nam, quyen hai, trang 424).

Qua that, cuoc t ao nh va ke, khien ta ngh ti li Thanh Vnh gia noi:

Uy phong Ngai vt qua tri cao

Ngai cho mieng con th tre nho

Cat tieng ngi khen oi lai ch thu

Khien ke thu quan nghch phai tieu tan (Tv 8,2-3)

T ao la li tuyen xng c tin cach hung hon nhat. Rieng vi nhng trng hp va ke xem ra li c Giesu noi trong Tin Mng hom nay ro rang c thc hien la khong phai chnh anh em noi, ma la Than Kh cua Cha anh em noi trong anh em (Mt 10,20).

Than Kh ma Chua Giesu noi ay chnh la Chua Thanh Than, ang c ban cho moi Kito hu e nh Ngai, ho co kha nang song s song cua chnh Chua Kito. Va ac sac cua s song nay la yeu thng nh Chua Giesu a yeu thng anh em mnh (x. 1Ga 4,21).

Cho nen ni cac thanh t ao ta hoc c khong nhng bai hoc ve men Chua tot nh, ma con hoc c ni cac ngai ve long yeu ngi thiet tha.

- Mot ngi nghien thuoc phien nga benh tram trong c gii thieu en vi quan Thai boc Ho nh Hy. Benh nhan lien c quan thu xep cho can leu pha sau nha. Moi ngay trc khi i nhiem s va khi ve, quan Thai boc eu ghe tham benh nhan va san soc chu ao. Sau 15 ngay benh nhan o qua i, quan Thai boc a to chc le an tang cho ngi qua co nh oi vi gia nhan cua mnh vay. Qua that qua viec bac ai nay, ta hoc c ni thanh t ao Ho nh Hy (1808-1857) gng bac ai khong may moc va chieu le.

- Xin Cha an di ranh nay, c Chua Tri gn gi, bang khong cha va con eu b bat. o la li ba Ane Le Th Thanh noi vi cha Ly khi cha b quan lnh lung bat. Qua that, ca hai eu b bat ngay hom o. Rieng ba Ane Le Th Thanh (1781-1841) a c phuc t ao va la ngi phu n duy nhat trong so 117 v t ao ma c Gioan Phaolo II ton vinh nam 1988.

- Hom ay cha Gioan at va dang le an tang tai t gia xong, th quan lnh ap ti, cha at cha kp thu don o le. Giao dan lien ch loi e cha thoat than, nhng cha t nguyen trnh dien va noi vi giao dan: Van biet toi co the tron thoat, nhng nh the anh ch em se kho nhieu. Quan lnh troi cha lai, roi anh ap tan nhan, khien giao hu b xuc ong, muon giai vay cho cha. Cha at can ngan ho va noi: C e toi vang theo thanh y Chua, anh ch em lai bnh yen, kien trung gi ao, va nh cau nguyen cho toi c vng vang en cung.

Trong tu, ong Thieng la vien cai nguc a to long ac biet qu men cha at. Ong noi vi cha: Toi thay cu khon ngoan, ao c, th muon ket ngha huynh e lam, ngat v cu sap b ket an t roi. Toi xin ha bieu cu co quan tai e bieu lo long toi qu men cu.

Lay Thien Chua toan nang hang hu, Chua a cho cac thanh t ao chu kho hnh v Chua Kito. Xin cung giup chung con la ke yeu hen, biet song kien cng e lam chng cho Chua nh cac ngai a v Chua ma san sang hy sinh tnh mang.

 

Mot so cau hoi gi y

1. Ban tam ac c g ve: Co be Lucia t ao 13 tuoi? Cau thieu nien Van t ao 12 tuoi? Thanh Gioan at linh muc t ao?

2. Ve long thng ngi, ban c anh ong do ai hn ca trong so 3 thanh t ao: Thanh Ho nh Hy?  Thanh Ane Le Th Thanh?  Thanh Gioan at linh muc?

 


Back to Home Page