Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 24 thang 11 nam 2002

Chua Nhat 34 Thng Nien Nam A

c Giesu Kito Vua Vu Tru

 

oc Tin Mng  Mt 25,31-46

Khi ay, c Giesu noi vi cac mon e rang: 31 "Khi Con Ngi en trong vinh quang cua Ngi, co tat ca cac thien s theo hau, bay gi Ngi se ng len ngai vinh hien cua Ngi. 32 Cac dan thien ha se c tap hp trc mat Ngi, va Ngi se tach biet ho vi nhau, nh muc t tach biet chien vi de. 33 Ngi se cho chien ng ben phai Ngi, con de ben trai. 34 Bay gi c Vua se phan cung nhng ngi ben phai rang: "Nao nhng ke Cha Ta chuc phuc, hay en tha hng Vng Quoc don san cho cac ngi ngay t thu tao thien lap a. 35 V xa Ta oi, cac ngi a cho an; Ta khat, cac ngi a cho uong; Ta la khach la, cac ngi a tiep rc; 36 Ta tran truong, cac ngi a cho mac; Ta au yeu, cac ngi a tham nom; Ta ngoi tu, cac ngi a en tham". 37 bay gi nhng ngi cong chnh se tha rang: "Lay Chua, co bao gi chung con a thay Chua oi ma cho an, khat ma cho uong; 38 co bao gi a thay Chua la khach la ma tiep rc; hoac tran truong ma cho mac? 39 Co bao gi chung con a thay Chua au yeu hoac ngoi tu, ma en tham au?" 40 e ap lai, c Vua se bao ho rang: "Ta bao that cac ngi: moi lan cac ngi lam nh the cho mot trong nhng anh em be nho nhat cua Ta ay, la cac ngi a lam cho chnh Ta vay".

41 Roi c Vua se phan cung nhng ngi ben trai rang: "Quan b nguyen rua kia, i i cho khuat mat Ta ma vao la i i, ni danh san cho ten Ac Quy va cac s than cua no. 42 V xa Ta oi, cac ngi a khong cho an; Ta khat, cac ngi a khong cho uong; 43 Ta la khach la, cac ngi a khong tiep rc; Ta tran truong, cac ngi a khong cho mac; Ta au yeu va ngoi tu, cac ngi a chang tham nom". 44 Bay gi nhng ngi ay cung se tha rang: "Lay Chua, co bao gi chung con a thay Chua oi, khat, hoac la khach la, hoac la tran truong, au yeu hay ngoi tu, ma khong phuc vu Chua au?" 45 Bay gi Ngi se ap lai ho rang: "Ta bao that cac ngi: moi lan cac ngi khong lam nh the cho mot trong nhng ngi be nho nhat ay, la cac ngi a khong lam cho chnh Ta vay". 46 The la ho se ra i e chu cc hnh muon kiep, con nhng ngi cong chnh ra i e hng s song muon i".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Ch ng trong cuoc song

i, may ai hoc c ch ng!: han ai trong chung ta cung kinh nghiem t nhieu ve ieu ay. Lien quan en chu e nay, ai thi hao Ta-go cua An o co thuat mot cau chuyen ay thi v nh sau:

Co mot ngi hanh khat no ngay ngay vac b i xin bo th. Mot lan no, ang tren ng hanh khat, ngi ay trong thay xa gia cua c Vua i kinh ly ang tien ve pha ong. Long ngi hanh khat bong khap khi mng vui hy vong: Phen nay, vi cua bo th vua ban, ta se khong con phai ngay ngay le got hanh khat na! The nhng khi giap mat vi ngi hanh khat, c Vua a chang bo th g; trai lai, ngai nga tay xin ong chia se ieu ong co trong b. Qua bat ng, ngi hanh khat lung tung thoc tay vao b, boc ai mot hat lua, roi at vao tay c Vua. oan c Vua ng tr lai len xa gia tiep tuc cuoc kinh ly.

Chieu en, khi tr ve tup leu dot nat cua mnh, ngi hanh khat kiem ke nhng g a xin c. Trc s ngac nhien vo cung cua ong, ong nhn thay lap lanh di ay tui mot hat gao bang vang. Th ra khi ong trao cho c Vua mot hat lua, ngai a kn ao at tr lai vao tui cua ong mot hat vang. Luc ay ngi hanh khat bat khoc va tiec nuoi: Phai chi toi a dang cho vua tat ca nhng g toi co cho roi!

Tng t nh cau chuyen tren, bai Phuc Am hom nay cung cho thay nhng bat ng trong ngay phan xet: ca hai nhom ngi lanh, d eu c xet x da tren ieu ho khong ng ti; ch khac mot ieu la neu s bat ng o em lai moi phuc cho nhom nay, th no lai mang en s bat hanh cho nhom kia. Cung nh trng hp cua ngi hanh khat, s bat hanh a ri xuong tren nhom ngi, do khong ng, a bo sot ieu le ra ho nen lam, khi hay con thi gi va c hoi. Nhng bay gi th... a muon!

c Vua cua ngi ngheo

Bai Tin Mng cua ngay le Chua Kito Vua hom nay trnh bay hnh anh Chua Kito nh v Vua cua ngi ngheo; t ong hoa mnh vi ngi ngheo va xet x moi ngi theo thai o cua ho oi vi ngi ngheo.

Thc ra hai hnh anh chien va de, bieu trng cho hai nhom ngi trong du ngon, c vay mn t mot thc te quen thuoc vi nhom thnh gia Do Thai cua c Giesu. Thong thng, mot muc t chan dat ca chien lan de trong ong co. Chieu en, ho thng tach chien ra khoi de, e a chung vao tru em ni kn gio hn, con de th co the e ben ngoai, v chien chu lanh kem hn de. e phan chia an vat, ngi muc t thng da vao mau long cua moi giong: chien thng mau trang; de thng mau en. Con trong ngay chung tham, au la tieu chuan phan chia ngi se c a vao coi phuc va ke se b bo lai?

oi vi nhng ke i theo Ngi, c Giesu a nhieu lan noi ve tieu chuan e c vao Nc Tri: o la nhng ngi thi hanh y muon cua Cha, ang ng tren tri, ch khong phai la nhng ke chi tha thot ngoai moi mieng: Lay Chua! Lay Chua! (Mt 7,21-22); o la nhng ai manh dan tuyen xng c Giesu trc mat ngi i, v chnh Ngi se tuyen xng ho trc mat Thien Chua (Mt 10,32-33); o la nhng ngi chu bach hai v Danh c Giesu va ben o en cung (Mc 13,13). Tat ca nhng tieu chuan tren eu lien quan en gii luat knh men Chua tren het moi s va chap nhan moi he qua cua viec song theo gii luat o. Con trong du ngon hom nay, c Giesu e cap en mot tieu chuan xet x khac, chung cho moi dan nc (c.32), tc la cho ke tin lan ke cha nhan biet Chua Kito. Tieu chuan nay lien quan en mot gii luat lien he chat che vi gii luat trc, o la yeu tha nhan nh chnh mnh.

Khi bay to tieu chuan th hai nay, c Giesu a minh chng Ngi la c Vua cua ngi ngheo, luon quan tam en hoan canh ang thng, can c giup cua nhng ngi be mon. Quan tam ay cua Ngi khong ch the hien trong ngay chung tham, nhng chnh Ngi a song moi ban tam o tng ngay, trong cuoc i dng the cua Ngi. Cac Tin Mng co the cho ta nhieu bang chng ve ieu ay: Ngi a cho am ong oi la c no ne cm banh va Li Chua (Mt 14,13-21); a giai toa cn khat khao chan ly cua ngi phu n Samari ben b gieng Giacop (Ga 4); a tiep rc mot Giakeu thu thue b ong bao khinh miet va ke nh ngi xa la (Lc 19,1-10); a mac lai chiec ao nhan pham cho ngi phu n ngoai tnh b bat qua tang (Ga 8,1-11); a lam biet bao phep la xoa du cn au cua nhng ngi au yeu; cuoi cung, Ngi cung a giai thoat nhieu trng hp b giam cam trong xieng xch cua qu d (Mt 18,28-34) v.v... Tom lai, khi mang en cho nhng con ngi noi tren nhng ch li ve phan xac, c Giesu con ong thi lam thoa man nhng nhu cau tinh than va tam linh cua ho.

Ngoai viec quan tam en nhng ngi be mon, c Giesu con t ong hoa mnh vi nhng con ngi ay, en o neu ai o lam mot viec lanh cho ho, th la lam cho chnh Ngi (c. 40). Vi viec t ong hoa tren, Ngi cung a bien hai gii luat Men Chua va yeu ngi nen mot. Ke t o, ke men Chua cung phai yeu thng tha nhan, von c dng nen theo hnh anh Chua; con ke lam mot ieu tot cho tha nhan cung chnh la lam cho ang a t ong hoa mnh vi nhng ngi be mon. Tieu chuan phan xet gi ay, a ro: Thien Chua se ong lai cho moi ngi bang chnh au tnh thng ma ngi ay ong cho tha nhan (Mt 7,2). Tieu chuan nay cung am hp vi moi phuc th Nam: Phuc cho ai co long thng xot, v ho se c Thien Chua xot thng. (Mt 5,7)

Tnh yeu se khong s nhng bat ng

Mau gng cua nhom ngi th nhat trong du ngon (chien) cong hien cho chung ta mot bai hoc qu gia: o la neu luon song theo thuc ay cua long men, ta se khong phai s hai nhng bat ng; ke ca nhng bat ng trong ngay chung tham. Hn the, mot nep song theo thuc ay cua Tnh Yeu cung se giai phong ta vt qua moi noi s, ngay ca noi s ln nhat la phai xoa mnh, nh cau chuyen sau cua Bch Ha minh chng.

Ch con may ngay na la Bch Ha i kham sc khoe. a nhieu nam mon moi trai t nan, co trong mong tng gi tng phut, ngay se c i nh c mot nc th ba. T lau nay, co co thoi quen moi chieu nau mot bat chao nho e i tham mot ngi benh lao, phai song cach ly trong mot tup leu cuoi trai. Nhng chieu nay co bong thay lng l. Cai y tng se b nhiem vi trung lao va se rt trong lan kham sc khoe ti khien co rung mnh: hy vong c i nh c cua co luc o at han se sup o. Bong nhien li phan xet cua Chua trong bai du ngon hom nay vang len trong tai co: Ta au yeu, cac ngi a vieng tham. Suy gam li o, co lay lai c can am e tiep tuc cuoc tham vieng moi ngay: co a nhan ra c ni ngi benh lao b bo ri o, hnh anh cua chnh Chua Giesu ang can en s uy lao cua co. Ke t sau kinh nghiem nay, Bch Ha khong con s hai g na; ngay ca y ngh phai hy sinh mang song v tnh yeu tha nhan cung khong lam co s set. Hien nay, Bch Ha la mot ieu ong vien nang no cua phong trao Focolare (do ch Chi-Lan Lu Bch sang lap) mien ong Canaa.

 

Mot so cau hoi gi y

1. Ban hoc c bai hoc g t ngi hanh khat trong cau chuyen cua Ta-go, cung nh t nhng ngi ng ben trai (de) trong du ngon ve ngay chung tham?

2. Qua cau chuyen cua Bch Ha, cung nh trong cuoc song cua ban, au la nhng kho khan khach quan va chu quan khien kho thc thi Li Chua day hom nay? Theo ban, lam sao e co c sc manh vt qua nhng kho khan o?

 


Back to Home Page