Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 27 thang 10 nam 2002

Chua Nhat 30 Thng Nien Nam A

 

oc Tin Mng  Mt 22,34-40

34 Khi nghe tin c Giesu a lam cho nhom Xaoc phai cam mieng, th nhng ngi Phariseu hop nhau lai. 35 Roi mot ngi thong luat trong nhom hoi c Giesu e th Ngi rang: 36 "Tha Thay, trong sach Luat Mose, ieu ran nao la ieu ran ln nhat?" 37 c Giesu ap: "Ngi phai yeu men c Chua, Thien Chua cua ngi, het long, het linh hon va het tr khon ngi. 38 o la ieu ran ln nhat va ieu ran ng au. 39 Con ieu ran th hai, cung giong ieu ran ay, la: ngi phai yeu ngi than can nh chnh mnh. 40 Tat ca Luat Mose va cac sach ngon s eu tuy thuoc vao hai ieu ran ay".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Gng men Chua va yeu ngi song ong ni trai tap trung c Quoc Xa

Nhat bao Kito hu Chng Nhan (Temoignage Chretien) ke lai mot cau chuyen that cam ong xay ra nam 1941 trong the chien th hai.

Co mot v linh muc b c Quoc Xa giam trong trai tap trung danh cho ngi goc Do thai. Nh bao ngi khac, cha b hanh ha va ngc ai tan te, con hn ca suc vat. The nhng v linh muc nay van vui ve tm cach giup anh em ong canh ngo ang b khung hoang va tuyet vong.

Chnh cha xin vi vien cai tu cho i lao ong thay the nhng ngi au yeu. Phan banh m t oi cua cha co khi c danh cho nhng ngi co nhu cau hn. oi vi ngi van o rach ri, cha cung chia se nhng chiec ao cu tng oi con lanh lan.

Trong hoan canh ay nguy hiem, cha van lang le giau kn ly lch ban than la ngi Cong Giao, hn na con la mot linh muc! Ch co mot vai ngi rat than thiet mi biet ro ngai la ai.

Trong so nhng ngi c v linh muc nay giup , co mot cau thieu nien von la mot ke bui i, ln len ni au ng xo ch, khong tin bat c ai, lai con ngang tang trom cap e kiem song. Ca trong trai tap trung, cau cung luon cp giat, quay nhieu moi ngi.

V linh muc kha ai a tng bc, tm cach tiep can, tro chuyen, giup , khuyen ran, va cuoi cung a hoan cai c con ngi tng a tr nen chai l va vo phng cu cha. Dau vay, ngai thay van cha en luc noi vi ke mi hoan cai ve Thien Chua.

The roi, mot hom, cha c tin ban than se b chuyen gap ti trai Ao-s-vch (Auschwitz), mot trai tap trung ma ch nghe danh xng, trai vien cung phai kinh hoang khiep s, v o la ni huy diet con ngi bang nhng ham hi ngat va lo thieu xac. Ngai co gi bnh tnh khi voi va chia tay moi ngi. ng trc mat cau thieu nien va mi quyet nh hoan lng, ngai rat muon giup cau hieu biet ve Chua, tin Chua va theo Chua.

Cha nhn thang vao mat cau, nho nhe hoi Nay, chau yeu cua bac, chau co muon tin vao mot ngi ten la Giesu khong? Cau thieu nien ng thang ngi len, tra li cha bang mot cau hoi chan thanh: Nhng tha bac, ong Giesu la ai, e chau co the tin? Biet mnh khong con thi gian e cat ngha Kinh Thanh va gii thieu chi tiet ve c Giesu, cha yen lang mot chut, ngam ngh roi buot mieng noi vi cau: Ngi o giong nh bac! Cau thieu nien am am nhn ngai roi khang khai tuyen xng: Vang, neu ong Giesu ay la mot ngi giong nh bac, th chau tin!

Sau the chien, ngi ta khong con gap lai v linh muc ay na, nhng chac chan mot ieu la cau chuyen nay c mot ngi song sot, qua cac trai tap trung thuat lai nh mot chng t song ong, ngi ay chnh la cau thieu nien nam xa, gi a la mot ngi tan tong Cong giao.

Chua Giesu a hai ieu ran ay song ong ni con tim con ngi

Cau chuyen co thc va ke giup ta lanh hoi y cua c Giesu muon noi vi ngi thong luat la ke a neu van e Tha Thay, trong sach Luat Mose, ieu ran nao la ieu ran ln nhat? (Mt 22,35). Y cua ngi thong luat nay la muon biet ieu ran nao la ieu ran ln nhat trong toan bo Cu c. c Giesu tra li cho thay khong nhng ieu ran ln nhat la Ngi phai yeu men c Chua, Thien Chua cua ngi het long, het linh hon, het tr khon ngi (nl 6,5), nhng con cho thay ieu ran cung giong ieu ran ay la ngi phai yeu ngi than can nh chnh mnh (Lv 19,18). ieu khien cho hai ieu ran nay giong nhau la tnh yeu c the hien ni con tim con ngi. Ngang qua con tim, ngi tin vao Giave Thien Chua ma yeu men Ngai het long, het linh hon, het tr khon ngi o, th cung ngang qua con tim, ngi o phai phai yeu ngi than can nh chnh mnh.

Nh vay, c Giesu a ngi thong luat t y niem tru tng ve ieu ran ln nhat ti hanh ong cu the ni con tim ngi tn hu. Men Chua het long, het linh hon, het tr khon, th trong cu the, cung phai yeu thng ngi ben canh nh chnh mnh. Sau nay th th nhat cua Gioan se noi: Neu ai noi toi yeu men Thien Chua ma lai ghet anh em mnh, ngi ay la ke noi doi; v ai khong yeu thng anh em ma ho trong thay, th khong the yeu men Thien Chua ma ho khong trong thay (4,20).

Nhng can phai tr ve vi Cu c la boi canh ni ngi thong luat neu van e, trc khi ban ti Tan c.

Mi ieu ran c cong bo tren nui Sinai, tom tat cac trach nhiem dan Thien Chua. Giave Thien Chua ban mi ieu ran nay cho dan Giao c khoang nam 1450 trc Cong Nguyen. Mi ieu ran nay c ghi khac tren hai bia a sau c lu gi trong mot chiec hom, goi la hom bia, nh la nhng vat thanh thieng nhat trong ao cua Cu c.

Mi ieu ran xuat hien hai ban van Cu c (xh 20,2-17 va nl 5,6-21). Mi ieu ran nay dien ta cot loi cua moi tng quan ma Giave Thien Chua oi hoi dan Ngai phai duy tr oi vi Ngai. Theo nhng ieu Ngai oi hoi dan phai gi, ta cung biet c ve chnh ban than Ngai. Vay Mi ieu ran khong ch noi vi dan traen nhng con noi vi ca loai ngi qua moi thi ve Thien Chua, ang tao thanh nen moi ngi va moi s. Cac ieu ran eu c lap lai di hnh thc nao o trong Tan c, vi ieu ran gi ngay sabat tr thanh ieu ran gi ngay Chua Nhat.

Co the tom tat mi ieu ran nh sau:

Tam bia th nhat day ta ve tng quan oi vi Thien Chua qua 4 ieu ran la:

1. Khong c th Thien Chua nao khac

2. Khong c th ngau tng.

3. Khong c keu ten Thien Chua vo c.

4. Phai gi luat ngay Sabat.

Tam bia th hai day ta ve tng quan oi vi ong loai vi 6 ieu ran la:

5. Hieu thao oi vi me cha.

6. Khong c giet ngi.

7. Khong c pham toi ngoai tnh.

8. Khong c lay cua ngi khac.

9. Khong c lam chng gian.

10. Khong c c ao cua ngi khac.

Mi ieu ran eu nham muc ch tch cc la hng dan Thien Chua ti cuoc song tron ay nh c Thien Chua dng nen, theo li ong Mose tuyen bo vi dan: Anh em hay i ung con ng ma c Chua, Thien Chua cua anh em, a truyen cho anh em, e anh em c song, c hanh phuc va c song lau tren manh at ma anh em se chiem hu (nl 5,33). Ai cung can c Thien Chua hng dan hau tranh nhng chon la co hai cho ban than va ngi khac, ong thi hng c tnh thng cua Thien Chua.

c Giesu en cong bo Nc Thien Chua nham giup ngi ta at ti cac moi phuc that (Mt 5,1-12). Cac moi phuc that nay khong da tren c s mot th tnh yeu sieu viet tru tng. Con ngi hanh phuc that phai nghiem thay ni con tim cua mnh s tran ngap do tnh yeu Thien Chua, nh o co sc manh e yeu tha nhan nh chnh mnh.

Con ng cua cac moi phuc

Vay moi phuc ch thc so mot phai la s hu Nc Thien Chua. Con ngi ngheo tan can se yeu men Thien Chua het long, het linh hon, het tr khon (Mt 22,37). Ngi o khong con b vng mac do am me nao, cho nen de dang nhan ra moi s va ca tao thanh, eu do Thien Chua ban. Cho nen ngi o, co the noi, s hu c Nc Thien Chua nh li Chua Giesu day: Phuc thay ai co tam hon ngheo kho, v Nc Tri la cua ho (Mt 5,3). ung nh li ngi cha nhan hau noi vi con ca trong Tin Mng Luca: Con a, luc nao cung vi cha, tat ca nhng g cua cha eu la cua con (Lc 15,31).

ieu ma moi phuc th hai nham la c at Thien Chua ha lam gia nghiep (Mt 5,4). at ha noi ay chnh la Nc Thien Chua. Ngi thu hng se chang con phai bon chen e tranh danh anh hng. Ngc lai, ngi o ch con sung sng lam cho Nc o c chan hoa di s lanh ao cua ang keu goi moi ngi hoc vi Ngi e song hien hau va khiem nhng (x. Mt 11,29). o la con ng tot nhat e yeu tha nhan nh chnh mnh.

ieu ma moi phuc that th ba nham la c chnh Thien Chua ui an (Mt 5,5). e c phuc lanh o, ngi thu hng can da vao sc manh cua tnh yeu cua chnh Thien Chua, e ganh vac tren vai biet bao hau qua cua toi ang hoanh hanh tren the gii. o thc s la con ng thanh gia a ti vinh quang. Ngi i tren con ng nay, se co the yeu tha nhan nh chnh mnh di s lanh ao cua Chua Giesu.

o chnh la con ng ma v linh muc cua trai tap trung c Quoc Xa trong cau chuyen noi tren, a i va a c chnh Thien Chua ui an trong Nc cua Ngai.

 

Mot so cau hoi gi y

1. Ban tam ac c g ve cau chuyen noi tren: lien quan ti v linh muc an danh? Lien quan ti cau thieu nien bui i nay la ngi Cong giao tan tong?

2. Ban hieu g ve cac moi phuc lien quan ti gii ran men Chua va yeu ngi?

 


Back to Home Page