Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 20 thang 10 nam 2002

Chua Nhat 29 Thng Nien Nam A

 

oc Tin Mng  Mt 22,15-21

15 Bay gi nhng ngi Phariseu i ban bac vi nhau, tm cach lam cho c Giesu phai l li ma mac bay. 16 Ho sai cac mon e cua ho cung i vi nhng ngi phe Heroe, en noi vi c Giesu rang: "Tha Thay, chung toi biet Thay la ngi chan that va c s that ma day ng loi cua Thien Chua. Thay cung chang v ne ai, v Thay khong c be ngoai ma anh gia ngi ta. 17 Vay xin Thay cho biet y kien: co c phep nop thue cho Xeda hay khong?" 18 Nhng c Giesu biet ho co ac y, nen Ngi noi: "Tai sao cac ngi lai th toi, hi nhng ke gia hnh! 19 a ong tien nop thue cho toi coi!" Ho lien a cho Ngi mot ong bac. 20 Va Ngi hoi ho: "Hnh va danh hieu nay la cua ai ay?" 21 Ho ap: "Cua Xeda". Bay gi, Ngi bao ho: "The th cua Xeda, tra ve Xeda; cua Thien Chua, tra ve Thien Chua".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Bai Tin Mng hom nay noi ti nhng ngi phe Heroe (c.16). Ho la ai? Tai sao cac mon e ngi Phariseu cung i vi ho e tm cach lam cho c Giesu l li ma mac bay? Vay bay o la bay nao?

ung cham ti ngai vang

Ro rang bai Tin Mng hom nay lien quan ti van e nop thue, tc cung lien quan ti chnh tr. c Giesu c at trc van e nop thue khong phai cho tieu vng Heroe nhng cho ong vua ke nh ln nhat tren the gii thi o, la hoang e Roma.

ay khong phai la lan au tien trong i, c Giesu ung cham ti van e chnh tr. Luca cho ta biet thi ay hoang e Augusto (tc Augustus Caesar cai tr e quoc Roma t nam 27 trc Cong Nguyen ti nam 14 sau Cong Nguyen) ra chieu ch, truyen kiem tra dan so trong khap ca thien ha (Lc 2,1). Theo lenh o, ong Giuse va ba Maria, a t Nadaret mien Galile, ve nguyen quan Belem khai ten tuoi. Khi hai ong ba ang o, th ba Maria sinh con trai au long, roi at nam trong mang co, v hai ong ba khong tm c cho trong nha tro (Lc 2,7).

Khi hai ong ba con Belem th mot bien co khac xay ra ung cham ti ngai vang cua Heroe Ca, ngi goc x Iumea, cai tr x Heroe (37-4 trc CN) ma lanh tho bao gom ca Belem. So la khi co may nha chiem tinh t phng ong ti Gierusalem va hoi cho biet c Vua dan Do thai mi sinh, hien au? Chung toi a thay v sao cua Ngi xuat hien ben Phng ong, nen chung toi en bai lay Ngi (Mt 2,2). Tin ay khien nha vua boi roi va ca thanh Gierusalem xon xao (Mt 2,3). Nha vua a kheo leo dan cac nha chiem tinh rang Xin qu ngai i do hoi tng tan ve Hai Nhi, va khi a tm thay, xin bao lai cho toi, e toi cung en bai lay Ngi? (Mt 2,8). Va ngi ta biet nha vua a phan ng d tn nh the nao, khi nghe biet cac nha chiem tinh a lang le i loi khac ma ve x s mnh: ong lien sai ngi i giet tat ca cac con tre Belem va toan vung lan can, t hai tuoi tr xuong (Mt 2,16).

Thc ra, cuoc tan sat va ke cha tham vao au vi nhng cuoc thanh toan noi bo bao gom ca nhng cuoc sat hai v con cua chnh nha vua, v bang moi gia, vua muon bao ve ngai vang cua mnh.

Nam 47 trc CN, Heroe khi ay mi 25 tuoi a danh c chc v toan quyen x Galile. en nam 37 trc CN, ong c hoang e Roma phong vng. Thap nien sau o c ghi dau bang nhng cuoc o mau e cung co ngai vang, ke ca cuoc o mau ngi v yeu dau nhat cua ong la Mariamma I, cung vi hai con trai ma ngi v nay a sinh ra cho ong. o la thi ky Heroe sat hai tat ca nhng ngi ho hang nam gii, e cho ngai vang cua ong c an toan.

Ch sau nhng cuoc thanh trng am mau ay, Heroe mi bat au nhng d an xay dng ln lao, ma ln nhat la cuoc xay dng en Th Gierusalem. Cong trnh nay c vua Heroe Ca khi cong nam 19 trc CN, cong trnh ay keo dai mai ti nam 64 mi hoan tat. o chnh la cong trnh ma cac mon e tac li ngi khen khi noi: tha Thay, Thay xem: a ln that! Cong trnh kien truc v ai that! (Mt 13,1). Nhng ch 6 nam sau khi hoan tat, tc nam 70, en Th v ai ay a b quan Roma di quyen ch huy cua tng Tito, pha tan tanh khong con tang a nao tren tang a nao nh c Giesu a tien bao (Mt 24,2).

So phan rieng cua Heroe Ca cung chang hn g en Th c ong xay dng. Ch nam ngay trc khi qua i, nha vua a ra lenh hanh quyet ngi con trai chnh ong a ch nh len ngoi ke v ong. The roi trc ngay tan so, Heroe a ra lenh cho cac nhan vat noi nang nhat t khap ni trong nc tu hop lai tai Gierusalem. Nhng ngi nay eu c giam vao nguc toi vi ch th a co san cua nha vua, la phai giet ho lien ngay sau khi nha vua qua i. o la cach duy nhat, theo suy ngh cua Heroe, e bao am co ai tang tren toan quoc!

Nhom Heroe va Nhom Phariseu

Tat ca nhng ieu ghe gm o a xay ra lau roi trc khi c Giesu xuat hien cong khai rao giang Tin Mng. Nhng ngi ke v Heroe Ca la Antipat cai tr x Galile va x Perea (nam 4 trc Cong Nguyen - nam 39 sau Cong Nguyen), chang phai la ngi than thien vi c Giesu. Tin Mng Macco sm cho biet nhom Phariseu ban tnh vi phe Heroe e tm cach giet c Giesu sau vu Ngi cha lanh mot ngi bai tay ni hoi ng (Mc 3,1-6). Con Tin Mng Luca cho thay co may ngi Phariseu ban tieng cho biet chnh Heroe Antipat ang muon giet Ngi (x.Lc 13,31). Th hoi nhng ngi Phariseu a ban bac vi nhom Heroe nh the nao e gai bay c Giesu trong li noi (Mt 22,15)?

1.  Mot van e gay ban khoan  e quoc Roma bat au o ho at Palettin t nam 63 trc Cong Nguyen. Dan chung c phan lam ba loai: nhng ngi co quyen cong dan Roma, nhng ngi t do khong co quyen cong dan Roma va cac no le. c Giesu thuoc loai th hai, mot th thng dan. Thng dan th phai nop thue than, la thue ap dung cho moi ngi nh nhau, ch tr ngi gia va tre em la c mien.

Ngi Do Thai van ban khoan ve thue nay. Cac ngi thuoc phe Heroe hay Xaoc chap nhan nop thue cho hoang e Roma (Xeda). o la cach bao ve cho ng cua ho da vao chnh quyen Roma. Ngi Phariseu, ngc lai, ch chap nhan nop thue cach mien cng. Ho coi o nh mot hnh phat do Thien Chua; can phai tu than tch c e c Thien Chua tha th. Cuoi cung la nhng ngi khong chap nhan chnh quyen ngoai ao tren traen, va chu trng dung vu lc e anh uoi quan Roma ra khoi b coi. Trong Nhom Mi Hai, co ong Simon thuoc nhom Qua Khch theo chu trng nay (x. Mt 10,4).

c Giesu c at trc mot cau hoi gay nguy hiem cho Ngi: Co nen nop thue cho Xeda chang?  Neu Ngi tra li rang Nen, Ngi se mat tn nhiem vi dan chung v dan chung khong a g chnh quyen ngoai ao Roma va tin vao quyen toi thng cua Thien Chua tren traen, dan rieng cua Ngi. Con neu Ngi tra li rang Khong nen, Ngi se tr thanh ke khch ong dan chung noi loan chong e quoc Roma. o se la toi khong nho ve chnh tr ma phe Heroe se khong bo qua.

2.  Cach c Giesu giai quyet van e  Trc het, c Giesu to giac s gia hnh cua oi phng (Mt 22,18). Ke en, Ngi yeu cau ho cho Ngi xem ong tien e nop thue cho Xeda. o la mot ong tien bang bac, nang 3,8 gam. ong tien nay a c lu hanh trong the gii Roma t nam 268 trc Cong Nguyen, mai en nam 200 sau Cong Nguyen van con c s dung. Tren mat ong tien nay co hnh than cua hoang e Tiberio tr v t nam 31 trc Cong Nguyen en nam 14 sau Cong Nguyen. c Giesu cam ong tien trong tay va hoi: Hnh va danh hieu nay la cua ai ay? Khi c tra li la cua Xeda, c Giesu lien tuyen bo the th cua Xeda tra ve Xeda; cua Thien Chua tra ve Thien Chua. (c.21).

Nh vay, c Giesu a vt ra khoi cai bay la co nen nop thue cho Xeda hay khong bang cach vach cho thay mot cach cu the la: ong tien nay co ghi hnh va ten hoang e Tiberio nen hay tra ve ong ta. ong thi c Giesu neu mot nguyen tac quan trong va bao quat hn nhieu, khi Ngi noi cua Thien Chua, tra ve Thien Chua. (c.21).

3.  Van e chnh yeu la thuoc ve ai?  Phai nhn nhan rang cau noi bat hu tren ay cua c Giesu khong phai la de hien. Moi s i nay ch c ban cho con ngi s dung mot thi gian ma thoi; cho nen sau khi hoang e Tiberio tat th, ta muon tra ve cho ong ta ong tien co mang hnh va ten ong ta cung chang c. Vay ch con cach tra ve cho Thien Chua nhng g Ngai a dng nen theo y Ngai, nh mot tac gia day cong suy ngh va cau nguyen, a viet vao nam 1548: Con ngi c dng nen e tan dng, ton knh va phung s Thien Chua, Chua chung ta, va nh o cu roi linh hon mnh; va cac s vat khac tren mat at c dng nen cho con ngi, va e giup ho trong viec theo uoi cu canh ma v no ho c dng nen. Do o, con ngi phai dung chung ch trong mc o chung giup ho at ti cu canh cua ho, va g mnh khoi chung trong mc o chung can tr ho at ti cu canh o (I-Nha Loyola, Nhng bai Linh Thao, so 23).

 

Mot so cau hoi gi y

1. Bien co nao trong i c Giesu a ung cham ti ngai vang cua mot ong vua? Ong vua ay sau nay xay lai en Th Gierusalem v ai nh the nao nhng c c Giesu tien bao se b pha tan tanh nh the nao?

2. Van e nop thue cho Xeda gay ban khoan nh the nao va c c Giesu giai quyet ra sao?

 


Back to Home Page