Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 6 thang 10 nam 2002

Chua Nhat 27 Thng Nien Nam A

 

oc Tin Mng  Mt 21,33-43

Khi ay c Giesu noi vi cac thng te va ky muc rang: 33 Cac ong hay nghe mot du ngon khac: "Co gia chu kia trong c mot vn nho; chung quanh vn, ong rao giau; trong vn, ong khoet bon ap nho, va xay mot thap canh. Ong cho ta ien canh tac, roi tray i xa. 34 Gan en mua hai nho, ong sai ay t en gap cac ta ien e thu hoa li. 35 Bon ta ien bat cac ay t ong: chung anh ngi nay, giet ngi kia, nem a ngi no. 36 Ong lai sai mot so ay t khac ong hn trc: nhng bon ta ien cung x vi ho y nh vay. 37 Sau cung, ong sai chnh con trai mnh en gap chung, v ngh rang: "Chung se ne con ta". 38 Nhng bon ta ien va thay ngi con, th bao nhau: "a tha t ay roi! Nao ta giet quach no i, va oat lay gia tai no!" 39 The la chung bat lay cau, quang ra ben ngoai vn nho, va giet i. 40 Vay xin hoi: Khi ong chu vn nho en, ong se lam g bon ta ien kia?" 41 Ho ap: "Ac gia ac bao, ong se tru diet bon chung, va cho cac ta ien khac canh tac vn nho, e c ung mua, ho nop hoa li cho ong". 42 c Giesu bao ho: "Cac ong cha bao gi oc cau nay trong Kinh Thanh sao? Tang a th xay nha loai bo lai tr nen tang a goc tng. o chnh la cong trnh cua Chua, cong trnh ky dieu trc mat chung ta. 43 Bi o, toi noi cho cac ong hay: Nc Thien Chua, Thien Chua se lay i khong cho cac ong na, ma ban cho mot dan biet lam cho Nc ay sinh hoa li.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Tien thoai lng nan

Du ngon nhng ngi ta ien sat nhan (Mt 21,33-43) la mot trong ba du ngon c Giesu dung e oi ap vi nhom ngi ti hach hoi Ngi trong khi Ngi ang giang day dan chung ni en Th. o la nhom thng te va ky muc trong dan. Ho oi c Giesu phai cho ho biet Ngi da vao quyen lc nao e giang day cung nh xua uoi ngi buon ban ra khoi khuon vien en Th. c Giesu neu ieu kien la ho phai tra li Ngi trc a, th Ngi mi tra li ho ve cau hoi va neu. Cau hoi ma Ngi buoc ho phai tra li la Phep ra cua ong Gioan do au ma co? Do Tri hay do ngi ta? (Mt 21,25). Ta biet nhom thng te va ky muc ri vao the b, tien thoai lng nan. Neu ho tra li rang phep ra ay do Thien Chua, ho se b c Giesu van hoi: sao cac ong khong tin?  Con, ngc lai, neu ho noi phep ra ay do loai ngi, th ho lai s i ngc lai vi niem tin cua dan chung, v ai nay eu ke ong Gioan Tay Gia la mot ngon s. Cho nen nhom thng te va ky muc cung chang a, phai tra li rang chung toi khong biet (c.27).

The la c Giesu lien tiep noi vi ho qua ba du ngon: Du ngon hai ngi con (Mt 21,28-32), du ngon nhng ta ien sat nhan (cc. 33-46) va du ngon tiec ci (Mt 22,1-14). Du ngon th nhat nham thang nhom thng te va ky muc. Du ngon th hai va th ba co them ca mot so ngi phariseu trong am thnh gia. V hieu ro c Giesu co y len an ho, nen ho tm cach bat Ngi. o la ieu ho khong dam thc hien trc am ong v am ong ke Ngi la mot ngon s (x. Mt 22,45-46). Vay noi dung du ngon nhng ta ien sat nhan la g khien oi phng phat y muon sai ngi i bat c Giesu?

Nhng ta ien sat nhan (Mt 21,33-46)

Du ngon nhng ta ien sat nhan noi ve hnh phat danh cho gii lanh ao ton giao va chnh tr cua traen. Du ngon nay ro rang s dung hnh anh vn nho trong Isaia 5,1-7 e ap dung vi traen.

Du ngon cho thay Giave Thien Chua la chu vn nho. Chnh Ngai cho ta ien, tc gii lanh ao ca hai pha ao i, khai thac vn nho cua Ngai la traen. Cac ngon s (bay toi cua Thien Chua) tng c phai en e thu gom hoa trai cua vn nho nhng ho a b oi x cach tan te (cc. 34-36). Chu vn nho c tng con ong (c Giesu) ma c phai en, cac ta ien se kieng ne chang. Ai ng thay con ong chu xuat hien, cac ta ien lien nay ra ac y la muon thu tieu ke tha ke e chiem lay vn nho! Vay ho a quang con ong chu ra ngoai tng rao va giet chet con ong (cc.37-39). Khi ong chu ti hien trng, ong se trng phat bon ta ien sat nhan nh the nao cho xng hp vi toi ac tay nh ho a pham, la giet con ong. Chnh nhom thng te va ky muc ang lang nghe du ngon nay tra li rang: Ong se tru diet bon chung (c.41) thay v u ai chung nh ong van thng lam (c.43).

Vn nho trong du ngon se c danh cho ngi khac (tc Giao Hoi cua c Kito) khai thac; dan mi nay cua Thien Chua se mang lai doi dao hoa trai.

Ly do cua an phat danh cho gii lanh ao Do Thai chnh v ho t khc c Giesu la a Tang nh thanh vnh 118,22 (c.42) a loan bao. Cong oan Kito hu cua tac gia Mattheu oc thay trong du ngon nhng ta ien sat nhan nay, li cat ngha ve cuoc tan pha Gierusalem do quan oi Roma thc hien nam 70. Ho tm thay du ngon nay ly do e Giao Hoi cua c Giesu khang nh mnh thc s la dan ch thc cua Thien Chua.

Qua ba du ngon trong Mattheu chng 21 va 22, c Giesu eu noi vi thnh gia ve Nc cua Thien Chua trong hien tai, ma chnh ho co the thay long oi da e gia nhap. Nc Thien Chua luon la lanh vc ni Ngai hien tr. o la ly do tai sao cac mon e c c Giesu day phai cau nguyen e y cua Thien Chua la Cha c the hien di at cung nh tren tri (Mt 6,10). Cac mon e khong phai ch i ti khi tat th mi gia nhap Nc Thien Chua. Cac thnh gia ang nghe c Giesu cung vay, ho c mi goi gia nhap Nc Thien Chua ngay, ch ho khong b Ngi t khc.

Hai ngi con (Mt 21,28-32)

o la cot loi cua du ngon th nhat ve hai ngi con (Mt 21,28-32). Hai ngi con nay cua ong chu vn nho eu c bo keu goi i lam vn nho nh nhau. Va li keu goi o luon co gia tr. Bang chng la ngi con th nhat tha khong nhng sau oi y van c cha chap nhan. Thc ra, tin la ieu ma c Giesu nham. Ch tin c nhac i nhac lai 3 lan ngay trong cau 32. c Giesu co y noi vi thnh gia rang: Ch can cac ong tin la cac ong a bat au bc vao Nc Thien Chua; nhng ngi thu thue va cac co gai iem a bc vao trc cac ong, nhng nay cac ong thay long oi da e tin nh ho th Nc Thien Chua a thuoc ve cac ong roi!

Cac du ngon ke tiep, tc du ngon nhng ta ien sat nhan (Mt 21,33-40) cung la li mi goi cac thnh gia gia nhap Nc Thien Chua ngay trong hien tai. ay phan quyet khat khe nhat en t ca mieng cua cac thng te va ky muc. Ho chu trng phai trng tr bon ta ien sat nhan khi ho noi: Ac gia, ac bao, ong se tru diet bon chung. (c.41). Rieng c Giesu, Ngi khong chu trng lap trng ac gia ac bao nh vay. Ngi at ngi ta oi dien vi chnh Li cua Thien Chua la Li co sc thay oi moi s e tr nen cong trnh ky dieu trc mat moi ngi. Trong tng lai, chnh Thien Chua se lam cho ang Mesia b gii lanh ao Do Thai loai bo, tr nen a tang goc tng oi vi toa nha mi cua Thien Chua (la Hoi Thanh cua c Kito). ieu o se c the hien vao ung thi ung buoi. Trong hien tai cac thnh gia ang nghe c Giesu noi, phai y thc rang Nc Thien Chua hoan toan thuoc tham quyen cua Ngai, Ngai muon giao Nc o cho ai quan ly, tuy y Ngai.

Tot nhat cac thnh gia ang nghe c Giesu noi, nen thay long oi da e lam theo y cua Thien Chua, theo gng ngi con th nhat trong du ngon hai ngi con, la hn ca.

Du ngon th ba (22,1-14) con phong ti mot tng lai en toi hn.

Tiec ci (Mt 22,1-14)

Du ngon cho thay chuyen mot vua kia (la Thien Chua) m tiec ci cho con (Con Thien Chua lam ngi) va sai ay t i thnh khach a c mi ti d tiec. Khach khong nhng khong em xa ti li mi, mot so con nhuc ma va giet chet ay t cua vua (la cac ngon s). Du ngon noi en nha vua noi cn thnh no, sai quan i tru diet bon ac nhan va thieu huy thanh pho cua chung (c.7). oc gia Tin Mng Mattheu ngh ngay ti cuoc tan pha Gierusalem do quan oi Roma vao nam 70. Co ti 600,000 ngi Do Thai b sat hai. Tc la Thien Chua cho phep chien tranh xay ra tuy Ngai giau long thng xot van bien s d tr nen ieu lanh. o la luc theo ngon ng cua du ngon, bay toi cua vua i ra cac neo ng gap ai, bat luan xau tot, cung tap hp ca lai, nen phong tiec ci a ay thc khach (c.10).

Nh vay trong thi ai Mexia la thi ai Con Thien Chua lam ngi e cu o tran gian, se khong con phan biet Do Thai hay Hy Lap, no le hay t do, nam hay n, he a la ngi eu c mi tham d ba tiec cu o. Ch co mot ieu duy nhat ma thc khach phai ap ng, o la y phuc le ci. Noi theo tong o Phaolo: Pham ai trong c Kito eu la tho tao mi. Cai cu a qua, va cai mi a co ay roi. Moi s ay eu do bi Thien Chua, la ang nh c Kito ma cho chung ta c hoa giai vi Ngi. (2Co 5,17-18). Cai mi ay chang phai la ieu xa vi nhng gan lien vi b tch thanh tay, ma moi Kito hu eu nhan lanh: Anh em khong biet rang: khi chung ta c dm vao nc thanh tay, e thuoc ve c Kito Giesu, la chung ta c dm vao trong cai chet cua Ngi sao? (Rm 6,3). Van e thiet yeu la chon thuoc ve c Kito hay chon ieu ngc lai la tam toi, theo ngon ng cua du ngon (c.13)

 

Mot so cau hoi gi y

1. Ban thch du ngon nao: Hai ngi con (Mt 21,28-32)? Nhng ngi ta ien sat nhan (cc.33-46)? Tiec ci (Mt 22,1-14)?  V sao?

2. Ban hieu g ve b tch Ra Toi ban a lanh nhan theo li day cua tong o Phaolo trong 2Co 5,17-18 ?, trong Rm 6,3?

 


Back to Home Page