Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 22 thang 09 nam 2002

Chua Nhat 25 Thng Nien Nam A

 

oc Tin Mng  Mt 20,1-16a

Khi ay c Giesu noi: 1 "Nc Tri giong nh chuyen gia chu kia, va tang sang a ra mn th vao lam viec trong vn nho cua mnh. 2 Sau khi a thoa thuan vi th la moi ngay mot quan tien, ong sai ho vao vn nho lam viec. 3 Khoang gi th ba, ong lai tr ra, thay co nhng ngi khac khong, ang ng ngoai ch. 4 Ong cung bao ho: "Ca cac anh na, hay i vao vn nho, toi se tra cho cac anh hp le cong bang". 5 Ho lien i. Khoang gi th sau, roi gi th chn, ong lai tr ra va cung lam y nh vay. 6 Khoang gi mi mot, ong tr ra va thay con co nhng ngi khac ng o, ong noi vi ho: "Sao cac anh ng ay suot ngay khong lam g het?" 7 Ho ap: "V khong ai mn chung toi". Ong bao ho: "Ca cac anh na, hay i vao vn nho!" 8 Chieu en, ong chu vn nho bao ngi quan ly: "Anh goi th lai ma tra cong cho ho, bat au t nhng ngi vao lam sau chot ti nhng ngi vao lam trc nhat". 9 Vay nhng ngi mi vao lam luc gi mi mot tien lai, va lanh c moi ngi mot quan tien. 10 Khi en lt nhng ngi vao lam trc nhat, ho tng se c lanh nhieu hn, the nhng cung ch lanh c moi ngi mot quan tien. 11 Ho va lanh va can nhan gia chu: 12 "May ngi sau chot nay ch lam co mot gi, the ma ong lai coi ho ngang hang vi chung toi la nhng ngi a phai lam viec nang nhoc ca ngay, lai con b nang noi thieu ot". 13 Ong chu tra li cho mot ngi trong bon ho: "Nay ban, toi au co x bat cong vi ban. Ban a chang thoa thuan vi toi la mot quan tien sao? 14 Cam lay phan cua ban ma i i. Con toi, toi muon cho ngi vao lam sau chot nay cung c bang ban o. 15 Chang le toi lai khong co quyen tuy y nh oat ve nhng g la cua toi sao? Hay v thay toi tot bung, ma ban am ra ghen tc?" 16 The la nhng ke ng chot se c len hang au, con nhng ke ng au se phai xuong hang chot.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

c ai khong co bien gii

Sinh nam 1929 trong mot gia nh trung lu Nhat Ban, tng lai cua co Satoco nh a c sap at san. La mot ngi nhat mc bao thu vi cac truyen thong trong gia nh Nhat, cha cua Satoco, cung la mot tien s nong hoc, a muon giao duc co theo tieu chuan cua cac thieu n con nha thng lu thi ay: trung thanh vi Nhat hoang; tong phuc cha me; hoc nhng phong cach va le nghi quy phai e sau nay phuc dch mot c lang quan do cha me sap xep. The nhng cha co co ng au rang, mot ngay kia, con gai ong se vt ra khoi khuon kho gia nh ay.

Nam 1941, Nhat khai chien vi My. Cha cua Satoco b ong vien vao quan oi; con co va em trai b ep buoc vao lam viec mot hanh che tao may bay. Nam 1945, khi chien tranh ket thuc, co nga benh lao v kiet lc; con em trai co a chet trc o cung v lao lc. Nam 1946, co vao hoc trng Dc Tokyo. Mot ngay no, ang luc i dao ngoai bai bien, Satoco b cuon hut chu y en hai N Tu Tha Sai B. Tuy khong la ngi cong giao, nhng mot ong c nao o a thuc ay co theo chan hai n tu vao trong mot nha th. Ve ep cua gng mat bc tng c N ong Trinh nh xoay vao tim co. Tr ve nha, co a hoc ao vi cac N Tu Tha Sai va c ra toi nam 1949. o cung la nam co au bang dc s.

Thi ay, co mot tha sai Phanxico ngi Ba Lan ten la Thay o (Deno Sebroski), hoat ong noi tieng cho ngi ngheo khu o chuot Anne, ngoai o Tokyo. Cung vi mot nhom tu s Ba Lan do thanh Maximiliano Kolbe (sau t ao trong trai tap trung c quoc xa) hng dan, Thay o a en Nagasaki t nam 1930. V nhng hoat ong nhan ao noi tieng cua Thay, Thay la ngi ngoai quoc duy nhat khong b bat gi trong chien tranh, ma con c chnh Nhat hoang ban th gii thieu, keu goi moi ngi hay giup Thay. Khi nghe biet ve Thay o, Satoco a noi vi cha co: Neu nhng ngi Ba Lan t xa xoi en Nhat e tan hien cuoc i phuc vu ngi ngheo, tai sao cac tn hu Nhat khong the lam nh the? The la Satoco a en gap Thay o va xin i tham khu Anne. em hom o, co khong sao chp mat v au oc mien man vi hnh anh nhng con ngi bat hanh co gap Anne. Hn na, gng mat cua v tu s gia, luc nao cung anh len long thng xot va y ch sat a phuc vu ngi ngheo, tr nen mot thach thc oi vi co.

Song chet vi ngi ngheo

Khi thc giac sang hom sau, Satoco i en mot quyet nh tao bao la phuc vu ngi ngheo ma khong can biet hau qua se ra sao. Cong viec au tay cua co Anne la to chc le Giang Sinh nam 1950 cho tre em. Sau o co van tiep tuc sinh hoat eu an vi cac em: day hoc, cham soc, nghe cac em tam s ve hoan canh gia nh. Tuy the, ngi dan Anne cha tin tng co. Ho ngh rang co tieu th nha giau ay khong song cho ho, nhng ch v Chua; co yeu Chua ch thng yeu g ho. Hn na, ngi dan Anne tuy ngheo nhng luon hanh dien ve kha nang sinh song nh thu lm o phe lieu ch khong muon nhan cua bo th. e chng to long thanh that cua mnh, Satoco bat au i lm ve chai va o phe lieu, e kiem qu to chc cac sinh hoat cho tre. Dan dan, co a cam hoa c nhng ngi ln nh s n s, vui ve va nh tnh thng chan thanh co danh cho con em ho. Chnh ngi lanh ao cong oan Anne tang co chiec xe ay e cong viec thu lm phe lieu cua co c de dang hn. Moi lan can mon tien ln e to chc nhng sinh hoat ac biet nh i ngh he, Satoco thng cau khan Me Maria va luon kiem c so tien can thiet. Nhng hoat ong t thien cua co a gay tieng vang, en o ten tuoi co xuat hien ca tren bao ch va truyen hnh.

Mot lan no, cong oan Anne muon mua lai cua thanh pho mot tha at ln e qui hoach lai khu pho vi mot trung tam hng nghiep, mot nha th va mot cong vien. Tuy nhien so tien 25 trieu yen vt qua sc cua cong ong. Nhan cuoc hop thng lng lan cuoi cua lanh ao cong ong vi chnh quyen thanh pho, Satoco a trao cho pha chnh phu cuon sach Nhng tre em khu o chuot Anne ma co viet 4 nam trc o; ong thi co cau nguyen cat lc cho d an nay. Sau nay khi can nhac lai, chnh quyen a ong y nhng khu at vi gia 15 trieu, tra gop trong 5 nam.

V lam viec qua sc, lai an ngu that thng, nen chng benh lao mang luc 15 tuoi nay quay lai oi mang Satoco. Co a dang can benh cho Chua e cau nguyen cho ngi dan Anne co c cuoc song ti ep hn. Ngay 20.1.1958, khu pho mi Anne c khanh thanh. Ba ngay sau, Satoco cua khu o chuot Anne qua i tuoi 29. Trong nhng ngay cuoi i, cha me co a em co tr lai Anne, e co qua i tai ni co hang yeu men (viet theo Mau Gng Thanh Thien, trang 131-142)

Thien Chua giau long thng xot

Tam gng cua co Satoco va Thay o han lam chung ta phai cam phuc. e co the lam nhng c ch bac ai nh the, at cac v phai co mot long thng cam con ngi sau xa va mot c tin manh me vao Chua. That ra, chnh Thien Chua a i bc trc va la mau gng cho nhan loai ve long thng xot vt qua moi rao can; ang ban Thanh Than trong con tim moi ngi, a khi day ni ho long yeu thng, xa ky, hng en tha nhan. Du ngon ong chu vn nho hom nay la mot mac khai cua c Giesu ve Thien Chua Cha giau long thng xot.

That vay, ong chu vn nho ay a c x vi long thng xot ch khong theo loi cong bang song phang nh ngi i. Vi long thng xot, ong a i tm nhng con ngi khon kho e giup ho co c nhng th can thiet cho cuoc song. Trong du ngon, nhng ngi khon kho o la nhng ngi th khong kiem c viec lam. Khong nh nhng chu vn khac ch ra keu u so th mot lan vao sang sm, ong a ra ngoai kiem ho nhng 5 lan. ieu kho hieu la mai en gi th 11 ong con ra keu th vao lam ch mot gi; trong khi du ngon khong co dau ch nao cho thay co cong viec ot xuat can them th. ieu o ch co the c cat ngha nh sau: ch nham cua ong chu khong la nhng cong viec, nhng la, nhng con ngi khon kho can ban sc lao ong e kiem song hang ngay. Chnh v vay ma ong ban tam nhieu en nhng ngi th ma mai en gi th 6, 9, 11 hay con th than ngoai ch, cha c ai tuyen dung; va ong a ra ngoai nhng 5 lan.

Hn the, viec ong tra lng ong eu: mot quan tien cho moi ngi th [so tien can thiet e nuoi song mot gia nh trong mot ngay], cang cho thay ro net hn rang viec tuyen dung ch la cai c e ong chu nhan hau giup nhng ngi th t mau man. Tuy nhien, loi c x ay thng xot cua ong a vap phai nhng li d ngh cua nhng con ngi von ch quen vi th cong bang gat gao ay v ky. Th cong bang nay thang tay gat ra ngoai nhng ke yeu the, khong at ieu kien cua luat chi tien co trao, chao mi muc. Trong khi o, long thng xot th vt xa le cong bang: no khong chiet tnh s tng xng gia cai cho va cai nhan, cung khong ngh en chuyen thiet hn; nhng nhn thang vao s khon cung cua con ngi, roi lao mnh cu giup ho mot cach nhng khong, hoan toan vo ieu kien, bat chap li am tieu, bat chap moi rao can. Tom lai, long thng xot la hnh thc cong bang thng ang, v no nham em en cho moi ngi, t nhng ngi be mon nhat, mot cuoc song xng ang vi nhan pham con cai Thien Chua.

o chnh la cach thc ma Thien Chua a hanh x vi toan the nhan loai, khi Ngi ban Con Mot en chu chet e cu o moi ngi, bat ke ho la Do Thai hay dan ngoai; ao c hay toi loi; bat ke ho tr lai vi Chua vao thi iem nao cua cuoc i ho: du la rat sm nh mot so v thanh, hay ch vao gi phut cuoi cung; gi th 11, nh trng hp ngi trom lanh.

Nc Tri giong nh gia chu kia, ... a c x vi long thng xot oi vi tat ca moi ngi, t ngi sau het en ngi trc het. e c thuoc ve Nc Tri o, moi ngi chung ta cung c mi goi theo gng ong chu, va nhng ngi i trc nh Thay o va co Satoco, c x vi moi ngi bang mot long nhan t thng xot, vt tren moi rao can sac toc, ton giao, chnh kien, giai cap xa hoi... va oi luc, phai vt xa ca nhng nguyen tac luan ly thong thng.

Mot so cau hoi gi y

1. Theo ban, ong chu vn nho co bat cong hay thien v khong? Ban co the bao cha cho ong nh the nao?

2. Tai sao song cong bang la can thiet, nhng cha u? Tai sao can phai co ca long thng xot?

3. Ban co biet mau gng nao ve long thng xot tai Viet Nam, tng t mau gng cua Thay o va co Satoco khong?

 


Back to Home Page