Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 8 thang 09 nam 2002

Chua Nhat 23 Thng Nien Nam A

 

oc Tin Mng  Mt 18,15-20

Khi ay, c Giesu noi vi cac mon e rang: 15 "Neu ngi anh em cua anh trot pham toi, th anh hay i sa loi no, mot mnh anh vi no ma thoi. Neu no chu nghe anh, th anh a c mon li la ngi anh em mnh. 16 Con neu no khong chu nghe, th hay em theo mot hay hai ngi na, e moi cong viec c giai quyet, can c vao li hai hoac ba chng nhan. 17 Neu no khong nghe ho, th hay i tha Hoi Thanh. Neu Hoi Thanh ma no cung chang nghe, th hay ke no nh mot ngi ngoai hay mot ngi thu thue.

18 "Thay bao that anh em: di at, anh em cam buoc nhng ieu g, tren tri cung cam buoc nh vay; di at, anh em thao ci nhng ieu g, tren tri cung thao ci nh vay.

19 "Thay con bao that anh em: neu di at, hai ngi trong anh em hp li cau xin bat c ieu g, th Cha Thay, ang ng tren tri, se ban cho. 20 V au co hai ba ngi hop lai nhan danh Thay, th co Thay ay, gia ho".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Mot co giao chia se nh sau ve mot lp hoc sinh chang de day lam ma co phai day:

Phai day mot lp chang de day

Lp hoc ay gom 13 hoc sinh chng 14 tuoi. Giao vien nao ti ng lp cung phai bc mnh v s bng bnh cua hoc sinh. Mot em, chang han, san sang lam h bat c cai g em ung ti lp tap ve ma toi day, khi em khong hai long ve cac ban trong lp hay ve chnh toi la ngi ang ng day. Mot em khac hung hang het cho noi. Em nay khong chap nhan bat c nhan xet nao ve em. Em se noi sung len va t choi lam bat c ieu g em khong thch. Gng xau cua hai em u e bien hai gi hoc ve moi tuan toi day thanh hoi ch! Bo me cac em chang quan tam. Ho ch trng hoc phai lam phep la e bien oi cac em. Thu that moi lan bc vao lp nay, toi tham c ao cho hai em ay vang mat, nhng chung van co o!

Tuy nhien may thang roi toi nhan thay co bien chuyen ni mot hoc sinh xem ra co y pha e b uoi!  Hoc sinh nay thoat tien lay lam la thay toi khong nhng khong noi nong ma con nhn em vi mot cai nhn ay tnh thng. Xem ra em c canh tnh do thai o bat ng cua toi. t phut sau, em o a en ben toi khi toi ang cha ban ve cho mot hoc sinh khac trong lp. Toi biet em ham chi bong a nen bat au cau chuyen hng ti thanh cong trong tng lai cua em ve bong a. Ke t o a co mot moi tng quan mi gia toi va em o. Toi nhan thay chung toi a to ra tn nhiem nhau hn.

Mot hoc sinh khac na cua lp nay lam ieu khien toi buon khong t. Em dan bch chng e noi trang ra rang em khinh thng toi!  Toi b cam do het con muon day em na. Nhng toi lai nghe co tieng noi trong long nhac nh toi phai kien nhan va phai tm ra ieu tch cc ni em. Trc ngh he toi co viet cac e chuc moi em mot ky he vui ti. Em a dan bch chng lien vo vun tam cac lai khin nhan c. Phan ng cua em lam toi au long nhng toi van kien nhan. Du sao toi a thay co bien chuyen nao o ni em nh s hoa hoan ma toi kien nhan tao nen. ieu a tr nen bnh thng la em en hoi y kien toi ve ieu nay ieu kia ma em muon biet.

Dam tuyen xng niem tin gia mot the gii tuc hoa

Cach ay khong lau chnh giao vien chu nhiem lp cung bay to noi that vong ve a hoc tro kho day nay. Thc ra tat ca cac thay co day em eu chung mot noi that vong. Toi c chuyen vien tam ly hoi cho biet ong lc nao a khien toi x oi cach kien nhan vi em o nh hien nay. Toi buot mieng tra li: Chnh la do niem tin cua toi. The la niem tin cua toi c at thanh cau hoi: Vay niem tin ay la g nh ? Va toi a phai cat ngha ro hn: Toi cung nh cac ban, nhieu lan toi hau nh a that vong. Nhng chnh trong nhng trng hp nh vay toi thay co sc manh nao o ni toi thuc ay toi phai tin vao ieu tch cc ni moi ngi da vao nguyen tac nay la nguyen tac noi bat trong tr toi, o la: Tat ca nhng g anh em lam cho nhng ke be mon nhat cua Ta la anh em lam cho chnh Ta. Chnh ang hien dien ni moi ngi co kha nang oi mi moi s. ieu gay an tng oi vi toi la toi thay moi ngi trong cuoc hop eu lang nghe. Chnh giao vien chu nhiem noi: Toi hieu ieu ch va noi. Chnh toi cung co gang song theo nguyen tac o.

The la cuoc hop ngay hom o c at trong bau kh mi. Ngi ta a ra nhng ng hng tch cc mang lai can am va hy vong. Toi tin rang t nay nhng cuoc hop nh vay se co hng tch cc bi le chung toi a bat au song nhieu hn cho nhau.

Tin Mng ve Giao Hoi nh anh sang muon dan

Ro rang li chia se cua co giao phai day mot lp hoc sinh chang de day noi tren ch an kht vi y ngha cua bai Tin Mng hom nay theo cach hieu rong rai ve Giao Hoi nh anh sang muon dan theo Cong ong Vatican 2. Neu Giao Hoi t ban chat la truyen giao, la chieu toa anh sang c Kito cho nhng ngi chung quanh, th ca cach hanh x xem ra ch co tnh noi bo nh y chnh cua bai Tin Mng hom nay, cung phai day cac thanh vien cua mnh biet hanh x mot cach tot ep oi vi moi ngi. Phng chi bai giang ve Giao Hoi bao gom toan chng 18 cua Tin Mng Mattheu, luon cho thay c Giesu ac biet lu tam en chien lac (cc.12-14). Ngi con bao am rang Ngi se lai gia hai ba tn hu hiep nhat vi nhau nhan danh Ngi (cc.19-20). Xem ra o la n Ngi muon ban cho giao vien chu nhiem lp hoc sinh kho day va cho co giao a chia se tren.

Qua that, sau phan mot (Mt 18,1-14), phan hai cua bai giang ve Giao Hoi (18,15-35) neu nhng thai o cac thanh vien cua Giao Hoi can co oi vi cac thanh phan mac loi. Bai Tin Mng hom nay gom nhng cau 15-17, tom tat nhng thu tuc nen theo. ieu can nham qua cac thu tuc o (nh oi thoai, thuyet phuc nh cac chng nhan, thao luan trc cong oan) la e cong oan Giao Hoi tranh bao nhieu co the, ng e mat mot ai phai ra khoi cong oan. Ca hnh phat tuyet thong cung la nham e a toi nhan tr ve vi cong oan. Cau 17 ch co y mo ta tnh trang ngi b tuyet thong khong con thong hiep vi Giao Hoi. Ho giong nh ngi ngoai ao hoac nh ngi thu thue khong con thong hiep vi cong oan Do Thai Giao na. Cau 17 nay khong ham y mot s t khc v thai o cua c Giesu to ra luon ch on ngi thu thue va ve sau ca ngi ngoai ao na, e ho gia nhap Nc Thien Chua (Mt 28,19).

Trong boi canh c Giesu ang nhan nhu mot cong oan b xao tron do mot so thanh vien, cau 18 co le ch ve quyen khai tr ho khi khong gi ho lai c. Nhng o la trng hp cong oan can phai cung nhau cau nguyen. Chnh nh hiep nhat vi nhau trong cau nguyen (cc.19-20) ma cong oan c an tam v co c Giesu hien dien va hanh ong cho Nc cua Thien Chua ngang qua Thanh Linh cua Ngi.

D nhien, nhng thu tuc noi bo Giao Hoi (cc 15-17) chang nen c ap dung ben ngoai Giao Hoi. Nhng tinh than oi thoai, tinh than kien tr ng e mat mot ai khi con gi ho lai c trong cong oan, luon co gia tr, cho dau ap dung vi mot lp hoc sinh kho day.

Nhng quan trong hn het la s hien dien cua c Kito phuc sinh ni moi Kito hu. Chnh s hien dien o thoi thuc moi Kito hu hanh ong e m mang Nc Thien Chua trong moi hoan canh, ke ca hoan canh mot mnh gia am ong khong chung mot niem tin vi mnh: Chnh anh em la muoi p the gii... Chnh anh em la anh sang cho tran gian. Mot thanh xay tren nui khong tai nao che giau c. Cung chang ai thap en len roi lai at ben di cai thung, nhng at tren e, va no soi sang cho moi ngi trong nha. Cung vay, anh sang cua anh em phai chieu giai trc mat thien ha, e ho thay nhng cong viec tot ep anh em lam, ma ton vinh Cha cua anh em, ang ng tren tri. (Mt 5,13-16).

Chnh s hien dien cua c Kito ni tng Kito hu thoi thuc ho lam vinh danh Thien Chua hn bang chnh cuoc song ban than, th en bang cach hp tac vi moi ngi, nham thang tien xa hoi nhat la hp tac vi cac Kito hu khac nham muc ch o, nh thay trong s hp tac gia giao vien chu nhiem va co giao day ve.

Nhng c Kito Phuc Sinh hien dien bang cach nao?

Nhng c Kito Phuc Sinh hien dien bang cach nao ? Tha bang cach ban Thanh Linh cua Ngi e giup ta phan nh ieu tot nen lam va ieu xau nen tranh.

Ta thay s can thiep cua Chua Thanh Linh trong li chia se cua co giao day ve. Co b cam do het con muon day em hoc sinh ngang tang en noi dan bch chng e noi cho moi ngi biet em khinh co giao. Nhng ngc vi cam do o, la tieng Chua Thanh Linh nhac nh co phai kien nhan va phai tm ra ieu tch cc ni a hoc tro xac lao.

Trong mot the gii tuc hoa nh hien nay, bnh thng chang ai muon e cap ti niem tin ca nhan ve Thien Chua hien dien lam g, e phai mat cong cat ngha. Nhng Thanh Linh a thoi thuc giao vien chu nhiem lp hoc sinh kho bao, e giao vien ay lam chng ve niem tin cua mnh, giup cho cuoc hop cac giao vien hom o at c ket qua kha quan hng ti tng lai.

Ni hai Kito hu noi tren, ta thoang thay mot chut nao ve Giao Hoi la anh sang muon dan.

 

Mot so cau hoi gi y

1. Ban tam ac c g ve co giao day ve nh li co chia se: vi em hoc sinh co y pha e b uoi co van khong noi nong ma con nhn em vi mot cai nhn ay tnh thng?  Vi em hoc sinh dan bch chng cho biet em khinh thng co giao, the ma co van hoa hoan khien em thay oi thai o?  Co giao dam tuyen xng ve niem tin cua mnh gia the gii tuc hoa?  Ban co y kien khac?

2. Ban tam ac c g ve bai Tin Mng Mt 18,15-20?

3. Chnh ban kinh nghiem g ve Chua Thanh Linh giup ban phan nh ieu tot nen lam va ieu xau nen tranh ?

 


Back to Home Page