Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 4 thang 08 nam 2002

Chua Nhat 18 Thng Nien Nam A

 

oc Tin Mng  Mt 14,13-21

13 Nghe tin ong Gioan Tay gia b chem au, c Giesu lanh khoi ni o, i thuyen en mot cho hoang vang rieng biet. Nghe biet vay, am ong t cac thanh i bo ma theo Ngi. 14 Ra khoi thuyen, c Giesu trong thay mot am ngi ong uc th chanh long thng, va cha lanh cac benh nhan cua ho.

15 Chieu en, cac mon e lai gan tha vi Ngi: Ni ay hoang vang, va a muon roi, vay xin Thay giai tan am ong, e ho vao cac lang mac mua lay thc an. 16 c Giesu bao: Ho khong can phai i au ca, chnh anh em hay cho ho an. 17 Cac ong ap: ay, chung con ch co von ven nam cai banh va hai con ca! 18 Ngi bao: em lai ay cho Thay! 19 Roi sau o, Ngi truyen cho am ong nga mnh tren co. Ngi cam lay nam cai banh va hai con ca, ngc mat len tri, dang li chuc tung, va be ra, trao cho mon e. Va mon e trao cho am ong. 20 Ai nay eu an va c an no ne. Nhng mau banh con tha, ngi ta thu lai c mi hai gio ay. 21 So ngi an co ti nam ngan an ong, khong ke an ba va tre con.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Tren 5,000 ngi o la ai?

Bai Phuc Am hom nay a ngi oc lien tng en Thanh vnh 23: Chua chan nuoi toi, toi chang thieu thon chi; tren ong co xanh r, Ngi tha toi nam ngh.

That vay, o la mot buoi chieu em a, mat tri ang khuat dang ang Tay. Tren mot sn oi xanh thoai thoai, tren 5,000 ngi ang quay quan thanh nhng nhom nho, quanh nhng chiec ro tre cha nhng chiec banh m to bang nam tay va nhng con ca kho nho nho. Ba an tuy thanh am, nhng moi ngi an ngon mieng v oi. Ho tro chuyen nho to; ve hai long ve nhng g c thay, c nghe ngay hom ay ben Thay Giesu. Vay ho la ai, cai am ong c c Giesu hoa banh va ca ra nhieu e nuoi song ay?

May ngay hom trc, c Giesu ve tham lang que Nadaret. Tien dp, Ngi a vao giang day trong Hoi ng. Dan lang ng ngang ve s thong thai va uy quyen cua c Giesu, nhng ho t khc tin vao anh th moc con ong Giuse ay. Co tien tri nao c rang r ni que hng mnh bao gi? (Mt 13,53-57). Them vao o, Heroe mi tram quyet Gioan Tay Gia, anh ho cua Ngi. Con ngi can am ay a b tong nguc lau nay v dam can d vao cuoc hon nhan ngc ngao cua vua vi ngi em dau (Mt 14,3-12). Hn na, c biet Heroe ang nghi ng Ngi la Gioan song lai, c Giesu a rut vao hoang a, e xa tranh the gian thu nghch ang khc t Ngi (c.13a).

Chnh trong luc c Giesu b ngi i t khc, th am ong hn 5,000 ngi nay lai t cac thanh tuon en tm Ngi trong hoang a (c.13b). Ho say me c Giesu en o quen ca gi giac, quen ca chuyen cm nc. Dng nh Nc Tri c danh rieng cho tng tam hon ngheo kho, n thanh, tm s cay da ni mot mnh Thien Chua, nh am ong dan chung nay. Chnh v ieu ay ma c Giesu a co luc ta n Thien Chua Cha, v a giau kn khong cho bac khon ngoan thong thai biet cac mau nhiem Nc Tri, nhng lai mac khai cho nhng ngi be mon. Vang v o la ieu ep y Cha (Lc 10,21).

Sau khi en va lu lai vi c Giesu, am ong dan chung khong nhng c no say Li Chua, c cha lanh cac benh tat, ma con c no ne cua an phan xac. Phep la hoa banh va ca nay that ln lao, nhng cung that bnh d: ln lao v nao co ai nuoi c 5,000 ngi no ne ch vi 5 chiec banh va 2 con ca; bnh d v o chang phai la yen tiec linh nh g ca, ch co moi banh m va ca kho: hai thc an cua ngi ngheo, nhng lai toi can thiet cho s song con cua ho. Phep la o cung cho thay s quan tam cua c Giesu en nhng nhu cau vat chat cua ngi ngheo, cung nh s cong tac chat che va qu gia cua cac tong o, hau cho phep la c thanh s. That vay, chnh cac tong o a bao cho Chua biet nhu cau cua dan chung (c.15); chnh cac ong a trao cho Chua so banh va ca t oi ma cac ong co c (c.17); va cung chnh cac ong a phan phat banh cho dan, cung thu lai nhng mau banh tha (c.19-20). ieu nay cho thay Thien Chua muon con ngi cong tac vi Ngai ap ng nhu cau cua muon ngi.

Dan chung co long tot hn ta tng

Hay nghe li chia se sau ay cua mot ngi suot i thi hanh viec o. Linh muc Uong Van Phuc (Weren fried Van Straaten) sinh nam 1913 tai Ha Lan. Nam 1947 cho khi s chien dch cu oi dan toc c Quoc bai chien, du quan c a day xeo at nc Ha Lan cua cha trong chien tranh. T o ti nay a tren 50 nam, cha Uong Van Phuc thu gop c tong cong tren 3 ty o la e giup ngi ngheo nhieu ni tren the gii.

Cha noi: ieu quan trong nhat ma toi kham pha ra qua hn 50 nam nay la dan chung co long tot hn ta ngh; nhat la Thien Chua, Ngai v ai hn ta ch mong. Cong cuoc cu tr chung toi thc hien, da tren niem tin tng o thay v da tren ly luan. Moi nam toi keu goi s ong gop chng 75 trieu o la cho nhng nhu cau Giao Hoi khap ni. Khi Chua cho toi thay mot nhu cau nao o ma toi can co cong ap ng, th toi cung phai xin Chua khi day long c ao ni nhieu ngi thien ch e ho ong gop. Trong cong cuoc cu tr chung toi van hanh x nh vay tren 50 nam nay va thay hai cot chi thu cua chung toi van can bang. Moi kho au khong lam toi that vong hoac cay chua, v ong thi toi con thay long tot ni nhieu ngi. Toi luon trong tnh trang thieu hut suot 50 nam qua, do nhu cau nhng khoan cu tr vt qua so tien toi co ni ngan hang. Nhng cuoi cung toi luon nhan c u e ap ng nhng khoan toi a ha vi ngi ta. Chang han, mi roi co ngi mang ti van phong cu tr cua chung toi 5 ky lo vang the cung vi mot so tien mat, tong tr gia len ti 1 trieu 7 tram o la, va ung so tien cu tr toi ha vi mot c quan t thien no cho nam 1997.

D an cu tr cua chung toi c thc hien sau the chien II, nham en 14 trieu ngi c b lu ay khoi que hng ho. Chung toi a thu gom u th ma ho can dung, nh quan ao, giay dep, o an, v.v..., ngoai ra, e ap ng nhu cau muc vu cho so ong quan chung nh vay, chung toi a phai huy ong tren 3,000 linh muc va phai cung ng cho cac v tat ca nhng g cac v ay can en, chang han, xe gan may, xe hi, va ca 35 xe van tai vi u tien nghi e to chc thanh le ngoai tri.

Ke t nam 1990 ti nay chung toi con giup Giao Hoi Chnh Thong tai ong Au, v tin rang chnh chung toi can c hoan cai e giup nc Nga hoan cai, theo s iep cua c Me Fatima. T hn 1,000 nam nay, hai Giao Hoi Cong Giao va Chnh Thong a chia re nhau. Hai ben can c hoa giai vi nhau. Ban than toi thay mnh can dung con ng cu tr nh cach thc i en hoa giai vi anh em Chnh Thong.

Nam nay toi a 85 tuoi nhng toi van t nhu mnh con co the tiep tuc cong viec cu tr. Ngay nao Thien Chua con anh ong ngi ta ong gop, chac Ngai con cho toi sc khoe e lam viec o. (Viet theo New City, Thang 3-1999 p.24-28).

Song B Tch Thanh The va s chia se

Phep la hoa banh thng c coi la hnh bong hay khuc dao au cua Ba Tiec Ly, khi c Giesu chia se chnh Mnh va Mau cua Ngi lam lng thc i i cho nhan loai. Nh vay, B Tch Thanh The (BTTT) a tr nen cao iem cua s chia se, v ni o c Giesu a neu gng cho chung ta qua viec trao hien chnh mang song mnh.

Ay vay, khi tham d BTTT, rat nhieu khi chung ta ch chu tam en tng quan chieu doc, tc ket hiep vi Chua trong BTTT, ma quen i tng quan chieu ngang oi vi tha nhan. Tng quan nay he tai viec chia se huynh e ma ta bat gap thay ni cong oan Kito hu tien khi: cac tn hu chuyen can nghe cac tong o giang day; sieng nang d le be banh va cau nguyen khong ngng... Ho hiep nhat vi nhau, at moi s lam cua chung. Ho em ban at ai cua cai, lay tien chia cho moi ngi tuy theo nhu cau (Cvt 2,42-46). Cung trong tinh than nay, Thanh Giam Muc Ambrosio (the ky th 4) day rang: cai ao, oi dep ma toi khong dung en la cua ngi ngheo; chiec banh toi an khi khong oi cung la cua ngi ngheo.

Hn the, chia se con la dam hy sinh ieu toi ang can en cho ai o can hn toi. Trong phep la hoa banh, cac tong o a trao cho c Giesu 5 chiec banh va 2 con ca ma ai o a mang theo lam phan an cho chnh ho. The nhng chnh nh chia se so banh va ca t oi o ma tren 5,000 ngi a c nuoi an no ne. o la phep la cua s chia se. The gii ngay nay hay con ngheo oi, cc kho, bat cong phai chang v con ngi cha biet hoac cha dam song chia se?

Nam 1976, trong mot bai tham luan quan trong co nhan e Cn oi cm banh va cn oi Tin Mng oc tai ai Hoi Thanh The quoc te nhom hop tai Philadenphia (Hoa Ky), cha Arrupe, Be Tren Ca Dong Ten, a nhan manh rang khi thong d vao BTTT, chung ta d phan vao mot than the duy nhat la c Kito Thanh The. Trong mot than the, neu mot chi the au yeu th toan than cung khong c khoe. V the theo cha Arrupe, neu nan oi con hoanh hanh mot ni nao o tren the gii, th viec c hanh BTTT khap moi ni eu khong tron ven. Trong BTTT, chung ta lanh nhan mot c Kito ang oi gia nhng ngi oi an (-) Chnh qua c Kito (la than the) ma nhng con ngi o (la chi the nh ta) nai xin chung ta mot s giup , mot s cong bang, mot tnh yeu c dien ta qua hanh ong. V the chung ta se khong xng ang lanh nhan Banh Hang Song, neu chnh chung ta khong biet chia se cm banh cho nhng ngi oi khat, bat ke ho au, bat ke ho la hang ngi nao.

Lay Chua, xin giup chung con biet m mat trc nhng nhu cau cua tha nhan ang can en chung con. Xin giup chung con dam chia se vi ho tam banh va con ca ma chnh chung con cung can en, hau cho BTTT chung con tham d c tron ven hn. Amen.

 

Mot so cau hoi gi y

1. Khi tham d BTTT, a bao gi ban biet e y xem ngi ben canh toi la ai; ho co nhu cau g ve vat chat hay tinh than ma toi co the ho tr ho; nh gng c Giesu va cac tong o khong?

2. Theo ban, ngoai cn oi lng thc, con ngi con nhng cn oi nao khac ? (tnh ban, s thong cam, thieng lieng, v.v...)

3. Ban xac tn nh the nao ve phep la ma s chia se co the em lai? Ban kinh nghiem g ve s bien oi ni chnh ban va ni moi trng khi ban song tinh than chia se?

 


Back to Home Page