Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 28 thang 07 nam 2002

Chua Nhat 17 Thng Nien Nam A

 

oc Tin Mng  Mt 13,44-52

Khi ay, c Giesu noi vi cac mon e: 44 Nc Tri giong nh chuyen kho bau chon giau trong ruong. Co ngi kia gap c th lien chon giau lai, roi vui mng i ban tat ca nhng g mnh co ma mua tha ruong ay.

45 Nc Tri lai cung giong nh chuyen mot thng gia i tm ngoc ep. 46 Tm c mot vien ngoc quy, ong ta ra i, ban tat ca nhng g mnh co ma mua vien ngoc ay.

47 Nc Tri lai con giong nh chuyen chiec li tha xuong bien, gom c u th ca. 48 Khi li ay, ngi ta keo len bai, roi ngoi nhat ca tot cho vao gio, con ca xau th vt ra ngoai. 49 en ngay tan the cung se xay ra nh vay. Cac thien than se xuat hien va tach biet ke xau ra khoi hang ngu ngi cong chnh, 50 roi quang chung vao lo la. o, chung se phai khoc loc nghien rang.

51 Anh em co hieu tat ca nhng ieu ay khong? Ho ap: Tha hieu. 52 Ngi bao ho: Bi vay, bat c kinh s nao a c hoc hoi ve Nc Tri th cung giong nh chu nha kia lay ra t trong kho tang cua mnh ca cai mi lan cai cu.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Mau cac thanh t ao la hat giong phat sinh cac Kito hu

Lan au tien nghi le phong thanh dien ra ngoai thanh Roma do c Gioan Phaolo II c hanh ngay 6 thang 5, 1984, tai thu o ai Han. Cac v c ton len bac hien thanh gom 103 v, trong o co 10 v thuoc quoc tch Phap, con lai eu la ngi ai Han.

Han quoc hien nay dan so gom 45,314,000 ngi, trong o co hn 3,000,000 ngi Cong Giao, tc 7,56%, vi 1 Hong y, 3 Tong Giam muc, 17 Giam muc, 2,358 Linh muc ma 2,115 trieu; 243 dong trong o 93 la tha sai ngoai quoc.

Th hoi Giao Hoi a co mat Han quoc t bao lau va ai la ngi co cong loan bao Tin Mng cho dan toc Trieu Tien nay?

Net oc ao cua lch s Giao Hoi Cong Giao Han quoc la chnh dan toc nay t ong i tm kiem Tin Mng thay v ch i cac tha sai en loan Tin Mng cho ho.

o la vao au the ky 17, mot nhom hoc gia ai Han lan au tien tiep xuc vi nhng tac pham khoa hoc va ton giao do cac tha sai Au Chau mang ti Bac Kinh, thu o Trung Quoc. Nhom tr thc ai Han nay lan au tien nghe biet ve Kito giao. Ho a thc hien nhng cuoc thao luan va so sanh Kito giao vi cac truyen thong Phat Giao va Khong Giao nh ho c biet. Vt ngoai qua trnh nghien cu co tnh van hoa, nhom tri thc ai Han nay con muon thc thi nhng ieu c Giesu day. Vay nam 1779 cong oan Kito giao au tien c thiet lap di s lanh ao cua mot ngi trong nhom, la ong Vu Banh c (Yi Byok). Ho a sot sang chay tnh, cau nguyen va gi luat ngay Chua Nhat. Nhng nhom thay ro ho can chu phep ra toi e tr nen Kito hu thc thu. Dp may en vao mua ong nam 1783. Khi ay than sinh cua Vu Sanh Hung (Yi Sung Hun), mot thanh vien trong nhom, can i Bac Kinh lo cong tac ngoai giao. Vay nhom a yeu cau thanh vien Vu Sanh Hung cung i Bac Kinh vi bo. Khi ti ni, lap tc Vu Sanh Hung a tm en vi cac tha sai ngi ngoai quoc e xin chu phep ra toi. V tha sai ma ong tiep tuc gap nhieu lan trong 40 ngay tai Bac Kinh, la linh muc Giang Minh (Louis Grammont). V nay a can than neu nhng cau hoi ve giao ly e ong Vu Sanh Hung viet tra li. Cuoi cung ong Hung a lanh b tch ra toi va nhan thanh Phero lam bon mang, ieu c ham y la ong Hung phai noi gng thanh Phero e tr nen a tang tren o Chua Giesu xay dng Giao Hoi cua Ngi tai Han Quoc.

Toi coi tat ca moi s la thiet thoi so vi moi li tuyet vi...

Ong Vu Sanh Hung tr ve Han Quoc thang 2 nam 1784 va a ra toi cho anh em trong nhom. o la nhom Kito hu au tien cua Giao Hoi Han Quoc. Khong ay mot nam sau o, cuoc cam ao bung no nam 1785. Chnh quyen a kham pha ra cong oan Kito hu Han Quoc au tien nay ma ho buoc phai giai tan, ong thi bat gi chu nha a cha chap cac tn hu ti lam viec th phng. Ong Kim Bong Ha (Kim Bom-U) a b tra tan va b bat i ay, va a qua i sau o hai nam sau. Nha th Chnh Toa tai Seoul hien nay nam tren tha at cua ong Kim Bong Ha. Nhieu cuoc cam ao am mau tiep theo ma gay gat nhat vao nhng nam 1791, 1801, 1839, 1886. Li buoc toi chnh yeu chong lai Kito giao, la cac Kito hu khong chu dang le vat cho ong ba to tien.

Trong cac cuoc cam ao, cac Kito hu b bat bo tu, b ieu tra xet hoi va b hanh ha. Nha tu chat hep ma tu nhan lai qua ong va thieu cua an. Trong hoan canh oi an, ho buoc phai an tht chuot va ruoi nhang. Nhieu ngi chet trong canh oi khat va tung quan. Moi lo au duy nhat cua phan ong cac Kito hu b giam, la ho s chet sm va khong lanh c phuc t ao b hanh hnh v Chua.

Trong so cac thanh t ao Han Quoc, ngi c cac tn hu ai Han yeu men hn ca la Anre Kim The Giang (Kim Taegon), ngi linh muc au tien cua Han Quoc.

V Ngi toi anh mat het (Ph 3,8)

Cau Anre sinh nam 1821 tai Sam Mng (Samoe) thuoc mot gia nh tng co nhng ngi t nguyen chet v ao. Than sinh ra ong noi cua cau chet v ao sau 10 nam b giam gi! Chnh ngi bo cua cau la Inhaxio Kim Ch Dung chet v ao nam 1839. Trong mot cuoc cam ao, cau Anre c chon gi i hoc chung vien nc ngoai cung vi hai chung sinh ai Han khac. Hoc than hoc xong, thay Anre bo Macao nam 1842 va c c Cha Phan Van Uong (Ferreol) phong chc pho te tai Trung Quoc. Ke en ngay 15 thang 1, 1845, thay tr ve Seoul. Khi ay cn cam ao d doi en noi thay khong cach nao tham vieng ngi me than yeu cua thay c. Hn na thay con b au liet ging. Khoi benh, thay lien c hai v tha sai a len mot chiec thuyen nho i Thng Hai e c thu phong linh muc ngay 17 thang 8, 1845. Lien sau o, Cha Anre tr ve Seoul cung vi c cha Phan Van Uong va mot v tha sai khac na. Nhng ngay 5 thang 6, 1846 cha b phat hien la linh muc nen lap tc b bat. Sau ba thang ngoi tu, Cha Anre b tram quyet ngay 16 thang 9, 1846, khi ay cha mi 26 tuoi.

Giao Hoi Han Quoc, mac dau c thiet lap va phat trien ban au hoan toan do cac Kito hu giao dan, nhng Giao Hoi ay rat hanh dien ve v linh muc tien khi cua mnh. Cha Anre t ao c the gii cong giao mng knh ngay 20 thang 9 hang nam. Ngai cung vi cac ban t ao c c Gioan Phaolo II ton phong hien thanh nam 1984.

May dong lch s cua Giao Hoi Han Quoc giup ta hieu hai du ngon trong bai Tin Mng hom nay, tc la du ngon kho bau (c.44) va du ngon ngoc qu (cc.45-46). Ca hai eu cho thay Nc Thien Chua la mot thc tai cao qu khong co g co the sanh bang. Tong o Phaolo xem ra cung co y noi ve ieu o khi viet cho dan thanh Philipphe rang: Nhng g xa kia toi cho la co li, th nay, v c Kito, toi cho la thiet thoi. Hn na, toi coi tat ca moi s la thiet thoi so vi moi li tuyet vi, la c biet c Kito Giesu, Chua cua toi, v Ngi toi anh mat het, va toi coi tat ca nh o bo, e c c Kito va c ket hp vi Ngi. (Ph 3,7-9). Tac gia cua th gi cho dan thanh Philipphe cung nh tac gia cua Tin Mng Mattheu, eu muon noi vi ngi Do thai rang ho khong nen ngan ngai t bo li chu giai rieng cua ho ve Le Luat cung nh phong tuc Do Thai, e nhan c trong niem vui (Mt 2,10) cuoc oi mi do c Kito mang lai.

Hai du ngon khi i t hai hoan canh khac nhau. Mot ang, ngi ta thay ai o bat ng phat hien ra mot kho bau. ang khac, ngi ta lai thay mot nha buon co y i lung kiem ngoc ep. Ca hai hoan canh va noi eu nhan manh iem chung la lam the nao tau lay cho ky c ieu c phat hien la vo cung gia tr. Ngi ta se phai ban tat ca nhng tai san mnh co e s hu c ieu vo cung gia tr o.

Ap dung vi lch s cua Giao Hoi Han Quoc, ban au nhom tr thc ch mi nghien cu Kito giao gia cac ton giao khac cua A Chau. The roi di s lanh ao cua ong Vu Banh c, nhom tr thc bat au tra gia cho ieu ho thay la cao qu ni ao Chua Kito en noi ho cung nhau thc thi nhng ieu Chua day. Quyet liet hn ca la viec ca nhom xin chu phep ra toi e tr thanh Kito hu thc thu. Va roi nhng cuoc cam ao gay gat a sm la c hoi e ho lam chng cho niem tin cua mnh. So 103 v hien thanh t ao Han Quoc ch mi la con so tng trng. ung hn, tren 10,000 Kito hu Han Quoc a hy sinh mang song mnh v long yeu men Chua Kito. Chnh v Ngi ma ho anh mat het e c c Kito va c ket hp vi Ngi (x. Ph 3,7-9)

 

Mot so cau hoi gi y

1. Ban than phuc ieu g ve Giao Hoi Han Quoc: s thanh tam thien ch cua nhom tr thc di s lanh ao cua ong Vu Banh c? Long nhiet thanh cua ong Vu Sanh Hung? S hy sinh ln lao cua hn 10,000 Kito hu t ao?

2. Hai du ngon kho bau (c.44) va ngoc qu (cc.45-46) khac nhau iem nao va giong nhau iem nao?

 


Back to Home Page