Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 07 thang 07 nam 2002

Chua Nhat 14 Thng Nien Nam A

 

oc Tin Mng  Mt 11,25-30

25 Luc ay, c Giesu cat tieng noi: Lay Cha la Chua Te tri at, con xin ngi khen Cha, v Cha a giau khong cho bac khon ngoan thong thai biet nhng ieu nay, nhng lai mac khai cho nhng ngi be mon. 26 Vang, lay Cha, v o la ieu ep y Cha.

27 Cha toi a giao pho moi s cho toi. Va khong ai biet ro ngi Con, tr Chua Cha; cung nh khong ai biet ro Chua Cha, tr ngi Con va ke ma ngi Con muon mac khai cho.

28 Tat ca nhng ai ang vat va mang ganh nang ne, hay en cung toi, toi se cho ngh ngi boi dng. 29 Anh em hay mang lay ach cua toi, va hay hoc vi toi, v toi co long hien hau va khiem nhng. Tam hon anh em se c ngh ngi boi dng. 30 V ach toi em ai, va ganh toi nhe nhang.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Tat ca nhng ai vat va hay en cung toi

Suot i thay An Phong o nh Giang (Rodriguez) cha bao gi at chan en Roma, nhng ngay 15.1.1888, mai 357 nam sau khi thay chao i, thay a c on tiep trong the hn bat c v tng lanh nao tr ve Roma sau chien thang khai hoan. Buoi sang Chua Nhat hom ay, c Leo XIII long trong ghi ten thay An Phong vao so bo cac thanh.

Thay An Phong la mot v thanh am tham. Neu co mot ky gia nao e ngh viet mot bai tieu s cua thay e ang bao, th chac chan se c v chu but cam n kheo. Khong bot sao got nen ho, ma con ngi nay lai chang co g ang noi ca! Nhng anh gia thay An Phong nh vay th that la hi ht va thieu sot. V co le ieu quan trong khong phai la ngi ta lam nhng g nhng a lam nh the nao.

Hnh nh hat giong thanh thien a c gieo vao long cau be An Phong luc 9 tuoi khi gap cha Phero Phan Vng (Favre) lan au tien. Cha Phan khi i giang thuyet Tay Ban Nha lan kia a en tro trong mot can nha cua ong than sinh cau be An Phong. Ong nha buon len si giau co nay cho cau be An Phong en giup cha Phan. e en n, cha Phan day An Phong biet phai lam the nao e phung s Chua, o la lam moi s theo thanh y Ngai (...)

t lau sau, An Phong co dp thc hanh li day cua cha Phan. Nam 1545 khi An Phong len 14 tuoi th than phu qua i. Cung luc ay khap nc Tay Ban Nha gap cn khung hoang ve len si. Gia nh An Phong ri vao canh sa sut. An Phong ng ten chu hang nhng thc ra ba me lo lieu moi viec. Ba thuyet phuc c An Phong lap gia nh vi mot co gai gia nh giau co e cu van tnh the. Nhng bao nhieu co gang cua ba cung ch la cong da trang.

T khi mo coi cha, An Phong thay nhng nam thang nang ne troi qua, ngay cang gap nhieu kho khan ve tien bac. Va sau khi lap gia nh, them bao moi sau khac lai chong chat mai len vai. Mi 5 nam sau ngay ci, chang a phai chu ng ba am tang: v va 2 con. Sau o ba nam na, tc 1565, a con song sot cuoi cung cung vnh biet ngi cha au kho.

Gia bao nhieu canh ri le ay, An Phong van nh li cha Phan day va luon hng trong long ve Chua. Chang bat au cham ch cau nguyen va ham mnh. en cuoi nam 1568, sau khi thanh toan xong cong viec buon ban, chang en go ca xin vao Dong Ten, tc Dong Chua Giesu la Dong cua cha Phero Phan Vng. Nhng v chang 37 tuoi, lai t hoc, nen khong c nhan.

Ai go th se m cho

Thay vay, An Phong quyet nh i hoc th tieng Latinh hoc bua. Chang vao hoc lp v long cung vi am tre ranh tinh nghch. Sau hai nam o mo hoi nc mat, chang nhan thay mnh khong the nao hoc c, va anh dt nghiep but nghien.

Trong thi gian o, chang van tien ti trong i song thieng lieng, va luon gi c khiem ton, kho ngheo. Trc khi i hoc, co bao nhieu tien, chang a cho cac em gai va ngi ngheo het. Chang en Valencia khong mot xu dnh tui va song hoan toan nh long tot cua ngi khac. Hoan canh cua chang chat vat hn khi nh cha linh hng, chang tm c viec lam trong mot gia nh kha gia. Nhiem vu chang la giup viec nha va dan con cai ong chu i hoc.

Cuoi nam 1570, mot lan na chang en go ca xin vao Dong Ten, lan nay chang xin lam tu huynh. Nhieu ngi ngh rang chang se chang lam c chuyen g nen hon trong Dong, nhng cha giam tnh lai ngh khac. Ngay 31.1.1571, An Phong vao nha tap. Sau thang sau, tap sinh 40 tuoi nay c gi en hoc vien Montesion Parma tren ao Ma nh (Majorca). Chnh ay, An Phong se song 46 nam cuoi cua i thay.

Ban au thay c ch nh lo viec lat vat trong nha. a co luc thay lam th ne trong cong tac xay cat nha nguyen mi. Thay a co gang het sc, nhng cang e thay ro hn thay khong phai la mot th xay gioi. Roi thay giup viec cho tu huynh lo phong thanh. Ngoai ra, thay luon tay vi nhng cong viec khong ten: quet nha, lau bui, ra chen, lau ban, v.v... Thay lam moi s rat chu ao e phung s Chua. Thay luon san sang lam bat c viec nao.

Nam 1580, thay c ch nh lo viec canh cong cho hoc vien. Chua a sap at cho thay cong viec nay e ban cho thay nhieu n cao trong bi tri. a han, viec canh cong khong phai la mot vinh d. Thay An Phong t at cho mnh mot qui luat la knh trong moi ngi vao hoc vien nh the chnh Chua Kito vay. Do o thay an can, le o vi het moi ngi.

Dau ch la mot tu huynh va ch gi chan gac cong, thay An Phong c n ac biet la hieu sau xa ve i song thieng lieng, va oc c y Chua muon ni moi ngi. trng Montesion c mot thi gian, thay co them nghe tay trai la linh hng. Ban au la nhng tam hon n s cua gii bnh dan, sau o en cac thanh nien, roi cac tu s, linh muc va giam muc cung tm en hoi thay va xin thay cau nguyen cho. e t noi tieng nhat cua thay la thanh Phero Claver. Thi gian hoc tai Montesion, v thanh tong o ngi da mau tng lai nay thng xuyen en ban hoi vi thay. Chnh thay a khuyen ngi e t xin sang Nam My truyen giao.

Lay Chua, nay con en o la cau noi moi ngay c thot ra khong biet bao nhieu lan t mieng, t long thay An Phong, moi khi co ai en go cong. i song noi tam va gian d va than b cua thay An Phong c nuoi dng bang cau nguyen lien l. Luc nao trong tay thay cung co chuoi moi khoi, va he khong co viec la thay oc kinh. Han la nh vay, thay An Phong thay c Chua trong moi ngi va luon san sang tha xin vang.

Hien lanh va khiem nhng

Hnh anh tu huynh An Phong thanh thien nh va thay tren that de thng. Tac gia Hoang Soc Sn, a kheo trnh bay cho thay net n s than b ve i song thanh An Phong o nh Giang (Rodiguez) trong cuon Ban ng Chua Giesu (1997) va trong tai lieu noi bo Dong Ten ve ch thanh cua Dong.

Thanh An Phong tu huynh Dong Ten, thc ra cung ch la mot trong muon ngan v thanh khac cua Giao Hoi cho thay mau nhiem Nc Thien Chua thuoc ve nhng tam hon n s be nho, mien la ho co Chua cung, th chnh Ngai se thc hien nhng ieu ky dieu. Nhng trc tien mau nhiem ay phat xuat do chnh Thien Chua Cha (Mt 11,26) va c truyen at cho c Giesu la s khon ngoan cua Thien Chua (c.27).

Bai Tin Mng hom nay, cho thay hai loai ngi khac han nhau khi oi dien vi mau nhiem cua Nc Thien Chua nh c Giesu en e cong bo. Mot ben la loai ngi ch biet co quan iem cua mnh nen khong the nhan ra cai mi do c Giesu mang lai. Ben kia, ngc lai, la nhng tam hon n s, rong m e on nhan Thien Chua vi li cua Ngai bay to cho ho.

Khi ngi nghe Tin Mng co c s n s rong m nh tre th (c.25), long tot cua Thien Chua se mang lai hoa trai ni ngi o v Ngai se ban cho ngi o n e hieu ng loi cua Ngai. Khi ay cai nhn cua Thien Chua se c mac khai cho ngi o, o la cai nhn ma mot mnh c Giesu la Con Thien Chua biet, v mnh Ngi song trong s than mat vi Chua Cha (Ga 1,18; Dt 1,1-4). Chnh tnh yeu khien c Giesu vi t cach la Con Mot Thien Chua, do thau c coi long Chua Cha, nh o c Giesu co the tiet lo nhng b mat cua Chua Cha cho nhng tam hon n s rong m.

Ganh nang ma c Giesu v nh cai ach (c.29), tng trng cho toan bo nhng oi buoc ma ngi biet phai day cac tn hu Do Thai phai gi. Trong Tin Mng hom nay ngi Do Thai c mi goi tm ni Kito giao khong phai le luat t hn, nhng la tm o mot s t do mi me (x. Mt 5,17). c Giesu mi goi ngi ta mang lay ach cua Ngi, tc la bc theo Ngi trong cuoc song, v Ngi hien hau va khiem nhng. Chnh v Ngi la hien than cua long khiem nhng va hien hau nen bc theo s lanh ao cua Ngi trong tnh yeu, chnh la con ng giai phong cho ngi n s be nho.

 

Mot so cau hoi gi y

1. Ban than phuc thanh An Phong o nh Giang nhat ve: s kien tr tm kiem n goi thch hp cho ban than? c kien nhan trong chu ng? Nghe tay trai la linh hng?

2. Ban hieu va ap dung the nao ve li Chua Giesu day: Hay mang lay ach cua toi (c.29)?

 


Back to Home Page