Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 30 thang 06 nam 2002

Chua Nhat 13 Thng Nien Nam A

 

oc Tin Mng  Mt 10,37-42

Hom ay c Giesu sai mi hai tong o i va noi vi cac ong ay rang: 37 Ai yeu cha yeu me hn Thay, th khong xng vi Thay. Ai yeu con trai con gai hn Thay, th khong xng vi Thay. 38 Ai khong vac thap gia mnh ma theo Thay, th khong xng vi Thay. 39 Ai gi lay mang song mnh, th se mat; con ai lieu mat mang song mnh v Thay, th se tm thay c.

40 Ai on tiep anh em la on tiep Thay, va ai on tiep Thay la on tiep ang a sai Thay.

41 Ai on tiep mot ngon s, v ngi ay la ngon s, th se c lanh phan thng danh cho bac ngon s; ai on tiep mot ngi cong chnh, v ngi ay la ngi cong chnh, th se c lanh phan thng danh cho bac cong chnh.

42 Va ai cho mot trong nhng ke be nho nay uong, du ch mot chen nc la thoi, v ke ay la mon e cua Thay, th Thay bao that anh em, ngi o se khong mat phan thng au.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Lu tre t bo mnh v yeu Hai Nhi Giesu

o la mot buoi chieu mua ong tuyet phu ay mat at, bon a tre cua gia nh ong ba Mac ang Nghinh (Mc Donald) b bo cang, khong ra ngoai chi c, nen cai lon, treu choc va pha hong o chi cua nhau. Chung lam the ch v hieu ong nhng cung co man gay can. Chang han, t phong khach ba me nghe ro mon mot:

- Con mu kia! Cua toi ma!

- Khong phai au anh phe! Toi danh c trc ma.

Giang sinh mi qua co may ngay ma lu tre a om som cai nhau ve nhng o chi chung nhan c vao dp le.

Ba Nghinh sc ngh ti mot sang kien e giup bon tre thc s song n bnh an va hoa giai ma Chua Giang sinh mang lai. Nhieu nam trc, ba noi co ke cho ba nghe ve mot phong tuc Giang sinh co truyen. Ngi ta a giup tre em kham pha ra y ngha ch thc cua Giang sinh qua mot tro chi oc ao.

Vay ngi me a tap hp bon a nhoc lai va hoi: cac con co muon chi tro chi Giang sinh mi khong? ieu can thiet la phai gi b mat. Ai co the chi mon chi b mat nay?

- Con! c (Eric) mau mieng noi trc.

- Con co the gi b mat hn anh ay, Be Hien cp li anh. No ten la Hien ma chang hien chut nao. Luc nao cung muon gay go vi anh ln hn no mot tuoi.

Hai a nho nhat cung hua theo tuy cha ro chuyen at giap ra sao: Con cung lam c - Con cung lam c.

Ngi me giai thch:

- c roi, ay la noi dung tro chi: chung ta se mng le Giang sinh lai vao ngay 25 thang Gieng sap ti, va se chuan b cho Hai Nhi Giesu mot mang co em ai nhat the gii e Hai Nhi Giesu ngu ngay ay trong can nha cua chung ta. Chung ta se chat rm ay mang co giup tao hi am e Hai Nhi co the ngu ngon. Va ay la y ngha cua tro chi. Moi cong rm at vao mang co tng trng cho mot viec tot chung ta lam cho mot ngi nao o, t bay gi en le Giang sinh. Cang nhieu viec tot, mang co cang co nhieu cong rm va Hai Nhi Giesu cang c em am. ieu phai gi kn la: chung ta khong c ke cho ai biet viec tot o c thc hien cho bat c ai.

Be Hien la ngi au tien thac mac: Lam the nao ma Chua Hai ong Giesu biet o la ging cua Ngai?

Ngi me tra li: Ngai se biet thoi, Ngai se nhan ra tnh yeu chung ta at ni mang co nh s em ai mang co.

- Nhng chung ta se lam viec tot cho ai? o la thac mac cua c, a ln nhat.

Ngi me tra li: n gian thoi, chung ta se thc hien viec tot cho nhau. Moi tuan, t bay gi en le Giang sinh o, chung ta se e tat ca ten chung ta trong chiec mu nay, ca ten cua me va ten cua bo. Roi moi ngi se rut mot ten va lam viec tot cho ngi o trong ca tuan.

Nhng ay mi la ieu kho: Chung ta khong c cho ai biet ten ngi rut c va phai co gang lam nhieu ieu tot cho ngi mnh rut c ten. Moi khi lam mot viec tot, chung ta se at mot cong rm vao mang co.

Be Hien cau may noi: Nhng neu con rut phai ten ngi con khong thch th sao?

Ai khong vac thap gia mnh ma theo Thay

th khong xng vi Thay

Ngi me suy ngh mot chut roi noi: Con co the dung nhng cong rm ln hn danh cho viec viec tot con lam cho ngi o, v viec tot loai o c thc hien cach kho khan. D nhien nhng cong rm ln se mau lam ay mang co. The roi vao em Giang sinh, Hai Nhi Giesu se cam thay em ai biet bao khi Ngai nam tren mang co vi nhng cong rm b chat cha nhieu tnh yeu loai o! Me cho rang Chua Hai ong se rat vui ve khi ta bay to tnh yeu danh cho Ngai.

Van e c neu len la Ai se lam mang co?  V c ln nhat va la a duy nhat c phep s dung dung cu, nen no xuong ngay nha ham va h hoay thc hien cong trnh ma no lay lam hanh dien. Trong hai gi ong ho t nha ham vang len tieng li ca xen xet, roi tieng bua ap tren inh. Mot luc lau, tat ca eu im bat khong con tieng ong na. Cuoi cung, c treo len nha vi chiec mang co trong tay. No ci toe:

- ay roi, chiec mang co ep nhat the gii! Con lam co mot mnh ay nhe!

Moi ngi eu ong y va ba Nghinh co the tien hanh trnh bay tro chi Giang sinh cua ba: Bay gi chung ta can nhng cong rm.

The la nam me con len xe. Ba Nghinh lai xe ti mot manh at bo hoang ay co dai. Bay gi la cuoi thang mi hai, co a kho va nga sang mau vang trong giong nh rm. Ch trong choc lat chiec hop bang cac tong ni thung xe cha ay cong co kho giong nh rm.

Sau ba cm toi, ai nay trong ban an eu rut tham lay mot manh giay a gap lai trong o co ghi ten mot ngi trong gia nh gom hai bo me va bon con.

Be Hien rut trc, lap tc no khuc khch ci. Tiep theo la Lan rut ngay mieng giay bo no a viet khien bo no che mieng tum tm ci. en lt hai ong ba rut th ca hai eu nghiem tuc khong to thai o. Ut Minh la ngi duy nhat cha biet oc, nen bo no phai oc tham la tham vao tai no. c la ngi rut tham cuoi cung. Ngi ta thay ro net mat no to ra khong hai long. No nhet cai ten vao tui ao, khong noi g.

Tuan le sau, nhieu bat ng xay ra. Di nha ham, co ngi a quet sach mat ca thay cho c. Con be Hien anh rang roi ve phong th thay phong mnh a c don dep tm tat. Ni nha bep co ai a lau quet tm tat khi ba Nghinh ra cong lay th ve. Moi buoi sang bo hoi: Giay cua bo au roi? Khong ai tra li ca, nhng trc khi i lam, bo lai thay oi giay cua mnh a c anh bong va e vao cho cu.

Dang dap cua phan thng khong b mat

Ba Nghinh e y th thay nhng thay oi quan trong hn xay ra trong tuan: Lu tre khong treu choc nhau hoac anh lon nhau nhieu nh trc. oi khi co no ra cuoc tranh cai, nhng bong im bat khong v mot ly do ro rang. Ngay ca be Hien va c cung to ra hoa hoan vi nhau hn. Thc ra, lu tre eu co nhng nu ci b mat va oi khi bat thanh tieng khuc khch.

Bon tuan le Mua Vong (theo tro chi) ay nhng bat ng ma bat ngi cuoi cung la do be c. No lien tuc rut phai ten be Hien nen no dt khoat muon bo nha ra i e cho moi ngi an le Giang sinh o xong mi ve. Me phai tm u cach thuyet phuc, c mi oi y. c a at ni mang co cong rm cuoi cung, loai b!

Cau chuyen va ke giup lam sang to phan chot cua bai giang ve s mang truyen giao (Mt 10,1-42). phan chot cua bai giang nay, ieu c nhan manh la t bo (cc 37-39) va phan thng (cc 40-42).

Bai giang ve s mang truyen giao a lan lt day cac mon e ve viec phai lam (cc 5-15) ve tnh hnh thu ch phai oi pho (cc. 16-25) ve niem tin tng vao Thien Chua can c duy tr (cc. 26-33).

Bay gi e ket thuc, c Giesu oi cac mon e trong boi canh tnh yeu ma ai cung de dang nghiem thay c, o la boi canh gia nh. Nhng phan cuoi nay, c Giesu con oi cac mon e phai xac nh ro moi tnh ln lao hn moi tnh oi vi cha, vi me, vi con trai, con gai cua mnh (c.37). ay c Giesu ch nhe nhang am ch ve tnh yeu cua ang a sai Thay (c.40). o la ang khong xa la vi cac mon e v Ngai tham sau ni coi long ho: chnh Ngai day ho phai noi g khi b ieu ra trc vua chua quan quyen (c.18). Thc ra chnh Than Kh cua Cha anh em noi trong anh em (c.20). Thien Chua a yeu ta trc (x. 1Ga 4,10). Trc khi ta biet yeu thng la g th Thien Chua a lo e ta co cha co me luon ng trc san soc va vo ve, e ta ton tai va nen ngi. Nay Thien Chua con phai c Kito, Con cua Ngi en cu ta khoi toi (Mt 1,21). Khong co tnh thng nao cao ca hn tnh thng cua c Kito, ang hy sinh mang song mnh v ban hu (x. Ga 13,13). Nao Ngai chang co quyen oi ta phai yeu Ngai hn cha me va con cai ta sao?

Phan chot cua bai giang ve s mang truyen giao nhac nh ta ve ieu c ban cua bai giang, o la niem tin. Cac mon e ai dien cho chnh c Giesu, nen on nhan ho khong nhng la on nhan chnh c Giesu, nhng con la on nhan ang phai c Giesu en tran gian e cu chuoc muon ngi. Se co phan thng xng hp danh cho nhng ai on nhan cac ngon s, cac thanh nhan va ca cac tn hu Kito bnh thng.

 

Mot so cau hoi gi y

1. Ban ngh v ai ma bon tre cua gia nh ba Nghinh t bo mnh?  Ban co thay dang dap ve phan thng chung nhan c ngay trong bau kh bnh an cua gia nh chang?  Phan thng ay se nh the nao sau nay theo niem tin cua ban?

2. Ban hieu the nao ve cau noi Ai gi mang song mnh th se mat, con ai lieu mang song mnh v Thay, th se tm thay c? (c.39).  Ban co thay cac thanh t ao minh hoa ieu va noi chang?

 


Back to Home Page