Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 23 thang 06 nam 2002

Chua Nhat 12 Thng Nien Nam A

 

oc Tin Mng  Mt 10,26-33

Hom ay c Giesu sai mi hai tong o i va noi vi cac ong ay rang: 26 Anh em ng s ngi ta. That ra khong co g che giau ma se khong c to lo, khong co g b mat, ma ngi ta se khong biet. 27 ieu Thay noi vi anh em luc em hom, th hay noi ra gia ban ngay; va ieu anh em nghe r tai, th hay len mai nha rao giang.

28 Anh em ng s nhng ke giet than xac ma khong giet c linh hon. ung hn, anh em hay s ang co the tieu diet ca hon lan xac trong hoa nguc. 29 Hai con chim se ch ban c mot xu phai khong? The ma, khong mot con nao ri xuong at ngoai y cua Cha anh em. 30 Th oi vi anh em cung vay, ngay en toc tren au anh em, Ngi cung em ca roi. 31 Vay anh em ng s, anh em con quy gia hn muon van chim se.

32 Pham ai tuyen bo nhan Thay trc mat thien ha, th Thay cung se tuyen bo nhan ngi ay trc mat Cha Thay, ang ng tren tri. 33 Con ai choi Thay trc mat thien ha, th Thay cung se choi ngi ay trc mat Cha Thay, ang ng tren tri.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Lenh len ng

Bai Tin Mng hom nay la phan quan trong cua Bai Giang Ve S Menh Truyen Giao (Mt 10). Cac mon e c c Giesu sai i loan bao Nc Tri a en gan (Mt 10,7). Ho c Ngai cho biet trc nhng kho khan tren ng thi hanh s mang cua mnh, mot s mang c so sanh vi hnh anh chien i vao gia bay soi (Mt 10,16). Do vay, b ngc ai va b bach hai la so phan thng tnh cua nhng mon e trung thanh vi s mang c trao.

Nh Cha a sai Con en the gian, th Con cung sai ho en the gian (Ga 17,18). S mang cua ngi mon e tiep noi s mang cua Con Thien Chua a lnh nhan t Cha. Chnh v vay, ngi mon e cung co chung so phan cua Thay Neu ho a bat b Thay, ho cung se bat b anh em (Ga 15,20). c sai en the gian, song gia the gian (x. Ga 17,11) nhng cac mon e lai la nhng ngi khong thuoc ve the gian (x. Ga 17,16) v ho a c tuyen chon va c tach khoi the gian bi Cha (x. Ga 17,6) va bi Thay Giesu (Ga 15,19). Chnh ay la ly do cua viec ho b the gian thu ghet va bach hai (x. Ga 15,19).

Vinh Quang ni Thap Gia

c Giesu a ton vinh Thien Chua Cha bang chnh cuoc kho hnh Thap gia. Gi t nan cua Ngai cung chnh la gi Cha to bay vinh quang cho Con Ngi (x. Ga 17,1-2). Ngay giay phut chet bi thng tren kho gia, c Giesu to cho con ngi biet pham gia cao qu nhat cua mnh: o la pham gia lam con Thien Chua: vien ai oi trng ng oi dien vi c Giesu, thay Ngi tat th nh vay lien noi: Qua that, ngi nay la Con Thien Chua (Mc 15,39).

V c Giesu, ngi mon e se b moi ngi thu ghet (Mt 10,22). The nhng, nhng au kho ma ngi mon e phai chu lai mang mot y ngha that ln lao, o la cung chu ong inh vi c Kito vao Thap Gia (Gl 2,19). Nh thanh Phaolo xa, ngi mon e cua c Kito Giesu qua bao i van co the noi: nhng gian nan th thach c Kito con phai chu, toi xin mang lay vao than cho u mc, v li ch cho than the Ngi la Hoi Thanh (Cl 1,24).

Trong c tin, ngi mon e van hang lay mau nhiem Thap Gia cua Thay lam vinh quang cua mnh Vinh quang cua ta la Thap Gia c Kito. Ni Ngai n cu o cua ta, phuc sinh cua ta. Ngi mon e la ngi c chnh Thay to lo cho biet nhng mau nhiem Nc Tri (x. Mt 13,11), o la mau nhiem a c gi kn t bao thi ai va qua bao the he, nhng nay a c to ra cho ho (x. Cl 1,26). Mau nhiem nay a c thanh Phaolo xac nh cach ro rang, o la mau nhiem c Kito ang gia nhan loai, ang ban cho con ngi niem hy vong at ti vinh quang (x. Cl 1,27). c Giesu muon cho ngi mon e tiep tuc cong cuoc to bay mau nhiem cu o ay cho nhng ai cha c nghe thay: Nhng ieu Thay noi vi anh em luc em hom, th hay noi ra gia ban ngay, va ieu anh em nghe r tai, th hay len mai nha rao giang (Mt 10,27). V muc ch va s mang rao giang nay, ngi mon e phai vat va chien au (x. Cl 1,29), nhng chnh c Giesu Phuc Sinh van hang hoat ong manh me ni ngi mon e, khi ho thi hanh s mang c trao. Ngi mon e luon cam nhan mot sc song trao dang ni i mnh, mot s song nhiem mau c dien ta bang cau noi: Toi song nhng khong con phai la toi, ma la c Kito song trong toi (Gl 2,20).

Co ang Phuc Sinh ong hanh

V co c Kito Phuc Sinh ong hanh tren ng thi hanh s mang, nen ngi mon e van hang cam thay niem vui khi b bach hai va chu th thach tram be (x. Cl 1,24). Nh c Giesu, ang hang vang y Cha, lay y Cha lam lng thc cua mnh (x. Ga 4,34), ngi mon e cung c moi ngi tn thac vao tnh thng quan phong cua Cha e luon vang y Cha.

Ngam nhn vu tru bao la, the gii xinh ep, ngi mon e khac ghi sau am ni long mnh tnh Cha van hang ap u nang tat ca moi loai tho sinh. Tuy la ang co the tieu diet ca xac lan hon, nhng Cha van mai mai la ang rat mc t nhan. Cha hang cham soc cho tng canh hoa ong noi, trang iem cho ep xinh hn ca vinh hoa tot bac cua vua Salomon qu phai (x. Mt 6,29). Cha gi gn tng canh chim be bong, nuoi chung no u tng ngay (x. Mt 6,26) va khong con nao phai ri xuong at ngoai y Cha (Mt 10,29). Rieng oi vi nhng mon e cua Con Ch Ai, nhng ngi thuoc ve Cha (x. Ga 17,6), Cha an can san soc en noi biet en tng si toc tren au ho (x. Mt 10,30). Trong tnh thng dieu vi cua Cha, ngi mon e co cung mot long tri an, than phuc cua tac gia thanh vnh 138:

Ngai bao boc con ca sau lan trc,
Ban tay cua Ngai, Ngai at len con.
Ky dieu thay, tri thc sieu pham,
Qua cao vi, con chang sao vn ti!

i mai au cho thoat than tr Ngai,
Lan ni nao cho khuat Thanh Nhan?

Con co len tri, Chua ang ng o,
Nam di am ty, van gap thay Ngai.

Du chap canh bay t pha hng ong xuat hien
en ni chan tri goc bien phng tay,
Tai o cung tay Ngai a dan.
Canh tay hung manh gi lay con (cau 5-9)

Chang giet c linh hon

Hay noi gng thanh n t ao Ane Le Th Thanh. Ngi phu n nay b bat chnh v ba a cho cac tha sai tru an ni nha mnh. Ba a hanh x giong nh nhom phu n cung vi Nhom Mi Hai theo chan c Giesu va a lay cua cai mnh ma giup c Giesu va cac mon e (x. Lc 8,1-3).

Tai Nam nh, quan toa bat ba Ane Thanh choi ao, ba ap: Toi ch ton th Thien Chua, khong bao gi toi bo ao Chua muon i.

Cac quan truyen anh on ba, luc au bang roi, sau bang thanh cui ln quat vao chan ba. Dp chong ba en tham, ba a giai thch ly do tai sao ba chu ng noi cn anh ap hung bao o: Ho anh ap toi vo cung hung d, en an ong con khong chu noi, nhng toi a c c Me giup sc, nen toi khong cam thay au n.

Da man nhat la man tha ran oc vao trong ao ba Thanh ang mac. Ho a tum lay tay ao ba, co y e ran b bc xuc se can vao ngi ba. Nhng ba Thanh bnh tnh la thng, khong nhuc nhch, nen ran khong can, ch ln vai vong roi bo ra.

Ngi con ut cua ba Thanh la Luxia Nu ti tham me va thay y phuc me mnh ay vet mau, nen khoc nc n. Ba Thanh an ui con: Con ng khoc, me mac ao hoa hong ay, me vui long chu kho v Chua Giesu, sao con lai khoc?

Ba Thanh con noi vi co Nu: Con hay ve chuyen li me bao vi anh ch em con coi soc viec nha, gi ao sot sang, sang toi oc kinh xem le, cau nguyen cho me vac thanh gia en cung. Chang bao lau me con ta se oan tu tren Nc Thien ang.

Trong thi gian ngoi tu, ba Thanh khong nhng chu cc hnh tra tan, chu oi, chu khat, ma con chu kho v benh kiet l hanh ha. Nhng ba c an ui nhieu v co hai n tu cung b giam, san soc va giup ba. Cac linh muc cung gi thuoc, en tham va ban b tch hoa giai, xc dau .

Cuoi cung ba a pho linh hon trong tay Chua theo gng Thay Ch Thanh ngay 12 thang 7, 1841, sau ba thang b giam, hng tho 60 tuoi, va c c Gioan Phaolo II phong hien thanh nam 1998.

 

Mot so cau hoi gi y

1. Ban c anh ong nhat ve ieu g trong cuoc t ao cua thanh Ane Le Th Thanh? Ban ngh thanh Ane Thanh neu gng sang nao cho ngi mon e Chua Giesu?

2. Trong the gii cong nghiep ta hien ang song, ban thay ngi Kito hu phai hy sinh t bo ac biet ve nhng kha canh nao trong cuoc song e theo chan Chua Giesu?

 


Back to Home Page