Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 16 thang 06 nam 2002

Chua Nhat 11 Thng Nien Nam A

 

oc Tin Mng  Mt 9,36-10,8

9 36 c Giesu thay am ong, Ngi chanh long thng, v ho lam than vat vng, nh bay chien khong ngi chan dat. 37 Bay gi, Ngi noi vi mon e rang: Lua chn ay ong, ma th gat lai t. 38 Vay anh em hay xin chu mua gat sai th ra gat lua ve.

10 1 Roi c Giesu goi mi hai mon e lai, ban cho cac ong c quyen tren cac than o ue, e cac ong tr chung va cha het cac benh hoan tat nguyen.

2 Sau ay la ten cua mi hai tong o: ng au la ong Si-mon, cung goi la Phero, roi en Anre, anh cua ong; sau o la ong Giacobe con ong Debee va ong Gioan, em cua ong; 3 ong Philipphe va ong Batolomeo; ong Toma va ong Mattheu ngi thu thue; ong Giacobe con ong Anphe va ong Taeo; 4 ong Simon thuoc nhom Qua Khch, va ong Giua tcariot, chnh la ke nop Ngi. 5 c Giesu sai mi hai ong ay i va ch th rang:

Anh em ng i ve pha cac dan ngoai, cung ng vao thanh nao cua dan Samari. 6 Tot hn la hay en vi cac con chien lac nha traen. 7 Doc ng hay rao giang rang: Ni Tri a en gan. 8 Anh em hay cha lanh ngi au yeu, lam cho ke chet song lai, cho ngi phong hui  c sach benh, va tr kh ma quy. Anh em a c cho khong, th cung phai cho khong nh vay.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Chua Giesu a ve tri t hn 2000 nam nay, nhng menh lenh truyen giao cua Ngi hay con rat cap bach. Theo thong ke trong cuon Nien Giam 1999 cua Toa Thanh, c e trnh len c Thanh Cha ngay 20.2.1999, tong so ngi Cong giao tren the gii tnh en ngay 31.12.1997, la 1 t ri ngi. Tuy nhien, con so xem ra ong ao ay ch chiem 17,3% dan so hoan cau. Cac luc a co so ngi Cong giao ong nhat la My Chau (62,9%), roi en Au Chau (41,1%) va Uc Chau (27,5%). Rieng Phi Chau ch co 14,9% va A Chau: 3%! (Theo CGDT so 1197)

Tai Viet Nam, theo con so thong ke cua cac giao phan vao nam 1995, tren toan quoc co 4,646,575 ngi Cong giao so vi tong so dan cua ca nc hn 70 trieu ngi, tc ch chiem di 7%. (Theo cuon Cong Giao Viet Nam sau qua trnh 50 nam: 1945-1995, do CGDT xuat ban nam 1996, trang 509). Nh vay, neu khong tnh con so anh ch em Tin Lanh trong nc, th c 100 ngi song tren manh at Viet Nam, co ti 93 ngi cha tin Chua! Mot t le khien chung ta phai suy ngh!

Cau chuyen Xom Chua

Cong oan nho be gom 3 ngi cua Thay Sau Sn va mua mot can nha Xom Chua. Ngi dan trong khu vc goi ten xom ay nh the v xom gan mot ngoi Chua; va lai hau het ba con trong xom eu la Phat giao. en song Xom Chua, Thay Sn hoc biet them nhieu ieu ve nhng ngi lang gieng ben lng cua Thay.

ieu lam Thay Sn ngai ngung nhat khi mi tiep xuc vi ba con trong xom, la s knh trong oi luc thai qua ma ho danh cho Thay. Ve sau Thay hieu ra rang truyen thong A ong ta von trong kho hanh va thoat tuc, v vay cung de hieu tai sao ba con knh trong cac bac tu hanh, du cac v thuoc ton giao nao. Cung qua viec chung song vi ba con, Thay nhan ra ho la nhng ngi hien hoa, trong nhan ngha. Qui tac luan ly cua ho la phai an ngay lanh, phai co long NHAN va ton trong s song, khong ch ni con ngi ma con ca ni cac thu tao khac: Thien a ai c viet sinh - nhan c cao ca nhat trong tri at la s song.

Vi mot lng tam bnh an, thanh than khi song theo triet ly hoa hp o, nhng ngi lang gieng cua Thay Sn dng nh khong cam thay can thiet phai i tam ao au khac. Ho cung chang ban tam tm hieu xem ao giao cua Thay co g ac sac, mac dau ho van mot mc knh trong Thay va thnh thoang con mang xoi che bieu Thay vao nhng dp ram ln.

Thanh o

Cau chuyen Xom Chua tren ay phan anh mot thach o chung cho cong cuoc truyen giang Tin Mng A Chau, mot luc a a an sau cam chat vao nhng truyen thong nhan ban va tam linh t ngan i cua no, en o sau 4 the ky chinh phuc, Kito giao ch chinh chiem lnh c tam hon cua 3% dan so chau luc nay. Trong nhng nam gan ay, hau chuan b cho Giao Hoi bc vao Ngan Nam Th Ba, c Gioan Phaolo II a trieu tap cac Thng Hoi ong Giam Muc cua tng chau luc, e duyet lai cac cong viec va cach thc truyen giang Tin Mng tren cac chau luc ay. Tai ky hop cua THGM Chau A au nam 1998, cac Giam Muc A Chau a co phan tch nhng nguyen nhan khien viec Tin Mng hoa luc a nay cham phat trien. Mot trong nhng ly do chnh yeu c neu len la Giao Hoi trong qua kh a qua cham tre trong viec m ra va oi thoai vi cac truyen thong van hoa va thieng lieng lau i cua A Chau, e tm ra ni o nhng phng the thch hp cho viec truyen at nhng gia tr cua niem tin Kito giao.

V vay, tai Viet Nam chang han, trong suot nhieu the ky, ngi Cong giao Viet Nam hau nh a song ben le van hoa cua que hng mnh, bi le khi chu phep ra toi, ho khong con c phep gi phan ln nhng tap tuc cua truyen thong ma Giao Hoi thi o cho la khong phu hp vi c tin Cong giao (nh th knh to tien, ma chay, tuc le ngay tet...). Hn the, nhng giao dan o con b coi la tay hoa t viec xay cat nha th, nghi thc phung vu, cho en ca cach song va nep suy ngh.

Mot c hoi b bo l

Noi nh the khong co ngha la, trong qua kh, Giao hoi khong co nhng mau gng hoi nhap vao van hoa ban x mot cach ac sac hau giup ay manh viec Truyen giao. Xin n c ay trng hp Cha ac Lo (Alexandre de Rhodes - The ky XVII), ngi a co cong a c tin cong giao vao hoa hp vi nhng gia tr van hoa Viet Nam. Chang han cha bien soan ch quoc ng e quang ba c tin de dang hn. V biet ngi dan Viet a chuong cheo, hat, cha a cho sang tac nhng bai ve, bai th ve Phuc Am, ve giao ly, to chc ngam ng trong Mua Thng Kho va cho Dang Hoa ton knh c Me. Ngoai ra, v nhan thay ngi Viet rat trong luan thng ao ly, cha a khi s cuon giao ly Phep Giang Tam Ngay bang viec day Mi ieu Ran, ve i sau; sau o mi e cap en cac mau nhiem ve Thien Chua. Cung vay, y thc rang dan que Viet Nam rat me tn, au au cung thay than thanh, lai thch nhng g cu the e dien ta cac tam tnh ton giao, cha a pho bien rong rai viec dung nc phep, nen phep, cac anh tng thanh va to chc nhng le nghi linh nh. Cuoi cung, cha ac Lo yeu men va e cao nhng g la Viet Nam; cha chu trng het sc gi nguyen nhng tap tuc gia nh, xa hoi, van hoa nghe thuat cua a phng, ch tr nhng g that s me tn va trai vi Tin Mng. Ngai cung tin tng long ao cua ngi ban x, en mc a xin Toa Thanh at cac Giam Muc ngi Viet e cai quan Giao Hoi ban x trong thi buoi cam ao ma cac tha sai ngoai quoc kho xuat au lo dien.

ang tiec la nhng sang kien hoi nhap van hoa cua cha ac Lo a khong c on nhan kp thi. V the Giao Hoi a e l c hoi a c tin Kito giao an sau ben re vao cac nen van hoa ln A Chau nh An o, Trung Hoa, Nhat Ban va Viet Nam. Ngay nay, vi cong cuoc canh tan cua Cong ong Vaticano II (1962-1965), ngi Cong giao Viet Nam (cung nh ngi Cong giao khap ni) a c phep c hanh cac nghi thc phung vu bang tieng me e cua mnh; ong thi ho c khuyen khch hoi nhap cac gia tr truyen thong cua van hoa ban x vao viec truyen giang c tin. Tuy nhien, cong cuoc tr ve vi truyen thong sau nhieu the ky b phan cach khong phai la con ng phang phiu, nh li nhan xet sau ay cua c Cha Nguyen Nh The tai THGM A Chau: Ngay nay, Toa Thanh a cho phep th cung to tien, nhng muon mat roi, v ngi Cong Giao khong quen na nen kho chap nhan.

Truyen giao khi i t viec song c Ai

Vt tren moi hnh thc hoi nhap van hoa, co mot oi hoi hoi nhap nen tang hn het: o la HOI NHAP TNH YEU, hoi nhap cua van hoa c ai. That vay, trong ch th lien quan en Truyen Giao cuoi bai Tin Mng hom nay, c Giesu da sai cac o e cua Ngi i e loan bao Tin Mng, ong thi e cha lanh moi tat benh cua ngi khac (c.10,8). Nh the, loan bao Phuc Am va thang tien i song nhng ngi ngheo kho, b bo ri eu la nhng oi hoi cap bach cua c Ai. Hn na, mot chng t tnh yeu sieu viet se co sc manh thuyet phuc hn bat c mot li giang thuyet hung bien suong nao. Chnh Me Teresa Can-cut-ta, chang han, a chon cach thc noi ve Thien Chua (tc Truyen Giao) khi i t viec song c Ai.

Qua that, Me Teresa a theo sat got bc Chua Giesu khi me chanh long thng trc nhng ngi ngheo kho, benh tat, hap hoi, khong c ai cham soc tren cac va he cua thanh pho Can-cut-ta. Chac han tam hon Me a b dan vat nhieu trc nhng con ngi khong co c hoi song va chet xng ang vi nhan pham la con cai Thien Chua. Cuoi cung, Me a at mnh e c Chua sai i cham soc nhng con chien khong co ngi chan o, khong phai bang li noi, nhng trc het va tren het bang nhng c ch bac ai sieu vt.

Chac han khong phai moi Kito hu eu co the tr nen nhng Tha Sai Bac Ai nh Me Teresa; nhng tat ca nhng ai a chu phep ra e thuoc ve Chua Kito, cung eu phai thc thi Li Chua day trong bai Tin Mng hom nay. Chua day ta trc tien, phai cau xin cung Thien Chua, e chnh Ngi sai ta i. Mot khi kien tr cau xin ieu ay, chnh Chua se giup ta m coi long hau co the yeu tha nhan nh chnh mnh. Nh o ta co the de dang noi ve Chua cho moi ngi hn.

Ta cung khong quen cau nguyen cho nhng ngi ang am tham lam chng ta cho Chua tren que hng Viet Nam (nh Thay Sau Sn va cong oan cua Thay), e nh viec gan lien vi Chua Giesu la than nho, cong viec cua cac v o cung mang lai nhieu hoa trai cho at nc Viet Nam, nh Me Teresa a mang lai biet bao thanh qua cho canh ong truyen giao tren the gii.

 

Mot so cau hoi gi y

1. Co bao gi ban ngh rang mot so ngi a dng dng vi ao Cong giao va khong mang tm biet ve Chua v ho co mot so thanh kien, hay mot so hieu lam ve ao va ve nhng ngi co ao khong? Lieu co cach nao giup ho vt qua nhng tr ngai o?

2. Theo ban, cach thc Truyen Giao khi i t viec song c Ai nh Me Teresa se hu hieu nh the nao vi moi trng ban song?

3. Ban co the gop phan vao cong cuoc truyen giao nh the nao qua cau nguyen, qua viec lam cu the, qua giao duc y thc truyen giao cho con cai?

 


Back to Home Page