Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 2 thang 06 nam 2002

Le Mnh Mau Thanh Chua Kito

 

oc Tin Mng Ga 6, 51-58

Khi ay, c Giesu noi vi ngi Do thai rang: 51 Toi la banh hang song t tri xuong. Ai an banh nay, se c song muon i. Va banh toi se ban tang, chnh la tht toi ay, e cho the gian c song. 52 Ngi Do thai lien tranh luan soi noi vi nhau. Ho noi: Lam sao ong nay co the cho chung ta an tht ong ta c? 53 c Giesu noi vi ho: That, toi bao that cac ong: neu cac ong khong an tht va uong mau Con Ngi, cac ong khong co s song ni mnh. 54 Ai an tht va uong mau toi, th c song muon i, va toi se cho ngi ay song lai vao ngay sau het, 55 v tht toi that la cua an, va mau toi that la cua uong. 56 Ai an tht va uong mau toi th lai trong toi, va toi lai trong ngi ay. 57 Nh Chua Cha la ang hang song a sai toi, va toi song nh Chua Cha the nao, th ke an toi, cung se nh toi ma c song nh vay. 58 ay la banh t tri xuong, khong phai nh banh to tien cac ong a an, va ho a chet. Ai an banh nay, se c song muon i.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Trai bom nguyen t au tien a no tai Hiroshima ngay 6 thang 8, 1945. Nam gi ri sang hom sau, mot thanh le c c hanh ngoai o thanh pho gia nhng nan nhan nam la liet.

Linh muc giam oc tap vien Dong Ten m ca nguyen ng on nhan ho va tm cach san soc ho. Ve sau, khi a tr nen Be Tren Ca Dong Ten, cha giam oc tap vien Pedro Arrupe ke lai canh tng sang hom o nh sau: Nguyen ng tap vien chung toi phan na a b tan pha, khi ay tran ngap nhng ngi b thng do bom nguyen t. Ho nam la liet ben nhau tren nen nha, co quap lai, b au khung khiep. Toi khi s dang thanh le, rang tap trung trong mot the gii chang hieu biet g ve nhng ieu ang thc hien tren ban th. Ho la ngi ngoai ao cha he d mot thanh le. Toi khong the nao quen c c ch toi lam khi hng ve ho va noi: Chua cung anh ch em, gia canh ho ang chu au n. Toi hau nh b te liet vi hai tay giang ra ma toi ngh ti tham kch con ngi dung tien bo khoa hoc va ky thuat e tieu diet loai ngi. ap lai la nhng cap mat cua nhng nan nhan ang ch nguon an ui nao o t ban th gia canh ho ang hap hoi va tuyet vong (...)

Sau thang sau, tat ca cac nan nhan c cha tr eu tr ve nha, ch tr hai ngi a chet. Nhieu ngi trong so ho a chu Phep Ra va ai th cung c biet the nao la c Ai Kito giao. (...)

Bai Tin Mng hom nay noi ve nguon goc cua c Ai o khi vong lai li c Giesu tuyen bo tai Caphacnaum rang: Ai an tht va uong mau toi, th lai trong toi, va toi lai trong ngi ay (c.56). Li tuyen bo ay co y ngha g?

Tm hieu noi dung bai Tin Mng

Qua that, li o lam choi tai ngi nghe (c.60) en noi nhieu mon e rut lui khong i theo c Giesu na (c.66). Vi ngi Phariseu va mot so mon e, c Giesu co ve an noi chang nghiem tuc, tham ch co ve ien ro va tho thien, khong the chap nhan c.

Thc ra, trong Tin Mng Gioan, li c Giesu noi rat thng xuyen co hai ngha: Noi dung li noi the nay ma lai am ch en nhng ieu khac sau xa, quan trong hn. Trong bai Tin Mng hom nay, cac t tht va mau am ch con ngi toan dien. Nh vay, khi noi rang tht va mau Ngai la cua an, c Giesu khong muon noi en tht va mau Ngai nhng chnh Con Ngi cua Ngai, mot Con Ngi Thien Chua. Hnh anh tuyet hao cua Thien Chua Cha. Chnh Con Ngi o mi co the lam thoa man nhng cn oi sau xa va kinh khung cua loai ngi.

An uong la mot viec rat quen thuoc va can thiet cua con ngi. Song la ngi th co ngha la phai an. An uong khong he la mot viec tam thng hay la mot viec ang khinh b, hoac phai tranh ne, v no gan lien vi s song con ngi von la chuan mc cho moi gia tr cao qu nhat, ang theo uoi nhat. Nh vay, con ngi, theo ban chat cua mnh, khi noi en s song la phai noi en viec an uong.

Viec phai an, phai uong noi len gii han cua con ngi. Gii han o con c the hien ni vo so nhng cn oi khac cua con ngi.

Ngoai cn oi chat dinh dng, con ngi luon thay mnh khac khoai, no lc i tm hanh phuc. Dng nh khat mong hanh phuc cua con ngi cha bao gi c ap ng cach thoa man. c Giesu hom nay ha se lap ay vc tham khat vong o bang cua an that la chnh Ngai.

c Giesu, Thien Chua Nhap The a dung khai niem an uong cua con n gi e noi ve s song. Nhng Ngi noi en cua an that va s song that. Cua an that la chnh Con Ngi t tri xuong ma Chua Cha ban cho nhan loai. Cua an o khong nhng sieu viet tren moi cua an dinh dng bnh thng do ban tay con ngi lam ra ma con tren ca cua an do long tin ton giao cua Cu c tin la do ban tay Thien Chua ban tang na, o chnh la Manna vay. S d nh the la v cua an o trao ban s song that cho con ngi, khong phai s song b an mon do thi gian va phai dng lai trc cai chet, ma la s song phat xuat t Cha, ang sai phai va la nguon song cua c Giesu.

Nhng s song o la nh the nao? Neu nh cau 54 noi: ai an tht va uong mau toi, th c song muon i..., th cau 56 noi: ai an tht va uong mau toi, th lai trong toi, va toi lai trong ngi ay. Vay s song ay he tai viec ket hp vi c Giesu. No khong he tai mot hien hu trong khong gian va thi gian, mot hien hu vat ly, hay tam ly, nhng la ni mot hien hu trong c Giesu, ang cung a hien hu trong khong gian va thi gian; a chet va phuc sinh, va nay ang hien hu cach hu hnh ni B Tch Thanh The. Bat c ai, moi thi moi ni, neu tiep nhan c Giesu, mot ngi Nadaret, nh ang en t Cha, th se co c s song doi dao, thoa man moi khat vong cua mnh.

B Tch Thanh The - Dau ch hu hnh cua Tnh Yeu sieu viet

B Tch Thanh The lai mot lan na lam cho toi kinh ngac va cui au than phuc trc sang kien v ai cua mau nhiem Nhap The, mot sang kien ch co the la sang kien cua Tnh Yeu. Chnh e cu chuoc con ngi ma Thien Chua a nen mot Con Ngi nh ta. Chnh e trao ban S Song ch Thc cho ta, ma Ngai a tr nen cua an that s, cu the cho ta. ieu ky dieu la sc song thieng lieng lai co the ban cho ta qua Ban Tiec rat hu hnh va cu the. Ta khong ch an c Giesu cach bieu tng va mau nhiem, ma con mot cach thc s hu hnh va vat chat. o chnh la s ky dieu cua B Tch vay. Hoi Thanh cua c Giesu c nuoi dng bi chnh nhng dau ch hu hnh o. Than phuc trc s ky dieu o, toi thay mnh c mi goi yeu men Hoi Thanh, Than The Mau Nhiem cua c Giesu hn, vi nhng phng tien hu hnh, gii han nhng em lai sc song doi dao cua Me Thanh.

c Giesu ban s song cho ta khong vi t cach mot ngi ban phat t ben ngoai, nhng Ngai t nguyen tr thanh cua an cho ta. o la mot hanh vi t nguyen tieu tan i, e cho ke khac nh o ma c song, ta nh hat giong kia muc nat i e em lai s song cho vo so hat khac. Mot hanh vi phuc vu ung ngha. Toi t hoi mnh a co mot c muon phuc vu ch thc theo ngha la dam t nguyen quen mnh e ngh en li ch ngi khac hay cha.

B Tch Thanh The la B Tch cua s hiep thong. Thanh The hien dien ni Nha Tam la trung tam cua cong oan tu hop lai trong tnh huynh e, dang len Cha hien le chnh Ngi Con. V Hoi Thanh la Nhiem The cua c Kito, nen khi dang len Cha Ngi Con, cong oan tu hop cung dang len Cha chnh mnh vi t cach la Hoi Thanh, Than Mnh cua c Kito vay. Va khi c hanh Ban Tiec Thanh, cong oan cung c hanh mau nhiem hiep thong vay. Lam cho toi c ket hp vi c Giesu Phuc Sinh, B Tch Thanh The con lien ket toi vi anh ch em khac von cung ang mang c Giesu trong mnh: bi v ho cung c Ngai yeu men, hien than cho. Lieu toi co the yeu men c Giesu ch thc khong khi toi chang yeu thng nhng ngi ma chnh Ngai yeu thng en noi hien mang v ho? Neu toi yeu men Thanh The cua c Giesu, th lieu toi co san sang quan tam, san soc nhng thanh phan au yeu ngheo oi, b bo ri cua Nhiem The Ngai la Hoi Thanh chang? Con biet bao anh ch em trong cung Than The vi toi ang ren xiet di sc nang cua au kho va can toi giup va yeu men. Chnh B Tch Thanh The la nguon sc manh khien toi co kha nang yeu men va the hien Tnh Yeu o cho anh ch em toi.

 

Mot so cau hoi gi y

1. Cac nan nhan bom nguyen t Hiroshima c cha lanh tai tap vien Dong Ten, de dang nhan biet c Giesu trong ai ang thuc ay ngi ay san soc ho?

2. Ban ngh g ve phan ng cua ngi Do Thai trc li tuyen bo cua c Giesu trong cau 56? Neu ban la ho, ban se phan ng ra sao?

3. Co khi nao ban nghiem c ieu g la thng ve B Tch Thanh The? Xin vui long chia se kinh nghiem o.

 


Back to Home Page