Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 19 thang 05 nam 2002

Le Chua Thanh Than Hien Xuong

 

oc Tin Mng Ga 20, 19-23

19 Vao chieu ngay ay, ngay th nhat trong tuan, ni cac mon e , cac ca eu ong kn, v cac ong s ngi Do thai. c Giesu en, ng gia cac ong va noi: Bnh an cho anh em! 20 Noi xong, ngi cho cac ong xem tay va canh sn. Cac mon e vui mng v c thay Chua. 21 Ngi lai noi vi cac ong: Bnh an cho anh em! Nh Chua Cha a sai Thay, th Thay cung sai anh em. 22 Noi xong, Ngi thoi hi vao cac ong va bao: Anh em hay nhan lay Thanh Than. 23 Anh em tha toi cho ai, th ngi ay c tha; anh em cam gi ai, th ngi ay b cam gi.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Le Hien Xuong Mi

Lan au tien thanh vien cua 56 phong trao oan sung va cong oan mi cua Giao Hoi tap hop lai theo li mi cua v ai Dien Chua Kito. c Gioan Phaolo II muon cuoc tap hop khong lo nay chng to e moi ngi thay Chua Thanh Than van tiep tuc hien xuong va ang canh tan bo mat trai at.

Hom ay la th bay 30 thang 5, 1998, ngay ap le Hien Xuong, co ti na trieu ngi en t khap ni tren the gii. Rieng Au Chau chng 2,000 xe buyt ch khach ti Roma. Hang trieu ngi coi truyen hnh theo doi bien co nay, qua 20 he thong truyen thong. Cha bao gi cong trng en Th thanh Phero lai chat nch ngi ti mc o, ke t Nam Thanh 1950 en nay.

Nhng co phai chnh Chua Thanh Than a khi day nhng phong trao oan sung va nhng cong oan mi nay cua Giao Hoi? Ta hay th coi mot so trng hp.

Cong oan Thanh Egiio

CONG OAN THANH EGIIO la cong oan tng to chc nhng buoi cau nguyen do cac v lanh ao ton giao v hoa bnh the gii, tai Assidi va nhieu ni khac. Cong oan nay con to chc nhng cuoc hoa am e cham dt chien tranh tai Libang, Ensavao, Guatemala, Anbani, Acmeni, Angieri, Etiopi, Namibia, Mogiambic, v.v... The ma ngi khi xng, 30 nam trc ay, ch la mot hoc sinh trung hoc cung vi cac ban tre 17-18 tuoi. Ho rap tam song Tin Mng va phuc vu ngi ngheo. Cau hoc sinh lanh ao nhom ten la Anre inh Khang e (Andrea Ricardi), nhng so ngi nhap nhom nay a len ti 15,000 ngi thuoc u moi la tuoi va hien co mat tren 20 quoc gia. S d ho t xng la Cong oan Thanh Egiio, v chnh tai ngoi thanh ng nho nay Roma, ho tng hen nhau ti hop. Ba iem ac sac c ban cua cong oan nay la cau nguyen, tnh ban va phuc vu ngi ngheo. au cong oan nay co mat cung eu co nhng chng trnh phuc vu ngi ngheo nh, bep nau chao cho ngi ngheo, cac ba san soc tre em tung thieu ni xom ngheo, chng trnh kem hoc sinh sau gi hoc, chng trnh t nguyen san soc benh nhan tai gia hoac tai benh vien.

Ly do Cong oan Thanh Egiio tham gia sinh hoat lien ton nh to chc nhng buoi cau nguyen tai Asidi, Nagasaki, v.v... hoac tham gia sinh hoat ngoai giao v hoa bnh the gii, chnh la e bao ve ngi ngheo ma thoi. Co the noi, chien tranh la me e ra kho au va chet choc tren the gii. Trong chien tranh, ch co ngi giau c hng li nh ban vu kh va nhng dung cu khac, con ngi ngheo ch la nan nhan. Tham ch ton giao tng b lam dung gay chet choc tang thng cho dan ngheo. Do o nhu cau bao ve ngi ngheo khoi chien tranh bang nhng sinh hoat ngoai giao va nhng buoi cau nguyen v hoa bnh the gii.

Phong Trao FOCOLARE

Phong trao FOCOLARE khi i t mot kinh nghiem than b. Mot co sinh vien s pham nhan d ai hoi Cong Giao Tien Hanh tai thanh pho Loreto, mien Nam Italia, ch muon vao nha th cau nguyen mot chut. Co sinh vien 19 tuoi nay tuyet nhien khong tm cho mnh mot bac song hoac mot ng tien than nao. The ma khi bc vao can nha Nadaret trong long nha th Loreto, co Chi Lan Lu Bch (Chiara Lubich) bong thay mnh nh b tran ngap trong mot mau nhiem ln lao. Mau nhiem nao? Mau nhiem thanh gia that c Giesu, Me Maria va thanh Giuse. Tai co nh c nghe tieng noi bap be cua cau be Giesu va tieng hat cua Me Maria vong lai t bon bc tng. Cong trnh cua thanh Giuse cung hien hien trc mat co.

Thi gian ai hoi keo dai, ngay nao Chi Lan cung mot mnh tr lai can ho Nadaret than thng ay vi cung mot cam xuc manh, cung mot an tng sau, nh the con ngi co hoan toan ngap chm gia bao hong an t tri cao.

An tung noi bat trong thanh le ket thuc ai hoi ay la am ong n sinh vien oi lup trang tran ngap nha th Loreto. Co Lu Bch c cho biet t noi tam rang o la hnh anh ve am ong se theo loi song cua co. Loi song nao? Khi cha s ho ao ni co day hoc, hoi co ve ket qua ai hoi, co lien tha: Con a tm ra loi song cho con.  Vay la con se lap gia nh?  Tha khong.  Con se vao dong tu chang?  Tha khong.  Con se song oc than gia i?  Tha khong.  Cha s hoan toan khong hieu g ve loi song trinh tiet gia i ma lai khang kht trong lien i cong oan, la loi song ma c Giesu, Me Maria va Thanh Giuse a song.

ieu gay ngac nhien la bon nam sau o chang co g xay ra nh hau qua cua kinh nghiem than b noi tren, nhng khi no xay ra th lai gia mot hoan canh rat bat li, tc la gia nhng cuoc doi bom, bat ke em hay ngay, vao cuoi the chien th hai tai Italia. Chi Lan va cac ban moi khi chay en ham tru a khong quen mang theo sach Phuc Am. Chnh ni ham tru va gia canh chien tranh tan khoc, ho c ban cho n nhan biet Thien Chua la Tnh Yeu nh ly tng duy nhat i ho. Tham tn ay manh liet en noi i ho c loi keo tham d vao Tnh Yeu cua chnh Thien Chua. Ti nay a hn na the ky roi the ma ho van sung sng cam ket vi nhau li cam ket Em yeu ch ti mc san sang chet v ch hoac Ch yeu em ti mc san sang chet v em.  Cung tnh yeu ay thuc ay ho phuc vu tha nhan.

Nhng ban au tien cua co Lu Bch chang phai la nhng con ngi noi nang, nh Nga (Natalia Dallapiccola), co gai mo coi cha t tuoi 16 nen phai lo va i hoc va i lam; hoac o Th Ri (Doriana Zamboni), co hoc tro khong c len lp nen en vi co Lu Bch ban au ch e c kem ma thoi v.v... Nhng chnh qua nhng con ngi loai o ma ngon gio Tin Mng do Chua Thanh Linh thoi cach manh liet. Tai ham tru ho oc Tin Mng ch e a ra thc thi. Ket qua that la lung. Nhng ngi theo gng ho un un keo en ban au t 58 thon xa nho xung quanh thanh pho Tan o tc Trento. Khi chien tranh cham dt nam 1945, am ngi ay ma con so len ti 500, phai tm en hop tai phong hop cua nha Dong Ten tai Tan o thay v tai nha cac cha Phanxico nh trc kia ho van hop.

Ban au ho ch ke mnh la Kito hu co bon phan thc thi Phuc Am nhng Chua an bai e Focolare tr nen nh mot cay xum xue hien nay vi hn 100,000 thanh vien nong cot va hn 2 trieu than hu ang gop phan xay dng nen van minh tnh yeu hng ti the gii hiep nhat.

Rao giang Tin Mng va huan luyen cac Kito hu vng theo be sau

ieu xay ra vi Cong oan Thanh Egiio va Focolare minh hoa li c Gioan Phaolo II noi ngay 30 thang 5, 1995. Ngai nhac nh moi ngi co mat ve le Chua Thanh Than Hien Xuong au tien co c Maria, Me Chua Giesu va cac mon e cua Ngi tai nha Tiec Ly. ieu a xay ra 2000 nam trc ay tai Gierusalem th nay nh c lam mi lai ni cong trng en Th Thanh Phero nh tam iem cua Kito giao. ieu ma c Thanh Cha nhan manh la can phai nhiet thanh rao giang Tin Mng, ong thi huan luyen nhng Kito hu vng vang theo be sau. Ngai noi rang chnh cac phong trao va cac cong oan mi cua Giao Hoi la mot ap tra do Chua Thanh Than khi day e oi pho vi thach o gay can cuoi thien nien ky th hai. Vay c Gioan Phaolo II hng ve pha cac thanh vien cac phong trao va cac cong oan mi cua Giao Hoi va noi vi ho: Chnh anh ch em la mot ap tra song ong vi thach o cuoi thien nien ky th hai. Va e ket luan, ngay noi vi ho: Hom nay, t cong trng nay, c Giesu keu goi tng ngi gia anh ch em khi tuyen bo: cac con hay i en vi the gii va hay rao giang Tin Mng cho moi tho tao (Mc 16,15). Qua that, Chua Giesu tin tng ni moi ngi anh ch em va Giao Hoi cung chung mot niem tin tng o.

Vay bai Tin Mng hom nay (Ga 20,19-23) noi ve c Giesu Phuc Sinh hien ra va ban Thanh Than xuong tren cac mon e xa khong the xa la vi nhng ieu c ngi ke v tong o Phero xac chuan nh va noi.

Xa c Kito song lai en vi cac mon e e ban cho ho n bnh an (20,19-21) va niem vui (20,20). C s cua bnh an va niem vui chnh la tnh yeu toan thang cua c Kito nh c ghi lai ni tay va canh sn Ngi (c.20).

Nhng c Giesu phuc sinh en khong ch e lam cho cac mon e c vui va bnh an. Nhng n ay phai tran ngap the gii. Ly do v cac mon e tiep noi cung mot cuoc sai phai khi i t c Giesu: Nh Chua Cha a sai Thay, th Thay cung sai anh em (c. 21). Sc song mi ma cac mon e on nhan t ang Phuc Sinh la Thanh Than ma c Giesu thoi tren cac ong (c.22). Xa trong Cu c, Thien Chua a thoi sinh kh vao con ngi (St 2,7) va ban s song, th nay ang Phuc Sinh cung thoi Than Kh cua Ngi tren cac mon e. o la cong cuoc tao thanh mi do c Kito Phuc Sinh nh Thanh Than va qua cac mon e.

Cac mon e on nhan s song mi cua ang Phuc Sinh nh Chua Thanh Than nen a lam chng va loan Tin Mng o cho the gii. Giao Hoi tiep noi cung cong trnh o. Cho nen cuoc tap hop thanh vien cua 56 phong trao oan sung va cong oan mi cua Giao Hoi ngay 30 thang 5,1998 thc la hnh anh cua mot le Hien Xuong c noi dai.

 

Mot so cau hoi gi y

1. Ban tam ac c g ve Cong oan Thanh Egiio? Ve Focolare? Hoac ve mot phong trao oan sung hay mot cong oan mi khac cua Giao Hoi?

2. Ban hieu nh the nao ve nhu cau nhiet thanh rao giang Tin Mng va huan luyen nhng Kito hu vng vang theo be sau?

 


Back to Home Page