Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 14 thang 04 nam 2002

Chua Nhat 3 Phuc Sinh Nam A

 

oc Tin Mng Ga 24, 13-35

13 Cung ngay hom ay, co hai ngi trong nhom mon e i en mot lang kia ten la Emmau, cach Gierusalem chng mi mot cay so. 14 Ho tro chuyen vi nhau ve tat ca nhng s viec mi xay ra. 15 ang luc ho tro chuyen va ban tan, th chnh c Giesu tien lai gan va cung i vi ho. 16 Nhng mat ho con b ngan can, khong nhan ra Ngi. 17 Ngi hoi ho: Cac anh va i va trao oi vi nhau ve chuyen g vay? Ho dng lai, ve mat buon rau.

18 Mot trong hai ngi ten la Cleopat tra li: Chac ong la ngi duy nhat tru ngu tai Gierusalem ma khong hay biet nhng chuyen a xay ra trong thanh may ba nay. 19 c Giesu hoi: Chuyen g vay? Ho tha: Chuyen ong Giesu Nadaret. Ngi la mot ngon s ay uy the trong viec lam cung nh li noi trc mat Thien Chua va toan dan. 20 The ma cac thng te va thu lanh cua chung ta a nop Ngi e Ngi b an t hnh, va a ong inh Ngi vao thap gia. 21 Phan chung toi, trc ay van hy vong rang chnh Ngi la ang se cu chuoc t-ra-en. Hn na, nhng viec ay xay ra en nay la ngay th ba roi. 22 That ra, cung co may ngi an ba trong nhom chung toi a lam chung toi kinh ngac. Cac ba ay ra mo hoi sang sm, 23 khong thay xac Ngi au ca, ve con noi la a thay thien than hien ra bao rang Ngi van con song. 24 Vai ngi trong nhom chung toi a ra mo, va thay s viec y nh cac ba ay noi; con chnh Ngi th ho khong thay.

25 Bay gi c Giesu noi vi hai ong rang: Cac anh chang hieu g ca! Long tr cac anh that la cham tin vao li cac ngon s! 26 Nao ang Kito chang phai chu kho hnh nh the, roi mi vao trong vinh quang cua Ngi sao? 27 Roi bat au t ong Mose va tat ca cac ngon s, Ngi giai thch cho hai ong nhng g lien quan en Ngi trong tat ca Sach Thanh.

28 Khi gan ti lang ho muon en, c Giesu lam nh con phai i xa hn na. 29 Ho nai ep Ngi rang: Mi ong lai vi chung toi, v tri a xe chieu, va ngay sap tan. Bay gi Ngi mi vao va lai vi ho. 30 Khi ong ban vi ho, Ngi cam lay banh, dang li chuc tung, va be ra trao cho ho. 31 Mat ho lien m ra va ho nhan ra Ngi, nhng Ngi lai bien mat. 32 Ho mi bao nhau: Doc ng, khi Ngi noi chuyen va giai thch Kinh Thanh cho chung ta, long chung ta a chang bng chay len sao?

33 Ngay luc ay, ho ng day, quay tr lai Gierusalem, gap Nhom Mi Mot va cac ban hu ang tu hop tai o. 34 Nhng ngi nay bao hai ong: Chua choi day that roi, va a hien ra vi ong Simon. 35 Con hai ong th thuat lai nhng viec a xay ra doc ng, va mnh a nhan ra Chua the nao khi Ngi be banh.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Anh sang va bong toi la chuyen thng tnh ni i song con ngi. Chua Giesu phuc sinh nham a con ngi vt khoi bong toi e at ti anh sang. Bai Tin Mng hom nay cho thay ieu o.

Hay coi hoan canh cua hai mon e lang Emmau. Hai ong thc s a trai qua nhng ngay het sc en toi. Tuy khong phai la thanh phan nong cot thuoc Nhom Mi Hai, cac ong thuoc nhom mon e kha gan bo vi c Giesu. Bang chng la cac ong a khong bo cuoc khi thay Thay cac ong b bat va b giet chet. Ly do v cac ong van tin Thay cac ong chnh la ang cu chuoc t-ra-en. Mai ti ngay th ba, sau khi cac ba i vieng mo va thay mo trong trn, con chnh c Giesu th chang ai gap, cac ong mi that vong va bo ve que Emmau. Tuy nhien, chnh trong gi phut en toi o, Chua Giesu phuc sinh a hien en vi cac ong, nhng cac ong khong nhan ra Ngi. Bang viec cat ngha Li Kinh Thanh doc ng, Ngi a lam long ho bng chay len; ke o, bang viec be banh trong quan tro, Ngi a m mat cho ho nhan ra Ngi.

Rieng hai anh ch Y-vong va Mo-nch trong cau chuyen sau ay, a vt khoi bong toi nh mot nhom giao dan biet song nang nhau trong nhn gcn cung quan cua cuoc song. o la nhom ngi c qui tu bi c Tin e em Anh Sang cho ngi khac nen a lay ten nhom la c Tin va Anh Sang. Cau chuyen nay cung cho thay bang cach nao Li Kinh Thanh va B Tch Thanh The van tiep tuc bien oi con ngi hom nay.

Long ho a bng chay len khi Ngi giai thch Thanh Kinh

oi v chong Mo-nch va Y-vong sinh song thanh pho Minh-sn (Montreal), Canada. Ho t coi cuoc hon nhan cua ho la mot that bai cay ang, du rang loi khong thuoc ve ngi nao trong ho. Khi i sinh hoat sinh vien Cong giao tuoi oi mi, ho a quen nhau, yeu nhau, roi tin tng pho thac cuoc hon nhan cua ho cho Chua. Nhng noi bat hanh a en vi ho khi co con gai au long, roi cau con th ra i: ca hai eu b khuyet tat tam than, suot i se phai le thuoc vao s cham soc cua ngi khac. Mo-nch va Y-vong t hoi khong biet a lam g khien Chua trao cho thap gia nang ne en the. Nhng roi ho chang dam ay cau hoi xa hn s xuc pham en Thien Chua la ang Nhan Lanh. Tuy vay, ganh nang cua noi bat hanh o luon e nang trong tim ho.

Vao dp rc le v long cua hai ngi con (luc o a len 17 va 15) do nhom c Tin va Anh Sang to chc cho ngi b tam than, mot cau trong bai Phuc Am a ang ong sau xa tam hon cua Mo-nch va Y-vong. Co le niem vui ln lao trong ngay le cua hai con a khien ho tr nen nhay ben vi cau Li Chua ay: Neu hat lua m chon vao long at ma khong thoi i, th no se tr troi mot mnh; nhng neu no thoi i, th se sinh nhieu bong hat (Ga 12,24). Ho tham ngh: hoan canh ho ang song chang la s muc nat cua hat lua i ho o sao; the ma suot 20 nam qua, ho a e hat lua o c h nat uong ph ma chang sinh c bong hat nao, v ho a c e mnh b chon vui trong noi bat hanh cua ho. Ngh ti o, long ho bng chay len. Ke t o, ho nhn cuoc song hien co bang cai nhn mi, co tm gap trong nhng s viec thng ngay nhng dau ch cua tnh yeu va cua an sung Chua. Cung sau bien co o, gia nh Mo-nch va Y-vong a tham gia sinh hoat vi nhom c Tin va Anh Sang Minh-sn, va a tr thanh nhng ngi ieu hanh cua nhom t hn 10 nam nay.

Ho a nhan ra Ngi luc be banh

c Tin va Anh Sang la mot phan nhanh cua phong trao Cong oan con tau cu nan do mot giao dan ngi Canada - Ong Giang Van Nhien (Jean Vanier) - sang lap nam 1964. Cam thng tnh canh b bo ri cua nhng ngi tan tat, khong c oi x xng ang vi nhan pham cua con ngi va con Chua, ong a on nhan nhng ngi o va nuoi dng ho trong nhng nha thng, trong mot bau kh gia nh trong tinh than huynh e Kito giao. Chang bao lau sau, sang kien cua ong a c on nhan khap 5 chau va hien nay Con tau cu nan a tr thanh mot phong trao quoc te. Song song vi phong trao nay, mot mang li quoc te cac nhom c Tin va Anh Sang (TAS) cung a c thiet lap e nang c tin va tinh than cua cac gia nh co con em khuyet tat, ong thi e tao s tng tr lan nhau gia cac gia nh o trong i song cu the.

en vi TAS, Mo-nch va Y-vong c lam quen vi nhieu gia nh khac cung canh ngo; co gia nh co ti 4 ngi con tan tat. S nang va cac sinh hoat cua nhom khien ho khong con song le loi nh trc. Ngoai nhng buoi toi chia se Li Chua nh ky cua cac phu huynh va cac cuoc vieng tham t phat gia nhng gia nh, toan nhom thng tu hop moi thang mot lan, tron ngay, hau cho cac phu huynh co thi gian rong rai e thong tin, tro chuyen; con cac con em khuyet tat co c hoi gap g va vui chi vi nhau. T o, mot tnh ban sau xa va mot s lien i ben chat a nay sinh gia cac gia nh. Cac phu huynh xem tat ca cac con em nh con cai cua chnh mnh; ho san sang on ve nuoi dng nhng em ma cha me au benh, gia yeu hoac phai i xa. V the cuoc hop hang thang con la c hoi oan tu cho nhng gia nh phai phan tan do hoan canh.

Du c to chc au hay di hnh thc nao (trong hoi quan cua mot Giao X; mot buoi da ngoai tham quan hay trai he) trong tam cua cac cuoc gap g cua nhom eu la Thanh Le, ma moi ngi thong hiep vao cuoc hy te cua Chua Kito va thong hiep vi nhau bang chnh nhng kho au, u t, phien muon cua ho. Cung trong Thanh Le, ho cau nguyen cho nhau, cung nhau chia se tam banh Thanh The, la lng thc giup ho co sc thieng tiep tuc cuoc l hanh trong niem tin va pho thac. Chnh Thanh Le nay va viec song B Tch Thanh The noi dai trong cuoc song bang hiep thong va chia se, a em lai c tin, anh sang va sc manh cua Chua phuc sinh cho nhng thanh vien cua nhom nh gia nh Mo-nch va Y-vong.

Chua Giesu phuc sinh van tiep tuc hien dien qua nhng b tch

Cau chuyen hai mon e lang Emmau trnh bay mot minh hoa song ong ve viec Chua phuc sinh van tiep tuc hien dien vi con ngi mot cach huyen nhiem qua b tch; ong thi cho thay sc bien oi ma b tch mang lai. That vay, qua mot dau ch vat chat la tam banh, cong vi c ch be banh va dang li chuc tung, ang phuc sinh a m mat cho hai mon e Emmau nhan ra Ngi. Ngay lap tc, con ngi hai ong c bien oi: ho choi day, quay ve Gierusalem ngay trong em toi e mang anh sang cua Tin Mng Phuc Sinh cho cac anh em.

Hang ngay Giao Hoi cung at mnh e Chua Giesu Phuc Sinh en nuoi dng va cung co niem tin cua cac tn hu trong cac b tch. Chnh qua nhng dau ch vat chat (banh, ru, dau thanh...), nhng c ch (cac nghi thc) va nhng Li truyen b tch cua v chu te, ma Chua Giesu Phuc Sinh en gap g va ban nhng n sieu nhien cho nhng ai biet m long ra tin nhan va on nhan Ngi qua nhng dau ch b tch o. Hn the, moi Kito hu, mot khi a c nuoi dng bang Li Chua va cac b tch, cung c mi goi tr nen nhng dau ch b tch, mang s hien dien cua Chua Giesu Phuc Sinh en cho nhng ngi chung quanh: bang cach song yeu thng, tha th, chia se, huynh e.

 

Mot so cau hoi gi y

1. Trong kinh nghiem cua ban, nhng cau Phuc Am nao co sc bien oi sau xa c tin va loi song cua ban?

2. Ban tam ac c g ni kinh nghiem cua TAS? Lieu tinh than va cac hoat ong cua nhom ay co the c ap dung t nhieu trong moi trng cua ban khong?

3. Theo ban, nhng b tch nao la can thiet e giup ngi Kito c tang trng va canh tan khong ngng trong i song c tin?

 


Back to Home Page