Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 7 thang 04 nam 2002

Chua Nhat 2 Phuc Sinh Nam A

 

oc Tin Mng Ga 20, 19-31

19 Vao chieu ngay ay, ngay th nhat trong tuan, ni cac mon e , cac ca eu ong kn, v cac ong s ngi Do thai. c Giesu en, ng gia cac ong va noi: Bnh an cho anh em! 20 Noi xong, Ngi cho cac ong xem tay va canh sn. Cac mon e vui mng v c thay Chua. 21 Ngi lai noi vi cac ong: Bnh an cho anh em! Nh Chua Cha a sai Thay, th Thay cung sai anh em. 22 Noi xong, Ngi thoi hi vao cac ong va bao: Anh em hay nhan lay Thanh Than. 23 Anh em tha toi cho ai, th ngi ay c tha; anh em cam gi ai, th ngi ay b cam gi.

24 Mot ngi trong Nhom Mi Hai ten la Toma, cung goi la iymo, khong vi cac ong khi c Giesu en. 25 Cac mon e khac noi vi ong: Chung toi a thay Chua! Ong Toma ap: Neu toi khong thay dau inh tay Ngi, neu toi khong xo ngon tay vao lo inh va khong at ban tay vao canh sn Ngi, toi chang co tin. 26 Tam ngay sau, cac mon e c Giesu lai co mat trong nha, co ca ong Toma o vi cac ong. Cac ca eu ong kn. c Giesu en, ng gia cac ong va noi: Bnh an cho anh em. 27 Roi Ngi bao ong Toma: at ngon tay vao ay, va hay nhn xem tay Thay. a tay ra ma at vao canh sn Thay. ng cng long na, nhng hay tin. 28 Ong Toma tha Ngi: Lay Chua cua con, lay Thien Chua cua con! 29 c Giesu bao: V a thay Thay, nen anh tin. Phuc thay nhng ngi khong thay ma tin!

30 c Giesu a lam nhieu dau la khac na trc mat cac mon e; nhng nhng dau la o khong c ghi chep trong sach nay. 31 Con nhng ieu a c chep ay la e anh em tin rang c Giesu la ang Kito, Con Thien Chua, va e anh em tin ma c s song nh danh Ngi.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Vi Chua Giesu Phuc Sinh khong ai b loai ca

Mot tu s Phat giao trong chuyen i Roma, a t nguyen lai chung song vi mot cong oan 20 tu s Cong giao trong hai thang. ap lai, cong oan ay a vui mng on tiep ngi khach qu nh mot thanh vien cua cong oan, tuy van e cho khach co chng trnh rieng cua mnh, nh gi chay va thi hanh viec go mo tung kinh moi ngay.

Th hoi sau 58 ngay chung song va cham ch tham d cac sinh hoat cua cong oan, tu s ay tam ac c nhng g do chung song va chung hiep vi anh em tu s Cong giao?

Ta hay oc bc th tu s Phat giao ay a viet trc khi len may bay tr ve que hng nh sau:

 

Ban Ha Minh c (Amades Ferrari, O.F.M. Conv.)
va tat ca anh em tu s than men tai Trung Tam Anh Sang,

Thu that, toi c anh ong cach manh liet trc tnh yeu va long tot cua tat ca anh em oi vi toi suot 58 ngay toi c han hanh chung song vi anh em. That kho mo ta c bau kh am ap toi nghiem thay. Moi ngi i nay eu s s d, bat ke ho thuoc quoc tch nao, noi th ngon ng nao va theo ton giao nao. Nhng ai nay eu tha thiet muon c hanh phuc. Khac biet ch do ngon ng va nghi thc ton giao khac nhau ma thoi. Thc s ve con tim, moi s eu xuoi chay v khong co s chia re ve tinh than. Toi thay ai nay eu nh nhau: oi th tm cua an; lanh th tm men ap. Ai cung co ni e tranh nang, tranh lanh va tm c cho ngh ngi. Co ai benh, ngi o tm c thuoc cha. Vay th co g chia re c chung ta, khien chung ta xa la vi nhau. Chung ta a hiep nhat xay dng hoa bnh ni the gii nay. Ta cang c hiep nhat hn na v tat ca chung ta eu la tu s.

Nay v nhu cau toi phai tr ve Thai Lan, nhng toi mang theo long tot va tnh yeu cua cac ban. Va toi se noi vi bao ngi khac Thai Lan e ho biet ve cac ban. Tnh yeu va long tot cua cac ban chan hoa va ro net, o la ieu hien nhien. Toi se khong quen c ieu o. Toi se mai mai nh cac ban. Dau ngan trung xa cach nhau, cac ban va toi van khong xa nhau, ly do v tnh yeu xiet chat chung ta lai vi nhau. Neu Thien Chua muon toi truyen at linh ao cua ma la ba Chi Lan Lu Bch (Chiara Lubich), chac chan v la con cai cua ba, chung toi se lao tac.

Toi yeu qu cac ban va se luon nh cac ban.

Ky ten: Lu The Anh (Luce Ardente)

 

Xem ra Chua an bai e qua trnh tm kiem Thien Chua cua mot nha s giup ch cho nhieu ngi.

Nhng ieu ma tu s Lu The Anh tam ac, nh chung song vi anh em tu s Cong giao, cha ung ti qua kh cua tac gia. Ngay t nho, cau be nha ho Lu a co khuynh hng a thch song ly tng Phat giao tinh rong mot cach chan thanh va tan can. Sinh ra a co tam hon thi s, cau rat ben nhay e hap thu nhng ieu tot ep nhat ni Phat giao. Cho nen ngi ta khong lay lam la ve quyet nh cua cau e tr nen tu s Phat giao. Nhng sau nay cau con c m ieu tot ep nhat ni Kito giao va Hoi giao na.

Cuoc tiep xuc au tien vi Kito giao xay ra vao thang 10, 1994. Khi ay nha s Lu The Anh c yeu cau thc hien mot ieu cha he nghe biet t trc en nay. Ong Ta Vinh ang (Silvio Daneo) en xin tu vien trng Phat giao ho Lu, vui long cho nhap tu vien, mot thanh nien Phat t muon trai qua kinh nghiem song i tu s nhng con muon dan than cach tron ven cho ly tng Focolare ma ai cung biet o la Phong Trao The Gii Hiep Nhat di s lanh ao cua ba Lu Bch, mot giao dan Cong giao.

T o nha s ho Lu nang ti tham trung tam Focolare tai Thai Lan. V tu s nay con to ra nhiet thanh vi nhng sang kien cua phong trao hng ti The Gii Hiep Nhat. Lien tiep hai lan trong nam 1995, ho Lu a hai lan tham d cuoc Lien Hoan Gii Tre tai Manila vao thang gieng (1995), ke o con d cuoc Lien Hoan Gii Thanh Thieu Nien v The Gii Hiep Nhat vao thang sau (1995). Cung tai Manila, ho Lu yet kien c Yoan Phaolo II. Con tai Roma, ho Lu lan au tien gap g ngi sang lap Focolare va bay to c ao c song kinh nghiem sau am ve the gii hiep nhat theo ly tng cua Focolare.

Tai trung tam Focolare Lo Phuc Nhan (Loppiano, mien Bac Italia), nha s Lu The Anh danh gan hai thang ao sau ly tng Focolare nh suy niem, ong thi the hien ly tng o trong cuoc song gia mot cong oan gom 20 thanh vien ma tat ca eu la tu s.

ieu ma nha s Lu The Anh lanh hoi c ve Kito giao la do kinh nghiem qua cuoc song hn la qua giao thuyet. Nhng, theo ong, ieu g c nhan ra la gia tr ma ca Phat giao lan Kito giao eu e cao? Khong do d, ong tra li ngay la: c trinh tiet. Thc ra, ong van bay to niem than phuc oi vi cac con cua ma, tc nhng thanh vien Focolare tng song i trinh tiet. Tai Lo Phuc Nhan, ong thay ro ieu tom tat ve Kito giao, o la tng quan huynh e song ong gia nhng ngi tin vao c Kito.

Trong mot bai th, tac gia Lu The Anh cho thay ong khong the hieu tai sao ngi Kito lai ton knh thap gia en nh vay. Nhng kinh nghiem song tai Lo Phuc Nhan giup ong kham pha ra y ngha cua thap gia la tnh yeu hn la s au kho c bieu lo qua thap gia.

Co le ieu gay ngac nhien hn ca la an tng ma ong nhan c ve Kito giao tai Lo Phuc Nhan. Vi nhng bai suy niem moi ngay ve linh ao cua Focolare. Ong co cam tng ong nhan c mot luong sang mi ve chnh giao thuyet Phat giao nh ong c biet. Ong noi rang cai biet trc kia cua ong la cai biet trong tam toi, con cai biet hien ong nhan ra la cai biet trong anh sang.

Moi ngi eu c ban c hoi e m ra

trc s hien dien cua Thien Chua

Qua that, van e bong toi va anh sang chnh la van e c neu trong bai Tin Mng hom nay. Con ngi c at trc canh ca ong kn (cc.19 va 26), tc bong toi, oi vi mau nhiem Thien Chua. Ho oi dien vi canh mt mung thieu anh sang, e thay ro nhng dau ch cua s hien dien cua Thien Chua.

Ngi ta co the phan biet nhng loai ngi khac nhau trc nhng dau ch o. Co nhng ngi oc ngay c nhng dau ch khi va xuat hien; co le ho la loai ngi giau ve cam tnh. Ke en la nhng ngi ben nhay ve nhan thc trc giac. Tiep theo la nhng ngi cham lanh hoi. Rieng bai Tin Mng hom nay nhan manh ve loai ngi khac han: o la nhng ke hoai nghi, ch tin vao phut chot.

Vi Chua Giesu Phuc Sinh, khong ai b loai ca, mien la ng s nghiem tuc va thien ch.

Vi tat ca moi ngi, c Giesu eu t mac khai vi long thng men. Moi ngi eu c oi x theo ban tnh rieng.

Phan trnh thuat Chua Giesu Phuc Sinh hien ra vi ong Toma lam noi bat long tot cua Chua Giesu. Ngi muon tm cach thch ng rieng vi nhu cau cua con ngi nay, nen a hien ra vi ong khong nh vi Mai-e-lien hay vi Gioan, hoac vi Phero.

ieu quan trong la moi ngi eu c ban c hoi va kha nang e t m ra trc s hien dien cua Thien Chua. o la ieu c thay ro qua cau chuyen nha s Lu The Anh, nh c trnh bay trong bai gi y nay. ay na, ang Phuc Sinh thch ng cach ac biet vi nhu cau va hoan canh rieng cua mot con ngi. Xem ra, Ngi con an bai e qua trnh tm kiem Thien Chua cua nha s giup ch cho nhieu ngi khac na.

 

Mot so cau hoi gi y

1. Ban tam ac g ve bc th cua nha s Lu The Anh khi ong viet: Toi c anh ong cach manh liet trc tnh yeu va long tot cua cac ban (20 tu s Cong giao)? Chung ta a hiep nhat xay dng hoa bnh ni the gii nay? Neu Thien Chua muon toi truyen at linh ao Focolare...?

2. Ban nghiem thay long tot cua Chua Giesu Phuc Sinh nh the nao oi vi ong Toma?

 


Back to Home Page