Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 31 thang 03 nam 2002

Chua Nhat Le Phuc Sinh Nam A

 

oc Tin Mng Ga 20, 1-9

1 Sang sm ngay th nhat trong tuan, luc tri con toi, ba Maria Macala i en mo, th thay tang a a lan khoi mo. 2 Ba lien chay ve gap ong Simon Phero va ngi mon e c Giesu thng men. Ba noi: Ngi ta a em Chua i khoi mo; va chung toi chang biet ho e Ngi au?

3 Ong Phero va mon e kia lien i ra mo. 4 Ca hai ngi cung chay. Nhng mon e kia chay mau hn ong Phero va a ti mo trc. 5 Ong cui xuong va nhn thay nhng bang vai con o, nhng khong vao. 6 Ong Simon Phero theo sau cung en ni. Ong vao thang trong mo, thay nhng bang vai e o, 7 va khan che au c Giesu. Khan nay khong e lan vi cac bang vai, nhng cuon lai, xep rieng ra mot ni. 8 Bay gi ngi mon e kia, ke a ti mo trc, cung i vao. Ong a thay va a tin. 9 That vay, trc o, hai ong cha hieu rang: theo Kinh Thanh, c Giesu phai choi day t coi chet.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Bai Tin Mng hom nay la oan au cua Tin Mng Gioan chng 20 gom tat ca 4 oan:

oan mot ve cuoc tm kiem cac dau ch ve ang Phuc Sinh (Ga 20,1-10);

oan hai cho thay ba Maria Macala tuan t nhan ra Thay mnh nh the nao (cc.11-18);

oan ba la cuoc to hien cua ang Phuc Sinh gia nhng ke thuoc ve Ngai (cc.19-23);

oan bon la cuoc to hien ac biet cua ang Phuc Sinh danh cho Toma (cc.24-29).

Tin Mng Gioan hau nh khong a ong ti chnh viec phuc sinh cua c Giesu. Tac gia ch chu trong ve nhng cuoc gap g gia Thay va Tro sau cuoc thng kho va t nan.

Thc ra toan bo Tin Mng cua Gioan c viet e oc gia tin ma c song nh danh c Giesu (x. Ga 20,31). Vay trc het, nen oc lai cuoc tm kiem cac dau ch ve ang Phuc Sinh trong boi canh cua bai Tin Mng hom nay. Tiep theo nen kham pha ra iem khi xuat cua cuoc tm kiem nay trong cuoc i tran the cua c Giesu vi cac mon e au tien (Ga 1,35-51).

Cac dau ch ve ang Phuc Sinh

Cuoc tm kiem cac dau ch ve ang Phuc Sinh la nhan e thch hp cho toan bo chng 20 ma trong o oan Tin Mng hom nay la khi au. Ba Maria Macala i tien phong trong cuoc tm kiem. Ba chay ti mo khi tri con toi. Thay tang a che mo a b lat, ba cat ngha ngay theo le t nhien la co the cac ngi chet a b anh cap. S kien lien c loan bao cho hai ong Phero va Gioan: The la hai ong nay tham gia cuoc tm kiem. oc gia co the cam nghiem thay noi lo au cua Giao Hoi s khai tren ng tm kiem nhn gdau ch ve ang Phuc Sinh. Co mot s lung tung trc hoan canh cac mon e khong lam sao nhan ra Thay mnh.

Theo phong tuc Do Thai, xac ngi chet c xc dau thm vi khan liem cuon chat vao thi hai va mot chiec khan khac phu au.

Tin giat gan ve ngoi mo bo ngo khien ong Phero va ngi mon e c Giesu thng men, hoi ha chay. Ngi mon e nay en trc nhn thay nhng bang vai trong mo nhng khong vao. Khi ca hai vao trong mo, ieu la lung ma ho nhan ra la ca bang vai lan khan phu au eu c gap lai gon ghe, rieng khan phu au e rieng mot ni. Vi trc giac ben nhay, ong Gioan hieu ngay o la dau ch ve Chua Phuc Sinh. Lap tc, ong hieu ngay rang thi hai Thay mnh a khong b anh cap, nen ong a thay va a tin.

o la c Tin cua Giao Hoi s khai lanh nhan ngang qua nhng dau ch ve ang Phuc Sinh nhng khong phat sinh do nhng dau ch ay. ay ta co hnh anh ve mot Giao Hoi song ong vi nhng con ngi bang xng bang tht va vi nhng tnh kh va nao trang khac nhau: Ba Maria Macala la mot con ngi nhiet tnh; ong Gioan vi trc giac ben nhay ngc lai vi s tho s nao o ni ong Phero. Giao Hoi gom nhng loai ngi khac nhau, vi nhng nhom linh ao khac nhau. Tat ca cung lam nen Giao Hoi, cung chu sc am anh cua s hien dien cua c Giesu. Cho nen ni Giao Hoi co nhng ac sung khac nhau khien cho ngi nay ben nhay hn ngi kia, nhng moi thanh vien eu ho tng va knh trong nhau. Moi Kito hu eu cung nhau tm kiem nhng dau ch ve s hien dien cua Thien Chua va thong tin cho nhau biet ve nhng dau ch o, mac dau phan ng cua ho khac nhau trc mau nhiem cua Thien Chua.

Bai Tin Mng hom nay cho thay trong cu the cac Kito hu tien khi a cong tac vi nhau nh the nao. Ai nay truyen thong cho ngi ben canh ieu mnh thay, va vi t cach la tap the, ho thiet lap nen hng i cho cuoc song Kito hu, ca trng hp nhng dau ch ve s hien dien cua c Kito xem ra nh bien mat, v nhng kho khan gap phai.

Cang gap kho khan, Kito hu cang khong c that vong. Trong trng hp cac dau ch ve s hien dien cua c Giesu xem ra nh khong con na, o lai la luc ngi Kito khong c nan long; ngc lai, ho phai lam u cach cho co s song v tin chac co Chua ang hien dien va ang noi vi mnh. Hay coi neu trong Giao Hoi s khai, ba Maria Macala a khong hanh ong nh ba a lam, neu ba a khong thong tin ieu ba biet cho cac mon e khac va roi khong co s tng tr lan nhau, th nam mo van nam o trong rong, chang ai biet en. Chnh nh cac Kito hu tien khi biet cung nhau tm kiem, cung tr giup nhau, nh o ho mi c qui tu lai trong viec nhan biet cac dau ch ve ang Phuc Sinh.

Con nhieu ieu khac na a phan anh cho ta biet ve Giao Hoi s khai da tren oan Tin Mng nay. Hay oc ky hai cau chot cua oan Tin Mng noi rang: Bay gi ngi mon e kia, ke a ti mo trc, cung i vao. Ong a thay va a tin. That vay, trc o, hai ong cha hieu rang theo Kinh Thanh, c Giesu phai choi day t coi chet. (cc.8-9). ay c mac khai cho thay chc nang quan trong cua Kinh Thanh oi vi viec nhan ra nhng dau ch cua s hien dien cua Thien Chua gia the gii. ieu va trch khang nh rat ro ve anh sang en t Kinh Thanh, khien ngi mon e c ben nhay hn ve s hien dien cua Chua trong moi trng hp cu the, nh a quen biet s hien dien cua Ngai trong lch s.

ieu va noi ap dung vi moi cong oan Kito hu. Cong oan Kito hu nao cung can da vao Li Chua hng dan mnh, e nhan ra Chua khong xa. Cang thay Chua thieu vang, ngi Kito cang can at mnh di cai nhn cua Li Chua e nhan ra s hien dien cua Ngai khong xa, thc ra ngay gia nhng bien co ln nho cua cuoc i; chnh Li Chua giup ta phan nh e nhan ra s hien dien o cua Thien Chua (phan nay viet theo C.M. Martini, Voici Roi, Cerf, 1981, p. 81-85).

Khi xuat cua cuoc tm kiem

Khi xuat cua cuoc tm kiem trong Tin Mng Gioan

Goc gac cua cuoc tm kiem nay a c thay ngay chng au cua Tin Mng Gioan, vi nhng mon e au tien (Ga 1,35-51).

ay cuoc tm kiem a c ban cho cac mon e au tien nh ong Gioan la ngi c Thien Chua sai en (Ga 1,6). Chnh ong a gii thieu vi hai mon e cua ong ve c Giesu la Chien Thien Chua (c.35). Va hai ong nay a bc theo c Giesu ke t gi phut o.

Nhng bc theo c Gei6su la bc vao con ng noi tam cua Ngai. Chnh Ngai neu cau hoi oi cac ong phai thay ro ieu mnh ang theo uoi trong coi long mnh: Cac anh tm g the? (c.38). Chnh Ngai t nguyen mi goi cac mon e au tien lai vi Ngai. Vay la cac ong c a vao mot cuoc sang tao mi. Va ieu a c tao thanh ni Ngai la s song va s song la anh sang cho nhan loai (Ga 1,3).

Chnh nh lai vi c Giesu la c Kito Con Thien Chua (Ga 1,49), nen cac ong a nhan c s song co sc hut day chuyen: ong Anre dan em mnh en gap c Giesu; ong Philipphe mot khi bc theo c Giesu th loi keo ong Nathanaen en vi Ngai...

Van e quan trong la tin (Ga 1,50), nh o se c thay tri rong m va cac thien than cua Thien Chua len xuong tren Con Ngi (Ga 1,51).

Vay cuoc tm kiem khi xuat Gioan chng 1 trong i tran the cua c Giesu, cach nao o, van con keo dai vi moi Kito hu trong cuoc tm kiem cac dau ch ve ang Phuc Sinh.

Moi Kito hu eu co nhu cau ve n bnh an va niem vui ma ang Phuc Sinh muon ban cho ho nh cac tong o: Nh Cha a sai Thay, th Thay cung sai anh em.  Anh em hay nhan lay Thanh Than. Anh em tha toi cho ai, th ngi ay c tha. (Ga 20,21-23)

 

Mot so cau hoi gi y

1. Ban hieu g ve cau noi: Moi Kito hu eu cung nhau tm kiem nhng dau ch ve s hien dien cua Thien Chua va thong tin cho nhau biet ve nhng dau ch o va cau noi: Ong a thay va a tin... Theo Kinh Thanh, c Giesu phai choi day t coi chet (cc.8-9)?

2. Ban hieu g ve cau noi: Moi Kito hu eu co nhu cau ve n bnh an va niem vui ma ang Phuc Sinh muon ban cho ho nh cac tong o. (x.Ga 20,21-23)?

 


Back to Home Page