Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 10 thang 03 nam 2002

Chua Nhat 4 Mua Chay Nam A

 

oc Tin Mng Ga 3, 1-41

1 i ngang qua, c Giesu nhn thay mot ngi mu t thu mi sinh. 2 Cac mon e hoi Ngi: Tha Thay, ai a pham toi khien ngi nay mi sinh ra a b mu, anh ta hay cha me anh ta? 3 c Giesu tra li: Khong phai anh ta, cung chang phai cha me anh ta a pham toi.  Nhng chuyen o xay ra la e cac viec cua Thien Chua c to hien ni anh. 4 Chung ta phai lam nhng viec cua ang a sai Thay, khi tri con sang; em en, khong ai co the lam viec c. 5 Bao lau, Thay con the gian, Thay la anh sang the gian.

6 Noi xong, c Giesu nho nc mieng xuong at, tron thanh bun va xc vao mat ngi mu, 7 roi bao anh ta: Anh hay en ho Xiloac ma ra (Xiloac co ngha la: ngi c sai phai).  Vay anh ta en ra ho, va khi ve th nhn thay c. 8 Cac ngi lang gieng va nhng ke trc kia thng thay anh ta an xin mi noi: Han khong phai la ngi van ngoi an xin o sao? 9 Co ngi noi: Chnh han o!  Ke khac lai rang: Khong phai au! Nhng la mot a nao giong han o thoi!  Con anh ta th qua quyet: Chnh toi ay! 10 Ngi ta lien hoi anh: Vay, lam sao mat anh lai m ra c nh the? 11 Anh ta tra li: Ngi ten la Giesu a tron mot chut bun, xc vao mat toi, roi bao: Anh hay en ho Xiloac ma ra.  Toi a i, va sau khi ra toi nhn thay c. 12 Ho lai hoi anh: Ong ay au? Anh ta ap: Toi khong biet. 13 Ho dan ke trc ay b mu en vi nhng ngi Phariseu. 14 Nhng ngay c Giesu tron chut bun va lam cho mat anh ta m ra lai la ngay sabat. 15 Vay, cac ngi Phariseu hoi them mot lan na lam sao anh nhn thay c.  Anh tra li: Ong ay lay bun thoa vao mat toi, toi ra va toi nhn thay.

16 Trong nhom Phariseu, ngi th noi: Ong ta khong the la ngi cua Thien Chua c, v khong gi ngay sabat; ke th bao: Mot ngi toi loi sao co the lam c nhng dau la nh vay?  The la ho am ra chia re. 17 Ho lai hoi ngi mu: Con anh, anh ngh g ve ngi a m mat cho anh?  Anh ap: Ngi la mot v ngon s! 18 Ngi Do thai khong tin la trc ay anh b mu ma nay nhn thay c, nen goi cha me anh ta en. 19 Ho hoi: Anh nay co phai la con ong ba khong?  Ong ba noi la anh b mu t khi mi sinh, vay sao bay gi anh lai nhn thay c? 20 Cha me anh ap: Chung toi biet no la con chung toi, no b mu t khi mi sinh. 21 Con bay gi lam sao no thay c, chung toi khong biet, hoac co ai a m mat cho no, chung toi cung chang hay.  Xin cac ong c hoi no; no a khon ln roi, t no no noi ve mnh c. 22 Cha me anh noi the v s ngi Do thai.  That vay, ngi Do thai a ong long truc xuat khoi hoi ng ke nao dam tuyen xng c Giesu la ang Kito. 23 V the, cha me anh mi noi: No a khon ln roi, xin cac ong c hoi no.

24 Mot lan na, ho goi ngi trc ay b mu en va bao: Anh hay ton vinh Thien Chua.  Chung ta ay, chung ta biet ong ay la ngi toi loi. 25 Anh ta ap: Ong ay co phai la ngi toi loi hay khong, toi khong biet.  Toi ch biet mot ieu: trc ay toi b mu ma nay toi nhn thay c! 26 Ho mi noi vi anh: Ong ay a lam g cho anh? Ong ay a m mat cho anh the nao? 27 Anh tra li: Toi a noi vi cac ong roi ma cac ong van khong chu nghe.  Tai sao cac ong con muon nghe lai chuyen o na?  Hay cac ong cung muon lam mon e ong ay chang? 28 Ho lien mang nhiec anh: Co may mi la mon e ong ay; con chung ta, chung ta la mon e cua ong Mose. 29 Chung ta biet rang Thien Chua a noi vi ong Mose; nhng chung ta khong biet ong ay bi au ma en. 30 Anh ap: Ke cung la that! Cac ong khong biet ong ay bi au ma en, the ma ong ay lai la ngi a m mat cho toi! 31 Chung ta biet: Thien Chua khong nham li nhng ke toi loi; con ai knh s Thien Chua va lam theo y cua Ngi, th Ngi nham li ke ay. 32 Xa nay cha he nghe noi co ai a m mat cho ngi mu t luc mi sinh. 33 Neu khong phai la ngi bi Thien Chua ma en, th ong ta a chang lam c g. 34 Ho oi lai: May sinh ra toi loi ngap au, the ma may lai muon lam thay chung ta ?  Roi ho truc xuat anh.

35 c Giesu nghe noi ho a truc xuat anh, va khi gap lai anh, Ngi hoi: Anh co tin vao Con Ngi khong? 36 Anh ap: Tha Ngai, ang ay la ai e toi tin? 37 c Giesu tra li: Anh a thay Ngi.  Chnh Ngi ang noi vi anh. 38 Anh noi: Tha Ngai, toi tin.  Roi anh sap mnh xuong trc mat Ngi. 39 c Giesu noi: Toi en the gian nay chnh la e xet x: cho ngi khong xem thay c thay, va ke xem thay lai tr nen ui mu! 40 Nhng ngi Phariseu ang o vi c Giesu nghe vay, lien len tieng: The ra ca chung toi cung ui mu hay sao? 41 c Giesu bao ho: Neu cac ong ui mu, th cac ong a chang co toi.  Nhng gi ay cac ong noi rang: Chung toi thay, nen toi cac ong van con!

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

S mu loa cua than xac

e cam thong c canh kho cua nhng ngi mu, hay th hnh dung xem ban se x s ra sao khi anh en trong khu pho ban vut tat.

Mot buoi toi mua ong, vao gi tan s, thu o Pari hoa le b dm vao bong em do cup ien ot xuat. Moi ngi eu hot hoang v khong quen vi bong toi, nhat la nhng ai b ket trong thang may, hoac trong cac xe ien ngam. Mi en nh c Pari t hai thang nay, Maily cung b ket tren he pho toi tam cua mot thanh pho ma co cha thong to ng i loi ve. Co cam thay lo au, bat lc, s hai. Bong nhien co vap phai mot ngi i bo pha trc v khong nhan ra ngi o. Sau khi ngo li xin loi, co biet c chang thanh nien o song gan khu pho cua co, nhng hai ngi cha tng co dp lam quen. Cam lay ban tay am ap cua anh, co yen tam v anh c re am ong ma i va a co ve en con ngo trc nha. Chnh khi chia tay, Maily mi biet tai sao anh ta thuoc ng nh vay: o la chang trai ay b mu: v luon song trong toi tam, anh ta a quen nhn s vat hau nh nh giac quan th sau. The mi hay rang lam khi ngi mu lai to ra hn ke sang mat.

S mu toi cua tam hon

Phuc Am hom nay khong ch thuat lai phep la Chua Giesu cha anh mu ve mat the ly; nhng con cho thay viec Chua m mat c tin e anh ta TIN VAO NGAI. Anh mu c cha lanh v anh a tin va lam theo li Chua day la i ra mat ho Siloac. ieu trai ngc trong cau chuyen nay la anh mu, tuy b mu loa, nhng lai nhn thay nhng ieu ma cac ngi Phariseu khong thay c: anh a nhan ra long nhan lanh cua Chua, at niem tin ni Chua, khac han thai o cua ngi Phariseu mu loa, v ho t choi nhn nhan phep la cua Chua va khc t tin vao Ngi.

e co the nhn ro moi s, co c mot oi mat tinh anh thoi cha u. Bi le ngoai benh mu loa cua than xac con co rat nhieu dang mu loa khac, khong cho phep chung ta tiep nhan anh sang cua Chua. o la long ch ky ngan can ta nhn thay nhu cau cua nhng anh em ngheo kho; o la s kieu cang khong cho phep ta nhan ra nhng loi pham cua mnh; o la nhng thanh kien khien ta b bng bt oi vi s that; o la long ham muon vat chat khien linh hon ta khong con thay c nhng gia tr thieng lieng.

Bang oi mat cua tam tr va cua linh hon, ta co the nhn ra nhng ieu ma oi mat xac tht khong the nhn thay c. Tuy nhien, ch vi oi mat c tin, ta mi co the nhn thay c nhng thc tai ve Thien Chua va ve n cu o. Phuc Am hom nay chnh yeu la chuyen ke ve c tin. That vay, cao iem cua cau chuyen nay la viec anh mu tuyen xng niem tin cua anh vao c Kito khi noi: Lay Ngai toi tin!  Nh tin, anh a c cha lanh ca ve the xac lan tam hon.

Chua Giesu m mat cho nhng ngi mu loa

Trong Phuc Am, Chua Giesu khong ch cha tat mu loa ve the ly, ma con cha tnh trang mu loa tam hon. Loat ngi th hai nay gom nhng ke lam lac, thieu kha nang nhn thay ng ve nha Cha. Ngi a m mat cho ong Giakeu thay c s nguy hiem cua tien tai oi vi phan roi cua ong (Lc 19,1-10); Ngi a m mat cho mot co gai l ng e co dt bo vi qua kh khong may tot ep cua mnh (Lc 7,36-50); Ngi cung a m mat cho ngi trom lanh cung chu ong inh vi Ngi tren oi Gon-go-tha, e anh ta nhan ra anh sang cua long Chua thng xot (Lc 23,32-43). Chnh nh Chua Giesu, nhng ngi nay a tm lai c anh sang dan a ti Nc Thien Chua. Ngc lai, nhng ngi Phariseu v co chap, cng tin, nen a b bo lai trong bong toi. Ho a khong tin nhan Chua Giesu, cung khong on nhan n cai hoa c khi day ni long ho (Ga 9,41)

Cung vay, bang cach nay hay cach khac, moi ngi chung ta eu vng phai nhng chng mu loa bam sinh. o la nhng thoi xau va toi loi. Vay chung ta can c Chua Giesu soi sang, cu cha oi mat tam hon cua chung ta, tng b mu loa do t khc anh sang cua Ngi. Chua Giesu luon en vi moi ngi au yeu, tat benh, toi loi e keu mi va giup ho hoan cai va c cha lanh. Chung ta hay can am en vi Chua, e Ngi cham en cho kn an, tham sau nhat cua long ta; ong thi hay vang li Ngi, chap nhan i got ra tam hon ta ho Siloac thieng lieng la Li Chua, trut lai o cai mu loa cua tam hon ta, e mac lay anh sang cua Li Chua.

 

Mot so cau hoi gi y

1. au la tnh cach ac thu cua anh mu, cua cha me anh, va cua ngi Phariseu? Ban rut ra c bai hoc g t thai o cua ho oi vi Chua Giesu?

2. Trong nhng ngay con lai cua mua chay, ban cam thay can xin Chua cat bo nhng chng mu loa nao cua tam hon ban, hau ban song gan hn vi Phuc Am cua Chua, cung nh m ra vi tha nhan hn?

 


Back to Home Page