Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 24 thang 02 nam 2002

Chua Nhat 2 Mua Chay Nam A

 

oc Tin Mng Mt 17,1-9

1 Sau ngay sau, c Giesu em cac ong Phero, Giacobe va Gioan la em ong Giacobe i theo mnh.  Ngi a cac ong i rieng ra mot cho, ti mot ngon nui cao. 2 Roi Ngi bien oi hnh dang trc mat cac ong.  Dung nhan Ngi choi loi nh mat tri, va y phuc Ngi tr nen trang tinh nh anh sang. 3 Va ka cac ong thay ong Mose va ong Elia hien ra am ao vi Ngi. 4 Bay gi, ong Phero tha vi c Giesu rang: Lay Ngai, chung con ay, that la hay! Neu Ngai muon, con xin dng tai ay ba cai leu, Ngai mot cai, ong Mose mot cai, va ong Elia mot cai. 5 Ong con ang noi, th ka co mot am may sang ngi bao phu cac ong, va ka co tieng t am may phan rang: ay la Con yeu dau cua Ta, Ta hai long ve Ngi.  Cac ngi hay vang nghe li Ngi! 6 Nghe vay, cac mon e kinh hoang, nga sap mat xuong at. 7 Bay gi, c Giesu lai gan, cham vao cac ong va bao: Choi day i, ng s! 8 Cac ong ngc mat len, khong thay ai na, ch con mot mnh c Giesu ma thoi.

9 ang khi thay tro t tren nui xuong, c Giesu truyen cho cac ong rang: ng noi cho ai hay th kien ay, cho en khi Con Ngi t coi chet choi day.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Khi s Tin Mng Mattheu nhn nhan c Giesu la Con Vua avt (1,6-16). Ten cua Ngi la Giesu co ngha la Thien Chua cu (1,21) Nhng ngi ta con goi Ngi la Emmanuel, ngha la Thien Chua cung chung ta (1,23). Chnh Ngi nang t xng la Con Ngi (11,19; 12,8-)

Mau nhiem c Kito phai anh ong ta

Rieng cac mon e khi c yeu cau phat bieu y kien, a tuyen xng Thay la ang c Xc Dau Tan Phong, Con Thien Chua hang song (16,16). ieu quan trong la li ong Phero mi tuyen xng c chnh c Giesu xac nhan la do Thien Chua Cha mac khai (16,17)

Tiep theo lien sau o, c Giesu tien bao ve cuoc Thng Kho lan th nhat. Roi Ngi neu ieu kien cho nhng ai muon bc theo Ngi, la ho phai t bo chnh mnh, phai vac thap gia mnh ma theo Ngi (16,24). Ke en c Giesu tien bao Con Ngi se ng en trong vinh quang cua Cha Ngi (16,27). Chnh Ngi lien sau o, a len nui va bien oi hnh dang nh c ke trong bai Tin Mng hom nay (17,1-9)

Nh vay, ieu c ham y la khong ngon ng loai ngi nao co the noi cho ta biet c Giesu la ai neu khong co s can thiep t tri cao.

Vi mon e Simon Phero, s can thiep cua Thien Chua a en vi ong qua li gii thieu cua ong Gioan Tay Gia vi hai mon e cua ong nay trong o co ngi anh ruot cua Simon Phero, la Anre. Va ong Anre nay en lt a gii thieu cho em mnh khi noi Chung toi a gap ang c Xc Dau Tan Phong (Ga 1,41). Tin Mng Gioan con cho biet chnh viec c Giesu bien nc la thanh ru ngon tai Cana khien cac mon e tin vao c Giesu (Ga 2,11)

Mot cach noi bat, quyen nang cua Thien Chua con ung cham ti ong Simon Phero cach rieng, khi c Giesu chieu co en nha ong va ung vao tay ba me v cua ong, e cho ba ta ang nam liet, c choi day khoi cn sot (8,14)

Tin Mng Mattheu con cho thay quyen nang cua c Giesu khong nhng cu cac mon e khoi chet gia bien ong (8,25) ma con ac biet cu Phero khi ong bat au chm nen keu xin c Giesu cu ong (14,30)

Nhng tat ca nhng trng hp noi tren cung ch giup Phero nhan ra s be nho cua mnh trc mau nhiem vo song cua Thien Chua hien dien ni c Giesu. Phero se chang bao gi thau hieu c mau nhiem o, ma ch c ban cho n hieu biet tng chut mot ve ban than c Giesu va ve chng trnh cu o Ngai en e thc hien. Do o a xay ra tnh trang tien hau bat nhat ni Phero. Ong c Thien Chua Cha mac khai cho biet c Giesu la ai; hn na c Giesu con chuc phuc cho ong va goi ong bang danh xng Phero do Ngai ban tang, e ong tr nen Tang a, tren o Ngai se xay Hoi Thanh cua Ngai (16,18). The ma khi c Giesu tiet lo chng trnh Chua Cha giao pho cho Ngai la len Gierusalem lanh lay noi chet, e roi se song lai, th Phero a khang c lai chng trnh o va a b qu trach nang li (16,23)

Van e khong phai ch la c Giesu thc hien chng trnh o, ma ca Phero cung phai at mnh e Ngai lanh ao theo chng trnh o.

Thc ra, khong rieng Phero, ma tat ca nhng ai muon lam mon e c Giesu eu khong co con ng nao khac ngoai con ng vac thap gia mnh ma theo Ngai (16,24). Bi le tro khong trong hn Thay, neu c Giesu a mang lay cac tat nguyen cua ta va ganh lay cac benh hoan cua ta (x. 8,17), th lam sao ta co quyen t khc vac lay cay thap gia Ngai danh cho ta e ta theo Ngai?

Nhng ng thanh gia theo chan c Giesu la ng a ta ti vinh quang v Con Ngi se ng en trong vinh quang cua Cha Ngi, cung vi cac thien than cua Ngi, va bay gi, Ngi se thng phat ai nay xng vi viec ho lam. (16,27)

Li khang nh tiep theo cua c Giesu khi noi: Thay bao that anh em: trong so ngi co mat ay, co nhng ke se khong phai nem s chet trc khi thay Con Ngi hien tr (16,28), li khang nh ay cho thay Nc Thien Chua khong xa. Nc ay gan lien vi ban than c Giesu, ang hy sinh chu au kho va chu chet, nhng en ngay th ba se song lai.

Mau nhiem ay phai loi cuon ta

Vay bien co c Giesu bien oi hnh dang (17,1-9) la e giup cac mon e thay ro hn Ngai la ai theo mau nhiem cua Thien Chua. Ta c at oi dien vi vc tham cua mau nhiem Thien Chua ni c Giesu - mau nhiem ay phai anh ong ta, loi cuon ta, khien ta say me! Nhng cha khoa e m cho ta thay mau nhiem lai do chnh c Giesu nam gi! Mot cau chuyen nho co the giup ta nhan ra van e va neu.

Tac gia cuon Bay Thoi Quen cua Nhng Ngi Thanh at (The Seven Habits of Highly Effective People. Fireside. New York 1989) la ong Tran Cao Vong (Stephen R. Covey).

Sang Chua Nhat hom ay, ong Vong bc vao toa xe ien ngam Nu c. Ong at mnh vao bau kh yen lang, trong o ngi th oc bao, ngi tram ngam suy ngh, ngi tram ngam suy ngh, ngi lim dim ngu. That la mot canh an bnh.

Bong mot ngi an ong va cac con ong bc vao toa tau. Bon tre on ao, kho bao, lam cho khong kh trong toa tau thay oi han.

Ong Vong ke lai: Ngi an ong ngoi xuong canh toi, nham mat, hnh nh khong chu y en nhng g ang xay ra. Bon tre la het, nem o vat, vo ca may t bao cua ngi khac. Chung quay pha qua sc, nhng ngi an ong ngoi canh toi van khong lam g.

That kho ma khong noi cau. Toi khong the tin rang ong ta vo tam en the, e cho bon tre chay loan len ma khong lam g ca, choi nh khong co trach nhiem. De nhn thay nhng ngi khac trong toa cung eu noi gian. Sau cung, khong the chu ng c na, toi quay sang ong ta va noi: Tha ong, bon tre nha ong quay ao qua, ong khong bao chung c mot cau hay sao?

Ngi an ong ngc mat nh lan au tien biet c tnh hnh nay va nhe nhang noi: Vang, tha ong, ong noi phai. Toi ngh rang toi phai lam mot cai g. Vang, chung toi va benh vien ra, me cac chau va mat cach ay khoang mot gi. Toi khong biet ngh nh the nao. Toi cho rang chung cung khong biet x tr ra sao.

Ong Vong noi tiep: Bong toi nhn s vat mot cach khac va bi v toi nhn khac nen toi cung ngh khac, cam thay khac, hanh ong khac. Cn gian cua toi bien mat. Toi khong phai lo kiem soat thai o hay hanh vi cua toi; con tim toi tran ay noi au cua ngi an ong ay. Mot thien cam va long thng dang len trong toi: V ong mi mat ? O, xin loi! Ong co the cho toi biet chuyen c khong? Toi giup g c ong ay? Moi cai a thay oi trong choc lat. (ibd., trang 30-31)

Mau nhiem phai khien ta say me

Cuoc bien oi hnh dang cua c Giesu la mot th kien nh chnh Ngai cho biet (Mt 17,9). Th kien ay mang lai mot nhan thc hoan toan mi ve nhan vat chnh trong th kien la c Giesu. Trc o, Ngai ch la mot ngi gia muon ngi, lai la ngi Nadaret nen de b coi thng (x.Ga 1,46). Sau th kien, con ngi ay con gap phai biet bao noi gian truan. Ngai b phan boi, b bat, b vu khong va cuoi cung b giet chet tr trui tren thap gia. Ca sau khi Ngai choi day t coi chet, khong phai the gii un un keo en e chap nhan quyen lanh ao cua Ngai. Nhng ieu quan trong la tng ngi phai c hoan cai do nhan thc hoan toan mi ve con ngi Giesu lang Nadaret. Nhan thc ay do n c tin co the c tom tat nh sau:

+ Dung nhan choi loi gi y cho thay c Giesu la Mose mi en e kien toan Le Luat cho dan mi cua Thien Chua (Mt 5,17).

+ Hai nhan vat Mose va Elia am ao (Mt 17,3) ve ieu ma Luca goi la Cuoc xuat hanh Ngai sap hoan thanh tai Gierusalem (Lc 9, 31) v chnh Ngai cu dan Ngai khoi toi loi cua ho (Mt 1,21). ieu nay phai lam cho ngi co nhan thc mi trao dang mot long thong hoi va tri an - Khac vi ong Vong ch to thien cam va long thng ma thoi.

+ ay la Con yeu dau cua Ta - Hay vang nghe li Ngi (17,5). Tuy mc lang nghe Than Kh cua c Giesu noi, ta mi hieu sau hn c ve mau nhiem Thien Chua ni c Giesu va mi c hoan cai e song hp vi nhan thc mi.

 

Mot so cau hoi gi y

1. Ban tam ac c g ve cau chuyen xay ra cho ong Tran Cao Vong ni toa xe ien ngam? a bao gi ban cam thay ieu xay ra tng t nh vay do nhan thc hoan toan mi ve c tin?

2. Ban tam ac c g ve: Dung nhan Ngai choi loi nh mat tri (c.2)? Hai ong Mose va Elia am ao (c.3)? ay la Con yeu dau cua Ta hay vang nghe li Ngi (c.5)?

 


Back to Home Page