Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 17 thang 02 nam 2002

Chua Nhat 1 Mua Chay Nam A

 

oc Tin Mng Mt 4,1-11

1 Bay gi c Giesu c Than Kh dan vao hoang a, e chu quy cam do. 2 Ngi an chay rong ra bon mi em ngay, va sau o, Ngi thay oi. 3 Bay gi ten cam do en gan Ngi va noi: Neu ong la Con Thien Chua, th truyen cho nhng hon a nay hoa banh i! 4 Nhng Ngi ap: a co li chep rang: Ngi ta song khong ch nh cm banh, ma con nh moi li do mieng Thien Chua phan ra.

5 Sau o, quy em Ngi en thanh thanh, va at Ngi tren noc en th, 6 roi noi vi Ngi: Neu ong la Con Thien Chua, th gieo mnh xuong i! V a co li chep rang: Thien Chua se truyen cho thien s lo cho ban, va thien s se tay tay nang, cho ban khoi vap chan vao a. 7 c Giesu ap: Nhng cung a co li chep rang: Ngi ch th thach c Chua la Thien Chua cua ngi.

8 Quy lai em Ngi len mot ngon nui rat cao, va ch cho Ngi thay tat ca cac nc the gian, va vinh hoa li loc cua cac nc ay, 9 va bao rang: Toi se cho ong tat ca nhng th o, neu ong sap mnh bai lay toi. 10 c Giesu lien noi: Xatan kia, xeo i! V a co li chep rang: Ngi phai bai lay Thien Chua la c Chua cua ngi, va phai th phng mot mnh Ngi ma thoi.

11 The roi quy bo Ngi ma i, va ka cac s than tien en hau ha Ngi.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Toi sinh ra e song cho nhng g cao qu hn

Phong Cat T Kha (Paul Kostka) va Thanh Cat T Kha (Stanislaus Kostka) la hai anh em ruot.  Hai anh em ch cach nhau mot tuoi: anh sinh 1549, em 1550.  The la cong tc Giang Cat T Kha (John Kostka) c bao am co con trai noi dong.  Hai ong ba lay nhau nam 1548.  Ong va la ngh s, va la co van trieu nh Ba Lan.

the ky 16 thi phong kien tai Ba Lan, he co dong mau qu toc la co quyen va co tien, e song sung sng trong nhung lua.  Thanh Cat T Kha la em, ln len nh bong sen gan bun ma van khong hoi tanh mui bun, nen c bo me goi la thien than ngay t hoi con nho.  Gia bau kh phong tung cua nhng ba tiec c to chc qua thng xuyen tai lau ai ong Kinh (Rostkov) cua gia nh, Thanh Cat T Kha nang t nhu: Toi sinh ra e song cho nhng g cao qu hn.  Sau nay, khi ngi ta e cao dong mau cong tc cua anh, phan ng t nhien cua anh la the gian nay moi s eu nho be ca.

Phai chang boi canh giau sang cua dong ho Cat T Kha van thap tung hai anh em ruot nay khi ho c gi i hoc Vienna?  Khi ay anh 15 tuoi, em 14.  Ho luon co hai ngi theo hau, nhat la co bac s y khoa Bui Linh Ky (Bilinski) tre trung, cham lo cho hai anh em ve giao duc va sc khoe.

S d hai anh em c gi i hoc thanh pho Vienna cua Ao Quoc, la v gia nh at tn nhiem vao nen giao duc co uy tn cua cac cha Dong Ten tai o, noi tieng nhat trong vung la v giam tnh Phero Khang Ninh (Peter Kanis).  Hai anh em noi tru tai c s Dong Ten c 8 thang th c s ay b nha vua mi len ngoi oi lai, nen hai anh em cung vi oan ngi tuy tung sang tro nha mot ngh s Tin Lanh chong Cong Giao ra mat, ten la Kimberker.

Chnh ni nha tro nay s khac biet gia hai anh em tr nen ro net va cang thang.  Em tiep tuc song nep song ao c nh 8 thang trc: d thanh le moi ngay, chu le moi tuan, tap khieu vu toi thieu theo thoi quen cua bac cong t, chang a nhau nhet, ngc lai tm th gi va ni thanh vang e cau nguyen.  Con anh la Phong Cat T Kha cung vi cac ban qu toc, chu trng song nh ai ve an mac, khieu vu, tiec tung, i coi hat. The la t t em tr nen oi tng cua lm nguyt, che bai, nhao ci, oi vi anh ruot va chung ban.  Khong at c muc tieu la chinh phuc em, Phong Cat T Kha sau tr nen tan nhan oi vi em. Nhng Chua an bai a bien s tan nhan o tr nen c hoi e em gia nhap Dong Chua Giesu, o la ieu em hang c ao t lau roi.

So la hom o, Phong Cat T Kha tc gian en noi quat mang em: May cut i au th cut cho ranh mat tao! The la sang sm ngay 17 thang 8, 1567, em i d thanh le nh bnh thng. Sau o thay v i d lp hoc, Thanh Cat T Kha a cai trang nh cau be thon que va len ng cuoc bo theo mot cuoc hanh trnh dai: 650 cay so t Vienna en Hoang Bng (Augsburg); 40 cay so na t Hoang Bng en inh Giang (Dilligen) ni Thanh Cat T Kha c cha giam tnh Khang Ninh (Phero Kanis) nhan lam ng sinh Dong Ten; ke o, anh con phai i bo 1,200 cay so na e c an toan nhan vao tap vien thanh Anre tai Roma: o la ngay 28 thang 10, 1567.

the gian nay moi s eu be nho

Trc khi tron khoi nha tro, Thanh Cat T Kha a ngoi viet th cho bo va ngi anh ruot cua mnh nhng li tam huyet sau ay:

Knh tha bo va anh Phong (Phaolo)

a con cua bo va em cua anh Phong, thc s ch co mot y hng duy nhat e len i, o la rut lui khoi the gian hau ap lai tieng Chua a goi va a ra lenh cho con vao Dong Chua Giesu. Con thc khong co mot y hng nao khac ngoai y hng o.

Neu bo va anh thc tnh thng con th xin ng len an con. Con dam chac mot ngay nao o bo va anh se sung sng ve cuoc ra i cua con c thanh s.

Khi nhng dong ch tren ay ti tay ong ngh s va co van trieu nh Giang Cat T Kha tai Ba Lan, ong lien noi cn thnh no. Th ong viet ap lai, en tay cha giam tap, c tom lai trong ba iem quyet liet nh sau:

Th nhat, ong nang li qu trach con a lam o danh gia nh Cat T Kha, v a an van nh ngi i an xin tren ng i c Quoc va Italia.

Th hai, ong e doa se sai ngi i tom co con ong giong ve Ba Lan, ni con ong se b xieng xch chan tay va ngoi tu suot i, khong con c gap g ban be va me cha.

Th ba, tot nhat con ong nen lam ieu khon ngoan la tr ve vi gia nh ngay; neu khong, se b bat giai ve Ba Lan bang vu lc.

Qua that, ong Giang Cat T Kha a thc hien ung li ong noi trong th, la sai con ca i loi co con th ve Ba Lan. Vay cuoi thang 8, Phong Cat T Kha xuat hien tai Roma vi ay u vo trang va quyen lc e Dong Ten ay phai lo s.  Phai oan do cong t Phong Cat T Kha dan au dng lai trc ca tap vien thanh Anre cua Dong Ten vi li yeu cau: Toi la anh cua Thanh Cat T Kha, yeu cau thay hay dan em toi ra ay ngay lap tc!

Thay gac cong le phep mi qu khach vao phong khach e thay mi cha giam tap ra tiep. Cha Giulio Phan Dng (Frazio) lch s noi vi cong t trng phai oan rang:

Tha ngai, ngi em ruot cua ngai la Thanh Cat T Kha qua i nay a c bon tuan. The la ong anh c c a ra tham mo em mnh. Chnh khi qu trc nam mo cua em, Phong Cat T Kha nghiem c n bien oi la thng. Anh khoc st mt nh mot a tre, trc s chng kien cua cha Phan Dng giam tap.

La hn na la nhng ieu xay ra sau o. T ngay o cho ti khi chet, Phong Cat T Kha song mot i gng mau khac han xa. Chnh anh ke lai nhng ieu anh nghe c ve danh thm tieng tot em anh a e lai tai Roma, khien bo anh cung ra mem long. t lau sau o, ong ngh s Giang Cat T Kha qua i cung vi ngi con th ba tat th sau ong mot tuan.

Phong Cat T Kha mot mnh vi me tai lau ai ong Kinh cua gia nh. Khi ba qua i ong song i co tch trong cau nguyen va hy sinh ham mnh dang cung tai san cho cac viec thien. Ti tuoi 56, ong xin vao Dong Ten khong v cong nghiep rieng ban than nhng v la anh ruot cua Thanh Cat T Kha. Li thnh cau cua ong a c chap thuan. Nhng thi gian ong ve nha sap xep moi viec e vao Dong Ten, ong a qua i ngay 13 thang 11, 1607. o chnh la ngay Dong Ten nhan lam ngay knh thanh Thanh Cat T Kha e ghi nh cuoc tr lai cua anh nh gng sang cua em a c phong chan phc nam 1604 va sau nay c ton phong hien thanh nam 1726.

Li Chua la ngon en soi cho con bc

Co the noi suot mi tam nam tuoi i, cau thanh nien Thanh Cat T Kha luon phai vat lon vi kho khan th thach e thc s la mnh, vt khoi tam nhn cua gia nh, vt khoi nhng rang buoc cua xa hoi qu toc, nham ti nhng ieu cao qu hn. Khong rieng Thanh Cat T Kha, moi Kito hu eu c moi goi tham gia cuoc chien chong lai moi cam do va th thach di s lanh ao cua c Giesu (Mt 4,1-11)

Nhng th thach c Giesu a vt thang cho thay Ngai la ai di danh xng ang c Xc Dau Tan Phong va la con Thien Chua. Boi canh la sa mac va thi gian chu th thach gi nh t-ra-en trong 40 nam ni sa mac. Ni sa mac, dan t-ra-en a chu th thach va a sa nga v yeu uoi; nay c Giesu chu th thach va a toan thang. Sau 40 ngay chay tnh, Ngai cam thay oi. o la luc qu cam do Ngai dung phu phep e bien a thanh banh ma an. Ngai lien trng Li Thien Chua cho biet loai ngi can c nuoi song bang Li Thien Chua (c 4) ch khong ch bang cm banh ma thoi. Khi qu a c Giesu len nh cao cua tng luy en Th, roi cam do Ngai nhay xuong v a co Thien Chua nang; Ngai trch Li Thien Chua (c 7) e thang ke cam do. Qu con at c Giesu trc ba vinh hoa phu quy va cam do Ngai bai lay han e hng thu. Nhng Ngai cung trch Li Thien Chua oi ngi ta phai bai lay mot mnh Thien Chua ma thoi (c 10)

 

Mot so cau hoi gi y

1. Ban tam ac c g ve gng thanh tre Thanh Cat T Kha noi: Toi c sinh ra e song cho nhng g cao qu hn? Tren i nay moi s eu be mon?

2. Ban hieu the nao ve Li Chua day: Loai ngi can c nuoi song bang Li Thien Chua, ch khong ch bang cm banh ma thoi? Ngi ch th thach Thien Chua? Can phai ton th mot mnh Thien Chua ma thoi?

 


Back to Home Page