Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 10 thang 02 nam 2002

Chua Nhat Thng Nien 5 Nam A

 

oc Tin Mng Mt 5,13-16

13 Khi ay c Giesu len tieng day ho rang: "Chnh anh em la muoi cho i. Nhng muoi ma nhat i, th lay g muoi no cho man lai? No a thanh vo dung, th ch con viec quang ra ngoai cho ngi ta cha ap thoi.

14 "Chnh anh em la anh sang cho tran gian. Mot thanh xay tren nui khong tai nao che giau c. 15 Cung chang co ai thap en len roi lay thung up lai, nhng at tren e, va no soi sang cho moi ngi trong nha. 16 Cung vay, anh sang cua anh em phai chieu giai trc mat thien ha, e ho thay nhng cong viec tot ep anh em lam, ma ton vinh Cha cua anh em, ang ng tren tri.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Anh em la Anh Sang soi cho tran gian

Phong trao chia se i song Tin Mng bat au anh hng ti buon lang. Sau hai tuan hoc ve cau nguyen va chia se Tin Mng, mot em dan toc C Ho nhan ra anh sang, nen a viet nh sau cho ngi ti day lp o: Anh ch em chung con tuy co anh sang ma chung con lai khong nhan biet. Chung con ch la ngi mu ve Tin Mng. Cuoc song cua chung con ch la bong toi. Chua biet chung con la ke co toi nen mi sai thay mang Tin Mng en cho chung con.

Mot cach bat ng, em dan toc C Ho nay a ung ti e tai ln la Anh sang va bong toi. Chnh c Giesu t xng la anh sang the gian (Ga 9,5). Ngai con khang nh rang cac moan e Ngai phai tr nen anh sang soi cho tran gian. Can phai hieu li Chua day the nao cho chnh xac? Nhat la hieu e a ra thc thi.

Mot thanh xay tren Nui khong tai nao che giau c

Thien Chua sang tao anh sang:  - Anh sang khong phai t nhien ma co. Chnh Thien Chua a dng nen anh sang va moi s khac. Sach Sang The mo ta cho thay khi at con trong rong, cha co hnh dang va bong toi con bao trum vc tham, th Thien Chua phan: phai co anh sang! Lien co anh sang. Bong toi va anh sang ke tiep nhau, ca hai eu trong mot hoan canh v c tao dng do cung mot ang Thien Chua (Is 45,7; Am 4,13 LXX). Do o thanh vnh gia ho hao:

Tri xanh tng thuat vinh quang Thien Chua,

khong trung loan bao viec tay Ngi lam.

Ngay qua mach bao cho ngay ti,

em nay ke lai vi em kia (Tv 18A, 2-3).

Cho nen khong co cho danh cho cac than mat tri, mat trang va cac v sao, dau ngi ta co the noi en anh sang va bong toi nh nhng bieu tng.

c Kito la anh sang soi cho tran gian:  - Khi c Giesu bat au rao giang tai Galile, Tin Mng Mattheu (4,16) cho biet li sam trong sach Isaia 9,1 a c ng nghiem.

Chnh ngang qua li noi va viec lam, c Giesu t mac khai la anh sang soi cho the gii. Khi Ngi lam cho ngi mu c thay nh trong Tin Mng Gioan, Ngi tuyen bo rat ro ve mnh rang: Bao lau toi con tran gian, toi la Anh Sang soi cho tran gian (9,5). Ngi con noi: Ai theo toi se khong bc i trong tam toi nhng se co anh sang ban s song (8,12). ieu quan trong la at niem tin vao Ngi Toi chnh la Anh Sang en trong tran gian e ai tin vao toi khong bc i trong tam toi. (12,46).

Khi c Kito chieu giai anh sang e ngi ta thay th hanh vi ay phat xuat t ban than Ngi vi t cach la Li cua Thien Chua, la s song va anh sang soi cho loai ngi, la Anh Sang ch thc soi cho moi ngi en trong the gian (1,4.9). Do o xay ra man bi kch la co cuoc oi au gia anh sang va bong toi: Anh sang bng len gia tam toi (1,4), va xay ra vu the gii xau xa ra sc bop nghet anh sang. Ly do v co nhng con ngi a thch bong toi hn anh sang, nen ho eo uoi cong viec xau xa cua ho (3,19). Tai ba tiec ly, khi Giua bo ban an e i lo chuyen nop Thay mnh, tac gia Gioan ghi nhan Khi ay tri a toi (19,30). Roi khi c Giesu b bat, Ngi tuyen bo: ay la gi cua cac ngi va quyen lc tam toi (Lc 22,53).

c Kito bien hnh:  - Suot cuoc i tran the cua c Giesu, thien tnh nh an giau ni tnh trang yeu uoi va khiem ha cua con ngi, nhng co mot trng hp Anh Sang than linh cua Ngi to lo cach ngi sang, o la trng hp Ngi bien hnh vi dung mao rc r, vi bo o choi loi nh anh sang (Mt 17,2). Tnh trang bien hnh nh vay khong con thuoc ve ieu kien t nhien cua loai ngi. Tnh trang ay bao trc tnh trang cua c Kito phuc sinh nh trong cuoc hien ra vi tong o Phaolo khi ay con la Saule (Cv 9,3; 22,6; 26,13). Chnh vi t cach la Con Thien Chua ma c Giesu rc r trong vinh quang Thien Chua (Dt 1,3). Chnh c Kito la anh sang, ni Ngi chang co tam toi (1Ga 1,5). Tat ca nhng g la anh sang eu phat xuat do c Kito, ke t khi anh sang the ly c tao dng (x.Ga 1,4) cho ti khi tam hon ta c chieu sang do anh sang c Kito (2Co 4,6). Ngc lai, tat ca nhng g xa la vi anh sang c Kito eu thuoc ve tam toi cua em en, tam toi cua am phu, tam toi cua noi chet, va tam toi cua Satan qu than.

Con Cai cua Anh sang:  - c Kito la Con Thien Chua lam ngi, bieu lo anh sang than linh, nham oi tng la chnh chung ta, nhng ke tin vao Ngi. Do o, Ngi noi vi chung ta trong Tin Mng hom nay la: Chnh anh em la anh sang cho tran gian (c.14).

Net oi chieu gia anh sang va bong toi dien ra khong phai ch bnh dien suy t sieu hnh nhng bnh dien luan ly. Anh sang mang lai pham chat thuoc ve ieu thien hao va c cong bang, o la lanh vc cua Thien Chua va cua c Kito. Ngc lai, bong toi thuoc ve s ac va s nghch ao, mac dau trong y o la ao Satan co the oi lot thien than anh sang. Mot ang s cong chnh khong the lien ket vi s bat chnh va anh sang khong the dung hoa vi bong toi (x.2Co 6,14) nhng Satan van co the nep di bong thien than anh sang (x.2Co 11,14), e hanh ong.

Loai ngi chung ta c at gia chon la s thien va s ac. Chon s ac ta tr nen con cai cua tam toi. Ngc lai, chon s thien, ta tr nen con cai cua Thien Chua, ang la hien than cua Anh sang. Di cai nhn cua c Giesu, loai ngi chia ra mot ben la con cai cua the gian nay ben kia la con cai cua anh sang (Lc 16,8). Ban an cuoi cung se da vao viec ngi ta co chon la c Kito la Anh sang chang: Anh sang a en the gian, nhng ngi ta a chuong bong toi hn anh sang, v cac viec ho lam eu xau xa. Qua that ai lam ieu ac th ghet anh sang va khong en cung anh sang, e cac viec ho lam khoi b che trach. Nhng ke song theo s that, th en cung anh sang, e thien ha thay ro cac viec cua ngi ay a c thc hien trong Thien Chua (Ga 3,19-21).

Bc ra khoi vung u toi

Vt khoi tam toi, bc vao anh sang:  - Moi ngi khoc chao i gia tam toi. Nhng Thien Chua a goi cac tn hu ra khoi mien u toi ma bc vao ni ay anh sang dieu huyen (1P 2,9). Ngai keo ta ra khoi quyen lc tam toi, cho ta hng phan gia nghiep cung ch thanh trong vng quoc cua Con Ngai, tran ngap anh sang (x.Col 1,12).

Xa kia anh em la bong toi, nhng bay gi trong Chua, anh em lai la anh sang. Vay anh em hay an nh con cai anh sang, ma anh sang em lai tat ca nhng g la lng thien, cong chnh va chan that. (Ep 5,8-10).

Qua that, li c Giesu day ta trong Tin Mng hom nay het sc cu the. Trc het, Thien Chua oi mot s hoan cai ni hu the ta: Chnh anh em la anh sang cho tran gian (c.14). S hoan cai ay, nhng ngi xung quanh ta phai thay c: Mot thanh xay tren nui khong tai nao che giau c (c.14). Chua khong cho phep ta lay ly do khiem nhng e che giau anh sang ta nhan c t c Kito, ang en e soi sang moi ngi tran the: Chang ai thap en roi e ben di cai thung (c.15). Hay nham muc ch toi hau cua i ta cung la muc ch cua moi ngi va moi viec c thc hien: o la e ton vinh Cha cua anh em, ang ng tren tri (c.16). He ai nham muc ch o va song trung thc vi muc ch o, ta c giai thoat khoi tam toi va tr nen anh sang soi cho the gian nay.

*

*          *

Trong Tin Mng hom nay, c Giesu con day cac moan e: Chnh anh em la muoi cho i. (c.13).

Muoi la o gia v va cung la phng tien e duy tr cua an khoi h thoi (Ga 6,6). pha tay b ho Galile ngi ta chuyen s dung muoi e p ca. Tai khuon vien en th Gierusalem co ca mot kho d tr muoi e ap ng nhu cau rac muoi tren cac vat hien te (Lv 2,13; Ed 43,24).

Trong Tan c, muoi la hnh anh cua s khon ngoan va s tinh rong ve luan ly. o la ieu c Giesu ch i ni ngi mon e (c.13).

Trong Mc 9,50 c Giesu cung day cac mon e khi noi: Muoi la cai g tot. Nhng muoi ma het man, th anh em se lay g p cho man lai? Anh em hay gi muoi trong long anh em va song hoa thuan vi nhau. ay muoi co the c ke nh s hy sinh va t bo mnh e duy tr i song hoa thuan thng yeu nhau (x.Lc 14,34tt).

 

Mot so cau hoi gi y

1. He ta nham muc ch toi hau i ta, la ton vinh Thien Chua, ta trong anh sang. Ban ngh ieu o co the thc hien c chang?

2. Mot thanh xay tren nui khong tai nao che giau c. Ban co the ke ra mot vai v thanh lam gng sang nh the nao vi nhng ngi chung quanh.

3. Chua Giesu con day ta rang Chnh anh em la muoi cho i (c.13). Trong Hoi Thanh hien nay, ban co thay dau chng nao to ra Hoi Thanh la muoi p tran gian nay chang?

 


Back to Home Page