Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 06 thang 01 nam 2002

Chua Nhat Le Chua Hien Linh Nam A

 

oc Tin Mng Mt 2,1-12

1 Khi c Giesu ra i tai Belem, mien Giue, thi vua Heroe tr v, co may nha chiem tinh t phng ong en Gierusalem, 2 va hoi: "c Vua dan Dothai mi sinh, hien au? Chung toi a thay v sao cua Ngi xuat hien ben phng ong, nen chung toi en bai lay Ngi." 3 Nghe tin ay, vua Heroe boi roi, va ca thanh Gierusalem cung xon xao. 4 Nha vua lien trieu tap tat ca cac thng te, cac kinh s trong dan lai, va hoi cho biet ang Kito phai sinh ra au. 5 Ho tra li: "Tai Belem, mien Giue, v trong sach ngon s, co chep rang: 6 Phan ngi, hi Be-lem, mien at Giu-a, ngi au phai la thanh nho nhat cua Giu-a, v ngi la ni v lanh tu chan dat t-ra-en dan Ta se ra i".

7 Bay gi vua Heroe b mat vi cac nha chiem tinh en, hoi can ke ve ngay gi ngoi sao a xuat hien. 8 Roi vua phai cac v ay i Belem va dan rang: "Xin quy ngai i do hoi tng tan ve Hai Nhi, va khi a tm thay, xin bao lai cho toi, e toi cung en bai lay Ngi." 9 Nghe nha vua noi the, ho ra i. Bay gi ngoi sao ho a thay phng ong, lai dan ng cho ho en tan ni Hai Nhi , mi dng lai. 10 Trong thay ngoi sao, ho mng r vo cung. 11 Ho vao nha, thay Hai Nhi vi than mau la ba Maria, lien sap mnh bai lay Ngi, roi m bao trap, lay vang, nhu hng va moc dc ma dang tien. 12 Sau o, ho c bao mong la ng tr lai gap vua Heroe na, nen a i loi khac ma ve x mnh.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Mot khi c ging cao len...

c Giesu, vua dan Do thai c nhng ngi ngoai ao t xa tm en bai lay trong khi chnh vua Heroe lai tm cach thu tieu. Ong va ca thanh Gierusalem soi ong do tin ve ong vua cua ngi Do thai mi sinh ra. Nhng nha thong thai cua thu o tra cu Kinh Thanh va biet ro ni ong vua nay chao i, nhng ho chang he nhuc nhch tm en, dau ch e thoa man tnh to mo. o la tom tat ban bi kch tam iem cua Tin Mng Mattheu: c Giesu b ngi ong hng t khc va tay chay. Ho t choi on nhan Nc Thien Chua nh c Giesu gii thieu , chu yeu v Nc o c m rong cho ca dan ngoai gia nhap.

Qua that, Nc Thien Chua ma c Giesu en thiet lap vt han tam nhn va hy vong cua dan Do thai. Ho van ngh rang ngi ngoai ao neu muon gia nhap Nc Thien Chua cung c nhng phai gi ao nh ngi Do thai va phai th phng Chua tai Gierusalem, ch khong th phng Chua ni nao khac.

S kien c Giesu sinh ra tai Belem (c.1) a c lch s minh chng. Rieng bai Tin Mng hom nay cho phep ta nh v cuoc sinh ra ay xay ra trc khi vua Heroe Ca bang ha nam 4 trc cong nguyen (le ra c Giesu sinh ra vao nam 1 cong nguyen mi ung, nhng a xay ra mot s tnh lam ti t la bon nam.)

Tin Mng Mattheu neu cau hoi quan trong: Vua cua ngi Do Thai mi sinh ra au?  Cung cau hoi ay c at lai trc toa an tong tran Philato (Ga 18,33-37) ni c Giesu khang nh Nc toi khong thuoc ve the gian nay (c.36). o la ieu cac thng te t khc cach quyet liet khi ap: Chung toi khong co vua nao ca, ngoai Xedare (Ga 19,15). Nhng Philato con quyet liet hn khi cho treo tren thap gia c Giesu, tam bang viet bang tieng Hipri, La tinh va Hy lap, e ai qua lai cung oc c noi dung la Giesu Nadaret, Vua dan Do Thai (cc.19-20).

Nhng bang INRI cua Philato chang phai la li tuyen tn. o la li buoc toi cho thay ly do tai sao c Giesu chu ong inh tren thap t.

Trong ca thanh Gierusalem duy mot mnh Heroe quan tam ve con tre mi sinh tai Belem, nhng s quan tam ay lai la ly do cho cuoc chay t nan Ai cap cua Thanh Gia That c Giesu, Me Maria va thanh Giuse (Mt 2,13-15). o cung la ly do cua cuoc tan sat kinh hoang tat ca cac tre em t hai tuoi tr xuong, tai Belem va vung phu can.

Trong boi canh o cua Tin Mng, ta thay xuat hien nhng con ngi b nhiem t phng ong (Mt 2,1). Ho la ai? o la nhng nha ao s t Ba T hoac mot nc nao khac ben phng ong. Tin Mng Mattheu khong xac nh ho la nhng ong vua, cung khong neu so ngi cua phai oan.

ieu quan trong la ho chang phai la ngi Do Thai ma lai biet c nguon tin mat ma trieu nh vua Heroe khong biet. Tin ay tat ca gii lanh ao va tr thc cua toan dan hop lai e nghien cu mi co the tra li c cho nha vua (cc.3-6). Hau qua la cuoc t nan cua thanh gia va cuoc tan sat da man cac thanh anh hai tai Belem nh a noi tren. Tat ca ch v nha vua s mat ngai vang.

Nh c ch dan ch xac hng ti Belem, nhng con ngi b nhiem kia lai len ng.  Va la lung cach nhng ngi ay c dan ti Belem cung b nhiem, bi le ngoi sao ho thay phng ong lai xuat hien. ieu c am ch la s hien hu cua anh sao dan a ho. Anh sao ay a tat lm i khi ho i tm ch dan ni nhng nha thong thai va quyen the tai Gierusalem. Gia nh ho khong dng lai Gierusalem, anh sao a dan a ho ti ch lau roi. Nhng ch dan cua Kinh Thanh t no van co gia tr. No noi ket bien co ong vua chao i tai Belem vi toan bo lch s cu o c vien man ni c Giesu.

Le vat dang tien Hai Nhi la nhng san pham quy t Arabia. Cac ao s phu phuc trc Hai Nhi Giesu vi nhng le vat o, cho thay ng nghiem li loan bao (Tv 72) ve v vng quan cu tinh trong tng lai, chnh la c Giesu. Ngon s Isaia cung a loan bao rang cac dan nc se mang le vat t Arabia la vang, nhu hng, en lam vang len nhng li chuc tung Giave. (x.Is 60,6).

Khoi mat at

Vay bai Tin Mng Mattheu khong nhng cho thay c Giesu la ong vua Mesia, thuoc dong toc avt (c.2) ma con cho thay dan ngoai tuon en bai lay Ngi. ieu o khac vi Tin Mng Luca (chng 2) ni ch thay co ngi Do thai la cac muc ong cua Belem ti knh chao Hai Nhi mi sinh ra. S xuat hien cua cac ao s phng ong (Mt 2,1) loan bao ve ieu se xay ra khi c Giesu con sinh thi, nhng nhat la sau o ni Giao Hoi s khai va sau nay. Ngi Do thai se dng dng hoac thu ch vi c Giesu, trong khi dan ngoai ong ao se on nhan Tin Mng Ngi cong bo ve Nc Thien Chua.

Khi con sinh thi, c Giesu a co nhng ngi Hy lap khong phai goc Do thai tm en vi Ngi (Ga 12,20). o la c hoi e Ngi tien bao mot khi c ging cao len khoi mat at, toi se keo moi ngi len vi toi (Ga 12,32). c Giesu co y am ch ve noi chet cua Ngi tren thap gia (x.Ga 12,33). Noi chet ay la dau ch cua tnh yeu cao ca v khong co tnh yeu nao cao ca hn tnh yeu cua ngi a hy sinh tnh mang v ban hu cua mnh (Ga 15,13). o la tnh yeu co sc manh vo song e loi keo moi ngi ve cung ch nh c Giesu Kito: Thien Chua yeu the gian en noi a ban Con Mot, e ai tin vao Con cua Ngi th khoi phai chet, nhng c song muon i (Ga 3,16).

Tin vao c Giesu la at mnh e cho tnh yeu cao ca cua Ngai dan a. Nh xa cac nha ao s a e cho anh sao t tri cao dan ng, th nay muon dan cung can e cho tnh yeu xa ky cua c Giesu cuon hut vao Nc cua Thien Chua. Chnh Ngai lanh ao ho bang con ng thap gia a ti vinh quang. o la ieu a c loan bao tai Belem vi cuoc chay t nan sang Ai cap, nhat la c noi ro hn na khi nhng ngi Hy lap khong phai goc Do thai ngo y muon c gap c Giesu. o la luc Ngai tuyen bo: a en gi Con Ngi c ton vinh! That, Thay bao that anh em, neu hat lua gieo va long at khong chet i, th no van tr troi mot mnh; con neu no chet i, no mi sinh c nhieu hat khac (Ga 12,23-24).

Toi se keo moi ngi len vi Toi (Ga 12,33)

Chnh t noi chet t nguyen cua c Giesu tren thap gia, nen mi co Phuc Sinh va co le Chua Thanh Than Hien Xuong vi khoang ba ngan ngi chu phep ra nh on nhan Li Tin Mng c cong bo do tong o Phero.

Sau hai mi the ky, le Hien Xuong 1998 c to chc tai Roma cuoi thang 5/1998 do v ke nhiem th 263 cua thanh Phero. Lan nay rieng ngi Cong giao a co ca ty ngi tin vao c Kito. Le Hien Xuong 1998 c to chc do y muon cua c Gioan Phaolo II e quy tu nhng phong trao va nhng cong oan cua Giao hoi khap ni tren the gii. Con so cua cac tap the va noi co mat la 56 vi 280,000 thanh vien ai bieu. Moi tap the la mot bo uoc rc sang cua ac sung qua o Chua Thanh Linh ang cuon hut hang trieu ngi muon nc dan than ap lai tnh yeu cua ang hy sinh mang song mnh v ban hu. Sau ay la mot so Phong Trao a co mat trong le Hien Xuong 1998:

Phong Trao Tan Tong (Neocatechumenal Way) c Giao Hoi nhn nhan nam 1990, hoat ong tai 150 quoc gia vi 15,000 cong oan trong 800 giao phan tai 5,000 giao x, gop phan m 35 chung vien e ao tao cac tha sai truyen giao.

Phong Trao Hoi Hoc Kito giao Cursillo vi 4 trieu thanh vien tren the gii.
            Phong Trao Con Tau c Tin va Anh Sang (L'Arche) gom 105 cong oan tai 25 quoc gia, la c s tnh thng bao ve pham gia cua nhng ngi tan tat va benh tam than. Tai An o va Trung ong ngi Kito hu chung song vi anh em Hoi giao va An giao.

Phong Trao To Am Focolare gom 2 trieu thanh vien nhng cap o khac nhau va nhieu trieu cam tnh vien, chu trng tr nen tnh yeu e chieu toa tnh yeu.

Mot so cau hoi gi y

1. Ban ngh g ve s kien dan ngoai tm en bai lay c Giesu sinh tai Belem, trong khi dan Do thai ong hng cua Ngai lai to thai o dng dng hoac thu ch? S kien ay con keo dai chang? No co la can tr cho c tin cua ban oi vi c Giesu chang?

2. Nhng hay coi ngoi sao a dan ng cho cac ao s ti tan ni c Giesu sinh ra. Chnh ban nghiem thay ban c Chua Thanh Linh dan ng nh the nao e nhan ra c Giesu la ang cu ban khoi canh diet vong?

3. Ban ngh g ve li c Giesu tuyen bo: Khi nao c ging cao len khoi mat at, toi se keo moi ngi len vi toi Ga 12,33)?

 


Back to Home Page