ang Thanh Gia

Th Sau Tuan Thanh 19 thang 4 nam 2019

tai H Trng Coloseo, Roma

do c Thanh Cha Phanxico chu s

Bien Soan: N tu Eugenia Bonetti

Ban Dch Viet Ng: Ban Viet ng Vatican News

 

Bai Suy Niem ang Thanh Gia tai h trng Coloseo, 19 thang 4 nam 2019.

Ban Viet ng Vatican News chuyen dch Viet ng


Buoi ngam ang Thanh Gia tai Colosseo vao toi th Sau Tuan Thanh nam 2018.


Roma (Vat. 18-04-2019) - Trong boi canh cua nan buon ngi ang lan tran, c Thanh Cha Phanxico a uy thac cho s Eugenia Bonetti, mot n tu chuyen phuc vu trong lanh vc chong lai te nan nay, soan bai suy niem cho buoi ngam ang Thanh Gia tai Colosseo nam 2019. Bai suy niem cua s Eugenia Bonetti se chu trong en nhng au kho cua rat nhieu ngi la nan nhan cua nan buon ngi.

Tiep noi truyen thong cua cac v Giao Hoang tien nhiem, vao luc 9 gi toi th sau Tuan Thanh, 19 thang 4 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico se chu s buoi i ang Thanh Gia trong the tai Hy trng Colosseo Roma, ni a co nhieu tn hu Kito chu kho hnh v c tin.

Cac bai suy niem ang thanh gia nam 2019 c c Thanh Cha uy thac cho N tu Eugenia Bonetti, 80 tuoi (1939) thuoc dong Tha sai c Me An Ui, chu tch Hiep hoi "Slaves no more", khong la no le na, mot to chc dan than chong nan buon ngi. Ch Bonetti tng la tha sai tai Kenya ben Phi chau trong 24 nam tri, roi tr ve Roma hoat ong trong nhieu s vu khac, roi tai Hiep hoi cac Be tren thng cap cac dong n Italia, ac biet dan than trong cac hoat ong cu giup cac nan nhan cua nan buon ngi. Hoi thang 9 nam 2013, khi gap c Thanh Cha Phanxico, Ch xin ngai thiet lap Ngay the gii suy t va cau nguyen chong nan buon ngi, c hanh vao ngay 8 thang 2 moi nam.

 

Dan nhap

40 ngay a troi qua t khi chung ta chu xc tro va bat au hanh trnh mua chay. Hom nay chung ta cam nghiem lai nhng gi cuoi cung trong cuoc song tran the cua Chua Giesu, cho en khi Ngai b treo tren thap gia va thot len "Moi s a hoan tat". Tu tap tai ay, ni ma hang ngan ngi trong qua kh a chu chet v trung thanh vi Chua Kito, gi ay chung ta hay i lai "con ng kho gia" cung vi tat ca nhng ngi ngheo, ngi b gat ra ngoai xa hoi va nhng "ngi b ong inh mi" trong lch s ngay nay, nan nhan s khep kn cua chung ta, cua quyen lc va nhng luat le, cua s mu quang va ch ky, nhng nhat la nan nhan con tim trai a cua chung ta v dng dng lanh am. ay la mot th benh ma ca chung ta, cac Kito hu, cung b. c g Thap Gia cua Chua Kito, dung cu chet choc nhng cung la dung cu mang lai cuoc song mi, noi lien trong vong tay gia tri va at, nam va bac, ong va tay, soi sang lng tam cua cac cong dan, lng tam cua Giao Hoi, cac nha lap phap va tat ca nhng ngi xng mnh la mon e Chua Kito, e Tin Mng cu o i ti vi tat ca moi ngi.

 

Chang th I: Chua Giesu b ket an t hnh

Trch Phuc Am theo thanh Matheu (Mt 7,21)

"Khong phai bat c ai tha vi Thay: "Lay Chua, Lay Chua!" la c vao Nc Tri, nhng ch ai thi hanh Thanh Y Cha Thay la ang ng tren tri".

Lay Chua, co ai biet cach la mon e cua Chua cho bang c Maria Me Ngai? Me a on nhan Thanh Y Chua Cha ca trong luc en toi nhat cua i Me, va vi tam hon tan nat, Me ng canh Chua. Me a sinh ra Chua, cu mang, bong am Chua, nuoi nang Chua trong yeu thng va ong hanh vi Chua trong cuoc song tran the, Me khong the khong bc i cung con ng dan en oi Canve va chia se vi Chua gi phut bi tham va au thng nhat cua Chua va cua cuoc i Me.

Lay Chua, bao nhieu ba me ngay nay ang trai qua kinh nghiem cua Me Chua va khoc thng v so phan con cai cua ho? Bao nhieu ba me, sau khi sinh con, nay ang thay chung au kho va chet v benh tat, v thieu lng thc, nc uong, khong c cham soc sc khoe va khong c nhng c may cho cuoc song va cho tng lai? Chung con cau xin Chua cho nhng ngi ang nam gi vai tro trach nhiem, e ho lang nghe tieng keu cua ngi ngheo ang vong len ti Chua t cac ni tren trai at. Tieng keu cua tat ca nhng ngi tre, qua nhng cach thc khac nhau, ang b ket an t hnh v s dng dng do nhng chnh sach loai tr va ch ky gay ra. c g khong mot ai trong cac con cai cua Chua thieu cong an viec lam va nhng g can thiet e co cuoc song lng thien va xng ang.

Chung ta cung cau nguyen va tha: "Lay Chua, xin giup chung con thi hanh thanh y Chua:

- trong nhng luc kho khan va nan ch

- trong nhng luc au kho the ly va tinh than

- trong nhng luc en toi va co n

 

Chang th II: Chua Giesu vac thanh gia

Trch Phuc Am theo thanh Luca (Lc 9,23)

"Neu ai muon theo Thay, th hay bo mnh i, vac thap gia mnh hang ngay va theo Thay".

Lay Chua Giesu, that la de eo thap gia co hoac treo thap gia nh o trang tr tren cac bc tng cua cac nha th chnh toa ep e hoac trong cac t gia cua chung con, nhng khong de nh the khi gap va nhan ra nhng thap gia mi ngay nay: nhng ngi khong co gia c nhat nh, nhng ngi tre khong co hy vong, chang co cong an viec lam va khong co vien tng tng lai, nhng ngi di dan buoc long phai song trong cac nha toi tan ven cac thanh pho cua chung con, sau khi a ng au vi nhng au kho khon ta. Rat tiec la nhng khu trai ay, khong co an ninh, b ot chay va san bnh a cung vi giac m va nhng hy vong cua hang ngan ngi nam n b gat ra ngoai le xa hoi, b boc lot va quen lang. Va roi bao nhieu tre em b ky th v goc gac cua cac em, v mau da hoac v giai tang xa hoi! Bao nhieu ba me chu tui nhuc khi thay con cai b nhao ci va khong c nhng c may nh cac ban ong la va cung trng.

Lay Chua, chung con cam ta Chua v a neu gng cho chung con bang chnh cuoc song cua Chua ve cach thc bieu lo tnh thng chan that va vo v li oi vi tha nhan, ac biet oi vi nhng ke thu hoac oi vi nhng ngi khong giong chung con. Lay Chua Giesu, bao nhieu lan, ca chung con, trong t cach la mon e Chua, chung con a cong khai tuyen bo mnh la ngi theo Chua trong nhng luc Chua cha lanh va lam phep la, khi Chua cho am ong an no va tha th cac toi loi. Nhng khong de hieu Chua nh the khi Chua noi ve viec phuc vu va tha th, t bo va au kho. Xin giup chung con luon biet dung cuoc song chung con e phuc vu tha nhan.

Chung ta cung cau nguyen va tha: "Lay Chua, xin giup chung con hy vong":

- khi chung con cam thay b bo ri va co oc

- khi chung con kho i theo vet chan cua Chua

- khi viec phuc vu tha nhan tr nen kho khan

 

Chang th III: Chua Giesu nga xuong at lan th I

Trch sach Ngon S Isaia (Is 53,4)

S that, chnh Ngi a mang lay nhng au kho cua chung ta, a ganh chu nhng au n cua chung ta".

Lay Chua Giesu, tren con ng doc dan len oi Canve, Chua a muon cam nghiem s don mong va yeu uoi cua loai ngi. Giao Hoi ngay nay se ra sao neu khong co s hien dien va long quang ai cua bao nhieu ngi thien nguyen, nhng ngi samaritano mi cua ngan nam th ba? Trong mot em gia lanh thang gieng, tren mot con ng ngoai o Roma, 3 thieu n Phi chau, ch ln hn tuoi nien thieu mot chut, co ro sat at e si am tam than na tran trui cua ho quanh mot ong la nho. Vai thanh nien, e gin chi, khi lai xe ngang qua o, a nem nhng vat dung de chay vao ong la ay, lam cho cac thieu n b phong nang. Cung luc ay co mot trong so bao nhieu n v ngi thien nguyen tren ng pho chay en cu cac thieu n ay, a ho vao nha thng e roi on nhan ho vao mot "Ngoi nha gia nh". Bao nhieu thi gian can thiet e cac thieu n ay c lanh lan, khong nhng khoi nhng vet bong ni chi the, nhng ca nhng au kho va tui nhuc vi mot than mnh b cat xen va bien dang mai mai?

Lay Chua, chung con cam ta Chua v s hien dien cua bao nhieu ngi samaritano mi cua ngan nam th ba ngay nay van con song kinh nghiem tren ng i, vi long yeu men va cam thng, cui mnh tren bao nhieu vet thng the ly va tinh than cua nhng ngi moi em song trong s hai va kinh hoang cua em en, co n va dng dng lanh am. Lay Chua, rat tiec la nhieu lan ngay nay chung con khong biet nhan ra ai ang trong canh tung thieu, khong thay ngi b thng va tui nhuc. Nhieu khi chung con oi hoi cac quyen li cua mnh, nhng lai quen nhng quyen li cua nhng ngi ngheo va nhng ngi rot cung. Lay Chua, xin ban cho chung con n ng vo cam trc nhng tieng khoc, nhng au kho, tieng keu au thng cua ho, v qua ho chung con co the gap Chua.

Chung ta cung nhau cau nguyen va tha: "Lay Chua, xin giup chung con yeu thng":

- khi chung con dan than tr thanh nhng ngi samaritano

- khi chung con cam thay kho tha th

- khi chung con khong muon nhn thay nhng au kho cua ngi khac

 

Chang th IV: Chua Giesu gap Me Ngai

Trch Phuc Am theo thanh Luca (Lc 2,35)

"Mot li gm se am thau tam hon Ba, e nhng tam t cua nhieu ngi c to lo".

Lay Me Maria, khi Me dang Chua Hai ong Giesu vao en th theo nghi thc thanh tay, cu gia Simeon a tien bao cho Me rang mot li gm se am thau qua long Me. Gi ay la luc lap lai li tha "xin vang" cua Me, long gan bo cua Me vi thanh y Chua Cha, cho du phai thap tung Chua Con en ni hanh hnh, thay ngi b oi x nh ke gian ac, tao nen mot au kho xe long Me.

Lay Chua, xin thng xot qua nhieu cac ba me e cho cac con gai cua ho ra i, tm ve Au Chau vi hy vong giup gia nh trong canh ngheo kho cung cc, nhng roi cac thieu n ay a b nhuc nha, b khinh re va nhieu khi ca cai chet na. Nh co Tina, b giet chet da man tren ng luc mi 20 tuoi, e lai a con gai vai thang.

Lay Me Maria, trong luc nay, Me trai qua cung tham trang nh bao nhieu ba me chu au kho v con cai ra i en nhng nc khac vi hy vong tm c c may co mot tng lai tot ep hn cho ban than va gia nh, nhng ang tiec la, ho b tui nhuc, khinh re va bao hanh, dng dng, co n va tham ch ca cai chet. Xin ban cho ho sc manh va can am.

Chung ta cung nhau cau nguyen va tha: Lay Chua, xin lam cho chung con luon biet nang va an ui, va hien dien e giup :

- e an ui nhng ba me khoc thng cho so phan cua con cai ho

- e giup ngi a anh mat moi hy vong trong cuoc i

- e tr giup ngi hang ngay phai chu bao lc va khinh re

 

Chang th V: Ong Simon vac Thanh Gia Chua Giesu

Trch Th cua Thanh Phaolo gi tn hu Galata (Gal 6,2):

"Anh em hay mang ganh nang cho nhau, nh vay la anh em chu toan luat c Kito".

Lay Chua Giesu, tren ng len oi Golgotha, Chua cam thay nang ne va kho khan khi vac cay thanh gia go tho rap. Trong vo vong, Chua hy vong co c c ch giup cua mot ngi ban, cua mot ngi trong nhng mon e cua Chua, cua mot ngi trong nhng ngi ma Chua a giam bt au kho cho ho. That khong may, ch co mot ngi xa la, Simon thanh Kyrene, v bat buoc, a giup Chua. Ngay nay, au la nhng ngi thanh Kyrene mi cua thien nien ky th ba? Chung con tm ho au?

Con muon nh lai kinh nghiem cua mot nhom cac n tu vi quoc tch, nguon goc khac nhau hien dien tai Roma hn 17 nam qua. Vao moi th bay, cac n tu co mat tai mot trung tam danh cho phu n nhap c khong co giay t, thng la phu n tre, ang ch i e biet so phan cua ho, gia viec b truc xuat va kha nang c lu lai.

Chung con a thay bao nhieu au kho, nhng cung biet bao niem vui ni cac phu n nay khi ho tm gap c cac n tu en t at nc ho, noi ngon ng cua ho, lau kho nc mat cho ho, chia se nhng giay phut cau nguyen, le hoi, lam cho ho cam thay nhe bt nhng thang dai gia song sat va nhng con ng betong.

Lay Chua, chung con cau nguyen cho tat ca nhng ngi thanh Kyrene trong lch s cua chung con. e ho khong bao gi thieu mong muon on tiep Chua di nhng dien mao cua nhng ngi rot cung tren mat at nay. Xin cho ho y thc rang on tiep nhng ngi be nho cua xa hoi chung con la tiep nhan Chua. Nhng ngi Samaritano nay la nhng ngi len tieng cho nhng ngi khong co tieng noi.

Chung ta cung cau nguyen va tha: "Lay Chua, xin giup chung con mang thap gia cua chung con ":

- khi chung con met moi va chan nan

- khi chung con cam thay sc nang cua nhng yeu uoi cua chung con

- khi Chua yeu cau chung con chia se nhng au kho cua ngi khac

 

Chang th 6: Ba Veronica lau mat Chua Giesu

Trch Phuc Am theo thanh Matheu (Mt 25,40)

"Thay bao that cac ngi: moi lan cac ngi lam nh the cho mot trong nhng anh em be nho nhat cua Ta ay, la cac ngi a lam cho chnh Thay vay".

Chung ta hay ngh en nhng tre em nhieu ni tren the gii, khong the en trng, trai lai cac em b khai boc lot ni ham mo, tren cac canh ong, ni cac vung anh ca, nan nhan cua nhng ke buon ngi cho viec cay ghep cac c phan. Tren cac con ng cua chung ta, cac em b s dung b khai thac t rat nhieu ngi, trong o co ca cac Kito hu, nhng ngi a anh mat y ngha thanh thieng cua chnh mnh va cua ngi khac.

Nh mot em kia tai Roma, mot be gai vi than the om yeu, b bat gap khi ang ben canh mot chiec xe sang trong, va nhng ngi an ong ang lan lt khai thac em. Em co the ch bang tuoi con gai cua nhng ngi nayAS mat can bang nay co the tao ra bao lc nay trong cuoc song cua rat nhieu ban tre trai qua s bat cong, ngao man, dng dng cua nhng ngi ngay em tm kiem va s dung cac em, va sau o nem cac em tr lai tren nhng con ng, tiep tuc tr thanh nhng con moi cho nhng ke buon ngi tiep theo.

Lay Chua Giesu, xin hay lam cho oi mat cua chung con tr nen trong suot e chung con biet kham pha khuon mat Chua ni cac anh ch em, ac biet ni tat ca cac tre em nhieu ni tren the gii ang phai song trong canh ban cung, oi kho. Cac tre em khong co tuoi th hanh phuc, thieu giao duc, vo toi. Cac em la nhng thu tao b s dung nh nhng hang hoa t gia tr, b buon ban cho nhng vui thu. Lay Chua, chung con cau xin long trac an, t bi thng xot cua Chua cho the gii b benh nay, xin giup chung con tai kham pha ve ep cua chnh chung con va cua nhng ngi khac o la pham gia lam ngi, la thu tao giong hnh anh cua Chua

Chung ta cung cau nguyen va tha: "Lay Chua, xin giup chung con thay":

- khuon mat cua nhng tre th ang cau xin s giup

- bat cong xa hoi

- pham gia ma moi ngi mang trong mnh va b cha ap

 

Chang th 7: Chua Giesu nga xuong at lan th hai

Trch th th nhat cua Thanh Phero Tong o (1Pt 2,23):

"B nguyen rua, Ngi khong nguyen rua lai, chu au kho ma chang ngam e; nhng mot be pho thac cho ang xet x cong bnh".

Trong xa hoi cua chung ta ang song, co biet bao phu n a b ban! Xa hoi ng ai a anh mat gia tr cao quy cua s tha th, mot mon qua tuyet vi, cham soc vet thng, nen tang cho hoa bnh va s song chung gia con ngi vi nhau. Trong mot xa hoi, ni ma s tha th c xem nh mot ieu yeu uoi.

Lay Chua, Chua mi goi chung con khong dng lai be ngoai. Khong tha th bang li, nhng bang mau gng. oi vi ngi lam Chua au kho, Chua tra li: "Tai sao ngi bach hai ta? Chua biet ro cong ly thc s khong bao gi co the da tren han thu va tra thu. Xin lam cho chung con co kha nang xin va trao ban s tha th.

"Lay Cha, xin tha cho ho, v ho khong biet viec ho lam" (Lc 23,34)

Lay Chua, Chua cung cam nhan c ganh nang cua viec len an, cua s t choi, cua s bo ri, cua au kho do nhng ngi a tng gap g, lang nghe va theo Chua gay ra. Chac chan rang Chua Cha khong bo ri, Chua a tm c sc manh e on nhan y muon tha th, yeu thng va trao ban niem hy vong cho nhng ngi nh Chua ngay hom nay cung ang i tren nhng con ng cua che nhao, khinh khi, nhao bang, t bo, phan boi va co n.

Chung ta cung cau nguyen va tha: "Lay Chua, xin giup chung con trao ban niem ui an":

- cho nhng ngi cam thay b xuc pham va b lang nhuc

- cho nhng ngi cam thay b phan boi va b s nhuc

- cho nhng ngi cam thay b phan xet va b len an

 

Chang th 8: Chua Giesu gap cac phu n

Trch Phuc Am theo thanh Luca (Lc 23,28)

"Hi ch em thanh Gie-ru-sa-lem, ng khoc thng toi lam g. Co khoc th khoc cho phan mnh va cho con chau."

Tnh canh xa hoi, kinh te va chnh tr cua nhng ngi di c va nan nhan cua nan buon ngi chat van va lay ong chung ta. Chung ta can co long can am, nh c Thanh Cha Phanxico a qua quyet, to cao nan buon ngi la toi ac chong lai nhan loai. Tat ca chung ta, ac biet la Kito hu, phai ln len trong nhan thc rang tat ca chung ta eu co trach nhiem va tat ca eu co the va phai gop phan tm ra giai phap. Tat ca, ac biet la phu n chung ta, c mi goi can am. Can am e biet nhn va hanh ong, vi t cach ca nhan cung nh cong oan. Ch khi at chung s ngheo hen cua chung ta lai vi nhau, th no mi co the tr nen giau co, co kha nang thay oi loi ngh va lam du bt noi au cua nhan loai. Ngi ngheo, ngi ngoai quoc, ngi khac biet khong the b coi nh ke thu e t choi hoac anh au, nhng ung hn, nh anh ch em e chao on va giup . Nhng ieu o khong phai la van e, nhng la mot tai nguyen quy gia cho nhng thanh tr boc thep cua chung ta, ni ma s sung tuc va tieu thu khong lam du i s met moi va kho nhoc ngay cang tang.

Lay Chua, xin day chung con co cai nhn cua Chua. Cai nhn chao on va thng xot ma Chua a nhn gii han va noi s cua chung con. Xin giup chung con nhn en s khac biet ve t tng, tap quan va quan iem. Xin giup chung con nhan ra mnh trong cong ong nhan loai va tr nen ngi co vo cho nhng loi neo mi va tao bao e on nhan s khac biet, e cung nhau tao nen cong oan, gia nh, giao x va xa hoi dan s.

Chung ta cung cau nguyen va tha: "Xin giup chung con chia se noi au cua ngi khac":

- vi nhng ai au kho v mat i ngi than yeu

- vi nhng ai kho khan hn trong viec xin giup va an ui

- vi nhng ai chu lam dung va bao lc

 

Chang th 9: Chua Giesu nga xuong at lan th ba

Trch sach Ngon s Isaia (Is 53,7)

"B ngc ai, ngi cam chu nhuc, chang m mieng keu ca; nh chien b em i lam tht".

Chua Giesu, lan th ba a nga xuong, kiet sc va nhuc nha, di sc nang cua thap gia. Cung giong nh rat nhieu co gai b ep phai ng ng bi nhng nhom buon ngi, ho khong au hang trc kho khan va tui nhuc khi nhn thay than the tre cua ho b leo lai, lam dung, pha huy cung vi giac m cua ho. Nhng phu n tre o cam thay nh b phan oi: mot mat ho c tm kiem va s dung, mat khac ho b loai bo va len an bi mot xa hoi t choi nhn nhan loai hnh boc lot nay, do quan niem cua van hoa dung-roi-bo. Co mot trong nhieu em toi bc tren ng pho Roma, khi ang tm mot ngi phu n tre va en Y, toi khong thay co ay trong nhom cua co, toi lien tiep goi ten co ay: "Mercy!". Roi trong bong toi, toi nhan ra co ay thu mnh va ngu nghieng ben le ng. Khi toi goi, co ay tnh day va noi co khong the chu ng c na. "Toi kiet sc roi," co ay lap lai... Toi ngh ve me cua co: neu me co biet chuyen g a xay ra vi con gai mnh, ba ay se khoc en het nc mat.

Lay Chua, a bao nhieu lan Ngai chat van chung con cau hoi kho chu nay: "Anh em con au? Ch em con au?" a bao lan Ngai nhac nh chung con rang tieng khoc xe long cua ho a ung en con? Xin giup chung con chia se noi au va s s nhuc cua rat nhieu ngi b oi x nh o bo i. That de e len an ngi khac va nhng hoan canh kho chu lam ha gia s khiem ton gia tao cua chung con, nhng chung con that khong de nhan trach nhiem ve mnh, vi t cach ca nhan, t cach chnh phu va tham ch la cong ong Kito giao.

Chung ta cung cau nguyen va tha: "Lay Chua, xin ban cho chung con sc manh va long can am e to cao":

- trc s boc lot va s nhuc ma nhieu ban tre phai chu

- trc s th va im lang cua nhieu Kito hu

- trc nhng luat le bat cong, thieu nhan tnh va lien i

 

Chang th 10: Chua Giesu b lot ao

Trch th thanh Phaolo Tong o gi tn hu Colose (Cl 3,12)

"Anh em hay co long thng cam, nhan hau, khiem nhu, hien hoa va nhan nai".

Tien bac, cua cai, quyen lc. Chung la nhng than tng cua moi thi ai. Chung cung la va tren tat la than tng cua chung ta, lam chung t hao ve nhng thuan li ln lao trong viec cong nhan quyen cua mnh. Tat ca eu co the mua, ke ca than the cua tre v thanh nien, cp i pham gia va tng lai cua chung. Chung ta a quen mat trong tam cua con ngi, pham gia, ve ep, sc manh cua ho. Trong khi tren the gii, cac bc tng va hang rao ang c dng nen, chung ta muon nh en va cam n nhng ngi, vi nhng vai tro khac nhau, trong nhng thang gan ay, a mao hiem ca tnh mang, ac biet la Bien a Trung Hai, e cu nhng gia nh ang tm kiem s an toan va nhng c hoi. Nhng con ngi tron chay ngheo oi, oc tai, tham nhung, no le.

Lay Chua, xin giup chung con kham pha lai ve ep va phong phu t ban chat cua moi con ngi va moi dan toc nh la mon qua oc nhat va khong trung lap, e phuc vu cho toan xa hoi va khong v t li. Lay Chua Giesu, chung con cau xin cho tam gng va li day cua Chua ve long thng xot va s tha th, ve s khiem nhng va kien nhan se lam cho chung con tr nen ngi hn va nh the, tr nen Kito hu hn.

Chung ta cung cau nguyen: "Lay Chua, xin cho chung con mot trai tim ay long thng xot":

- e oi dien vi long tham cua thu vui, quyen lc va tien cua

- e oi dien vi nhng bat cong gay ra cho ngi ngheo va nhng ngi yeu kem hn

- e oi dien vi ao vong ve li ch ca nhan

 

Chang th 11: Chua Giesu chu ong inh vao thap gia

Trch Phuc Am theo thanh Luca (Lc 23,34)

"Lay Cha, xin tha cho ho v ho khong biet viec ho lam".

Xa hoi cua chung ta tuyen bo s bnh ang ve quyen va pham gia cua tat ca moi ngi. Nhng thc hanh va cha chap s bat bnh ang, tham ch con chap nhan nhng hnh thc cc oan nhat. an ong, phu n va tre em b mua ban nh nhng no le bi nan buon ngi mi. Nan nhan cua buon ngi sau o b khai thac bi cac ca nhan khac. Va cuoi cung b vt i nh mot mon hang hoa het gia tr. Bao nhieu ngi tr nen giau co tren xng mau cua ngi ngheo!

Lay Chua, bao nhieu ngi ngay nay van b ong inh vao thap gia, nan nhan cua s boc lot vo nhan ao, b tc i pham gia, t do va tng lai. Tieng keu cu cua ho thach thc chung con la nhng ngi nam ngi n, vi t cach la chnh phu, xa hoi va Giao hoi. Lam sao chung con co the tiep tuc ong inh Ngai, trong viec ong loa vi nan buon ngi? Xin cho chung con oi mat e nhn va trai tim e cam nhan nhng au kho cua rat nhieu ngi ngay nay van b ong inh vao thap gia bi he thong cuoc song va tieu thu cua chung con.

Chung ta cung cau nguyen va tha: "Lay Chua, xin thng xot":

- v nhng thap gia mi ngay nay nam rai rac khap ni tren trai at

- v nhng ngi nam quyen va cac nha lap phap cua xa hoi chung con

- v nhng ngi khong biet tha th va khong biet yeu thng

 

Chang th XII: Chua Giesu chet tren Thanh gia

Trch Phuc Am theo thanh Marco (Mc 15,34)

"Oi Thien Chua cua con, Thien Chua cua con, sao Ngai bo con?"

Lay Chua, tren thap gia, ca Chua cung a cam thay ganh nang cua s nhao bang, che gieu, s nhuc, bao lc, bo ri, dng dng. Ch con Me Maria, Me cua Chua va vai mon e lai o, nhng nhan chng ve au kho va cai chet cua Chua. Gng mau cua cac ngai soi sang chung con dan than giup cho nhng ngi au kho tren rat nhieu nhng oi Canve ngay nay, ang rai rac khap ni tren the gii, e ho khong cam thay co n; trong so nhng oi Canve o, co nhng trai tap trung giong nh cac trai nhng nc trung chuyen, co nhng con tau b t choi mot ben o an toan, co cac cuoc am phan quan lieu dai dong e quyet nh ni cuoi cung on tiep ho, co nhng trung tam giam gi, nhng iem nong, nhng canh ong lam viec theo thi vu.

Lay Chua, chung con cau xin Chua giup chung con en gan nhng thap gia mi va that vong trong thi ai chung con. Xin day chung con lau kho nc mat cua ho, an ui ho giong nh Me Maria va cac phu n khac a biet lam nh the di chan thap gia.

Chung ta cung cau nguyen va tha: "Lay Chua, xin giup chung con dang hien cuoc song cua chung con":

- cho nhng ngi chu ng s bat cong, oan ghet va tra thu

- cho nhng ngi b ph bang va ket an bat cong

- cho nhng ngi cam thay co n, b bo ri va b s nhuc

 

Chang th XIII: Chua Giesu c a xuong khoi thap gia

Trch Phuc Am theo thanh Gioan (Ga 12,24)

"Neu hat lua m ri xuong at khong chet i, th no ch tr troi mot mnh thoi; con neu no chet i, th se sinh nhieu bong hat."

Trong thi ai ma cac tin tc b quen lang nhanh chong, co ai con nh en 26 thieu n ngi Nigieria b chet chm trong song nc, am tang a c to chc Salerno? oi Canve cua ho that la kho khan va keo dai. au tien, ho phai i qua sa mac Sahara, chen chuc tren chiec xe buyt da chien. Tiep en la b bat dng lai tai nhng trung tam tap trung ang s Libia. Cuoi cung la nhay xuong bien, ni ho tm thay cai chet ngng ca cua "mien at ha". Hai ngi trong so ho ang mang trong mnh mon qua cua s song mi, cac bao thai khong bao gi co c hoi nhn thay anh sang mat tri. Nhng cai chet cua ho, nh s chet cua Chua Giesu, ang c thao xuong khoi thap gia, khong phai la cai chet vo ch. Chung ta tn thac tat ca nhng s song nay cho long thng xot cua Chua Cha chung ta va cua tat ca moi ngi, nhng tren het la Cha cua nhng ngi ngheo, cua ngi that vong va cua ngi b ha nhuc.

Lay Chua, trong gi phut nay, chung con van cam thay vang vong mot lan na tieng keu ma TC Phanxico a cat len Lampedusa, iem en cua chuyen tong du au tien cua ngai: "Ai a than khoc?" Va bay gi, sau vo so vu am tau, chung con tiep tuc keu len: "Ai a khoc?". Ai a khoc?, chung con t hoi mnh khi ng trc 26 quan tai xep hang dai va treo mot bong hong trang? Ch co 5 ngi trong ho c nhan dang. Tuy the, co hay khong co ten, tat ca ho la nhng ngi con va nhng ngi ch em cua chung con. Tat ca ho xng ang c ton trong va ghi nh. Tat ca ho yeu cau chung con cam thay co trach nhiem: cac to chc, chnh quyen va ca chung con, vi s thinh lang va dng dng cua chung con.

Chung ta cung cau nguyen va tha: "Lay Chua, xin giup chung con chia se noi than khoc":

- trc nhng au kho cua ngi khac

- trc tat ca nhng chiec quan tai vo danh, khong ten tuoi

- trc tieng khoc cua bao nhieu ba me

 

Chang th XIV: Chua Giesu c mai tang trong mo

Trch Phuc Am theo thanh Gioan (Ga 19,30)

"Moi s a hoan tat".

Sa mac va bien ca tr thanh nhng ngha a mi ngay nay. Trc nhng cai chet nay, khong co cau tra li. Nhng that ra la co trach nhiem. Nhng ngi anh em e cho nhng ngi anh em khac phai chet. Nhng ngi nam n, cac tre em ma chung ta khong the hay khong muon cu song. Trong khi cac chnh quyen tranh luan, ong kn mnh trong cac dinh th quyen lc, th sa mac Sahara chat ay cac bo xng ngi, nhng ngi khong chong choi noi vi met moi, oi khat. Nhng cuoc xuat hanh mi phai tra gia bang bao nhieu au n! Bao nhieu cn thnh no o xuong tren nhng ke chay tron: nhng chuyen i vo vong, nhng vu tong tien va cac cuoc tra tan, bien ca bien thanh nam mo nc chon vui ho.

Lay Chua, xin lam cho chung con hieu rang tat ca chung con la con cua cung mot Cha. Xin cho cai chet cua Chua Giesu Con Chua co the giup cac lanh ao quoc gia va cac nha chu trach nhiem ve luat phap y thc ve vai tro cua ho la bao ve moi s song c tao thanh theo hnh anh cua Chua va giong vi Chua.

 

Ket thuc

Chung toi muon nhac lai cau chuyen cua co be Favour, 9 tthang, ri bo Nigieria cung vi cha me e tm mot tng lai ti sang hn chau Au. Trong chuyen hanh trnh dai va nguy hiem a Trung Hai, cha me cua em a chet cung vi hang tram ngi khac, nhng ngi a tin t vao nhng ke buon ngi vo ao c e co the c en "mien at ha". Ch co co be Favour song sot: co be cung giong nh ong Moise, c cu song t di nc. S song cua em tr thanh anh sang hy vong cua cuoc hanh trnh tien en mot nhan loai ay tnh huynh e hn.

Vao cuoi ng Thanh Gia cua Chua, chung con cau xin Chua, lay Chua, xin day chung con thc tnh, cung vi Me cua Chua va vi cac phu n a ong hanh vi Chua en oi Canve, trong khi ch i s phuc sinh cua Chua. Me la ngon hai ang cua hy vong, cua niem vui, cua s song mi, cua tnh huynh e, cua s on tiep va hiep thong gia cac dan toc, cac ton giao va cac luat le. Xin cho moi ngi con cai cua loai ngi c nhn nhan trong pham gia cua con cai Chua va khong bao gi b oi x nh no le.

 


Back to Home Page