Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 25 thang 11 nam 2001

Le c Giesu Kito Vua Vu Tru

 

oc Tin Mng Lc. 23, 35-43

Khi c Giesu chu ong inh vao thap gia cung luc vi hai ten gian phi, (35) Dan chung ng nhn, con cac thu lanh th buong li ci nhao: "Han a cu ngi khac, th cu lay mnh i, neu that han la ang Kito, cua Thien Chua, la ngi c tuyen chon !" (36) Lnh trang cung che gieu Ngi. Chung lai gan, a giam cho Ngi uong (37) va noi: "Neu ong la vua dan Dothai th cu lay mnh i !" (38) Pha tren au Ngi, co ban an viet:  "ay la vua ngi Dothai".

(39) Mot trong hai ten gian phi b treo tren thap gia cung nhuc ma Ngi: "Ong khong phai la ang Kito sao? Hay t cu mnh i, va cu ca chung toi vi !" (40) Nhng ten kia mang no: "May ang chu chung mot hnh phat, vay ma ca Thien Chua, may cung khong biet s ! (41) Chung ta chu nh the nay la ch ang, v xng vi viec a lam. Ch ong nay au co lam ieu g trai !" (42) Roi anh ta tha vi c Giesu: "Ong Giesu i, khi ong vao Nc cua ong, xin nh en toi !" (43) Va Ngi noi vi anh ta: "Toi bao that anh, hom nay, anh se c vi toi tren Thien ang".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

c Giesu , Vua Vu Tru

Vao thi c Giesu, dan Do Thai mong ch ang Mesia.  ay la mot v vua se ng len giai phong dan toc khoi ach o ho cua ngi Roma.  Trong niem hao hc cuong nhiet o, co luc ngi ta a tng c Giesu chnh la v vua ma toan dan trong i.  Sau phep la banh hoa nhieu, dan chung nh ton Ngai len lam vua, nhng Ngai lai rut lui tren nui mot mnh (Ga 6,15).  Khi trc toa, Philato hoi: "Ong co phai la vua cua ngi Do Thai khong?"  c Giesu ch ap lai: "Chnh quan noi ieu o." (Lc 23,3).  Nh the c Giesu khong nhan mnh la vua theo ngha chnh tr.  Ngai khong phai la ngi gay roi trong nc hay ngan can nop thue cho Xe-da (Lc 23,2).  Ngai chang bao gi cong khai xng mnh la Vua Mesia, v tc v nay co the gay ra nhieu hieu lam trong  dan chung.  Vay ma Ngai a b ong inh tren thap gia vi ban an "ay la vua cua ngi Do Thai" (Lc 23,38).  Ngai a chet nh mot toi pham chnh tr.

Hom nay khi mng le c Giesu Kito Vua Vu Tru, phung vu mi goi chung ta chiem ngam c Giesu b treo tren thap gia gia hai ke gian phi.  c Giesu phuc sinh hom nay la Vua theo mot y ngha het sc ac biet.  Ngai khong ch la Vua dan Do Thai, Ngai la Vua cua ca vu tru ma Ngai a tao dng.  c Giesu phuc sinh van khong ngng xay dng Nc cua Ngai, van khong ngng thu hut ca nhan loai ve vi Ngai (Ga 12,3).  Bat c ai "ng ve pha s that" th nghe tieng Ngai va tr nen than dan cua Ngai (x. Ga 18,37).  Roi en ngay tan the, c Kito se trao lai vng quyen cho Thien Chua Cha sau khi a tieu diet moi the lc chong oi Thien Chua, va cuoi cung Thien Chua co toan quyen tren muon loai (x. 1C 15,24-28).

Mot V Vua vang phuc

c Giesu tren thap gia la v Vua b lang nhuc, la ang Mesia b thach thc.  Trong cai nhn cua Luca, dan chung khong gop phan vao viec ket an c Giesu.  Tren ng len Nui So, co am ong dan chung i theo, trong so o co cac phu n khoc than va am ngc (Lc 23,27).  Khi c Giesu a b ong inh, th thai o cua dan la "ng nhn" trong s lang le knh can (Lc 23,35).

Ngc lai vi thai o cua dan la thai o cua ba hang ngi khac: cac thu lanh ci nhao, lnh trang che dieu, mot trong hai ke gian phi nhuc ma c Giesu, chung ta can cam men noi au tren than xac c Giesu, nhng cung khong c quen noi au tinh than cua Ngai.  Nhng li che gieu cung la nhng thach thc va cam do gay gat.  ay la cn cam do cuoi cung trong i c Giesu, khong phai la cam do vui hng lac thu em em cua bac song hon nhan, nhng la cam do ve s vang phuc va tn thac oi vi Cha.

Ba li noi ma mai trc c Giesu chu ong inh khien ta nh en ba cn cam do vao buoi au s vu "Neu ong la Con Thien Chua, hay bien vien a nay thanh banh" (Lc 4,3).  "Neu ong la Con Thien Chua, hay gieo mnh xuong i" (Lc 4,9).  o la cn cam do cua ma quy.  Con bay gi la cn cam do cua con ngi.  "Neu ong la c Kito cua Thien Chua, la ngi c tuyen chon",  "neu ong la Vua dan Do Thai th cu lay mnh i" (Lc 23,35.37).  "T cu mnh", o la cn cam do van thng xay ra.  Cu mnh khoi cn oi con cao hay cu mnh khoi noi au va cai chet.  Dung quyen nang Cha ban e t cu mnh, t lo lieu cho i mnh, ng ngoai s xep at cua Thien Chua.

c Giesu b cam do xuong khoi thap gia e minh chng cho moi ngi thay Ngai that la c Kito, la Mesia ma bao ngi mong i.  Cn cam do qua oi tinh vi va hap dan!  Ch can xuong khoi thap gia la chinh phuc c bao con ngi, t gii lanh ao en nhng ngi cha tin.  Ch can xuong khoi thap gia la gat hai ngay c mot chien thang huy hoang, mot thanh cong rc r, nh o Cha c ton vinh ni Con;  lai thap gia la lam tan v biet bao hy vong a c thap len trong nhng nam qua, la lam tat i niem tin mi c nhen nhum.

Nhng c Giesu a khong xuong khoi thap gia, nh trc kia Ngai a t choi nhay xuong t noc en Th.  Ca hai eu la nhng hanh vi ngoan muc va gay an tng.  c Giesu khong muon chung ta xay c tin tren cai ngoan muc, v nh the van con la bnh dien t nhien.  Ngai muon chung ta tin vao Ngai, du Ngai la ke a chet tr trui tren thap gia.  c Giesu khong t cu mnh, chnh v Ngai that la Ngi c Thien Chua tuyen chon.  V Ngai la Con ma Ngai khong t lo lieu cho mnh, Ngai buong i mnh trong tay Cha.  Bi the, viec c Giesu lai tren thap gia trong s vang phuc ay tnh con thao lai la mot dau ch hung hon cho thay Ngai thuoc tron ve Cha:  Ngai khong tm mnh nen Ngai la ngi ang tin.  c Giesu "a cu ngi khac" (Lc 23,35), ke ca viec cai t hoan sinh, v o la y Cha.  Nhng Ngai khong t cu mnh, v Cha muon Ngai cu o nhan loai qua viec hien dang mang song.  c Giesu la v Vua Mesia ay long vang phuc trc Thien Chua, vang phuc en chet (Pl 2,8)

Mot v Vua nhan hau

Chnh vao luc c Giesu hap hoi tren thanh gia, gia nhng li lang nhuc va thach thc, th tieng noi cua anh "trom lanh" bat ngi vang len, lam ta ngay ngat.  Anh chap nhan hnh phat: "chung ta chu nh the nay la ch ang".  Anh nhn nhan toi mnh a pham: "v xng vi viec a lam".  Anh tuyen xng s vo toi cua c Giesu: "Con ong nay au co lam ieu g trai".  ieu la lung hn na la anh a tuyen xng niem tin cua mnh vao c Giesu, tin Ngai la ang Mesia-Vua vao luc ma moi s dng nh sup o: "Ong Giesu i!  Khi ong tr lai trong t cach la vua, xin nh en toi."  Nh the trong cai nhn cua ngi trom lanh, cai chet nhuc nha cua c Giesu tren thap gia khong phai la mot dau cham het.  Anh van tin co ngay Ngai en trong nc cua Ngai, va anh mong c d phan trong ngay o.

c Giesu a ban n qua long anh c ao.  Ngay khi con tren thanh gia, v vua b ong inh a he lo vng quyen cua Ngai qua mot li ha long trong.  Bossuet a viet: "Hom nay: nhanh biet may!  vi toi: than tnh biet may!  Thien ang: ni an ngh mien trng."  Nh the ngi trom lanh la ngi au tien c ha ban n cu o;  Ke gian phi lai la ngi au tien c hng hoa trai cua cai chet tren thap gia cua c Giesu.  Tat ca noi len long nhan hau cua Vua Giesu oi vi nhng ngi b gat ra ngoai le xa hoi.  V Vua b ong inh a bat au cuoc chinh phuc cua Ngai tren cac tam hon.  Sau khi Ngai tat th, vien bach quan a nhn nhan Ngai la ngi cong chnh, va dan chug cung am ngc ma lui ve (Lc 23,47-48).

c Giesu lam vua mot cach khac thng.  Ngai khong thong tr bang sc manh nhng Ngai phuc vu bang yeu thng.  Cho en ngay tan the, Ngai van thu hut con ngi en vi Ngai.  Thap gia la ni vng quyen Ngai to lo ma khong s b hieu lam.  Chung ta can ngam nhn c Giesu chu treo, e biet cach chinh phuc the gii.  The gii hom nay de rung ong trc long tha th, yeu thng va s phuc vu cua chung ta.  Chang can thi tho nhng hanh vi ngoan muc va at c nhng thanh cong vt mc, chung ta van co the lam chng cho c Kito bang s vang phuc va kien nhan trong kho au.

Mng le c Giesu Kito Vua vu tru, chung ta muon khc t nhng than tng gia mao, muon e cho Ngai chiem tron tng khoanh khac cua cuoc i, tng rung ong nho cua con tim.  c g qua chung ta ma Chua Kito co mat moi lanh vc khoa hoc, moi nen nghe thuat, gia chon ch i xo bo va bon chen.  c g chung ta cong tac vi Ngai e lam cho vu tru nay cang ngay cang tr thanh vu tru cua Thien Chua.

 

Mot so cau hoi gi y

1.  Co ngi nhan xet: "Khoa hoc ky thuat cang tien bo, i song con ngi cang co nhieu tien nghi vat chat th long ao c lai sa sut, Nc Chua nh b thu hep lai"  Ban co ong y vi nhan xet tren khong?

2.  Chung ta thng thay mnh b quyen ru bi bac tien, quyen lc va khoai lac:  o la nhng ong vua ang c the gii ton th.  Lam sao thoat khoi s quyen ru ay va on nhan Vua Giesu vao i mnh, mot v Vua n s khiem ha va hien mnh v yeu thng?

 


Back to Home Page