Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 4 thang 11 nam 2001

Chua Nhat 31 Thng Nien Nam C

 

oc Tin Mng Lc. 19, 1-10

(1) Sau khi vao Gierikho, c Giesu i ngang qua thanh pho ay. (2) Va ka, co mot ngi ten la Dakeu; ong ng au nhng ngi thu thue, va la ngi giau co. (3) Ong ta tm cach e xem cho biet c Giesu la ai, nhng khong c, v dan chung th ong, ma ong ta lai lun. (4) Ong lien chay ti pha trc, leo len mot cay sung e xem c Giesu, v Ngi sap i qua o. (5) Khi c Giesu ti choi ay, th Ngi nhn len va noi vi ong: "Nay ong Dakeu, xuong mau i, v hom nay toi phai lai nha ong !" (6) Ong voi vang tut xuong, va mng r on rc Ngi. (7) Thay vay, moi ngi xam x vi nhau: "Nha ngi toi loi ma ong ay cung vao tro !" (8) Con ong Dakeu th ng ma tha vi Chua rang: "Tha Ngai, nay ay phan na tai san cua toi, toi cho ngi ngheo; va neu toi a cng oat cua ai cai g, toi xin en gap bon". (9) c Giesu noi ve ong ta rang: "Hom nay, n cu o a en cho nha nay, bi ngi nay cung la con chau to phu Apraham.  (10) V Con Ngi en e tm va cu nhng g a mat".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Chua Giesu en e cu

Cac bai oc Chua Nhat hom nay nhan manh ve n cu o do Chua Giesu mang lai.  o la e tai ma Luca a thch.  Luca thng nhac i nhac lai viec c Giesu en la e cu vt loai ngi: "Toi khong en e keu goi ngi cong chnh, ma e keu goi ngi toi loi sam hoi an nan" (Lc 5,32).  c Giesu chnh la ang Cu o (Lc 2,11).

Nhng n cu o he tai ieu g?  Thiet tng can phai cat ngha ieu nay da vao trnh thuat ong Da-keu, bi le nhieu Kito hu quan niem n cu o mot cach khong chnh xac.  Ho ke n o nh la viec cu lay linh hon mnh bang moi gia, ke ca thc hien ieu o vao phut chot.  Hay coi ai o suot i song xa cach Chua trong tnh trang toi loi va ch ky, nhng vao phut chot, ngi o xng toi.  Vay ngi o c cu!  Quan niem nh vay ve n cu o qua la s sai.  Chua Giesu a khong quan niem nh vay nh ta thay trong trnh thuat ong Da-keu.

Cu o la hieu qua cua tnh yeu

1.  Trc het phai noi rang n cu o la hieu qua cua tnh yeu Thien Chua.  Ta hien hu v Thien Chua yeu thng ta:  Chua yeu thng moi tao vat va khong ghet bo bat c vat g Chua a tac thanh: v neu Chua ghet bo mot vat g th Ngi au co tac tao no.  Tnh yeu Thien Chua manh liet hn toi loi loai ngi v Chua "nham mat lam ng" trc toi loi loai ngi e ho an nan sam hoi.  Chnh v Ngi yeu ta nen Ngi muon ta ton tai mai mai.  o chnh la n cu o!  "Neu Chua khong ng, th lam sao mot vat co the ton tai c."  That la tuyet ep trang sach Khon Ngoan ta nghe trong bai oc 1 Chua Nhat hom nay.

c cu la c hoan toan trien n

2.  n cu o gom mot phng dien ban v ma thanh I-re-ne dien ta bang mot cau noi suc tch rat ep la "Vinh danh Thien Chua chnh la con ngi ang song" tc la c hoan toan la mnh, c hoan toan trien n.  Khi sinh ta ra, Thien Chua Cha a nhn ngam Con ch ai cua Ngi la c Giesu va Ngi a tao thanh ta theo hnh anh cua Ngi Con ch ai o: "V Ngi a tien nh cho ho nen ong hnh ong dang vi Con cua Ngi" (Rm 8,29).  Ngi giao cho ta nhiem vu suot i phai the hien hnh anh c Giesu, moi ngi theo mc o Chua Cha a an nh.  Hnh anh o cua c Giesu ma moi ngi phai the hien chnh la nhan cach rieng cua tng ngi, la cai toi ch thc cua moi ngi.  Ta co the dung hnh anh ma tong o Phaolo a dung (1Co 3,10-15) la moi ngi chung ta phai xay dng ban than bang cach s dung cung nhng vat lieu tng hnh thanh nen c Giesu.  Khong ai co the vao thien ang vi Thien Chua neu khong the hien hnh anh Con cua Ngi: thieu hnh anh o ta se khong c cu va con phai luyen toi.  Thien ang gom ay nhng ngi thanh cong, khong ai that bai ca!  Ta thay ieu o ni ong Da-keu:  ong tng la ngi toi loi v nham tien cua nh muc ch i mnh, ong tng song ch ky.  Nh vay la ong a tng at mnh ra ngoai ke hoach ma Thien Chua danh cho ong.  Ke hoach ay he viec tang cng ve kha nang t hien cho Thien Chua va cho ong loai theo gng c Giesu.  V the on a "h mat".  c Giesu mang lai cho ong n cu o v Ngi thuc ay ong m rong s song cua ong ra ca hai pha tren va di:  can phai ra khoi ch ky e bc vao tnh yeu, bc ra khoi i song tap trung vao mnh e tien ti mot i song tap trung vao ngi khac: tc la song theo gng mau cua Con Thien Chua la ang en "khong phai e c ngi ta phuc vu, nhng e phuc vu va hien dang mang song lam gia chuoc muon ngi." (Mc 10,45)  Tiep theo cuoc vieng tham cua c Giesu, ong Da-keu a tr nen mot con ngi mi "con ngi song ong": v ong a bat au tr nen mot con ngi qui ve Thien Chua va tha nhan, nh c Giesu.  Ong bat au xay dng lai cai toi cua ong tng b meo mo do tnh ch ky.

"Toi la mot co gai 21 tuoi, ang hoc ai hoc, yeu i, thch song t do va oc lap.  Toi a c c may sinh ra trong mot gia nh ao c; nh c tin va s hng dan cua cha me, tnh yeu Thien Chua va tha nhan a am re rat sau trong tam hon toi va giup toi co mot cuoc song tng oi trng thanh.  Bang viec khac che tnh duc, mac dau co rat nhieu ngi theo uoi toi, toi a co c cuoc song trong sach cho en nay.

"Cach ay 3 thang, toi a bat au yeu mot ngi an ong 40 tuoi, co v va 2 con.  Tai sao toi lai sa nga nh the?  V trong ngi an ong nay, toi a kham pha ra va tm thay s chan thanh ma nhng ban ong la vi toi khong he co.  Ong noi vi toi ngay t ban au rang ong thch toi va mong muon co toi, nhng khong bao gi ong se bo v con ong.  Ong muon toi phai la chon chi vi ong hoac thoi.

"Toi a chap nhan chi vi ong ta.  Toi y thc rang toi ang sai lam va pha v tng lai cua toi; nhng toi khong the xa la ong ay, v toi qua thch ong."

Co gai va mi chia se nhng ieu va noi a at mnh ra ngoai con ng cu o, bi le co ta a bc ra khoi con ng cua yeu thng, cua t hien, e sa vao con ng tm kiem mnh, chnh la con ng ch ky.  Nh vay la co ta khong con xay dng ban than e nen giong c Giesu na.  Co ta can c c Giesu en vieng tham coi long mnh.

ieu g xay ra khi Da-keu c cu

3.  Ong Da-keu a tiep on c Giesu en cu ong, tc la ong a at mnh tr lai tren con ng cua yeu thng la chap nhan c Giesu nh mau mc i mnh.  o la phng dien ban v cua n cu o, la phng dien lien quan ti moi tng quan thiet than cua moi ngi vi Thien Chua.  Nhng ong Da-keu con i xa hn khi noi: "Tha Ngai, nay ay phan na tai san cua toi, toi cho ngi ngheo; va neu toi a cng oat cua ai cai g, toi xin en gap bon."  Ong ta oi mi tan can cac moi tng quan ong co vi ong loai.  Ong bat au the hien c ai (= ong bo th na gia tai cua ong cho ngi ngheo)  va thc thi cong bang bang cach en bu lai nhng thiet hai ong a gay nen cho ngi khac.

o la phng dien cong  oan cua n cu o, la phuc hoi lai tnh huynh e gia con ngi vi nhau.  Ong Da-keu nhn nhan ong a oi x vi ngi lan can nh ke thu ch thay v nh ngi anh em: ong a boc lot ho.  o chnh la ieu a a ong bc ra ngoai con ng cu o va khien ong phai "h mat".  Phuc thay cho ong, v nay c Giesu en cu ong bang cach at ong tr ve con ng cua tnh huynh e.  n cu o oi ta khong nhng phai lo cho moi tng quan ban than ta vi Thien Chua  ma con phai lo cho moi tng quan cua ta vi anh em ong loai.  Tnh yeu va cong bang oi vi anh ch em ong loai la hai phan thiet yeu cua n cu o.  ieu o Luca noi rat ro trong trnh thuat Da-keu.

Khong can phai i au xa e gap g "tha nhan" la ngi ma ban co le "a khong thay": o la "ngi duy nhat" c Thien Chua  sai en vi ban vao thi iem ch xac nay: "Sang hom o khi ra khoi nha toi gap mot ngi tre ti xin bo th.  Toi e y nhn thay o la mot cau con trai tuoi chng 20, rat d, nh mi vt nguc va ang b lung bat.  Cap mat ep e cua chang nh van xin : "Toi oi!"  Toi dan chang ti tiem banh m v chang ch xin toi banh m ma thoi.  Thay chang thc s oi, toi a cho them t keo xo-co-la.  Nhng bc ra khoi tiem, chang van con tiep tuc theo toi, mieng nhai o banh m.   Chang cho toi biet chang t tnh Lille ti.  Toi gi y e chang ngh ti me chang vi nhng au lo v chang.  Toi noi nh ngi me trong gia nh trach moc ngi con i hoang.  Toi a hoan toan thu hut s chu y cua chang.  Chang nhn toi vi bo mat sng sot ay thac mac.  Toi c biet chang tng ngu ni au ng xo ch.  Toi cho chang a ch thanh pho Nice ni chang co the xin ve an tiem do mot x ao cung cap.  Chang ngoi ghi a ch va chuyen sang mot cau chuyen nghiem chnh.  Toi nan n yeu cau chang hay tr ve ngay thanh pho Lille e me chang an tam.  Chang co ve cam ong trc nhng ly le toi neu.  Toi hoi cho biet ten rieng cua chang va c biet no trung hp vi ten rieng cua a con trai ut cua toi la Phat (Patrice).  T luc o toi goi chang bang ten Phat.  Toi thay chang cam ong va suy ngh am chieu.  Lap tc chang quyet nh len ng tr ve thanh pho Lille nh con gi ve xe tr ve.  Khi hng ti nha ga, chang xin phep e om hon toi ma noi: "Em se khong bao gi quen c ch"  Khi cat bc, toi quay au lai e nhn theo chang.  Toi thay chang chay lai pha toi, tay cam mot chiec moc cha khoa bang bac rat ep.  Thoat tien toi khong muon nhan ky vat thiet than ep nh vay, s chang phai mat mat v toi.  Nhng chang manh me nan n toi khi noi: "o la o vat qu bau duy nhat em hien s hu.  Em tng gan bo vi no nhng ch co quyen tren no: ch a cu em, ch co biet khong?"  Toi hieu rang toi se xuc pham ti chang neu toi t choi khong nhan lay cai moc cha khoa chang at trong long ban tay toi.  Mot lan na chang om hon toi, cho toi thay ro dau ch cua niem vui, va chang i en nha ga vi bc i vng vang va khang khai."

 

Mot so cau hoi gi y

1.  Ban co y thc rang Thien Chua se khong may hai long khi phai ban cho ban n cu o vao gi chot?  Ngai muon ban la mot con ngi song ong, mot nhan cach ngay mot them phong phu, bi le Ngai muon nhan ra ni ban hnh anh cua Ngi Con ch ai cua Ngai.

2.  Lam the nao e tr nen song ong?  Hay cham lo moi tng quan gia ban va Thien Chua.  Hay ra sc tang trng trong tnh yeu, trong thai o chap nhan va ton trong tha nhan.

3.  Thai o cua ban hien nh the nao oi vi nhng ngi nghien ngap ma tuy, tre bui i, nhng co gai iem:  Ban thng tranh ne ho, khinh re ho hay, ngc lai, ban biet tieu hao thi gi e lang nghe ho, noi gng ngi phu n chia se kinh nghiem noi tren?

 


Back to Home Page