Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 7 thang 10 nam 2001

Chua Nhat 27 Thng Nien Nam C

 

oc Tin Mng Lc. 17, 5-10

(5) Khi ay cac Tong o tha vi Chua Giesu rang: "Tha Thay, xin them long tin cho chung con". (6) Chua ap:  "Neu anh em co long tin ln bang hat cai, th du anh em co bao cay dau nay: "Hay bat re len, xuong di bien kia ma moc", no cung se vang li anh em."

(7) "Ai trong anh em co ngi ay t i cay hay i chan chien, ma khi no ngoai ong ve, lai bao no: "Mau vao an cm i", ch khong bao: "Hay don cm cho ta an, that lng hau ban cho ta an uong xong a, roi anh hay an uong sau !"? (9) Chang le ong chu lai biet n ay t v no a lam theo lenh truyen sao? (10) oi vi anh em cung vay: khi a lam tat ca nhng g theo lenh phai lam, th hay noi: chung toi la nhng ay t vo dung, chung toi a ch lam viec bon phan ay thoi".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

May bay rt v tan tanh

Tra ngay 12.10.1972 mot chiec may bay cat canh bo phi trng Monte Video cua nc Uruguay e i Santiago nc Chile.  Khi bang qua day nui An-de, chiec may bay ay b truc trac.  No bat ng mat thang bang va lao mnh tren nh cao phu ay tuyet.  Toan the chiec may bay b v tan tanh.

That rat kho tin la trong so 45 hanh khach 28 ngi van con song!  Tat ca eu thuoc oi banh bau duc nc Uruguay.  Khong mot ai trong oi banh c trang b e oi pho vi thi tiet di Zero o ca.  Cung may ho tm thay mot so vali ng quan ao ma ho co the mac tam.

28 ngi song sot

Khi man em buong xuong, 28 hanh khach chum lai vi nhau trong mot manh may bay v.  Vao ngay th 8, cac oan tm kiem t 3 nc Chile, Uruguay va Argentina tuyen bo ho khong tm ra ni may bay b rt.  Tin o en qua may thu thanh tren may bay ma mot cau thanh nien phuc hoi lai c.  The la ca nhom thay ro ho phai t cu lay mnh v khong ai i tm cu ho na.

Con lai 16 ngi chum lai cau nguyen

Nhng ngay ke tiep con so nhng ngi song sot giam xuong, t 28 con 16 ngi.  Trong canh cung cc ho quyet nh se cung nhau cau nguyen moi buoi toi trong manh v cua may bay.  o la luc moi ngi eu lang nhng li cho mot ngi trong nhom ng len hng dan ca nhom cau nguyen vi chuoi Man Coi.  Cau nguyen la nguon lc duy nhat cho ho.  Ca nhng cau thanh nien kho ao nhat nay cung bat au cam nghiem c sau sac rang Chua luon hien dien.  Trong so nhng thanh nien kho ao nhat trong nhom phai ke en chang An-o (Arturo).  Buoi toi hom o ca nhom eu sng sot khi thay An-o yeu cau nhom cho chang ng len hng dan nhom cau nguyen.  An-o a thot len niem cam nghiem tham sau t ay long mnh khien moi ngi nghe eu xuc ong.  An-o tng la mot con ngi khep kn, xa cach ca oi vi nhng ngi than yeu trong gia nh.  Nay An-o khac han, c moi ngi trong nhom tru men.  An-o cau nguyen xong, moi ngi eu yen lang nghe tieng nc n cua chnh An-o.  Mot ban tre hoi An-o: "Tai sao bo lai khoc?"  An-o ap: "Tai v mnh thay c gan gui Chua qua sc!"

Ngay qua ngay, vao tuan le th tam, thi tiet bat au bt bang gia.  Hai thanh nien khoe nhat trong nhom ong y th leo xuong nui tm ngi en cu.  Cuoc hanh trnh vo cung kho khan.  Hai ban nay c cot vao nhau bang mot si day ni-long.  Ch can xay chan mot chut ca hai se nhao xuong vc tham.  Mot trong hai ngi thay can phai cung co nhau bang li cau nguyen.  Anh nay tha vi Chua rang: "Lay Chua, Chua co the lam cho cuoc hanh trnh nay tr nen gai goc nhng xin ng e cho no tr nen vo vong."

Qua that sau 9 ngay treo xuong nui ay th thach, hai ngi a tiep xuc c vi nhng ngi co the cu ca nhom.  Ch trong vong hai gi ong ho nhng chiec trc thang quan oi a bay len nh nui e cu vt 14 thanh nien song sot con lai.

Bon ieu ve Nc Thien Chua

Bai Tin Mng hom nay cung at chung ta vao mot cuoc hanh trnh.  Luca cho biet ay la cuoc xuat hanh mi do c Giesu la Mose Mi lanh ao (Lc 9,51).  Ngay t bc khi hanh, c Giesu a oi hoi mon e phai bo moi s (Lc 9,57-62).  Ngi tiep tuc huan luyen cac mon e trong suot cuoc hanh trnh len Gierusalem bang li noi, viec lam va gng sang cua Ngi.  Bai Tin Mng hom nay nam gia du ngon ngi giau co va La-da-ro (Lc 16,19-31) va bien co Chua cha lanh mi ngi benh phong (Lc 17,11-19).  c Giesu lan lt day cac mon e bon ieu sau ay thuoc ve Nc Thien Chua:

+ "Khong the khong co nhng c lam cho ngi ta vap nga; nhng khon cho ke lam c cho ngi ta vap nga" (Lc 17,1).  Do o phai quyet tam tha chet con hn tr nen c khien cho ngi khac vap nga.  o la ieu c Giesu co y noi khi day cac mon e rang "Tha buoc coi a ln vao co no va xo xuong bien con li cho no hn la e no lam c cho mot trong ke be nho nay vap nga" (Lc 17,2).

+ ang khac, c Giesu con day cac mon e cach oi x vi nhng ngi gay c vap nga theo con ng sa cha va tha th ti bay lan (Lc 17,3-4).  Con so tng trng bay lan ch ve moi lan.

+ Nghe vay, mi hai mon e a c Thay Giesu chon lam tong o (Lc 6,13) b doi lien tha: "Tha Thay, xin them long tin cho chung con" (Lc 17,5).  Vi cau noi "Neu anh em co long tin ln bang hat cai th du anh em co bao cay dau nay: "Hay bat re len, xuong di bien kia ma moc", no cung se vang li anh em" (c.6).  c Giesu dung mot hnh anh co ve phong ai nhng song ong giup cac tong o at nghi van la cha han cac ong a co niem tin du ch bang hat cai ma thoi! (c.6).  Co khi cac ong qua t tin ve viec cac ong ang thap tung Thay Giesu len Gierusalem.

+ Chnh e giup cac mon e tranh ao tng ve mnh, c Giesu a day cac ong phai y thc mnh la ai oi vi Thien Chua trong Nc cua Ngi (Lc 17,7-10).  Cac ong cung giong nh  nhng ngi toi t trong xa hoi cac ong ang song.  Vi ho, viec cay ba hay chan chien ngoai ong cung nh viec don cm va hau ban trong nha, o la nhng chuyen het sc bnh thng.  Khong ngi toi t nao vao thi c Giesu lai dam ngh ti viec chu phai cam n mnh ve nhng viec bon phan o.  Phng chi la cac mon e cua c Giesu trong tng quan vi Thien Chua trong Nc cua Ngi.  Ho cang phai to ra khiem ton hn biet chng nao oi vi nhng viec bon phan ho a lam.  Du la bon phan e phong e tranh khong nen c vap pham cho ngi khac (Lc 17,3-4; 11,4).

Van e vo dung va hu ch

Nhng tai sao c Giesu lai khuyen cao cac mon e tha vi Chua:  "Chung toi la nhng ay t vo dung, chung toi a ch lam viec bon phan ay thoi" (Lc 17,10)?  Tai sao noi la nhng ay t vo dung khi nhng ay t ay chu toan bon phan khien cho cong viec xuoi chay?

Co le cau chuyen tai nan may bay noi tren co the phan nao giup ta tra li cau hoi va neu.

Trc het ve t nhien, cau chuyen gi y cho thay s bat lc hoan toan cua nhng hanh khach song sot khong the t cu lay mnh trong hoan canh b nan.  Trong thc te, ro rang 14 ngi c cu la do s can thiep t ben ngoai, khong t ben trong nhom.  Ch co 2 ngi a can am treo xuong chan nui va ke nh a t cu song.  Nhng long can am o ho co c la do biet bao nhieu buoi cau nguyen va bao nhieu li khch le cua ca nhom.

Nhng quan trong hn la y ngha sieu nhien ap dung vi Nc cua Thien Chua nh c Giesu co y day cac mon e trong cuoc hanh trnh len Gierusalem.

Trong cuoc hanh trnh ay c Giesu oi cac mon e phai gan bo vi mot mnh Ngi ma thoi.  Ngi oi ho khong nhng phai dt bo cha me, v con, anh em, ch em nhng "ca mang song mnh na" (Lc 14,26).  Khong nhng phai dt bo ca mang song mnh, ma con phai am nhan lay hien hu nh c trao ban cho mnh hau theo sat got bc c Giesu.  Ngha la: "Ai khong vac thap gia mnh ma theo toi, th khong the lam mon e toi c." (Lc 14,27).

Nh vay tnh trang hoan toan bat lc cua cac mon e khong the t cu (khong the t mnh at c n cu o, tc la vo dung oi vi n cu o) c hieu ngam roi trong cuoc hanh trnh len Gierusalem.

Con ve cuoi cuoc hanh trnh, khi a ti ch la Gierusalem, chnh c Giesu a t hien e the cho tat ca nhng ieu cac mon e c yeu cau t bo.  o la luc c Giesu cam lay banh, dang li ta n, be ra, trao cho cac ong va noi: "ay la mnh Thay, hien te v anh em." (Lc 22,19).  Ti tuan ru cuoi ba an, Ngi cung lam nh vay va noi: "Chen nay la Giao c mi, lap bang mau Thay, mau o ra v anh em." (Lc 22,20).

Cuoc hanh trnh len Gierusalem thc ra khong ch ket thuc cuoc hien te va noi.  Chnh Gierusalem, c Giesu se chet va ngay th ba se song lai (Lc 18,33).  Hn na, Ngi con len tri e mang moi s ma cac mon e a t bo ve cung ch (x. Cv 1,11).

Chnh nham muc ch ay cac mon e se nhan c "sc manh cua Thanh Than khi Ngi ng xuong tren anh em.  Bay gi anh em se la chng nhan cua Thay tai Gierusalem, trong khap cac mien Giue, Samari va cho en tan cung trai at." (Cv 1,8).  Qua that, chnh nh gan bo vi c Giesu trong cuoc hanh trnh len Gierusalem, cac mon e cuoi cung a tr nen nhng con ngi rat hu ch trong Nc cua Thien Chua.

 

Mot so cau hoi gi y

1.  So sanh nhng ngi song sot trong tai nan may bay b rt vi cac mon e cua c Giesu trong bai Tin Mng hom nay, ban nhan thay van e "vo dung" va "hu ch" c at ra nh the nao?  Ban co the cat ngha bai Tin Mng hom nay cho con em trong gia nh ban khong?

2.  Trong 4 ieu Chua Giesu day cac mon e ve Nc Thien Chua (Lc 17,1-10), ban tam ac ieu g hn ca:  phai quyet tam tha chet con hn tr nen c vap pham cho ngi khac vap nga (Lc 17,1-3)?  Vi nhng ai gay c vap pham, ta co bon phan sa cha ho tuy  phai luon tha th cho ho (Lc 17,3-4)?  Can phai theo gng cac tong o xin Chua them long tin cho ta (Lc 17,5-6)?  V khong the t mnh at c n cu o, ta ung la nhng ay t "vo dung" (c.10) nhng mot khi nhan c sc manh cua Thanh Than, ta se la nhng con ngi rat hu ch trong Nc Thien Chua (Cv 1,8)?

 


Back to Home Page