Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 16 thang 9 nam 2001

Chua Nhat 24 Thng Nien Nam C

 

oc Tin Mng Lc. 15, 1-32

(1) Tat ca nhng ngi thu thue va nhng ngi toi loi thng en gan c Giesu ma nghe Ngi. (2) Con nhng ngi thuoc phai Phariseu va cac kinh s th lam bam: "Ong nay on tiep phng toi loi va an uong vi chung". (3) c Giesu mi ke cho ho du ngon nay:

(4) "Ngi nao trong cac ong co mot tram con chien ma b mat mot con, lai khong e chn mi chn con kia ngoai ong hoang, e i tm cho ky c con chien b mat? (5) Tm c roi, ngi ay mng r vac len vai.  (6) Ve en nha, ngi ay mi ban be, hang xom lai, va noi: "Xin chung vui vi toi, v toi a tm c con chien cua toi, con chien b mat o". (7) Vay, toi noi cho cac ong hay: tren tri cung the, ai nay se vui mng v mot ngi toi loi an nan sam hoi, hn la v chn mi chn ngi cong chnh khong can phai sam hoi an nan.

(8) "Hoac ngi phu n nao co mi ong quan, ma chang may anh mat mot ong, lai khong thap en, roi quet nha, moi moc tm cho ky c? (9) Tm c roi, ba ay mi ban be, hang xom lai, va noi: "Xin chung vui vi toi, v toi a tm uc ong quan toi a anh mat". (10) Cung the, toi noi cho cac ong hay: gia trieu than Thien Chua, ai nay se vui mng v mot ngi toi loi an nan sam hoi".

(11) Roi c Giesu noi tiep: "Mot ngi kia co hai con trai. (12) Ngi con th noi vi cha rang: "Tha cha, xin cho con phan tai san con c hng". Va ngi cha a chia cua cai cho hai con. (13) t ngay sau, ngi con th thu gop tat ca roi tray i phng xa. o anh ta song phong ang, phung ph tai san cua mnh.

(14) "Khi anh ta a an tieu het sach, th lai xay ra trong vung ay mot nan oi khung khiep. Va anh ta bat au lam canh tung thieu, (15) nen phai i cho mot ngi dan trong vung; ngi nay sai anh ta ra ong chan heo. (16) Anh ta ao c lay au muong heo an ma nhet cho ay bung, nhng chang ai cho. (17) Bay gi anh ta hoi tam va t nhu: "Biet bao nhieu ngi lam cong cho cha ta c cm d gao tha, ma ta ay lai chet oi ! (18) Thoi, ta ng len, i ve cung cha va tha vi ngi: "Tha cha, con that ac toi vi Tri va vi cha, (19) chang con ang goi la con cha na. Xin coi con nh mot ngi lam cong cho cha vay". (20) The roi anh ta ng len i ve cung cha.

"Anh ta con ang xa, th ngi cha a trong thay. Ong chanh long thng, chay ra om chom anh ta va hon lay hon e. (21) Bay gii ngi con noi rang: "Tha cha, con that ac toi vi Tri va vi cha, chang con ang goi la con cha na..." (22) Nhng ngi cha lien bao cac ay t rang: "Mau em ao ep nhat ra ay mac cho cau, xo nhan vao ngon tay, xo dep vao chan cau, (23) Roi i bat con be a vo beo lam tht e chung ta m tiec an mng ! (24) V con ta ay a chet ma nay song lai, a mat ma nay lai tm thay". Va ho bat au an mng.

(25) "Luc ay ngi con ca cua ong ang ngoai ong. Khi anh ta ve gan en nha, nghe thay tieng an ca nhay mua, (26) lien goi mot ngi ay t ra ma hoi xem co chuyen g. (27) Ngi ay tra li: "Em cau a ve, va cha cau a lam tht con be beo, v c lai cau ay manh khoe". (28) Ngi anh ca lien noi gian va khong chu vao nha. Nhng cha cau ra nan n. (29) Cau tra li cha: "Cha i, a bao nhieu nam tri con hau ha cha, va chang khi nao trai lenh, the ma cha bao gi cha cho lay c mot con de con e con an mng vi ban be. (30) Con thang con cua cha o, sau khi a nuot het cua cai cua cha vi bon iem, nay tr ve, th cha lai giet be beo an mng !"

(31) "Nhng ngi cha noi vi anh ta: "Con a, luc nao con cung vi cha, tat ca nhng g cua cha eu la cua con. (32) Nhng chung ta phai an mng va hoan hy, v em con ay a chet, nay lai song, a mat, nay lai tm thay".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Con chien va ong quan

Cac ngi thu thue va toi loi en gan c Giesu e nghe Ngai.  Khong co ranh gii, khong co phan biet va ky th.  Canh tng o khien cac ngi Phariseu va cac kinh s kho chu, le ra c Giesu phai xa tranh th Ngai lai on tiep va cung an vi hang toi loi.  c Giesu bien minh cho thai o cua mnh khi i t cach c x cua con ngi trong cuoc song hang ngay.  Ngai ke hai du ngon co cau truc giong nhau: ngi chan chien co 100 con chien, mat mot con;  Ngi phu n co 10 ong quan, mat mot ong.  Ca hai eu no lc tm kiem, va tm cho en khi thay mi thoi, du phai e 99 con chien khac ngoai ong hoang, hay phai thap en, quet nha  Ca hai eu mng r khi tm thay ieu a mat, niem vui ln qua, khong gi mot mnh c, nen phai mi hang xom en chung vui.  T hai du ngon nay, c Giesu a chung ta en vi thai o cua Thien Chua.  Ca tri cao, ca trieu than thien quoc cung vui mng ve chuyen mot toi nhan hoi cai.  Toi nhan la ngi vuot ra khoi vong tay Thien Chua, nh con chien b lac, nh ong quan b mat, Ngai khi cong tm thay ho, Thien Chua vui mng, va Ngai cung muon chung ta chung vui vi Ngai.

Thien Chua quy con ngi, quy tng ngi, tng toi nhan.  Cac toi nhan lai loi keo s quan tam cua Ngai.  Hanh phuc cua Thien Chua la tm thay lai ieu a mat.  Khi ke hai du ngon nay, han c Giesu co y nhac cac ngi Phariseu va kinh s rang ho c mi goi e chung vui vi Thien Chua.  Coi chng ho lai mang thai o cua ngi tng mnh la cong chnh, khong can hoi cai, khong chia se c niem vui ang rao rc ni Thien Chua.  T choi chung vui vi c Giesu, t choi niem vui cua n tha th c ban va c nhan, la khinh thng niem vui cua tri cao, la lam bam chong lai Thien Chua.

Khuon mat ngi con th

Trong quan niem cua van hoa thi c Giesu, ngi con th la a con bat hieu.  Chang ai oi chia gia tai khi cha mnh con song khoe manh.  Ch khi cha qua i, tai san mi thc s c trao lai cho cac ngi con s dung.  C s thng ngi cha se noi gian trc li nai xin hon xc o, the nhng ay ngi cha lai chieu y con.  Ong cho a con th t do lai hay ra i, chap nhan hay t khc cha.  Ch ni cha mi co s song: "V con ta ay a chet, nay song lai."  a con th con vui song thoa thue bao lau no con nhng ong tien cua cha no.  Khi het tien, no ngh mnh co the t song c bang co gang cua mnh, nhng no a suyt chet oi.  No phai lam mot nghe hen ha la chan heo cho dan ngoai, hn na no con thay mnh khong bang heo.  Cai chet rnh rap au ay, ngi con th a xuong ti ay vc tham.  No cam thay phai tr ve vi cha e tranh cai chet trc mat.  ay cha phai la mot hoan cai sau xa v thay mnh xuc pham en tnh yeu cha.  No muon tr nen a lam cong cho cha, c cha tra lng.  No van muon t song bang lao ong cua mnh.  Ch tnh yeu cha mi khien no hoan cai thc s.  Ch trong vong tay va nhng nu hon cua cha ma no hieu rang ch ni cha mi co s song, cat t vi cha la cat t vi s song.

Khuon mat ngi con ca

Chang hn g ngi con th, ngi con ca ch biet hau ha cha, nhng anh khong yeu cha.  Neu anh yeu cha thc s, han anh co the hieu c niem vui cua cha khi ngi em tr ve, va anh a co the chia se niem vui o vi cha, khong mot chut de dat hay ganh t vi em.  Anh co chut t hao, t man v mnh a hau ha cha ba nam, cha bao gi trai lenh.  Ngi con ca tng trng cho nhng ngi Phariseu va kinh s, nhng ngi a phuc vu Chua va gi luat mot cach t m.  Anh khong hieu c tai sao cha lai on tiep mot cach long trong cai thang con phung pha va bat hieu o.  Ngi Phariseu cung khong hieu c tai sao c Giesu lai tiep on ngi toi loi va an uong vi ho.  Ngi anh ca tng mnh song gan cha, nhng thc s lai xa cha.  ieu quan trong khong phai ch la trong nha cua cha ma con la trong tim cua cha na.

Tr lai vi cha

Tr lai vi cha la tr ve vi nguon coi, vi tnh yeu am ap va s song d dat.

Ai cung can tr lai.  Du ban la con ut a i hoang hay mi ch mang trong mnh c m c t do bay nhay, coi mai nha cha la ni tu tung, buon chan.  Du ban la con ca, a luon ben cha, a lam viec cho cha, ban cung can tr ve, ngha la thoi ng ngoai, ng ngoai nha, ng ngoai loi ngh va tam tnh cua cha, ng ngoai niem vui ang rao rc trong long Cha, ng ngoai hanh phuc bat ng cua ngi em biet an nan hoi cai.

Hay bc vao nha e giang tay on lay ngi em cua mnh, e lan au tien hieu c s bao la cua tnh cha.  Cha yeu mnh khong phai v mnh a phung dng cha bao nam, chang he mot lan trai lenh.  Cha yeu mnh khong phai v mnh ngoan hn "thang con cha kia".  Cha yeu mnh ch v mnh la con.  Cha khong muon mat mot a con nao.  Moi ngi con eu co cho ng trong Trai Tim Cha.

Hay tr ve e bat au thc s " vi Cha" nh mot ngi con, ngha la nhan ra mnh qua giau co: "moi s cua Cha la cua con".  Vay ma trong qua kh mnh van them thuong nhng chuyen chang ang g, mot con de nho chang han.  Co the mnh a song nh mot no le hay mot ngi lam cong cho Cha, ch mong Cha tra cong bang mot cai g thay c cu the tran gian nay, ma quen rang hanh phuc ch thc la c song ben Cha nh mot ngi con.

Tr ve khong phai ch la thai o cua Mua Chay.  Tr ve la thai o hang ngay.  Co nhng khoanh khac trong ngay, ban c mi goi tr ve, trc khi b lun sau.  Ban ng dap tat tieng goi nay.  Neu ban tr ve lap tc, ban se tranh c nhng vap nga nang ne.

Ai cung can tr ve.  Khong ai trong chung ta qua hoan hao en noi khong can phai tr ve.  Co khi la nhng truc trac nho can ieu chnh lai.  Co khi lai la mot thay oi ln lao hn: thay oi hng song, thay oi cai nhn ve Thien Chua, ve tha nhan va ve chnh mnh.

Tr ve chang phai la chuyen de dang.  Chang ai muon nhan la mnh a i lam ng.  Ngi anh ca can dep bo t ai e vui ve vao nha.  Ngi con ut can khiem ton mi dam tr ve gia nh giau co cua mnh trong tnh trang than tan ma dai.  e tr ve bao gi cung can chut khiem ha va t bo, co the la nhng t bo n au.  Nhng hanh phuc th tuyet vi.

Ngi con th cam nem c hanh phuc cua tnh Cha.  Khong ro ngi con ca co vao nha e d tiec khong, hay la co tnh ng ngoai chu oi?

 

Mot so cau hoi gi y

1.  Ban ngh g ve khuon mat cua ngi cha?  Thai o nao cua ngi cha oi vi hai con anh ong ban hn ca?

2.  Ban thay mnh co net nao giong vi ngi con th va ngi con ca?

 


Back to Home Page