Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 2 thang 9 nam 2001

Chua Nhat 22 Thng Nien Nam C

 

oc Tin Mng Lc. 14, 1.7-14

(1) Mot ngay sabat kia, c Giesu en nha mot ong thu lanh nhom Phariseu e dung ba: ho co do xet Ngi.

(7) Ngi nhan thay khach d tiec c chon cho nhat ma ngoi, nen noi vi ho du ngon nay: (8) "Khi anh c mi i an ci, th ng ngoi vao cho nhat, keo l co nhan vat nao quan trong hn anh cung c mi, (9) va roi ngi a mi ca anh lan nhan vat kia phai en noi vi anh rang: "Xin ong nhng cho cho v nay". Bay gi anh se phai xau ho ma xuong ngoi cho cuoi. (10) Trai lai, khi anh c mi, th hay vao ngoi cho cuoi, e cho ngi a mi anh phai en noi: "Xin mi ong ban len tren cho". The la anh se c vinh d trc mat moi ngi ong ban". (11) V pham ai ton mnh len se b ha xuong; con ai ha mnh xuong se c ton len".

(12) Roi c Giesu noi vi ke a mi Ngi rang: "Khi nao ong ai khach an tra hay an toi, th ng keu ban be, anh em, hay ba con, hoac lang gieng giau co, keo ho cung mi lai ong, va nh the ong c ap le roi. (13) Trai lai, khi ong ai tiec, hay mi nhng ngi ngheo kho, tan tat, que quat, ui mu. (14) Ho khong co g ap le, va nh the, ong mi that co phuc: v ong se c ap le trong ngay cac ke lanh song lai".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Nam 1888 c Leo XIII phong thanh cho mot v tha sai tai Chau My La Tinh va ton v ay lam bon mang cac hoat ong truyen giao cho ngi da en tren toan the gii.  o la thanh Phero Claver (1580-1654).

Qu ben canh e ra mat ra mnh cho ho

Ngi ta co the nghe chnh v thanh nay mo ta ve tnh trang cua nhng ngi da en ma ngai hien than phuc vu qua mot oan trch cua la th gi cac ban cua ngai nh sau:  " Hom qua Le Chua Ba Ngoi, mot so ln dan da en b bat doc cac b song Phi Chau c a vao b bang mot chiec tau rat ln.  Chung toi voi va chay ua ra mang theo hai thung ay cam, chanh, banh ngot va u moi th linh tinh.  Chung toi phai co gang dat am ong ra mi ti c vi nhng ngi au om.  Hang am ho ang nam dai tren at am, ung hn la tren bun, than the tran truong khong mot manh vai che than.  Chung toi ci ao choang ra, i en mot nha kho gan o, kiem u th go con xai c mang ve va ghep chung lai vi nhau thanh mot cai buc, oan xong qua am lnh gac, va cuoi cung chung toi dan xep mang c tat ca nhng ngi om au en o  Phai chi cac ban co the nhn thay long biet n bieu lo trong anh mat ho!  Bang cach nay chung toi a noi vi ho khong phai qua li noi ma bang hanh ong.  Bat c bang hnh thc ngo li nao khac co le cung khong phu hp.  oan chung toi ngoi xuong hoac qu ben canh ho va ra mat ra mnh cho ho."

ieu thanh Phero Claver va mo ta an khp vi li khuyen cua c Giesu ngo cung v thu lanh nhom Phariseu a mi Ngi en d tiec, rang: "Khi ong ai tiec hay mi nhng ngi ngheo kho, tan tat, que quat, ui mu.  Ho khong co g ap le va nh the, ong mi that co phuc." (cc.13-14).  Hai thung cam, chanh, banh ngot ma thanh nhan mang ti ch mi la o khai v s khi ban au.  Nhng cong hien tiep theo con ang ke hn nhieu.  Nhng cong hien ay c tng trng bang viec thanh nhan "ngoi xuong hoac qu ben canh ho va ra mat ra mnh cho ho."  Tat ca nhng ieu o tr nen hanh phuc ln biet bao cho thanh Phero Claver khi thanh nhan hng c ngay cac ke lanh song lai (c.14).

Thiet lap Nc Thien Chua ni ban than c Giesu

Qua that, s mang c Giesu en e the hien la thiet lap Nc Thien Chua ni ban than Ngi.  Nc o Ngi thng v nh mot ba an hoac mot ba tiec linh nh.

Ngi Do Thai cung nh ngi Hy Lap thi c Giesu, thng an hai ba, khong ke ba lot long ban sang trc khi i lam:  o la ba sang hoac ve tra va ba chnh ban chieu.  Khi an ngi Do Thai co the ngoi hoac nga lng tren co (Mt 14,19) hay tren ghe dai co em ma khong co tay vn (Ga 13,23) vi than mnh da tren khuyu tay trai va thc an chu yeu c kep trong banh de cam tay.  Thng ngi ta ch an banh m, uong nc la va an trai cay, tuy ban chieu cung thng co nhng mon an nong.  Tht va ru nho cung nh nhng thc an my v thng danh cho ai tiec (Lc 15,22-32).

Trong Kinh Thanh, ba an a tng la c hoi e phe chuan giao c c ky ket (St 26,30; 31,46-54).  Ba an luon noi len tnh huynh e ngang qua hanh vi duy tr s song.  Cong oan d tiec luon gia thiet tnh men khach ve pha ngi mi khach en an.  Ngc lai, khach d tiec cung c gia thiet phai co mot so nhng c tnh tng xng.  Cau Thanh Vnh 40,10 "Ca ngi ban than con hang tin cay, a cung con chia cm se banh, ma nay cung gi got ap con" nh tien bao cho thay Giua se tr nen ke phan boi Thay mnh nh the nao trong ba tiec ly (Lc 22,21).

Trong bai Tin Mng hom nay c Giesu lan lt ngo li cung khach d tiec (cc.7-11) roi cung chu nha la ngi mi khach ti (cc.12-14):  Ca hai eu tm thay y ngha ay u cua no li bnh pham cua mot ngi ong ban len tieng noi vi Thay Giesu rang: "Phuc thay ai c d tiec trong Nc Thien Chua." (c.15)

Ngi nho nhat la ke ln nhat

Khach d tiec c c Giesu khuyen cao lam ieu xem ra vi ly do khong c thanh cao lam chang?  Ho c e ngh vao ngoi co di khong phai v ly do tot lanh, ma ch e c chu tiec cat nhac len co nhat: "The la anh se c vinh d trc mat moi ngi ong ban" (c.10).  Nhng Luca cho ta biet ieu va neu la di hnh thc mot du ngon (c.7) thng c hieu la mot cau chuyen buoc ngi nghe phai suy ngh e kham pha ra y ngha tiem an cua no.  ay y ngha phai c tm la cau 11 khi c Giesu noi "Ai ton mnh len se b ha xuong; con ai ha mnh xuong se c ton len."  Tc la trong ngay phan xet Thien Chua se ao ngc lai thang gia tr bat cong cua the gian.  "Ngi se ha be nhng ai quyen the va nang cao moi ke khiem nhng" (Lc 1,52).  Do o viec cac mon e ton mnh len a tng b Thay Giesu qu trach khi ma cac ong ch mi "cht suy ngh t hoi xem ai la ngi ln nhat trong cac ong".  Thay Giesu biet ieu cac ong ang suy ngh trong long, Ngi lien em mot em nho at ben canh mnh va noi vi cac ong: " Ai la ngi nho nhat trong tat ca anh em, th ke ay la ke ln nhat!" (Lc 9,46-48).

ng mi ngi co the ap le

Theo cung mot van mach xem ra cung di hnh thc du ngon nh tren (c.7), c Giesu quay lai khuyen cao chu tiec ng nen mi ban be, anh em hay ba con la nhng ngi co the ap le (c.12) ma ngc lai, hay mi nhng ngi ui mu, que quat, v.v la nhng ngi khong co g e ap le.  "Nh the, ong mi that co phuc" (c.14).  Noi cach khac, khi lam viec thien can phai tranh tinh than vu li; moi phan thng ch c ch i ni Thien Chua khi Ngi cho ke lanh song lai.  Kieu noi manh "ng keu ban be, anh em hay ba con, hoac lang gieng giau co, keo ho cung mi lai ong" la e noi len tinh than hoan toan vo v li o.

ao ngc thang gia tr

Qua that tinh than ao ngc thang gia tr tran the cua Nc Thien Chua cung nh tinh than hoan toan vo v li nham phuc vu ngi ngheo chnh la ieu ma Chua Giesu muon day ta trong bai Tin Mng hom nay.  Tinh than ay thanh Phero Claver a bat sang len khong ch bang mot c ch ngon s thoang qua nhng bang ca mot i tan hien cho ngi da en suot 40 nam!

Sinh ra trong mot gia nh ngheo mien ong Bac nc Tay Ban Nha, cau Phero Claver ngay t nho a c hap thu mot c tin vng manh va c trien n ve long khiem ton sau tham.  Them vao o, v la ngi con duy nhat trong gia nh, cau c hng mot tnh thng au yem cua me cha.  Tat ca nhng net ay se tiep tuc ghi khac sau am vao cuoc i tren di 70 nam cua Phero Claver.

Sau mot thi gian hoc tai que nha, nh mot ong chu cho tien an hoc, Phero Claver c gi i hoc xa gia nh va a xin nhap Dong Ten ngay 7.8.1602.  Sau hai nam tap vien va mot thi gian hoc van chng, ngay 11.11.1605, Phero Claver at chan ti hoc vien Dong Ten ao Mallorca ni mot tu huynh gac cong 33 nam noi tieng la ngi ao c va thanh thien en noi nhieu nhan vat ao i lui ti ban viec thieng lieng vi thay.  Chnh thay An Phong Rodriguez nay a khuyen bao Phero Claver rang "Neu anh that long yeu men Chua Kito, anh hay xin i phuc vu bao anh em Nam My!"  o chnh la ieu ma Phero Claver a lam, la xin hien than phuc vu ngi da en mot cach hoan toan vo v li.  Thanh nhan a mang lai ket qua ln lao cho ho.  Ngi ta c lng trong gan 40 nam, thanh Phero Claver a ban b tch ra toi cho khoang 300.000 ngi da en.  Do o ma nam 1888 c Leo XIII a ton thanh nhan lam bon mang cac hoat ong truyen giao cho ngi da en.

 

Mot so cau hoi gi y

1.  Ban ngh tai sao Chua Giesu lai noi "Ai ton mnh len se b ha xuong; con ai ha mnh xuong se c ton len" (c.11)?  Li nay cua Chua Giesu co the em ra thc thi trong i song ca nhan, gia nh va xa hoi cua ngi Kito hu chang?  Ban ngh tinh than cua Chua Giesu danh moi quan tam u tien cho nhng ngi ngheo, b bo ri hoac b oi x bat cong, tinh than ay co the thay oi xa hoi ban ang song chang?

2.  Rieng ban co le khong co c hoi hien than phuc vu ngi da en Chau My La Tinh nh thanh Phero Claver, nhng tinh than phuc vu vo v li cua ngai, thc ra la cua chnh bai Tin Mng nay, van co the c ap dung bang nhieu cach chang?

 


Back to Home Page