Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 26 thang 8 nam 2001

Chua Nhat 21 Thng Nien Nam C

 

oc Tin Mng Lc. 13, 22-30

(22) Tren ng len Gierusalem, c Giesu i ngang qua cac thanh th va lang mac ma giang day. (23) Co ke hoi Ngi: "Tha Ngai, nhng ngi c cu thoat th t, co phai khong?" Ngi bao ho: (24) "Hay chien au e qua c ca hep ma vao, v toi noi cho anh em biet: co nhieu ngi se tm cach vao ma khong the c.

(25) "Mot khi chu nha a ng day va khoa ca lai, ma anh em con ng ngoai, bat au go ca va noi: "Tha ngai, xin m cho chung toi vao !", th ong se bao anh em: "Cac anh ay ? Ta khong biet cac anh t au en !" (26) Bay gi anh em mi noi: "Chung toi a tng c an uong trc mat ngai, va ngai cung a tng giang day tren cac ng pho cua chung toi". (27) Nhng ong se ap vi anh em: "Ta khong biet cac anh t au en. Cut i cho khuat mat ta, hi tat ca nhng quan lam ieu bat chnh !".

(28) " o anh em se khoc loc nghien rang, khi thay cac ong Apraham, Ixaac va Giacop cung tat ca cac ngon s c trong Nc Thien Chua, con mnh lai b uoi ra ngoai. (29) Thien ha se t ong tay nam bac en d tiec trong Nc Thien Chua.

(30) "Va ka co nhng ke ng chot se len hang au, va co nhng ke ng au se xuong hang chot".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Anh Hng a chia se kinh nghiem anh song lien quan ti "ca hep" (c.24) trong bai Tin Mng hom nay nh sau.

Hy sinh mi ngan o

a 32 nam nay anh van lam cho mot cong ty.  Trong nhng nam ay, 5 lan anh c e c thang chc.  Neu nhan, anh se khong co u thi gi cho v va 4 con trai cua anh v anh se phai lam cac ngay cuoi tuan na.  Bu vao o lng anh se c tang them mi ngan o.  Nhng anh Hng a khc t v tin rang "tnh yeu" ma anh danh cho v con qu gia hn nhieu.

Cach ay hai nam ban ieu hanh cua cong ty mot lan na, e c e anh c thang chc.  Lan nay anh nhan, ly do v cac con anh a khon ln ma v anh lai khong the i lam c.  Khong may cho anh la vao ung thi gian ay, ngi ch ruot cua anh qua i khien anh khong chu tam hoc hanh c nen ve cuoi khoa anh a thi rt.  Tr ve cong ty anh b ong giam oc quang ho s len ban roi gian d noi: "ang ly toi khong cho anh i hoc.  ang ly ra toi khong nghe li ai het.  Anh anh mat c hoi cuoi cung nay cua anh roi, biet cha!"

That la e che nhuc nha cho anh Hng.  Anh chia se nguyen van nh sau: "Long toi tan nat.  ieu ang buon la toi a e cho li le ong giam oc huy diet toi.  Moi s eu tr nen vo ngha.  Y ch quyet tam phung s Chua bay lau nay bong tr nen vo dung.  Toi thay toi khong the nao bc theo Chua trong tnh trang nay.  Toi t hoi "Tai sao lai xay ra viec nay?"  Co ve nh toi khong con co the yeu thng c na.  Te hn na la toi cam thay nh Chua a bo ri toi.  Cai chet cua ngi ch lam toi au kho nay lai a en viec ong chu ha nhuc toi."

"Moi s nh sup o quanh toi.  Toi thay toi khong con oi dien c vi viec lam s cung nh vi gia nh va cuoc song.  Toi ngai ra khoi ging moi sang va ch muon thu mnh e tranh ne the gii ben ngoai.  Moi khi gap mat ong giam oc, toi cang thay them phan uat tc gian.  Toi tr nen cay ang thu han.  Suot i toi cha bao gi cam thay nh the oi vi ai ca.  Toi thay toi co bon phan yeu thng nhng van bng bnh cai lai."

Chon theo mot con ngi b bo ri

"Ngay kia toi phai thu thc vi v toi: Anh khong the song noi mai the nay.  V toi chu y lang nghe va e ngh cung nhau cau nguyen e xin Chua giup sc.  Chung toi cung nhau cau nguyen va khi ay toi biet mnh phai chon theo Chua Giesu, chu ong inh va b bo ri.  Toi cam thay c bnh an va manh me hn."

"Ngay kia khi ri khoi van phong ong giam oc, toi cam thay co sc thoi thuc toi quay lai noi vi ong: "Toi xin tha la khong phai toi muon len an ai hoac xin xo ieu g.  Sau khoa huan luyen khi ong noi chuyen vi toi, toi b mat tinh than oi vi cong ty.  Toi tr nen oan hn va nhieu lan toi a co nhng thai o khong tot oi vi ong."

"Ong giam oc ngat li anh Hng khi noi: "Toi chang bao gi co y lam cho anh buon.  Anh biet toi gian th la loi roi sau lai quen ngay."  Khi anh Hng xin ong giam oc tha cho anh ve cach anh oi x vi ong ta th ngi an ong thng co ve lanh nhat ay a a ay nc mat.  Ong thinh lang mot luc roi cat tieng: "Toi xin loi ong, toi that khong ng viec toi lam khien ong phai buon phien."  Roi ong bat au tham hoi ve toi va gia nh toi mot cach than mat.  Toi thay chung toi a noi lai c nhp cau a t oan."

ieu bat ng xay ra la khi ong giam oc ve hu, mot ngi an ong tre hn nhieu, ng au cong ty.  Anh ch mi co 32 tuoi.  V thieu kinh nghiem, anh gap kho khan.  Anh a xin gap rieng tat ca cac nhan vien trong cong ty, moi lan bon ngi.  Ch co anh Hng mot mnh c ong giam oc mi mi rieng ti van phong e gap.  Ket qua la anh a c gi i hoc mot khoa huan luyen roi c thang chc mot cach ngon lanh.

Cau chuyen ke tren gi y e ta suy ngh ve ca hep trong bai Tin Mng.  Chua Giesu khuyen cao ta "Hay chien au e qua ca hep ma vao" (c.24).  Nhng li day o c neu trong boi canh nao?  Lam the nao hieu va ap dung li khuyen o mot cach chnh xac?  Nhat la ta c Chua Giesu khuyen cao phai chien au e qua ca hep nham at ti ieu g ang ke?

Bai Tin Mng hom nay cho thay ay la lan th hai tac gia Luca nhac nh ta ve cuoc hanh trnh cua c Giesu nham ti ch iem la Gierusalem (c.27).

Luca cho thay kho khan va th thach

Lan th nhat Luca gan lien Gierusalem di at vi Gierusalem tren tri, d nhien ngang qua s chet va s song lai cua c Giesu.  o la luc Luca trnh trong loan bao: "Khi a ti ngay c Giesu c rc len tri, Ngi nhat quyet i len Gierusalem" (9,51).  Ngay lan loan bao au tien ve cuoc hanh trnh i Gierusalem, Luca a cho thay kho khan va th thach.  Thoat tien c Giesu va cac mon e b mot lang Samari t khc (cc. 53-54).  Ke en chnh c Giesu muon thach o nhng ai muon bc theo Ngi.  Ngi th nhat xin theo lien c cho biet rang "Con chon co hang, chim tri co to, nhng Con Ngi khong co cho ta au."  Ngi th hai xin ve chon tang cha gia trc a, th a khong c phep v "C e ke chet chon ke chet cua ho.  Con anh, anh hay i loan bao trieu ai Thien Chua."  Ngi th ba cung c yeu cau phai co thai o dt khoat v "Ai a tra tay cam cay ma con ngoai lai ang sau, th khong thch hp vi Nc Thien Chua." (cc. 57-62).

Bay gi la lan th hai, Luca cho biet c Giesu ang tren ng len Gierusalem (c. 22).  Van e c neu tram trong hn lan th nhat nhieu vi cau hoi "Tha Ngai, nhng ngi c cu thoat th t, co phai khong?" (c.23).  Bi le n cu thoat noi ay la chnh s song con cua con ngi, tc la n cu o, ch khong phai ch la van e t bo moi s hoac phai t bo ngay nh noi tren (Lc 9,56-62).

Chnh c Giesu la ca hep

Va e tra li, c Giesu oi hoi mot s chnh xac.  Ngi muon ngi ta nham thang ban than Ngi theo be sau, tc la biet Ngi.  Khong co g co the thay the c cai biet noi tam o.  Cho nen ca nhng ke song sat ben Ngi, "an uong trc mat Ngi, va Ngi cung a tng giang day tren cac ng pho" cua ho (c.26), ho cung van b loai ra ngoai neu ho thc s khong biet Ngi.

Nh vay, chnh c Giesu la ca nh Ngi tuyen bo trong Tin Mng cua Gioan: "Toi la ca.  Ai qua toi ma vao th se c cu." (Ga 10,9).  Ca hep trong Luca con co y noi ve chnh ban than c Giesu ch khong the la ai khac.  ieu nay Tin Mng cua Gioan cung noi ro vi li tuyen bo cua c Giesu la "Chnh Thay la con ng, la s that va la s song.  Khong ai en c vi Chua Cha ma khong qua Thay" (Ga 14,6).  c Giesu con la ca hep theo ngha Tan c nh li tong o Phero ln tieng cong bo trong ngay le Ngu Tuan rang: "Toan the nha Israen phai biet chac ieu nay:  c Giesu ma anh em a treo tren thap gia, Thien Chua a at Ngi lam c Chua va lam ang Kito" (Cv 2,36) va "Di gam tri nay, khong co mot danh nao khac a c ban cho nhan loai, e chung ta phai nh danh o ma c cu o." (4,16).

Biet c Giesu ni con tim

Nhng nh vay th phai cat ngha the nao ve Tin Mng cua Mattheu ve cuoc phan xet chung?  Neu biet c Giesu la ieu kien tien quyet e vao hng Nc Thien Chua, theo bai Tin Mng hom nay, th phai hieu nh the nao ve tnh trang het sc sng sot cua nhng ngi cong chnh cha he nhan biet Chua khi ho thay Chua oi ma cho an, khat ma cho uong, v.v (Mt 25,37tt)?  Tha, nhng ngi cong chnh ay a c biet c Giesu tan goc do ho c anh ong bi chnh Than Tr cua c Giesu phuc sinh la Than Tr luon c ban cho ho e giup ho lam viec lanh.  Ho khong ch biet c Giesu theo cai biet hi ht nong can theo y ngh ma thoi, nhng con biet Ngi tham sau ni con tim mnh.

Qua that, cung chnh cai biet noi tam ay a giup anh Hng song tinh than chien au e vao ca hep.  Anh va v anh a cung nhau cau nguyen xin Chua giup sc e lt thang cn khung hoang.  Nh vay anh nhan ra mnh phai chon theo Chua Giesu chu ong inh va b bo ri.  o la luc anh c bnh an va co sc manh e giai quyet trc dien van e kho khan vi ong giam oc ni s lam viec cua anh.

 

Mot so cau hoi gi y

1.  Trong cau chuyen anh Hng chia se, anh a chon danh th gi moi cuoi tuan cho v con thay v nhan lam viec them cuoi tuan e lng c them 10 ngan o.  Ban ngh chon la nh anh Hng, theo cai nhn cua ban, co li hay co hai?  Theo cai nhn cua nhng ngi cung xom ngo cua ban th chon la ay ung hay sai?

2.  Di anh sang cua bai Tin Mng hom nay, ban thay anh Hng a phan au e song tinh than "ca hep" nh the nao?

 


Back to Home Page