Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 12 thang 8 nam 2001

Chua Nhat 19 Thng Nien Nam C

 

oc Tin Mng Lc. 12, 32-48

(32) c Giesu noi vi cac mon e rang: "Hi oan chien nho be, ng s, v Cha anh em a vui long ban Nc cua Ngi cho anh em.

(33) "Hay ban cua cai mnh i ma bo th. Hay sam lay nhng tui tien chang bao gi cu rach, mot kho tang chang the hao hut tren tri, ni ke trom cap khong ben mang, moi mot cung khong uc pha. (34) V kho tang cua anh em au, th long anh em cung o.

(35) "Anh em hay that lng cho gon, thap en cho san. (36) Hay lam nh nhng ngi i chu i an ci ve, e khi chu va ve ti va go ca, la m ngay. (37) Khi chu ve ma thay nhng ay t ay ang tnh thc, th that la phuc cho ho. Thay bao that anh em: chu se that lng, a ho vao ban an, va en ben tng ngi ma phuc vu. (38) Neu canh hai hoac canh ba ong chu mi ve, ma con thay ho tnh thc nh vay, th that la phuc cho ho. (39) Anh em hay biet ieu nay: neu chu nha biet gi nao ke trom en, han ong a khong e no khoet vach nha mnh au. (40) Anh em cung vay, hay san sang, v chnh gi phut anh em khong ng, th Con Ngi se en".

(41) Bay gi ong Phero hoi: "Lay Chua, Chua noi du ngon nay cho chung con hay cho tat ca moi ngi?" (42) Chua ap: "Vay th ai la ngi quan gia trung tn, khon ngoan, ma ong chu se at len coi soc ke an ngi , e cap phat phan thoc gao ung gi ung luc? (43) Khi chu ve ma thay ay t ay ang lam nh vay, th that la phuc cho anh ta. (44) Thay bao that anh em, ong se at anh ta len coi soc tat ca tai san cua mnh. (45) Nhng neu ngi ay t ay ngh bung: "Chu ta con lau mi ve", va bat au anh ap toi trai t gai va che chen say sa, (46) chu cua ten ay t ay se en vao ngay han khong ng, vao gi han khong biet, va ong se loai han ra, bat phai chung so phan vi nhng ten that tn.

(47) "ay t nao a biet y chu ma khong chuan b san sang, hoac khong lam theo y chu, th se b on nhieu. (48) Con ke khong biet y chu ma lam nhng chuyen ang phat, th se b on t. He ai a c cho nhieu th se b oi nhieu, va ai c giao pho nhieu th se b oi hoi nhieu hn.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Tin Mng hom nay loan bao ieu het sc ln lao, o la: "Cha cua anh em a vui long ban Nc cua Ngi cho anh em." (c.32).  Thien Chua mi goi ta song vi Ngi, tr nen nhng chi the cua gia nh Ngi.  That la ieu hanh phuc khien cho moi s khac eu chang ang ke.  Ch co mot ieu duy nhat e lam: o la yeu thng!  Yeu thng la con ng duy nhat a ta en vi Cha.  Trong bai Tin Mng hom nay, yeu thng co hai dung mao o la hien dang va tnh thc.

1. -"Hay ban cua cai mnh i ma bo th".  -Nguon phu tuc duy nhat la tnh yeu va s hien dien cua Thien Chua Cha.  Tat ca nhng ieu khac ch co y ngha khi chung la phng tien e yeu thng.  Vay ta s hu khong phai e gi lai nhng la e cho i.  Hay nghe kinh nghiem song do ch Lieu chia se.

Qua Hai Nhi Giesu tang

o la ngay 20 thang 12.  Li Chua trong thanh le la "Anh em hay cho, th se c Thien Chua cho lai" (Lc 6,38).  Toi i d le tai nha th Chanh toa.  ca vao, mot co gai 13-14 tuoi xin cua bo th.  Toi cho co be chut tien nhng co be ay noi: "Tha Ba, Ba co the kiem cho chau mot oi giay khong, v chan chau lanh cng vi oi giay nay?"  Toi ha vi co be rang toi se co gang theo kha nang e kiem cho co mot oi giay ngay 24 thang 12, khi toi i d le cung gi va cung ni toi gap co be.  ung hen, co be va thay toi lien hoi: "Ba co nh kiem giay cho chau khong?"  "Chua i, toi quen tiet mat roi!  Xin loi chau."  Toi noi cho xong chuyen roi vao nha th.  Hay con chut thi gi trc khi thanh le bat au.  Toi ngoi hang ghe sat ban th.  Nhng toi khong c an long v co tieng noi tam trach moc toi: "Ngi a quyet tam yeu thng moi ngi, the ma ngi quen i nhng c hoi cu the e yeu thng."  Toi khong the ngoi yen c v toi cam c the nao la lanh hai ban chan.  Toi lien bc ra khoi nha th e noi vi co be: "Nay chau, toi co the tang cho chau oi giay cua toi c khong?"  Toi thc s gan bo vi oi giay ong cua toi v o la oi giay ong xinh xan va am chan.  Toi a i oi giay nay.  Toi noi vi co be:  "Hay trao oi e toi cho chau oi giay cua toi, va chau se cho toi oi giay cua chau."  Co be tro mat nhn toi  Co ta lng l mot hoi, trc khi chap nhan ieu toi e ngh.  Chung toi a trao oi cho nhau oi giay mnh ang i.  Co be i giay so 37, con toi so 38.  Vay nen oi giay toi mi xo vao hi cc khien chan toi hi au.  Toi a tham d thanh le va ra ve  vi oi chan that lanh cng.  Khi ra ve, toi ngh toi phai mua mot oi giay am ap hn.  Ngay 25 thang 12 toi co hen phai vang nha nhieu ngay nen s b cong chan.  Nhng toi khong the bo ra hn 50 my kim e mua giay, the ma oi giay nao cung at hn so tien o.  Mai ti tra toi mi mua c mot oi giay kha ep vi gia 49 my kim.  Mua xong, toi voi chay lai tra co be oi giay xem ra con mi nen co the dung vao mua he.  Co be vui ve noi vi toi: "o chnh la mon qua ep nhat ma Hai Nhi Giesu tang cho em!"  Hai chung toi chao biet va toi tr ve nha.

Ve trc ca nha toi , tnh c mot ngi an ong tien en bat tay toi.  o la ngi con cua mot benh nhan toi tng san soc ni benh vien.  Khi bat tay mng Noen, ong ay at ni tay toi t 50 my kim va noi: "ay la mon qua tng trng e to long biet n ch a san soc cho me toi!"  Toi mng r v mot lan na lai c thay Li Chua noi la li chan that: "Anh em hay cho th se c Thien Chua cho lai." (Lc 6,38).

Nen kinh te cua Thien Chua

Bai Tin Mng hom nay cho chung ta thay ly luan cua Thien Chua ngc lai vi ly luan cua loai ngi thng rat hay ch ky.  Noi chung, ngi ta co chieu hng s hu cang them nhieu cang tot, cung nh co chieu hng tch tr va thau lm bau vat.  Ca trong i song thieng lieng, ngi ta cung muon c nen giau co them.  Nhng Chua Giesu noi: "Hay tang ngi khac, hay chia se vi anh em ve ieu ban co.  Nen kinh te loai ngi c at c s tren viec tch tr: cang tch tr cang tr nen giau.  Nhng nen kinh te cua Thien Chua c at c s tren nguyen tac khac han: cang cho i ta cang tr nen giau co; cang chia se, ta cang co them; thc ra ieu ta cho i chnh la cai ta gi lai c cho mnh ni Chua.

Chia se cai hien la cua anh

Noi chung, ngi ta co chieu hng song theo ca nhan, ch ngh en mnh trc a, ch lo ap ng nhng nhu cau rieng ve vat chat cung nh tinh than.  Chang han, ta co khuynh hng chay en vi Chua v ca nhan mnh ma thoi.  Nhng Thien Chua co cai nhn khac han, bi le Thien Chua luon song s song lien v gia Ba Ngoi:  Moi s eu la cua chung gia Ba Ngoi Thien Chua.  Chua Giesu day chung ta rang: "Hay chia se tat ca cai hien la cua anh cung nh tat ca nhng ieu anh co."  Hay chia se ca nhng cua cai thieng lieng anh co, tc la nhng n ma Thien Chua ban cho anh.  Ngay viec trao oi e biet nhau mot cach tham sau, o la tao nen s hiep nhat.  o la cach song than linh, cach cua Ba Ngoi Thien Chua.

Tat ca nhng ieu va noi oi ta phai co long yeu thng.  Can phai tap luyen nghiem chnh.  Nhng o la n goi Kito hu chung ta.  Ta c mi goi e song s song tren tri.  Va phai chuan b cho s song o.

2. -Hay tnh thc: "Hay that lng thap en cho san sang e khi chu ve ti go ca la m ngay"

Can m ca ngay cho chu khi ong ve ti nha, o la ieu quan trong.  Chua Giesu nhac nh ti ba lan viec phai tnh thc.  Ly do v vi Chua Giesu, tnh thc noi ay co ngha la the hien muc ch c ban cua i ta.  Theo nao trang cua ngi i, ta sinh ra la e hng lay s song, e song mot i ay u tien nghi, e thanh cong tren ng i, e tr nen giau co va co uy quyen tren ngi khac:  noi tom lai, e song qui ve mnh nham li ch cho mnh.

Neu ngi ay t ngh bung "chu ta con lau mi ve va bat au anh ap t trai t gai va che chen say sa" (c.45):  Chua Giesu khong chap nhan loi song o.  Vi Chua, song nh vay la that bai: "Ong chu se loai han ra."(c.46).  Vi Chua Giesu, muc ch i ngi la gia nhap Nc Thien Chua, e c ong ban cung Thien Chua va c Thien Chua phuc vu: "Chu se that lng, a ho vao ban an va en ben tng ngi ma phuc vu" (c.37).  o la hnh anh Nc Thien Chua, tc la: c ben Chua, c ngoi an vi Ngi.  o la hanh phuc va la muc ch cua i ngi.  e at c hanh phuc o ta phai:

a) Cau nguyen: "Hay tnh thc va cau nguyen" (Lc 21,36).

b) Lam moi viec theo y Chua: y muon cua Thien Chua la ta phai yeu thng (x. Rm 13,8-10).  Ai yeu thng, ngi o tnh thc.  Cach tot nhat e tnh thc la biet yeu thng va cho i.  Con tim rao rc yeu thng khong the ngu c.  "Toi ang ngu nhng hon sc tnh.  Toi nghe ngi yeu toi khe goi: m ca cho anh, em cua anh" (Dieu ca 5,2).

 

Mot so cau hoi gi y

1.  Ban ngh g ve hanh vi yeu thng cua ch Lieu trong cau chuyen noi tren?  Hanh vi ay la hanh vi ngoai thng hay bnh thng trong i song ngi Kito hu?  Nhng lam sao co the yeu thng nh vay c trong i song thng ngay?

2.  Ban hieu the nao ve viec tnh thc nh Chua day trong Lc 14,7-14, e c ap le trong ngay cac ke lanh song lai?  Tnh thc kieu o co i ngc lai vi nao trang ngi i chang?

 


Back to Home Page