Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 29 thang 7 nam 2001

Chua Nhat 17 Thng Nien Nam C

 

oc Tin Mng Lc. 11, 1-13

(1) Co mot lan c Giesu cau nguyen ni kia. Ngi cau nguyen xong, th co mot ngi trong nhom mon e noi vi Ngi: "Tha thay, xin day chung con cau nguyen, cung nh ong gioan a day mon e cua ong". (2) Ngi bao cac ong: "Khi cau nguyen, anh em hay noi:

"Lay Cha, xin lam cho danh thanh Cha vinh hien, Trieu ai Cha mau en, (3) Xin Cha cho chung con ngay nao co lng thc ngay ay; (4) Xin tha toi cho chung con, v chnh chung con cung tha cho moi ngi mac loi vi chung con, va xin ng e chung con sa chc cam do".

(5) Ngi con noi vi cac ong: "Ai trong anh em co mot ngi ban, va na em en nha ngi ban ay ma noi: "Ban i, cho toi vay ba cai banh, (6) v toi co anh ban l ng ghe lai nha, va toi khong co g don cho anh ta an ca"; (7) ma ngi kia t trong nha lai ap: "Xin anh ng quay ray toi: ca a ong roi, cac chau lai ngu cung ging vi toi, toi khong the day lay banh cho anh c". (8) Thay noi cho anh em biet: dau ngi kia khong day e cho ngi nay v tnh ban, th cung se day e cho ngi nay tat ca nhng g anh can, v the dien.

(9) "The nen Thay bao anh em: anh em c xin th se c, c tm th se thay, c go ca th se m cho. (10) V he ai xin th nhan c, ai tm th thay, ai go ca th se m cho. (11) Ai trong anh em la mot ngi cha, ma khi con xin ca, lai lay ran thay v ca ma cho no? (12) Hoac no xin trng, ma lai cho no con bo cap? (13) Vay neu anh em la nhng ke xau, ma con biet cho con cai mnh nhng cua tot lanh, phng chi Cha tren tri, Ngi se ban Thanh Than cho nhng ke xin Ngi ?".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Abba, Lay Cha!

Tin Mng theo thanh Luca trnh bay c Giesu nh mot con ngi cau nguyen.  Ngai thng gap g Cha ni vang ve, kn ao.  Trong gi phut o, c Giesu thc s ngay ngat trong niem hiep thong vi Cha, ang sai Ngai.  Cung co lan mot mon e thay Ngai cau nguyen va ao c c cau nguyen nh Ngai.  Anh xin Ngai day anh cau nguyen, va Ngai a day kinh Lay Cha, kinh nay van la kinh quan trong nhat, v la kinh chnh Chua day chung ta.  Kinh Lay Cha trong Luca ngan hn trong Mattheu (Mt 6,9-13), ngha la ngan hn kinh Lay Cha chung ta quen oc va cung co mot so khac biet ve t ng.

Abba !  ay co the la tieng tre th goi Cha trong tnh yeu thng qu men, tng t nh tieng goi "Ba i !".  Ngi Do Thai khi cau nguyen chang ai dam goi Thien Chua cao ca bang loi goi qua oi than mat nh the.  Neu chung ta "dam" goi Thien Chua la Abba, th ly do la v chnh c Giesu a day va v Than Kh cua c Giesu trong long chung ta van keu len "Abba" (Gl 4,6).  c goi Thien Chua bang tieng goi bap be cua tre th, ieu o la mot hong an.  T "Abba" van luon tren moi c Giesu trong tng li kinh nguyen.  Chung ta c chia se vi c Giesu cung mot tng quan vi Cha, khi ta goi ten Cha trong luc cau nguyen.  Van e la song tnh con thao, la thc s e Cha la Cha cua mnh, va tin cay vao tnh thng cua Ngai.

Hai li xin au tien cung la nhng li ca ngi Thien Chua.  Ch Thien Chua mi lam cho Danh Ngai c moi ngi nhan biet va ngi khen.  Ch Thien Chua mi khien cho trieu ai Ngai c the hien tron ven tren cuoc i moi ngi va tng ngi.  Chung ta phai xin mai nhng ieu nay cho en ngay tan the.

Phan sau cua kinh Lay Cha theo Luca gom ba li xin cho cong oan tn hu, nhng t "chung con" c nhac lai nhieu lan.  Chung ta xin cho mnh lng thc hang ngay.  Lng thc ay trc het phai hieu la cm banh vat chat, nhng g can cho s song cua than xac.  Ke o, ta cung co the hieu ay la B Tch Thanh The, cho chung ta th lng thc thieng lieng.  That s i song cua chung ta can c Cha tren tri nuoi dng lien tuc.  Chung ta can cm banh nuoi than xac, nhng cung can thc an nuoi i song tinh than.  Ke o la li xin Cha tha th toi loi.  Nh the i song cua con cai Cha van con dn ben en toi.  Toi pham toi va cung co ngi loi pham en toi.  Toi biet rang mnh chang mong g c Thien Chua tha th neu mnh khong tha th cho anh em.  Bi the nhn nhan Thien Chua la Cha ham cha viec nhn nhan ngi khac la anh em.  Cuoi cung la li xin khoi sa chc cam do (Lc 22,40-46).  Cam do trong i song hang ngay la ieu khong sao tranh khoi.  Nhng cam do t ngoai vao va nhng nghieng chieu t ben trong.  Chung ta khong xin cho mnh khoi b cam do hay th thach, ch xin c vt qua chc cam do ma van gi ven long tn trung.

Ngi ban luc na em

Sau kinh Lay Cha la mot du ngon (c.5-8).  e hieu ung du ngon nay, chung ta can biet chut t ve tap tuc hieu khach cua ngi vung Trung ong.  Khi mot ngi khach en tham mot gia nh trong lang, th tiep khach la bon phan cua ca lang, ch khong rieng g cua gia nh o.  Chnh v the khi mot ngi chay en nha ngi ban e xin vay banh, v co khach ot xuat ti nha luc na em, th chac chan ngi ban kia phai ap ng nhu cau, du anh ta a ngu va ca a ong.

c Giesu noi du ngon nay e cho thay rang: neu ngi lang gieng san sang ap lai li yeu cau, san sang cho ngi ban vay banh e anh ta gi c the dien vi khach, th Thien Chua con san sang hn biet chng nao trc nhng li nai xin cua chung ta.  Chung ta co the tin cay vao Ngai, chang nhng Ngai ban cho ta "ba cai banh", ma con ban "tat ca nhng g ta can".

Du ngon nay giup chung ta tin tng nai xin va tin chac mnh se c nhan li.  Trong kinh Lay Cha, c Giesu day chung ta xin Cha nhieu ieu, nhng ieu lien he en vinh quang cua Cha tren tran the nay, va nhng ieu lien he en ca nhan chung ta.  Nc Cha van la noi khac khoai cua chung ta.  Lam sao "trieu ai Cha mau en" khi con ngi hom nay cam thay mnh song yen on ben nhng tien nghi vat chat, chang co g phai ch i va cung chang can g en Thien Chua.

Moi ngay ngi Kito hu eu phai cam thay mnh oi, va can en tam banh cua Thien Chua.  Bat chap toi no u en au, cn oi van ton tai ni toi.  Cn oi lam cho toi khong t man va ngng lai, nhng c vn ti Thien Chua mai, v rot cuoc ch co Ngai mi lam du c cn oi sau tham, ch co Ngai mi cho toi moi ngay th banh mi thm ngon.

Cuoc i chung ta c an bang toi, bang nhng cn cam do khien ta sa nga, nhng cung c an bang nhng lan Ngai tha th va nang.  Xin tha th khi lam loi, xin tr giup khi b cam do nang ne:  moi ngay chung ta co biet bao lan can nai xin Chua ban nhng n o, va chung ta tin chac Ngai se khong ngoanh mat lam ng.

Vng tin vao long nhan hau Chua

Trong phan cuoi cua bai Tin Mng, chung ta lai c nghe nhng khang nh manh me cua c Giesu ve viec Cha tren tri chac chan se nhan li ta nai xin.  "Xin th se c, tm th se thay, go ca th se m cho."  Nhng li nay c nhac lai hai lan ay (c.9-10).  Nhieu lan khac c Giesu cung a a ra nhng khang nh tng t (Ga 16,23; Mt 18,19).  Khi i t hnh anh cua ngi cha tran the, Ngai cho ta thay hnh anh Cha tren tri.  Ngi Cha tran the, tuy bat toan, nhng van cho con mnh "nhng ieu tot lanh" nh ca va trng, va khong cho con mnh nhng g nguy hiem nh ran hay bo cap.  Cha tren tri con nhan hau hn van boi.  Ngai ch ban cho chung ta nhng ieu tot lanh (Mt 7,11).  ieu tot hn ca la Thanh Than.  Ai xin Thanh Than, Ngai se ban cho.

Nhieu Kito hu phai chu nhng th thach qua ln, nhng au kho don dap khien cho ho khong con co the tin rang Thien Chua la Cha nhan hau.  Ho a keu gao len Chua va ch thay Chua thinh lang.  Ho a xin nhng ieu bnh thng, nhng ieu hp ly va tot lanh, the nhng ch thay nhng tai hoa bi at.  "Lay Chua toi, tai sao Chua bo toi?"  o la tieng keu cua c Giesu tren thap gia.  Tieng keu ay van vang vong cho en ngay tan the.  Thien Chua au?  Ngai co nghe toi nai xin khong?  Ngai co thay noi kho cua toi khong?

Tin rang Chua yeu toi:  ieu o nhieu khi chang de dang chut nao.  au kho lam chung ta muon noi loan, chong lai Thien Chua.  Can nhn ngam c Giesu tren thap gia e lay lai niem tin, e hieu c phan nao mau nhiem au kho.  Cha thng Con, nhng Cha van thinh lang, van khong cu Con khoi chet.  Cha muon Con i ngang qua con ng ma bao ngi a i va se i, con ng toi tam cua niem tin.  Tnh yeu cua Cha ch bng sang khi Cha cho Con phuc sinh.  Cuoi ng ham la anh sang.  Phai i het ng ham mi thay anh sang.

Tin rang Chua ch ban cho toi ieu tot lanh:  ieu o cung chang de dang g.  Nhieu khi chung ta co cam tng Chua ban cho ta bo cap, trong khi co the chnh chung ta xin bo cap ma khong hay.  Con ca Chua trao, ta lai tng la ran.  Ch co Chua mi biet ieu g la tot that va tot nhat cho ta, bay gi va ay.  Hay pho thac cho Ngai, du ban khong hieu het, v Ngai khon ngoan hn ban, va Ngai yeu ban.  Can nhieu thi gian cau nguyen, ban mi biet c au la ieu tot ma ban phai xin.  Phai i en luc nao o, ban mi thay tat ca bien co eu la qua tang yeu thng.  Lay Cha, ta n Cha v nhng g Cha a cng quyet khong ban cho con.

Mot so cau hoi gi y

1.  Ban co kinh nghiem cau xin ma Chua khong nhan li?  Ban a song kinh nghiem ay nh the nao?

2.  Sau nhieu lan chu au kho va th thach, cuoi cung ban co thay Chua la ang yeu ban khong?

 


Back to Home Page