Moi Ngay Mot Tin Vui

Nhng Bai Suy Niem Li Chua Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 27 Mua Thng Nien Nam B

Song ao Trung Tnh Ngha V Chong

(St 2:18-24; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16)

 

Phuc Am: Mc 10, 2-16

"S g Thien Chua a ket hp, loai ngi khong c phan re".

Khi ay, nhng ngi biet phai en gan va hoi th Chua Giesu rang: "Ngi ta co c phep ly d v mnh chang?" Ngi ap: "Mose a truyen cho cac ong the nao?" Ho tha: "Mose cho phep lam giay ly d va cho ly d". Bay gi Chua Giesu ap lai: "Chnh v s cng long cua cac ong, ma Mose a viet ra ieu luat o. Nhng luc khi au cuoc sang tao, Thien Chua a dng nen mot ngi nam va mot ngi n. Bi o ngi nam se la cha me e luyen ai v mnh, va hai ngi se nen mot huyet nhuc. Nh the, ho khong con la hai ma la mot huyet nhuc. Vay s g Thien Chua a ket hp, loai ngi khong c phan re".

Ve en nha, cac mon e lai hoi Ngi ve iem o. Va Ngi bao cac ong: "Ai bo v mnh va lay v khac, th pham toi ngoai tnh oi vi ngi v trc. Va ngi n bo chong va lay chong khac, th cung pham toi ngoai tnh".

{Bay gi ngi ta a nhng tre nho en cung Chua Giesu e Ngi at tay tren chung, nhng cac mon e khien trach ho. Thay vay, Chua Giesu bat bnh va bao cac ong rang: "Hay e cac tre nho en cung Thay, ng ngan can chung, v nc Thien Chua la cua nhng ngi giong nh chung. Thay bao that cac con: Ai khong on nhan nc Thien Chua nh tre nho, se khong c vao nc o". Roi Ngi om chung, at tay ban phep lanh cho chung.}

 

Suy Niem Tin Mng

Song ao Trung Tnh Ngha V Chong

Chua Nhat 27 Thng Nien, Nam B

St 2:18-24; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16

Theo Kinh thanh th moi lien he gia Thien Chua vi loai ngi c goi la mot giao c. Thien Chua khi s giao c bang viec bay to tnh yeu cua Ngi cho nhan loai. Va Thien Chua mi goi loai ngi ap tra lai tnh yeu o. Khong nhng Chua thiet lap giao c hang doc, ngha la giao c gia Thien Chua vi loai ngi, Chua con thiet lap giao c hang ngang gia ngi vi ngi na. Sach Sang the co ghi lai Chua thiet lap giao c hon nhan hang ngang bang viec keu goi Aam va Eva song trung thanh vi nhau: Bi the ngi an ong se la cha me, ma gan bo vi v mnh, va ca hai se thanh mot xng mot tht (St 2:24). Li Kinh thanh nay c Chua Giesu trch lai e noi len tnh cach bat kha phan ly cua hon nhan (Mc 10:7).

Khi Ngoi Hai Thien Chua xuong the lam ngi, Ngi a nang khe c hon nhan len hang b tch. Vay b tch hon nhan la viec hai ngi cong giao a chu phep Ra toi, the ha trung thanh yeu thng va phuc vu lan nhau cung nh yeu thng va phuc vu con cai. S trung tn gia v chong la phan anh long trung tn gia Chua Kito va Hoi thanh. Chua khang nh tnh cach bat kha phan ly cua b tch hon nhan: S g Thien Chua a lien ket, loai ngi khong c phan ly (Mc 10:9). Khi may ngi Phariseu thac mac tai sao ong Mose cho phep li d th Chua Giesu bao la tai long da chai a cua ho ma ong Mose cho li d. Thc ra t au cong trnh tao dng, Thien Chua a tru lieu ke hoach hon nhan bat kha phan li e nham xay dng hanh phuc gia nh: cua v chong va con cai. Con li d khien con cai nhat la con nho tuoi thiet thoi ve moi phng dien: the chat, tnh cam, tinh than va i song thieng lieng.

Trong qua kh, hon nhan c bao ve mot cach toi a: c gia nh, ton giao va xa hoi che ch. Hon nhan con c phong tuc va le giao rang buoc. i song v chong c cha me, anh ch em, ho hang, ban hu va hang xom khuyen khch, nang va ui an khi v chong co chuyen buon gian lan nhau. Trai lai song trong xa hoi hien tai va hien ai, hon nhan b tan cong bi nhieu yeu to nh bao ch, phim anh, truyen thanh, truyen hnh va ca mang tin. Bang cach cho phep ly d, luat phap xa hoi hien tai va hien ai khong bao ve hon nhan.

Nhan thc c rang am ci ch keo dai co mot ngay, con hon nhan keo dai suot ca cuoc song, ma a so cac giao phan tai My i nay oi hoi nhng cap d b hon nhan phai qua chng trnh hoc hoi va i ch toi thieu la sau thang. Thi gian hoc hoi va i ch nham giup cho ngi d b hon nhan hoc hoi ve giao ly hon nhan va tiep tuc tm hieu lan nhau xem hai ngi co the i ti i song la oi khong?

Co nhng cap nam n sau thi gian tm hieu va i ch thay khong hp a t y chia tay vnh vien. Nhng cap d b hon nhan ma thc s chu tam hoc hoi e sa soan bc vao i song hon nhan th cung khien cho cac linh muc lam am ci hng khi. Co linh muc kia khong biet noi chi hay that cho rang gia nh trc ay neu ngi i tu biet c cai ep cua tnh yeu va i song hon nhan th cha chac a i tu. e cho hon nhan co the keo dai suot ca cuoc song, ngi ta can kham pha ra net ep va song net ep cua tnh yeu va i song hon nhan cong giao. Ngi ta can em Chua vao i song hon nhan e Chua cung ong hanh va lam chu i song hon nhan.

Nh vay ta thay moi lien he hon nhan la mot th lien he gan gui va than mat nhat trong cac th lien he cua loai ngi, em lai cho hai ngi niem an vui va tin cay. Co ngi noi yeu nhau la cung nhn ve mot hng va theo uoi cung muc ch. Khi hai ngi cung nhn ve mot hng va theo uoi cung muc ch, ho se giup nhau hoan thanh n goi cua i song hon nhan.

Tuy vay i nay ngi ta lai thay canh li lan tran khap o ay. Neu phan tch tai sao i nay v chong lai li d de dang nh vay, ngi ta co the neu ra tai nhng l do sau ay (d nhien con co nhng l do khac na):

(1) Tai at nang yeu to tien bac trong i song hon nhan. Khi thay chong lam t tien ma v lai thch mua sam, th nang co the bat au e y en ngi co nhieu tien hay lam nhieu tien hn.

(2) Tai at nang van e chan goi. Co le v anh hng bi phim anh, nghe thuat quang cao, va cong ty xay cat nha ca vi phong ngu cua chu gia nh that ln va sang co phong tam ac biet, co bon tam jacuzzi song ngam chang han, ma ngi ta e y en van e nay. V chong can tm hieu va e y xem nhng luc nao, hoac thi k nao ngi phoi ngau khong muon chuyen chan goi e ton trong nhau. Ngoai ra viec chan goi hon nhan phai la viec bay to s ng thuan cua ca hai ngi, long yeu thng, au yem, thong cam, va coi trong pham gia cua nhau, ch khong phai la viec lam ep buoc, ch nham tm khoai lac. V chong cung can tm nhng thoai mai ve i song tinh than va i song thieng lieng co tnh cach ben lau bang viec cau nguyen, san soc gia nh va con cai hoac lam viec xa hoi va t thien bac ai na. Khi ngi ta cam nghiem hanh phuc thoai mai ve i song tinh than va thieng lieng, th van e chan goi khong con phai la mot nhu cau ln.

(3) Tai ch k trong i song hon nhan. Neu mot ngi phai i lam lung vat va e nuoi gia nh ma ngi kia khong gop phan mnh, e cho nha ca loi thoi, con cai nheo nhoc, cm nc that thng, th ngi gop phan nhieu se nan long. Neu nau gi th cung nen hoc cach nau an sao cho ngi an c. Nh vay v chong can phai e y e ap ng nhng g ma ngi kia a lam cho mnh. Noi cach khac la co i co lai mi toai long nhau. Con khong th se lam mat long.

(4) Tai e y nhieu en tnh, ma quen ngha. Co nhng khi ngi ta con lan lon tnh yeu vi cam tnh hay cam xuc tru men. Do o khi khong con cam thay co cam tnh la ngi ta chia tay. Ngi ta quen i nhng hi sinh va cong n ma ngi khac a lam cho mnh. Co nhng ngi trong ngha v chong ma van co the chung song vi nhau mac du tnh a phai nhat.

(5) Tai quen rang v chong con la thanh gia cho nhau. Lap gia nh la e v chong nang nhau va san soc con cai ve i song vat chat, tnh cam, tinh than va i song thieng lieng. Tuy nhien v chong con la thanh gia cho nhau na neu hieu thanh gia la nhng bat ong quan iem vi tnh tnh khac nhau, an ng khac biet, lai them tap quan, cach noi nang, cach nhn i cung khac. Neu hoc e chu ng va chap nhan, nhng thanh gia se tr nen nhe nhang va mang lai n phuc cho i song hon nhan.

(6) Tai quen i phan sau cua li ha hon nhan. Trong thanh le ci, v chong ha vi nhau: Anh ha nhan em lam v, em ha nhan anh lam chong, va ha se gi long chung thuy vi em (anh), khi thnh vng cung nh luc gian nan, khi benh nan cung nh luc manh khoe e yeu thng va ton trong em (anh) moi ngay suot i anh (em). V chong phai thng xuyen nhac nh cho mnh gi long chung thuy lua gian nan va khi benh nan na cung nh yeu thng va ton trong nhau suot ca cuoc song.

(7) Tai khong chu tm cach thang tien hoa i song hon nhan. T nhn va xet mnh, ngi ta thng chu quan hay v t ai ma khong nhn thay mat trai cua mnh. Do o ma co nhng phong trao ra i nh Hoi Ngo Phu The (marriage Encounter) e giup v chong thong at vi nhau cach hu hieu; hay phong trao Teams of our Lady e hng dan v chong cach the phat trien i song hon nhan; hoac phong trao Thang tien Hon nhan Gia nh e giup v chong a thong nhng van e bat hoa trong i song hon nhan e ma tiep tuc thang tien.

(8) Tai nhn thay trc mat co loi thoat. V co luat cho phep li d cho nen kha d tnh cua viec li d c nam trong tiem thc cua ngi chong hay v ngha la au oc ho quan niem rang ho co loi thoat neu khong cam thay thoai mai trong i song hon nhan. Trai lai thi xa khong co luat li d, cho nen ong ba to tien ta khong ngh en chuyen co the li d. V the ong ba to tien ch nham en tnh cach bat kha phan ly cua i song hon nhan cho nen co xay dng tren nhng u iem cua nhau thay v ch nhn en nhng khuyet iem. Neu ngi ta c nham en y tng trung thanh trong i song hon nhan th trong i song hang ngay ma ho co suc pham en nhau bang li noi hay hanh ong, th ho se tm cach han gan, ieu chnh va sa sai, e co the leo lai ti ch. Con neu ngh rang mnh khong song vi nhau c th chia tay, th ngi ta se khong co gang chnh on van nan hon nhan, ma c e vay cho ti luc khong con chu ng c na th se bo cuoc. V the viec tam niem ve tnh cach bat kha phan ly cua hon nhan se giup nh hng cho hng i trong i song la oi. Trong qua kh luat phap khong cho phep ly d, vay ma ong ba to tien ta van song ben nhau cho en bac au long rang. Chang the ma quan sat ngi ta thay co nhng ong ba gia ngoi ghe a cong vien, nhn ngam canh vat va ngi i qua lai. Ong th thay thc an cho chim cau, con ba th ngoi ngam. Hai ong ba ch can ngoi o, co s hien dien cua nhau la u, ma khong can noi nhieu. Va lai song vi nhau lau nam roi, bay gi lai ln tuoi, noi nhieu lam chi cho moi mieng, ma cung chang con g e noi.

(9) Tai at nhe viec phat trien tnh ban trong i song hon nhan. xa hoi Viet Nam, v chong c goi la ban tram nam, nhng nhieu v chong lai khong phai la ban. Co le ngi ta se tm thay tnh yeu ben vng trong hon nhan neu ngi ta tm no trong tnh ban hu. Trong thi ai ta ang song, ngi ta noi nhieu ve tnh yeu hon nhan ma t noi ve tnh ban. Tnh ban trong i song hon nhan rat la quan trong trong viec phat trien tnh yeu va i song hon nhan. Neu trc khi ci, hai ngi cha phai la ban, ho can tm cach e tr thanh ban. Ban hu la nhng ngi co tnh tnh, tap quan va cach nhn i giong nhau, cung chia se nhng gia tr giong nhau. Neu trc khi ci cha phai la ban, th sau khi ci viec quan tam va ap ng nhu cau ngi khac cung co the khien ho tr thanh ban vi mnh. Neu ban hu khong muon xa nhau th tnh ban trong i song hon nhan se giup ngi ta muon song ben nhau mai mai.

(10) Tai quen em Chua vao i song hon nhan. Ngi ta co the nh em Chua vao i song ca nhan, nhng lai quen em Chua vao i song hon nhan va i song gia nh. em Chua vao i song hon nhan co ngha la tuan gi gii ran Chua. em Chua vao i song hon nhan e Chua cung ong hanh trong i song hon nhan khi vui cung nh khi buon, khi thanh cong cung nh luc that bai, khi yeu au cung nh luc manh khoe. em Chua vao i song hon nhan con co ngha la e Chua lam chu i song hon nhan. Cung nen biet khi v chong cung chung mot niem tin vao Chua th de thc hien viec em Chua vao i song hon nhan. Theo thanh Gioan nh ngha th Thien Chua la tnh yeu (1 Ga 4:16). Va Thien Chua chia se tnh yeu cho loai ngi va cho v chong ngha la Thien Chua co lien he mat thiet trong i song hon nhan bang cach ket hp hai ngi nam n trong mot tnh yeu. Noi nh vay co ngha la khi chong yeu v th chuyen tnh yeu cua Thien Chua cho v mnh. Ngc lai khi v yeu chong th cung chuyen tnh yeu cua Thien Chua cho chong mnh. The nen ngay ca trong nhng tac ong chan goi, v chong cung can em Chua vao e cho khoi tr thanh nhng tac ong ch bao ham nhuc duc ma thieu yeu to yeu ng. Thong ke cho thay nhng gia nh thng an chung va oc kinh chung la nhng gia nh tranh canh o v.

S trung thanh gia v chong thng c Chua dung e so sanh vi long trung thanh cua Thien Chua vi loai ngi. Trong Phuc am, Chua Giesu v Ngi nh c lang quan, con Giao hoi c v nh la hien the. Thien Chua luon trung thanh vi li giao c vi loai ngi va Chua muon loai ngi cung trung thanh vi giao c ma ngi ta a lam vi Chua qua cac b tch ho lanh nhan.

 

Li cau nguyen xin cho c trung thanh trong i song hon nhan:

Lay Thien Chua hang song!

ang luon trung thanh vi li giao c,

Chua lam vi loai ngi.

Xin day con cung biet trung thanh vi

li giao c ma con a lam qua cac b tch

ma con lanh nhan: hon nhan cung nh thanh chc.

Xin cho con c gi tron li the.

ng e con nghe li cam do r tai

ma bat trung vi nhau va bat trung vi Chua. Amen.

 

Lm Tran Bnh Trong


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page